Sunteți pe pagina 1din 3

UTILIZAREA COROANELOR METALICE PREFORMATE (CPP) ÎN STOMATOLOGIA PEDIATRICĂ

Avantaje:

1. CPP permit păstrarea dintelui temporar pe arcadă până la înlocuirea sa fiziologică, acesta
putând să-şi exercite atât rolul funcţional cât şi cel de menţinător de spaţiu.
2. permit reconstituirea integrală a morfologiei coronare, inclusiv a punctelelor de contact
interproximale şi ocluzale, care în cazul dinţilor temporari sunt dificil de refăcut cu mijloacele
de obturaţie convenţionale.
3. Utilizarea coroanelor preformate ca metodă de reconstituire coronară a dinţilor temporari
permite păstrarea (DVO) şi protejează structurile dentare restante, menajând şi parodonţiul
marginal.

Modalitatea de realizare

Înainte de a realiza CPP se verifică ca leziunea carioasă să fi fost tratată corespunzător şi


tratamentul de canal dacă a fost cazul, să fi fost finalizat. O reconstituire coronară etanşă cu glass-
ionomer e indispensabilă pentru a realiza o protecţie a tratamentului existent, în caz de decimentare.

Materialul folosit

1. freză măslină diamantată,


2. freză flacără
3. cutie de coroane preformate
4. şubler
5. foarfece curbe
6. freză de carborund
7. pense speciale de fasonat coroane
8. gume de silicon pentru finisare
9. godeu cu alcool
10. material pentru cimentare (glass-ionomer)

Realizare coroanei pe un dinte temporar

Pregătirea dintelui

Principiul pentru dinţii temporari este de a conserva bombeul anatomic vestibular şi oral care vor fi
utilizate pentru retenţia coroanei datorită elasticităţii metalului.

Şlefuirea proximală

1. Feţele proximale se şlefuiesc paralel, fără prag, ceea ce permite conservarea unui maxim de
ţesut dur.
2. Preparaţia trebuie să elimine punctele de contact mezial şi distal şi se realizează cu o freză
flacără fină, suficient de înaltă pentru a reduce întreaga înălţime coronară.

1
3. Se verifică pasajul liber al unei sonde atât în sens vertical cât şi orizontal, între dintele preparat şi
dintele adiacent.
4. Unghiurile vestibulo-ocluzale şi vestibulo-orale se bizotează pentru a evita orice unghi ascuţit.

Şlefuirea ocluzală

1. Faţa ocluzală se reduce homotetic cu 1-1,5mm, respectând pantele ocluzale şi morfologia


fosetelor.
2. Şlefuirea se face cu o freză maslină sau o freză flacără.
3. Se verifică trecerea liberă a unei sonde între dintele preparat şi dintele antagonist.

Pregătirea coroanei

Alegera coroanei

Pentru dinţii temporari, coroana am ales-o în funcţie de diametrul mezio-distal a spaţiului de


reconstituit, adică distanţa între faţa distală a dintelui vecin situat mezial şi faţa mezială a vecinului
distal. Această măsurătoare se face cu un şubler.

Probarea coroanei

Uneori coroana nu intră din prima încercare şi trebuie adaptată morfologic cu ajutorul cleştilor speciali
pentru conformat coroane.

Ajustarea coroanei

În majoritatea cazurilor în momentul inserţiei coroanei gingia marginală se albeşte.

Această ischemie e dată de presiunea marginilor coroanei pe gingie. Am redus înălţimea coroanei pentru
ca să nu existe nici un fel de presiune.

Ajustarea coroanei

Mai întâi am degajate ambrazurile proximale accentuând răscroiturile mezială şi distală. Apoi trebuie
scurtată coroana la nivelul coletului vestibular şi oral, homotetic, urmând festonul gingival.

Aceasta se va face cu ajutorul foarfecelor curbe.

Pentru a evita apariţia unei supraînălţări ocluzale, trebuie luat un reper când copilul e cu gura închisă
fără coroana şi apoi verificat ca să avem aceeaşi ocluzie la nivelul reperului când copilul închide cu
coroana în gură.

Coroana este adaptată corespunzător când:

1. limitele ei rămân juxtagingival,


2. inserţia epitelială nu e perturbată,
3. gingia nu se ischemiază

2
4. coroana realiză contacte ocluzale cu dintele antagonist, fără a determina înălţarea ocluziei.

Finisarea coroanei

Neregularităţile marginale ale metalului le-am îndepărtat cu o freză extradură şi apoi am lustruit cu o
gumiţă de silicon.

Adaptrea cervicală finală

Cu ajutorul cleştelui conformator conturul cervical al coroanei e pensat spre interior, respectând forma
dintelui, pentru a favoriza o retenţie mai bună.

Cimentarea

1. Coroana e degresată cu alcool apoi uscată.


2. Dintele se usucă şi se izolează.
3. Coroana e umplută cu ciment glassionomer şi apoi inserată dinspre oral spre vestibular, iar
cimentul poate să reflueze.
4. Trebuie să auzim un clic la depăşirea bombeului
5. Un fir de mătase dentară trebuie trecut interproximal pentru a înepărta orice urmă de ciment.
6. În cazul unei coroane pedodontice, cantitatea de ciment necesară e mai mare deoarece ea nu e
adaptată la fel de precis ca o coroană turnată.

Concluzii

Coroanele sunt bine acceptate de către micii pacienţi.

Comparativ cu obturaţiile de ionomer de sticlă, compozit şi chiar amalgam durabilitatea lor în timp este
superioară.

Coroanele Pedodontice Estetice

Coroane parţial fizionomice NuSmile (Signature) :Metalo-compozit/ Zirconiu

Coroane integral ceramice

Coroană parţial fizionomică(metal+compozit) Coroană integral fizionomică (Zirconiu)

Bruxism
Ocluzie adâncă cu coroane scurte
Imposibilitatea controlării sângerării gingivale
Necesitatea unei mărimi<(se poate conforma pe
faţa linguală)
Cantitate minimă de ţesut dur restant