Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie « Nicolae Testemiţanu »

Catedra de propedeutică stomatologică « Pavel Godoroja »

Instrumente
endodontice moderne
rotative
Sistemul rotativ PathFile

Ê PathFile are conicitate 02 (2%) la fel ca și instrumentele


manuale convenţionale, dar este un sistem rotativ și se
utilizează cu un endomotor cu viteza de rotaţie 300 rpm
(rotaţii pe minut).

Ê PathFile nu trebuie utilizat până când calea de alunecare nu


este confirmată cu ajutorul unui ac Kerr pilă nr.10 manual.
q PathFile™ #013

q PathFile™ #016

q PathFile™ #019
Sistemul rotativ PathFile

Sistemul PathFile este alcătuit din 3 ace endodontice din NiTi


disponibile în 3 dimensiuni:
0,13; 0,16 și 0,19 mm și

3 lungimi: 21, 25, 31 mm.


Sistemul rotativ PATHFILE
Ê Iniţial canalul este permeabilizat cu ajutorul K-file-ului
manual și se determină lungimea de lucru al canalului
radicular, apoi poate fi utilizat și PathFile-ul rotativ pentru a
lărgi în siguranţă calea de alunecare.
Sistemul rotativ PathFile

Ê Vârful acului este rotunjit, netăietor, având rol de ghidaj


Instrumente ROTATIVE Pathfile pentru
crearea traseului de alunecare
File-ul rotativ ProGlider (pentru „glide path”)

Ê File-ul ProGlider prezintă un diametru la vărf de 0,16 mm și o


conicitate variabilă de 2%.

Ê De culoare albă, disponibil în 3 mărimi: 21, 25 și 31 mm

Ê File-ul ProGlider poate fi utilizat în cazul rădăcinilor cu


anatomie complicată, cu prezenţa curburilor multiple și
permite accesul în cele mai înguste spaţii endodontice.
File-ul rotativ ProGlider (pentru
„glide path”)
File-ul rotativ ProGlider (pentru„glide
path”)
File-ul rotativ ProGlider (pentru„glide
path”)

Ê Instrumentul ProGlider este de unică folosinţă, pre-sterilizat


și poate fi utilizat doar la un singur pacient.

Ê - în secţiune transversală este de o formă pătrată,

Ê - fabricat din aliaj special de NiTi, „M-Wire”

Ê - asigură o flexibilitate și rezistenţă ridicată la oboseala


ciclică.
Micromotor endodontic “X SMART
PLUS” cu protocol pentru Pro Glider
File-ul rotativ ProGlider (pentru„glide
path”)

Ê Are caracteristici de design:

Ê - forma unică și creșterea variabilă a conicităţii de-a lungul


lungimii instrumentului

Ê - o eficienţă tăietoare sporită încât este suficient doar un


sigur file pentru a crea calea de alunecare de la orificiul de
intrare în canal până la constricţia apicală

Ê - facilitează formarea finală a canalului cu ajutorul altor


sisteme rotative așa ca WaveOne, ProTaper Next.
Surse literare
Ê 1.. Cherlea V., Tratamentul Endodontic. Ed. Naţional, 2000, p. 44-88.

Ê 2. Chandra Suresh B., Gopikrishna V., Grossman’s endodontic practice.


13#$ Edition. 2014

Ê 3. Garg N., Garg A., Textbook of Endodontics. New Delhi, London,


Philadelphia, Panama, 2014, 603 p.

Ê 4. John I. Ingle, Leif K. Bakland, Ingle’s Endodontics, BC Decker, Hamiton,


6th edition, 2008, p. 791-847.

Ê 5. Mocanu C., Vataman M. Endodonţie practică. Ed. Apollonia, Iași, 1999,


p.25-42.

Ê 6. Nicolau Gh., Nicolaiciuc V., Năstase C. Bazele endodonţiei practice


moderne, Chișinău, 2009, p. 59-87
Surse literare

Ê 7. http://medind.nic.in/eaa/t14/i1/eaat14i1p217.pdf

Ê 8. http://www.academia.edu/4875683/Materialele_cu_memorie_a_formei

Ê 9. http://www.dentsplymaillefer.com

Ê 10. http://www.redentnova.com/

Ê 11. https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/6200/1/PPG_34882.pdf

Ê 12. https://www.vdw-dental.com/en/

Ê 13. https://www.endoruddle.com/Inventions#shaping

Ê 14. Dima Tatiana ”Instrumente moderne endodontice manuale și rotative în cadrul


tratamentului endodontic (simulator) și cazuri clinice”, teza de licenţă, conducător
știinţific Uncuţa Diana, Chișinău, 2019.