Sunteți pe pagina 1din 1

SOCIETATEA: ......................................................... S.R.L.

DECIZIA
Nr. ...... din ...............................

Privind numirea unei persoane desemnate cu respectarea legii


privind fumatul interzis in spatiile publice
Avand in vedere prevederile Legii 349/2002 modificata si compleatata de Legea 15/2016;

Domnul ……………………….. in calitate de Administrator al societatii


........................................ S.R.L.
DECIDE:

Art.1 Incepand cu data de ………………………., in incinta societatii .........................................,


cu sediul in …………………………………………………., Fumatul este interzis . Fumatul va fi
permis doar in locurile special amenajate din exteriorul incintei, dotate cu scrumiere, ladite cu nisip
si extinctoare.
Art.2 Incepand cu data de …………………………….., persoanele desemnata de aplicarea Legii
349/2002 modificata si compleatata de Legea 15/2016 sunt:

1. ……………………………………………………………

2. ……………………………………………………………

Art.3 Constituie abatere disciplinară gravă incalcarea încălcării legii 349/2002 modificata si
compleatata de Legea 15/2016 , se sanctioneaza cu desfacerea contractului individual de munca si cu
amendă contravenţională de la 100 la 500 lei pentru personalul angajat.
Art. 4 Clientii clubului care vor fi descoperiti fumand in cadrul locatiei vor fi poftiti afara si se
vor anunta organele legii abilitate in vederea sanctionarii acestora.
Art 4. Personalul angajat din cadrul ..........................................S S.R.L., va lua la cunostinta prin
semnatura cu privire la noile prevederi in vigoare.

ADMINISTRATOR

1/1