Sunteți pe pagina 1din 6

G2

3.3 Tehnologii si retele LAN

Intrebari:

1. Care este standardul utilizat de Ethernet?


IEEE 802.3
2. Ce reprezinta FDDI?
Fiber Distribution Data Interface = un set de protocoale ANSI pentru trimiterea de date digitale
printr-un cablu cu fibra optica.
3. De ce tip este reteaua AppleTalk?
Peer to peer.
4. Ce functie prezinta reteaua AppleTalk?
Partajarea fişierelor şi a imprimantelor.
5. Care este tipologia sistemelor Ethernet?
Ethernet are o topologie de magistrala sau stea.

Grile:

1. Ethernet-ul este:
a. O arhitectura de retea pe o arie locala LAN dezvoltata;
b. O arhitectura de retea pe o arie locala WAN dezvoltata;
c. Un set de protocoale ANSI;
d. O retea bazate pe trecerea cu jetoane;

2. Metoda de acces Ethernet este:


a. TCP/IP b. Rest
b. CSMA/CD d. CD

3. Prescurtarea FDDI vine de la termenul:


a. Fiber Distributed Developed Interface;
b. Fiber Data Distributed Inteface;
c. Fiber Distributed Data Interface;
d. Fiber Developed Data Interface;

4. Care este tipul retelei AppleTalk?


a. Client-server b. Peer-to-peer
a. Magistrala d. Stea

5. Ce reprezinta CDDI?
a. Copper Distributed Data Interface
b. Cover Distributed Data Interface
c. Copper Dinamic Data Interface
d. Copper Distributed Data Instance
3.4 Tehnologii de retele WAN

Intrebari:

1. Ce tip de transmisie prezinta reteaua X.25?


Transmisie sincrona.
2. Din ce an dateaza reteaua publica telefonica de date X.25?
1970
3. Pe ce tehnologie se bazeaza reteaua SMDS?
Tehnologia de comutare pachete releu de celula (Cell Reley).
4. Care este viteza de transfer in reteaua SMDS?
Intre 64Kbps si 45Mbps.
5. Dati exemplu de o retea digitala cu servicii integrate.
ISDN.

Grile:

1. Din ce an dateaza reteaua publica telefonica de date X.25?


a. 1980 c. 1985
b. 1970 d. 1975
2. Ce tip de legatura prezinta reteaua de date X.24?
a. Full-duplex c. Simpla
b. Dinamica d. Dubla
3. Care dintr urmatoarele retele a fost inlocuita prin implementarea releului de cadre Frame
Relay?
a. X.25; b. ISDN;
c. ATM; d. MPLS;
4. Care dintre urmatoarele retele se bazeaza pe tehnologia de comutare pachete relu de celula?
a. LAN c. SMDS
b. WAN d. ISDN
5. Care dintre urmatoarele retele se impart in : X.25, Frame Relay, ATM, ISDN, B-ISDN, MPLS?
a. Ethernet c. WAN
b. LAN d. AppleTalk
3.5 Internet

Intrebari:

1. Ce este Internetul?
Internetul poate fi definit ca o retea de retele bazata pe protocoale TCP/IP.
2. In ce an a aparut Internetul?
1958, odata cu fondarea ARPA.
3. Cate niveluri are structura ierarhica a Internetului?
3 niveluri
4. De cate tipuri sunt calculatoarele in cadrul Internetului?
De 2 tipuri: client si server.
5. Ce rol are serviciul DNS?
Asigura corespondenta intre adresele IP si numele simbolice ale calculatoarelor din retea.

Grile:

1. In ce an a fost creata prima retea ARPANET?


a. 1962 c. 1972
b. 1969 d. 1983
2. Care dintre nivelurile din structura internetului reprezinta clientii retelei?
a. Nivelul I c. Nivelul III
b. Nivelul II d. Nivelul IV
3. In cadrul Internetului, calculatoarele-gazda poarta denumirea de:
a. Hosts c. Root
b. End-systems d. Server
4. Care dintre urmatoarele nu este un serviciu Internet?
a. DNS c. e-mail
b. WWW d. Facebook
5. Serviciul de transfer de fisiere:
a. Asigura transferul fisierelor de orice tip intre doua calculatoare din Internet/Intranet
b. Se bazeaza pe protocolul ICMP
c. Asigura corespondenta intre adresele IP si numele simbolice ale calculatoarelor din retea
d. Ofera servicii de interconectare la nivelul unei tari
4. Nivelul fizic

Intrebari:

1. Din ce este alcatuita o subretea?


Noduri de comutatie, canale de transfer de date.
2. Din ce este constituit un canal de comunicatie?
Canalul de comunicatie contine mediul de transmisie si dispozitive de adaptare pentru cuplare
fizica, decuplare electromagnetia; modulare/demodulare; codificare/decodificare.
3. Care sunt mediile de transmisie ghidate?
Cablul torsadat, cablul coaxial, fibra optica.
4. Tipuri de sateliti?
Geostationari, de medie altitudine sau de joasa altitudine.
5. Care sunt mediile de transmisie neghidate?
Transmisia radio, transmisia prin microunde, unde infrarosu, unde luminoase.

Grile:

1. Canalele de comunicatie se caracterizeaza prin:


a. Modul de utilizare c. Disponibilitatea in timp
b. Numarul de utilizatori d. Capacitatea de stocare
2. Pentru a putea trimite date numerice pe o linie telefonica, acestea trebuie sa fie in format:
a. Digital c. Standard
b. Analogic d. Multiplexat
3. Ce este spectrul de frecvente care trec prin unda?
a. Rata de simboluri c. Lungimea de banda
b. Rata de biti d. Codificarea
4. Comunicatia fara fir NU se poate realizeaza prin:
a. Raze infrarosii; c. Microunde;
b. Unde radio; d. Raze extrapolate;
5. Dintre mediile ghidate de transmisie nu face parte:
a. Transmisia radio c. Cablul coaxial
b. Cablul torsadat d. Fibra optica
5NIvelul legatura de date

Intrebari:

1. Care este rolul subnivelului MAC?


MAC defineste modalitatea in care pachetele sunt transmise spre mediul de transmisie.
2. Cum este numit protocolul asincron?
Protocolul start-stop.
3. Care sunt principalele probleme gestionate de nivelul legatura de date?
Gestiunea cadrelor, Controlul erorilor, Controlul fluxului.
4. Tipuri de statii specificate de HDLC?
Statii primare, statii secundare si statii combinate.
5. Care sunt principalele functii ale nivelului legatura de date?
Sincronizarea emitatorului si receptorului, controlul fluxului de date, detectarea si recuperarea
erorilor intre doua puncte ale legaturii.

Grile:

1. Care dintre urmatoarele nu reprezinta o functie a nivelului legatura de date?


a. Retransmisia cadrului c. Ordinea de transmisie a cadrelor
b. Controlul fluxului d. Stabilirea adreselor logice ale dispozitivelor
2. Care dintre urmatoarele protocoale nu este de tip HDLC?
a. LLC c. ADCCP
b. SDLC d. LAP-X
3. Care dintre urmatoarele componente nu intra in structura cadrului HDLC?
a. Protocol c. Informatie
b. Adresa d. Control
4. Subnivelul LLC(Logical Link Control) se ocupa cu:
a. Transmiterea pachetelor
b. Identificarea protocoalelor de nivel superior
c. Comunicare avansata
d. Oprire in cazul detectarii unei coliziuni.
5. Protocolul sincron:
a. Nu utilizeaza biti de start-stop
b. Utilizeaza biti de start-stop
c. Stabileste adresele fizice ale dispozitivelor
d. Stabileste adresele logice ale dispozitivelor

S-ar putea să vă placă și