Sunteți pe pagina 1din 8

PARODONTITELE APICALE ACUTE

PARODONTITA APICALĂ ACUTĂ


Parodontita apicală acută (PAA) reprezintă reacția inflamatorie acută a țesutului
periapical, ce apare atât pe dinți cu pulpă vitală, sănătoasă sau inflamată, cât și pe dinți cu pulpă
necrotică.

PAA apare la dinții cu pulpă vitală, fie sănătoasă, atunci când e vorba de o restaurare
coronară recentă (traumă ocluzală) sau de bruxism cronic, fie inflamată, atunci când inflamația
din canalul radicular se extinde și la nivel periapical. Clinic, PAA se manifestă prin durerea la
percuție, iar radiografic apare o ușoară lărgire a spațiului periodontal.

Pe dinți necrotici, parodontita apicală acută apare ca urmare a difuziunii bacteriilor și


toxinelor bacteriene în spațiul peripical, sau poate fi consecința suprainstrumentării din cursul
tratamentului endodontic, a medicației excesive sau poate apare după obturația de canal (în
decurs de 1 săptămână), mai ales la dinții tratați într-o singură ședință (single visit).

Simptomatologia PAA:

- Durere la percuție în axul lung al dintelui și eventual durere la palpare, datorită


răspunsului proprioceptorilor din ligamentul parodontal. De aceea, pacientul poate
localiza dintele cauzal.

- Extruzia ușoară a dintelui în alveolă, datorită acumulării de exudat printre fibrele


ligamentului parodontal.

- Testele de vitalitate arată dacă dintele este vital sau devital.

Tratament:

o dintele se lasă deschis sau închis cu Cresatin și Cavit (Coltosol).

Important: - irigarea prelungită cu NaClO - soluție hipertonă- va atrage prin osmoză


fluidul din jur
1


SISTEMUL PROTAPER GOLDTM

Lansat în anul 2014 ca o îmbunătățire a sistemului ProTaperR Universal rotativ, sistemul


ProTaper Gold prezintă aceleași caracteristici ca și precursorul său, dar beneficiază de
avantajul flexibilității crescute, datorită metalurgiei avansate prin care este fabricat.1
Sistemul ProTaper Gold este un sistem rotativ compus ca și sistemul ProTaper Universal
din trei instrumente de preparare: Sx, S1 și S2, și cinci instrumente de finisare: F1-F5.1
În afară de flexibilitatea crescută, importantă mai ales pe instrumentele de finisare, ce
permite prepararea curburilor dificile din treimea apicală cu respectarea fidelă a
anatomiei, sistemul ProTaper Gold prezintă o rezistență dublă la uzura ciclică față de
sistemul ProTaper Universal1, ceea ce îl face mai puțin susceptibil la fractură.2 Datorită
aliajului Gold-wire, instrumentele pot fi îndoite, chiar și instrumentele noi scoase din
pachet pot prezenta o ușoară curbură, însă aceasta nu este un defect, ci mai degrabă un
avantaj.1
Secțiunea triunghiular convexă și conicitatea progresivă a instrumentelor ProTaper Gold
îmbunătățesc eficiența lor tăietoare și siguranța3, prin scăderea fricțiunii rotaționale dintre
lamele instrumentului și dentina canalului radicular.4
Vârful netăietor permite fiecărui instrument umărirea sigură a căii de alunecare, iar
porțiunea plată de dimensiuni mici a acestuia îi conferă posibilitatea de a-și face drum
prin țesutul moale și debriuri.5
Spre deosebire de sistemul ProTaper Universal, mânerul instrumentelor ProTaper Gold
este de dimensiuni reduse, 11 mm, ceea ce facilitează accesul mai ușor în zonele dificile
ale molarilor.1 Pe mandren există același inel îngust de culoare, poziționat spre partea
inactivă a instrumentului, codat ca și la sistemul ProTaper Universal, cu excepția
instrumentului SX, ce pe mandren nu prezintă niciun inel1. Pentru instrumentele de
finisare, inelul de culoare corespunde dimensiunii la vârf a instrumentului, conform
standardizării ISO. Instrumentele de finisare F4 și F5 prezintă două inele de culoare1,
pentru ca F5 (două inele galbene) să poată fi recunoscut de F1 (un inel galben). Stopper-
ul siliconic este de aceeași culoare ca și inelele de dimensiune de pe mandren, pe
instrumentele F4 și F5 stopper-ul este negru.1,6 Pe partea inactivă sunt vopsite în culoare
albă cele 4 șanțuri de adâncime poziționate la 18, 19, 20 și 22 mm de vârf pentru
instrumentele standard, de 25 mm lungime.1,6
Instrumentele de preparare ale sistemului ProTaper Gold S1, S2 și Sx prezintă
următoarele dimensiuni:
- instrumentul de preparare auxiliar Shaper X (SX 0.19/.04v), cel mai scurt din sistem, 19
mm, facilitează accesul în zonele restrictive și dificile, fiind indicat deschiderii orificiilor
coronare nu doar în prepararea cu sistemul ProTaper, dar în orice tip de preparare rotativă
sau manuală (în loc de folosirea frezelor Gates Glidden).1,4.6
Prezintă un diametru la vârf D0 de 0,19 mm, o conicitate variabilă de 4%, mandren auriu,
fără niciun inel de culoare, și are o lungime totală a părții active de 14 mm.1,6
Conicitatea sa este progresiv crescătoare, astfel că la nivelul lui D4 diametrul său este
0,39 mm, de la acest nivel până la nivelul lui D10, unde are un diametru de 1,11 mm,
având cea mai mare creștere de conicitate. 1,6
La capătul părții active, la D14, SX prezintă un diametru de 1,19 mm, pe ultimii 4 mm ai
părții active conicitatea sa fiind constantă, de 2%. 1,6
- instrumentul Shaper 1 (S1 0.18/.02v) se recunoaște prin inelul violet de identificare și
stopper-ul de aceeași culoare, are dimensiunea la vârf de 0,185 mm, o conicitate de 2%,
care crește progresiv, astfel că la nivelul lui D4 are 0,32 mm, la D8 are 0,58 mm, la D12
are 0,975 mm, iar la capătul părții active, la D16 are diametrul de 1,20 mm. 1,6
- instrumentul de preparare Shaper 2 (S2 0.20/.04v) are un inel de identificare alb și
stopper tot alb, diametrul la vârf de 0,20 mm, conicitatea de 4%, care crește progresiv,
astfel că la D4 are 0,40 mm, la D8 0,665 mm, la D12 0,970 mm, iar la D16 diametrul este
de 1,050 mm, conicitatea sa pe ultimii 4 mm fiind de 2%.1,6
Viteza de rotație recomandată pentru instrumentele de preparare este de 300 rpm, la o
valoare a torque-ului de 4,0 Ncm pentru SX și S1, și de 1,5 Ncm pentru S2.7
Instrumentele de finisare apicală sunt în număr de 5, notate de la F1 la F5, cu următoarele
caracteristici:
- instrumentul de finisare Finisher 1 (F1 0.20/.07v), inel de identificare și stopper galben,
diametru la vârf de 0,20 mm și conicitate constantă pe primii 4 mm apicali de 7%, la D4
având diametrul de 0,475 mm, apoi conicitatea sa scade progresiv la 5%, la D8 are 0,700
mm, la D 12 0,920 mm, iar la D16 are un diametru de 1,080 mm, conicitatea sa fiind pe
ultimii 4 mm de 4%.1,6
- instrumentul Finisher 2 (F2 0.25/.08v) este roșu, are 0,25 mm la vârf și o conicitate
constantă de 8%, apoi conicitatea sa scade la 5% de la D4 (0,555mm) la D8 (0,770 mm),
la D12 are 0,930 mm, conicitatea scăzând la 4%, iar la D16 prezintă un diametru maxim
al lamelor tăietoare MFD de 1,050 mm (conicitate pe ultimii 4 mm de 3%).1,6
- instrumentul Finisher 3 (F3 0.30/.09v) are un inel de identificare albastru și stopper
albastru și o conicitate constantă pe primii 4 mm apicali de 9%. Conicitatea scade
progresiv la 5% și apoi la 4%. La D8 are 0,630 mm, la D12 1,005 mm, iar la D16 are
1,20 mm. 1,6
- instrumentul Finisher 4 (F4 0.40/.06v) prezintă pe mandren două inele de culoare
neagră, stopper-ul este negru, are diametru la vârf de 0,40 mm și conicitatea pe primii
patru mm de 6%.1,6
- instrumentul Finisher 5 (F5 05/.05v) prezintă pe mandren două inele de culoare galbenă,
stopper-ul este tot negru, diametrul la vârf de 0,50 mm și conicitatea pe primii patru mm
de 5%.1,6
Instrumentele F4 și F5 sunt destinate finisării apicale a preparației în canalele radiculare
cu foramene largi. 1,6
Viteza de rotație recomandată pentru instrumentele de finisare este de 300 rpm, la o
valoare a torque-ului de 1,5 Ncm pentru F1 și de 3,0 Ncm pentru F2-F5.7
Instrumentele de preparare, S-uri, prepară selectiv treimea coronară (S1), respectiv
treimea medie (S2), și lărgesc progresiv restul canalului și sunt folosite în această ordine.
Instrumentele de finisare, F-uri, creează zona de control apicală, doar după ce și S1, și S2
au atins lungimea de lucru. Instrumentele de finisare apicală se folosesc de la mic la
mare, în ordinea codului culorilor de pe mandren. Preparația se poate încheia la F2, dacă
foramenul este 0,25 mm, sau se poate continua, cu F3-F5, în funcție de diametrul apical
măsurat cu instrumente de mână (K-file). 1,6,7
Tehnica de lucru cu sistemul ProTaper Gold presupune realizarea anterioară a unei căi de
alunecare predictibile până la minim primul instrument din sistem care trebuie să ajungă
pe lungime, adică S1 0.18/.02v. 1,6,7 Ca atare, negocierea se realizează cu instrumente de
mână tip K-file precurbate până la instrumentul #20, sau cu instrumente rotative, fie setul
de PathFile (0,13-0,16-0,19 conicitate 2%), fie instrumentul ProGlider, care prezintă
avantajul diametrului la vârf de 0,16 mm, și conicității sale progresiv crescătoare de la
2% la 8,5%, ce va realiza și o conicitate mai mare în treimea coronară a canalului, perfect
adaptată folosirii ulterioare a instrumentelor ProTaper Gold. 1,6,7
Prepararea se începe întotdeauna cu instrumentul S1; opțional se poate folosi anterior
instrumentul SX pentru deschiderea treimii coronare și facilitarea accesului. Pe
instrumentul S1 se așează stopper-ul la lungimea măsurată a canalului radicular, se
setează motorul pe sistemul ProTaper Gold și se alege din program setarea pentru S1. Se
activează piesa de mână și instrumentul este introdus turat în canalul bine irigat în
prealabil cu soluție de NaClO. 1,6,7 Pe măsură ce coboară în canal, instrumentul execută o
mișcare de pensulare laterală pe pereți, pentru a lărgi progresiv calea de alunecare.
Asupra instrumentului nu se exercită o presiune excesivă, el pensulează și taie, avansând
pasiv în canal. Dacă este întâmpinată rezistență, instrumentul nu se forțează ci se retrage
din canal tot în mișcare de rotație, se oprește, se curăță lamele lui, canalul se reirigă și se
reconfirmă patența cu K-file #10. Se poate încerca un nou pasaj cu S1 sau se poate folosi
pe aceeași lungime și instrumentul S2, după setarea prealabilă a motorului cu torque-ul
potrivit, întrucât acesta va crește conicitatea de la 2% la 4%, și va lărgi și treimea medie a
canalului radicular, facilitând accesul. Se revine la instrumentul S1, care este dus
progresiv pe lungimea de lucru, după care urmează instrumentul S2, tot pe lungime. Între
instrumente se irigă și se recapitulează patența (irigare-recapitulare-irigare), pentru a
preveni acumularea de debriuri la nivel apical, blocarea canalului și pierderea lungimii de
lucru. Regula de folosire a shaper-elor este "Brush and follow", adică pensulează și
urmărește. 1,6,7
Primul F care va ajunge pe lungime și va da conicitate în zona apicală este F1 20/.07. Pe
el este ajustat stopper-ul la lungimea de lucru, se alege setarea potrivită pe motorul
endodontic, și este introdus în avans pasiv, în stare de rotație, urmărind calea de
alunecare lăsată de S-uri, și pensulând progresiv pe măsură ce instrumentul coboară în
canal "Follow and brush". După el urmează F2 25/.08, iar dacă dimensiunea foramenului
este de 0,25 mm, preparația este finalizată. Pentru a ști dimensiunea foramenului, el se
poate măsura cu un instrument K-file #25 de NiTi, sau se urmărește pattern-ul debriurilor
pe vârful instrumentului. Dacă lamele de la vârful instrumentului de finisare F2 sunt
încărcate cu debriuri, înseamnă că instrumentul a tăiat în contact cu pereții canalului și
preparația se poate încheia la acest instrument. Dacă spirele sunt goale, neîncărcate,
instrumentul nu atinge pereții canalului, dimensiunea foramenului fiind mai mare decât
vârful instrumentului, și se continuă cu instrumentul de finisare următor. 1,6,7
Instrumentele ProTaper Gold se găsesc pe piață în setul de bază, într-un blister ce conține
instrumentele de preparare SX, S1, S2 și trei din instrumentele de finisare apicală F1, F2
și F3, instrumentele F4 și F5 putând fi achiziționate separat. Instrumentele se găsesc
disponibile în lungimile de 21, 25 și 31 mm, excepție făcând instrumentul SX, care se
găsește doar în lungimea de 0,19 mm. Sistemul pune la dispoziția clinicianului conuri de
hârtie, conuri de gutapercă și obturatoare de gutapercă pe suport de gutapercă,
GuttaCoreR (Dentsply), adaptate dimensiunii instrumentelor de finisare, de la F1 la F5,
precum și un set de verifiere pentru determinarea dimensiunii apicale în cazul în care se
dorește obturarea cu GuttaCoreR. 1,6,7
Deși instrumentele sistemului ProTaper Gold sunt autoclavabile, este recomandată
folosirea lor o singură dată, atât pentru a preveni fractura lor, cât și pentru a preveni
contaminarea de la un pacient la altul.1
Bibliografie

1.https://www.dentsply.com/content/dam/dentsply/pim/manufacturer/Endodontics/Glide_
Path__Shaping/Rotary__Reciprocating_Files/Shaping/ProTaper_Gold_Rotary_Files/Pro
Taper-Gold-Brochure-p7btcwy-en-1502.pdf

2. Shen Y, Cheung GS, Bian Z, Peng B. Comparison of defects in ProFile and ProTaper
systems after clinical use. J Endod. 2006 Jan;32(1):61-5.
3. Berutti E, Chiandussi G, Gaviglio I, Ibba A. Comparative analysis of torsional and
bending stresses in two mathematical models of nickel-titanium rotary instruments:
ProTaper versus ProFile. J Endod. 2003 Jan;29(1):15-9.

4. Berutti E, Negro AR, Lendini M, Pasqualini D. Influence of manual preflaring and


torque on the failure rate of ProTaper rotary instruments. J Endod. 2004 Apr;30(4):228-
30.

5. Blum JY, Machtou P, Ruddle C, Micallef JP. Analysis of mechanical preparations in


extracted teeth using ProTaper rotary instruments: value of the safety quotient. J Endod.
2003 Sep;29(9):567-75.

6.https://www.dentsplysirona.com/content/dam/dentsply/pim/manufacturer/Endodontics/
Glide_Path__Shaping/Rotary__Reciprocating_Files/Shaping/ProTaper_Gold_Rotary_Fil
es/ProTaper-Gold-Tip-Card-v7soneq-en-1502.pdf

7.http://www.dentsplymaillefer.com/wp-
content/uploads/2017/03/Dentsply_Maillefer_PROTAPER_GOLD_0217_DFU_EN.pdf

S-ar putea să vă placă și