Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie « Nicolae Testemiţanu »

Catedra de propedeutică stomatologică « Pavel Godoroja »

Instrumente
endodontice moderne
rotative
Instrumentar mecanic cu rotaţie continuă
Sistemul ProTaper

Ê Sistemul ProTaper (Progressively Tapered) a fost realizat atât


în variantă manuală, cât și rotativă , proiectat de către Dr.
Cliff Ruddle, Dr. John West și Dr. Pierre Machtou.
Instrumentar endodontic pentru permeabilizare-
traseu de alunecare sau (glide path)

Ê Permeabilizarea sau urmarea traseului de alunecare ( “glide


path” în l.engleză) reprezintă punctul de plecare a preparării
mecanice. Formarea canalului devine imprevizibilă și
imposibilă dacă nu este realizat un traseu de alunecare (ghid)
cu ajutorul instrumentelor manuale : K file 10.
Instrumentar endodontic pentru permeabilizare-
traseu de alunecare sau (glide path)

Ê Crearea unui traseu de alunecare manual cu K file 10 cu


conicitatea de 2% este esenţial pentru utilizarea ulterioară a
sistemelor rotative din NiTi menite să formeze și să
modeleze sistemul de canale radiculare.
Instrumentar mecanic cu rotaţie continuă
Sistemul ProTaper

Ê Sistemului ProTaper este alcătuit din 5 instrumente endodontice


rotative:

Ê Două file-uri formatoare (Shaping File 1-S1 și Shaping File 2-S2)


sunt create pentru a modela forma canalului, îndepărtând
obstacolele de pe traseul acestuia și creând o cale netedă de acces
pentru acele de finisaj

Ê Acele de finisaj : Finishing File 1-F1, Finishing File 2-F2 și Finishing


File 3-F3

Ê În 2006, s-au mai produs două file-uri de finisaj F4 (ISO 40) și F5


(ISO 50) în cadrul sistemului ProTaper Universal, destinate
preparării treimii apicale.
Instrumentar mecanic cu rotaţie continuă
Sistemul ProTaper
Instrumente endodontice PROTAPER
rotative din Ni- TI
Shaping files S2

S1
18

S2
20

Sx 19
Instrumentar mecanic cu rotaţie continuă
Sistemul ProTaper

Ê În set este inclus și un file formator auxiliar (Shaping File X-


SX) care este utilizat în cazul rădăcinilor mai scurte pentru a
modela în mod optim porţiunea coronară a canalului sau în
rădăcinile mai lungi pentru lărgirea, formarea treimii
coronare prin mișcări de pensulare (“ periere”).
În caz de necesitate,
utilizați instrumentul Sx
din setul PROTAPER,
cu mișcări de netezire,
în scopul lărgirii
orificiului canalului
radicular (ostium) și
asigurarea unui acces
direct ( utilizați Sx doar
în treimea superioară a
canalului radicular).
Instrumentar mecanic cu rotaţie continuă
Sistemul ProTaper

Ê Pe lângă conicitatea variabilă protaper-urile au un șir de


particularităţi constructive:

Ê - în secţiune transversală au o formă triunghiulară cu 3 faţete


convexe ,care reduc contactul instrumentului cu pereţii
canalului

Ê - 3 lamele asigură o eficienţă tăietoare sporită.


Instrumentar mecanic cu rotaţie continuă
Sistemul ProTaper

Ê File-urile protaper au un unghi de înclinare a faţetelor


tăietoare și a lungimii pasului de spirală, care permanent
variază. Aceasta permite înlăturarea eficace din canal
rumegușul de dentină, prevenind blocarea file-ului.

Ê Protaperurile au vârful modificat, semiagresiv. Aceasta


permite instrumentului să pătrundă ușor în canal fără să
traumeze pereţii canalului radicular.
Instrumentar mecanic cu rotaţie continuă
Sistemul ProTaper

Ê Mânerul modificat (scurtat) al file-urilor ProTaper facilitează


accesul la dinţii posteriori, ceea ce este foarte important în
cazul limitării deschiderii cavităţii bucale.
Instrumentar mecanic cu rotaţie continuă
Sistemul ProTaper

Ê Design-ul specific contribuie la o soliditate mare datorită


nucleului metalic stabil, o flexibilitate suficientă și o
rezistenţă minimă în timpul rotirii în canal.
ProTaper Universal
Flexibilitate

Conicitate

Flexibilitate

Rezistenșă

Shaping files Finishing files


Instrumentar mecanic cu rotaţie continuă
Sistemul ProTaper

Ê O caracteristică importantă și unică a design-ului


instrumentelor este conicitatea progresivă, pentru a crea o
formă ideală a canalului și a reduce timpul de instrumentare.
Fiecare instrument al setului are o conicitate variabilă.
PROTAPER Finishing file : F1, F2, F3, F4, F5
Conicitate diferită
F1 3 мм

20-7%

F2
25-8%

F3
30-9%
F4
40-6%
F5
50-5%
PROTAPER Finishing
files
F1, F2, F3, F4, F5

Formează 1/3 apicală a canalului radicular.


Instrumenele cu conicitate
modificată treptat: ProTaper
- Conicitatea modificată:

- Previne efectul de rotire/blocare;


- Permite crearea conicității apicale crescute
cu Finishing files –F1, F2, F3
-Permite formarea perfectă a canalului cu
ajutorul a câtorva instrumente.
Surse literare
Ê 1.. Cherlea V., Tratamentul Endodontic. Ed. Naţional, 2000, p. 44-88.

Ê 2. Chandra Suresh B., Gopikrishna V., Grossman’s endodontic practice.


13#$ Edition. 2014

Ê 3. Garg N., Garg A., Textbook of Endodontics. New Delhi, London,


Philadelphia, Panama, 2014, 603 p.

Ê 4. John I. Ingle, Leif K. Bakland, Ingle’s Endodontics, BC Decker, Hamiton,


6th edition, 2008, p. 791-847.

Ê 5. Mocanu C., Vataman M. Endodonţie practică. Ed. Apollonia, Iași, 1999,


p.25-42.

Ê 6. Nicolau Gh., Nicolaiciuc V., Năstase C. Bazele endodonţiei practice


moderne, Chișinău, 2009, p. 59-87
Surse literare

Ê 7. http://medind.nic.in/eaa/t14/i1/eaat14i1p217.pdf

Ê 8. http://www.academia.edu/4875683/Materialele_cu_memorie_a_formei

Ê 9. http://www.dentsplymaillefer.com

Ê 10. http://www.redentnova.com/

Ê 11. https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/6200/1/PPG_34882.pdf

Ê 12. https://www.vdw-dental.com/en/

Ê 13. https://www.endoruddle.com/Inventions#shaping

Ê 14. Dima Tatiana ”Instrumente moderne endodontice manuale și rotative în cadrul


tratamentului endodontic (simulator) și cazuri clinice”, teza de licenţă, conducător
știinţific Uncuţa Diana, Chișinău, 2019.