Sunteți pe pagina 1din 7

Sanatate Orala Nr.

1 1
Conf.Dr. Ondine Lucaciu

ISTORIA ŞI PRINCIPIILE SĂNĂTĂŢII ORALE PUBLICE

DID you enter this profession because you:


 Want to work with people?
 Want to help people ?

Scopul studiului SO
 Descoperirea competenţelor/ cunoştiinţelor necesare/existente – pentru a putea
contribui la creşterea/îmbunătăţirea statusului SO a comunităţii în care practicăm
 Toţi practicienii de MD trebuie să fie sensibilizaţi la problemele care apar în
acordarea tratamentelor pentru menţinerea sănătăţii orale a membrilor societăţii

Ce este SO ?
 Ce este sănătatea ? Tu cum răspunzi ? Te referi doar la cea fizică sau şi la cea
mentală?
 Mulţi specialişti au încercat să definească sănătatea
 Webster “starea de bine fizică şi mentală, absenţa bolii”
 1948 WHO-World Health Organization “sănătatea este stadiul de bine fizic mental şi
social şi nu este echivalentă cu absenţa bolii/infirmităţii”
 Când suntem complet sănătoşi? Bolnavii cronici (DZ, hipertensiune)?

Ce este sănătatea publica?


 1920 Winslow “ştiinţa şi arta de a preveni boala, de a prelungi viaţa, de a promova
sănătatea fizica prin efortul comunităţii”
 1955 Knutson “sănătatea publica reprezintă sănătatea populaţiei. Se preocupa de
sănătatea unui grup, comunitatea, a unui stat, a unei naţiuni”
 1988 – Institutul de Medicina USA a definit misiunea sănătăţii publice
“…îndeplinirea intereselor societăţii, asigurarea condiţiilor in care populaţia poate sa
fie sănătoasa”- ca element de noutatea apare interesul societăţii

SDP-sănătatea dentară publică


 Este una dintre cele 9 specialităţi dentare recunoscute de American Dental
Association
 The American Board of Dental Public Health-
 “ştiinţa şi arta de a preveni si controla afecţiunile dentare şi de a promova sănătatea
dentara prin efortul organizat al comunităţii”.
 The Canadian Association of Public Health Dentistry-
 “ştiinţa şi arta de a preveni si controla afecţiunile orale şi de a promova sănătatea
orala prin efortul organizat al comunităţii”
Sanatate Orala Nr.1 2
Conf.Dr. Ondine Lucaciu

 In sectorul public
- evaluarea , diagnosticarea nevoilor de îngrijire de sănătate orala a comunităţii
- planificarea, implementarea şi evaluarea programelor de sănătate orala bazate
pe nevoile comunităţii
 Este responsabilitatea etică a tuturor medicilor dentişti de a se implica în
îmbunatăţirea stării de sănătate orala a comunităţii, în special a celor care au acces
limitat la serviciile de medicină dentară.

Deci SOP este aceea formă de practică dentară care serveşte pacienţilor unei comunităţi şi
nu ca individ.
Se ocupă cu educarea populaţiei înspre sănătate orală, prin cercetări aplicate, prin
administrarea de programe , prin prevenţie şi control al bolii on community basis”

 Iniţial sănătate dentară -> sănătate orală


 Sănătatea orală ca parte integrantă a sănătăţii generale
 Educaţia publică
 Conceptul de pacient aparţinând unei comunităţi, nu ca individ (diferenţa între
sectorul public-privat)

In sectorul public In sectorul privat

se oferă tratamente stomatologice


oferta de servicii de medicina dentară bazate pe nevoile şi dorintele
ţine cont de comunitate individului

Principiile SOP
 SOP- infrastructura invizibilă, pana la declanşarea unei crize
 Infrastructura sănătăţii publice - entităţi guvernamentale si nonguvernamentale care
oferă servicii de sănătate orala publica
 1988- Institutul de Medicina USA – a delimitat funcţiile sănătăţii publice astfel:
1. evaluarea
2. politici de dezvoltare
3. asigurări

Serviciul de SP
1. Evaluare
A. măsurarea statusului de sănătate şi a nevoilor de tratament a comunităţii
B. investigarea evenimentelor adverse şi a sănătăţii lăsate pe seama hazardului
C. analiza factorilor locali determinanţi ai bolilor si a resurselor adecvate pentru sănătate
Sanatate Orala Nr.1 3
Conf.Dr. Ondine Lucaciu

2. Politici de dezvoltare sanitară


A. stabilirea reţelei de suport şi comunicare cu mass media şi publicul
B. prioritizarea nevoilor urgente după evaluarea nevoilor de tratament
C. planificarea – crearea unui plan strategic de acţiune pe termen lung pentru comunitate

3. Asigurarea practicilor
A. Planul managerial: implementarea şi evaluarea programelor si serviciilor mandatate
B. Informarea, educarea publicului asupra statusului curent al sănătăţii, nevoilor de
tratament, comportamente pozitive asupra sănătăţii

Scopul SP

1. Previne epidemiile şi răspândirea bolilor


2. Protejează împotriva hazardului din mediu
3. Previne accidentele
4. Promovează şi încurajează obiceiuri sanogene
5. Raspunde în situaţii de dezastre şi ajută comunitatea să se refacă postdezastru
6. Asigură calitatea şi accesibilitatea serviciile de sănătate

Cum acţionează Sănătatea Publică


 Monitorizează starea de sănătate pentru a identifica şi a rezolva problemele de
sănătate ale comunităţii
 Realizează diagnosticarea şi investigarea problemelor de sănătate ale comunităţii
 Informează şi educă populaţia asupra sănătăţii orale
 Mobilizează parteneriate între comunitate pentru a identifica şi rezolva probleme de
sănătate
 Dezvolta politici şi planuri care susţin eforturile individuale şi ale comunităţii legate
de îmbunatăţirea stării de sănătate
 Stabileşte legi şi regulamente care protejează sănătatea
 Îndruma pacienţii înspre serviciile de sănătate necesare
 Asigura servicii de sănătate competente
 Realizează cercetări privind soluţii inovative la problemele de sănătate
Sanatate Orala Nr.1 4
Conf.Dr. Ondine Lucaciu

Plecând de la Funcţiile esenţiale ale Sănătăţii publice s-au pus bazele serviciilor de sănătate
dentara oferite de stat:

Condiţii care definesc includerea unei probleme de sănătate în domeniul sănătăţii


publice:
 Ponderea mare a populaţiei afectate
 Cauze cunoscute ale bolii în acţiune
 Capacitate de intervenţie posibilă
 Necesitatea intervenţiei să fie acceptată de autorităţi

Istoria Sănătăţii publice


 In momentul actual SP este centrata pe nevoile societăţii actuale in concordanta cu
progresul industrializării si tehnologizării in lume (vezi etapa 4)
Etapa 1- 1849-1900
 SP era centrata pe eliminarea si controlul bolilor datorate industrializării rapide si
condiţiilor precare de viaţa
 Scopul era reducerea mortalităţii si morbidităţii prin boli precum holera, polio
 Eforturile - masuri de igiena elementara
Etapa 2 -1880-1930
 Strategii preventive pentru populaţie datorita dezvoltării bacteriologiei, imunizărilor,
reducând efectele bolilor infecţioase.
 Vaccin!!! Imunizarea
Sanatate Orala Nr.1 5
Conf.Dr. Ondine Lucaciu

Etapa 3 -1930-1975
 Etapa terapeutică-tratamentul bolilor - rol foarte important al spitalelor. In decursul
acestei perioade au fost eradicate : variola, si s-au identificat tratamente pt boli acute
Etapa a 4-a –1993 Ashton-”noua sănătate publică”
 Realizarea ca tehnologia este eficientă în tratamentul unor boli acute dar este
ineficientă in managementul bolilor cronice care implica modificarea stilului de
viaţă. Valoarea tehnologiei este limitată datorita accesului limitat al populaţiei .
 “Sănătatea pentru toţi”
 În întreaga lume s-au accentuat diferenţele dintre saraci-bogati (condiţii
economice/sociale)-studiile arata discrepante în starea de sănătate intre grupurile
populaţionale din societate → bolile cu cea mai mare prevalenţă (cc, boli CV, caria
dentară ) sunt determinate de stilul de viaţă
 Expectanţa de viaţa crescută.
 În acesata a -4 -a etapă se încurajează un stil de viaţa sănătos
 Conceptul de calitatea vieţii şi nu doar supravieţuire
 Să fumezi sau să nu fumezi? Înseamnă a reduce riscul de cc bronhopulmonar, HTA,
boala periodontaă

Influenţa stilului de viaţa asupra stării de sănătate


 Caria dentară / boala parodontală - etiologia în consumul crescut de hidrocarbonate
/placa bacteriana
 Cc oral- prevalenta în creştere în anumite tari - corelat cu – fumatul/consumul de
alcool
 Influenţa stilului de viaţa asupra bolilor cavitaţii orale sunt legate de
alimentaţie/igiena orală necorespunzătoare/consum alcool/tutun- aceşti factori se
corelează şi cu starea generală a organismului-boli cardiace

SP – este îndreptată spre cunoaşterea/înţelegerea problemelor specifice etiologiei bolilor şi


posibilităţilor tehnice de a stăpâni aceste probleme în concordanţă cu politicile sanitare

Istoria SPO
 1906- Apare profesia de Igienist Dentar (DR. Alfred C. Fones)
 Igienistul Dentar – oferă educaţie şi tratament comunităţii, educaţie pentru “dental
care”
 1935- Social Security Act (USA)- tratamente compensate pentru şomeri şi vârstnici,
mame şi copii
 După promulgarea acestei legi- numărul unităţilor de medicină dentară a crescut -
1937 - a fost fondată The American Association of Public Health Dentists
 În timpul WWII numărul unităţilor de medicină dentară a crescut- nevoia de servicii
de medicină dentară fiind în creştere (recruţi pt armata respinşi la ex medical – nu
aveau 6 dinţi antagonişti)
 1948 - Naţional Institute of Dental Research- studiul problemelor dentare
Sanatate Orala Nr.1 6
Conf.Dr. Ondine Lucaciu

 1945- studiul fluorizării apei


 1951- Sănătatea publica dentara a fost recunoscută ca a 7 - a specialitate în medicina
dentară

Definirea SP în România
 Este ştiinţa şi arta de a preveni şi controla bolile dentare prin eforturile concertate ale
societăţii (American Board of Dental Public Health – 1998)
 Este ştiinţa care se ocupă cu diagnosticul, prevenţia şi controlul bolilor dentare prin
eforturile concertate ale societăţii. (Canadian Association of Public Health Dentistry –
2004)
 Sănătatea orală implică obligatoriu intervenţia societăţii prin autorităţi competenţe şi
prin finanţare în scopul cunoaşterii, prevenirii şi conservării sănătăţii orale, ca o
condiţie pentru ameliorarea continuă a calităţii vieţii corelată cu sănătatea orală.
 Sănătatea publică - asistenţa de sănătate publică reprezintă efortul organizat al
societăţii în vederea protejării şi promovării sănătăţii populaţiei (Legea 95 din 2006,
art. 2)
 Scopul asistenţei de sănătate publică îl constituie promovarea sănătăţii, prevenirea
îmbolnăvirilor şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.
 Asistenţa de sănătate publică este o componentă a sistemului de sănătate publică.
 Orientarea spre aplicaţiile preventive şi recuperatorii este prioritară faţă de aplicaţiile
curative

Sănătatea publică oro-dentară este:


 Intervenţia finanţată a societăţii efectuată - buget
 Prin autorităţi competente – structuri dedicate
 În scopul cunoaşterii. - studii epidemiologice
 Prevenirii şi – profilaxie primară
 Conservării sănătăţii orale. - dispensarizare
 Ca o condiţie pentru ameliorarea continuă a calităţii vieţii corelată cu sănătatea orală.
– starea de sănătate şi confort a populaţiei

Contextul sănătăţii orale


 Sistem de sănătate = relaţiile şi elementele care influenţează starea de sănătate a
indivizilor şi a populaţiilor

 Sistem de îngrijiri de sănătate = parte componentă a sistemului de sănătate care


include: resurse umane, resurse financiare, baza materială, resurse informaţionale –
care are ca scop îmbunatăţirea sau menţinerea stării de sănătate
 Nevoia de intervenţie este dată de diferenţa dintre starea de sănătate ideală şi starea
existentă ➩ nevoi de îngrijire medicală
Sanatate Orala Nr.1 7
Conf.Dr. Ondine Lucaciu

Organizare
 Autorităţi abilitate
 Infrastructura
 Logistica
 Resursele umane
 Metodologia
 Finanţarea
 Grupurile ţintă

6-12 septembrie 1978 – Almaty (Alma-Ata) – OMS şi UNICEF ➩ Conferinţa internaţională


pentru îngrijiri de sănătate primare ➩ definirea îngrijirilor de sănătate primare şi
recomandările pentru aplicaţia socială ➩ 12 sept. 1978, delegaţii din peste 100 de ţări ➩
declaraţia comună cu deviza “sănătate pentru toti ” ➩ 2 categorii de obiective:
a. Structurarea unor sisteme de sănătate eficiente
b. Implicarea comunităţilor în asigurarea resurselor şi controlului asupra sănătăţii

1. Structurarea sistemelor
 Obiectivul major este ameliorarea sănătăţii populaţiei
 Structurarea sistemelor asigură infrastructura
 Criterii de evaluare: mortalitatea infantilă şi prevalenţa unor boli
 Modalităţi de realizare:
- Competenţa sistemelor de îngrijiri de sănătate,
- Asigurarea accesibilităţii în mod echitabil la acestea,
- Asigurarea calităţii prin modernizarea serviciilor de medicină bazată pe dovezi,
- Creşterea eficacităţii sistemului de îngrijiri de sănătate

2. Implicarea comunităţilor în asigurarea resurselor şi controlului asupra sănătăţii


 Obiectivele majore sunt: implicarea socială şi emanciparea socială
 Se asigură astfel ameliorarea suprastructurii (comportamente sanogene ale
populaţiei)
 Evaluare: prin studii epidemiologice
 Mod de realizare:
- Redistribuirea resurselor (finanţare)
- Decizii politice menite să influenţeze în sensul dorit factorii determinanţi ai sănătăţii
(programe de sănătate)
- Descentralizarea pentru creşterea eficienţei (înfiinţarea unor structuri locale-
regionale
- Care cunosc mai rapid specificul local şi adaptează politicile la aceste condiţii)