Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUARE LA MATEMATICĂ

Înmulțirea numerelor în concentrul 0-10 000

1. Calculează:
25 x 10 = ……….. 7 x 286 = ………………
100 x 45 = ………. 123 x 37 = ……………….
18 x 73 = ………… 243 x 69 = ...............................

2. Alege operația corectă, colorând caseta corespunzătoare.


a) Află produsul, dacă unul dintre factori 24 + 24 x 2 24 x (24 x 2) (24 + 24) x 2
este 24, iar celălalt este dublul său.
b) La produsul numerelor 23 și 11, adaugă 23 x 11 x 25 23 + 11 + 25 23 x 11 + 25
numărul 25.
c) Află numărul de 10 ori mai mare decât 12 x 24 x 10 12 x 24 + 10 (12+24) x 10
produsul numerelor 12 și 24.

3. Completează propozițiile astfel încât să fie adevărate.


a) Numărul de 10 ori mai mare decât 253 este …………………
b) Numărul cu 4 mai mare decât produsul numerelor 85 și 30 este ……………..
c) Dacă se scade întreitul numărului 339 din produsul numerelor 294 și 28, se obține ……………

4. Calculează, respectând ordinea operațiilor:


a) 3 x (23 + 17) + 14 – 5 =………………………………………………………………………….

a) 7 x 5 x 12 – 14 x 4 + 124 x 13 = ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
b) 829 – 146 x 3 + 17 x (54 x 8) x 2 - 6 = ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

5. La o librărie s-au adus 124 de pachete cu câte 10 cărți fiecare. S-au vândut 78 de cărți.
Câte cărți au rămas nevândute? (Scrie rezolvarea sub forma unui exercițiu.)
1. Dimineața, la un magazin s-au adus 4 cutii cu câte 35 de globulețe. După-amiază s-a mai adus
un transport. După ce s-au vândut 235 de globulețe, au mai rămas în magazin 23 de bucăți.
Câte globulețe s-au adus după-amiază?

2. Pentru o fabrică de dulceaţă s-au cumpărat 524 lădiţe cu căpşuni şi 375 lădiţe cu cireşe. Fiecare
lădiţă conţinea 12 kg de fructe. Ce cantitate de fructe s-a cumpărat ?

S-ar putea să vă placă și