Sunteți pe pagina 1din 6

NUME SI PRENUME…………………………………..

DATA………………

TEST DE EVALUARE

UNITATEA DE INVATARE: ÎNMULȚIREA NUMERELOR NATURALE 0-10 000

1. Completați enunțurile de mai jos:


Numerele pe care le inmulțim se numesc ……………………………………….
Rezultatul inmulțirii se numește ………………………………………………..
Dublul, triplul, impătritul se află prin …………………………………………..
Descrie in cateva cuvinte ordinea rezolvarii operatiilor, pentru exercițiile care conțin
adunări, scăderi, inmulțiri si impartiri, precum și paranteze rotunde:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

2. Calculați:

72 x 4 =

3 x 123 =

432 x 5 =

2525 x 6 =

3. Efectueaza inmultirile de mai jos, prin metoda cea mai rapida invatata:

23 x 11 =
44 x 11 =
63 x 11 =
27 x 11 =
55 x 11 =
36 x 11 =
51 x 11 =
72 x 11 =
81 x 11 =
90 x 11 =

4. Calculați scriind inmultirile cu factorii unul sub altul, dupa modelul de mai jos:

113 x 24 = 113 x
24

25 x 288 = 288 x
25

93 x 27 =

209 x 39 =

342 x 44 =

5. Grupeaza cu o linie, indicand ordinea efectuării operațiilor și rezolvă:

124 x 6 + 3 x 203 + 93 x 8 =

(202 + 98) – (2 x 100 + 9 x 10 + 5) =


10 x 1000 – 402 x 23 – 7 x 100 – 9 x 6 + 10 =

6. Scrie exercitiul prin care se rezolva problemele de mai jos si apoi completează
spațiile pentru a obține propoziții adevărate:

Numărul de 8 ori mai mare decât 926 este ……………………………….

Produsul vecinilor numărului 44 este …………………............…….

Triplul numarului cu 23 mai mare dacat 55 ....................................................

7. Din produsul numerelor 524 și 15, scade produsul numerelor 5, 6 si 7. Scrie sub
forma de exercitiu:

Micșorează triplul numărului 300 cu dublul numărului 66. Scrie exercitiul.


8. Calculați:

ax2+bx3+cx4=

Știind că:
a = triplul lui 16
b = produsul numerelor 15 și 24
c = (24 : 6 + 199 x 32) – 6 x 1000 =

9. La o librărie s-au adus 998 caiete. Dintre acestea, 143 erau de caiete matematică
si de 3 ori mai multe erau caiete dictando. Restul caietelor erau cu foaie velină. Câte
caiete cu foaie velină s-au adus? Puneti problema sub forma de exercitiu.
POȚI MAI MULT!

1. Aflați valoarea lui ,,a,, din expresia


64 : a + 530 x 18 = 9548

2. Suma a trei numere este 237. Suma ultimelor două numere este 200 iar al doilea
este de 3 ori mai mare decât primul. Află cele trei numere.
Capacitatea: Ȋnmulţirea numerelor naturale 0- 10 000

Obiective operaţionale:
O1 - să calculeze corect înmulţiri cu numere naturale 0- 10 000
O2 - să aplice corect terminologia matematică specifică înmulţirii numerelor naturale
O3 - să aplice proprietăţile înmulţirii
04 - să calculeze corect respectând ordinea operaţiilor
O5 - să rezolve corect probleme cu plan de rezolvare