Sunteți pe pagina 1din 41

Lecția practică Nr.

14

Tema
Tehnica obturării canalelor prin modelarea
individuală a conului. Tehnica de condensare laterală
la rece şi cald. Magnificarea câmpului operator în
endodonție, dispozitive și caracteristicele lor.

A Elaborat:
Butnaru Tatiana
Cucerescu Nina
Durnea Doinița
1. Metode de obturare a canalelor
radiculare. Clasificare.

Obturatia Endodontica

• Este reprezentată de umplerea completă,


tridimensională, a spațiului endodontic, cât mai aproape
de joncțiunea cemento-dentinară.

• Întotdeauna obturația radiculară presupune folosirea in


asociere a unui material primar de obturare, stabil
dimensional (gutaperca sau, mai nou, Resilon) in
cantitate cat mai mare, si o cantitate minima de ciment
de sigilare biocompatibil .
I. Tehnici de obturare cu gutaperca

1.Tehnica de cimentare a unui con, calibrat la apex


2.Tehnica obturatiei prin modelare individuala a conului
3.Tehnica de condensare laterala la rece a gutapercii
4.Tehnica de condensare laterala la cald a gutapercii (Endotec)
5.Tehnica de condensare verticala la rece si la cald a
gutapercii
I. Tehnici de obturare cu gutaperca

6.Tehnica de condensare termomecanica a gutapecii


• varianta originala + ameliorata → Mc. Spadden
• varianta hibrida→ Tagger
7.Tehnica de injectare a gutapercii termoplasticizate
• sistemul Obtura
• sistemul Ultrafil
• varianta hibridă
8.Tehnica de obturare Termafil
9.Tehnici de condensare cu US
❑Tehnica obturatiei segmentare de canal
▪Obturatia segmentara cu amalgam de argint
▪Obturatia segmentara cu con metalic (argint sau titan)
▪Obturatia segmentara cu gutaperca
▪Obturatia segmentara cu rumegus dentinar
❑Tehnica obturatiei cu conuri calibrate nedeformabile
Cu conuri de :
• argint
• titan
❑Tehnica obturatiei cu conuri din rasini sintetice
(poliesterice)
2.Tehnica de condensare verticală la cald a
gutapercii.Timpii Operatori.Instrumente.Materiale

Tehnica de condensare verticală la cald a gutapercii

Constă în obturarea canalelor printr-o manevră de


condensare verticală aplicând o presiune suficient de mare
pentru a forța gutaperca ramolită prin încălzire să pătrundă
în întregul sistem endodontic de canale,inclusiv în cele
laterale și accesorii.
Avantaje
• Tehnica excelentă
• Obturatie omogenă
Dezavantaje
• Laborioasă
• Necesită mult timp
• Reclamă o lărgire excesivă a canalului
Timpi operatori
• Introducerea unei cantități minime de ciment de sigilare în
porțiunea apicală a canalului.
• Coafarea conului principal cu ciment de sigilare și propulsarea
sa în canal până se blochează 2-3mm de constricția apicală.
• Secționarea conului cu un instrument încălzit,la baza
orificiului de emergență a canalului radicular.
• Fluarea în canal a extremității ramolite a conului cu un
plugger neîncălzit de calibru corespunzător treimii coronare a
canalului.
• Introducerea unui speader încălzit în masa de gutapercă și
fularea materialului ramolit mai departe,spre apex,cu un
plugger neîncălzit de calibru adecvat.
• Repetarea manevrelor alternative de ramolire și condensare a
gutapercii până la realizarea unei obturații compacte în
porțiunea apicală a canalului utilizându-se doar materialul
oferit de conul principal.
• Restul canalului,porțiunile medie și coronară,se obturează prin
adaugarea succesivă de segmente de con de gutapercă de circa
3 mm,având calibru asemănător zonei respective a canalului.
• Ramolirea unui nou segment de con se face în canal,tot cu
spreaderul încălzit,de așa manieră încât aceasta să pătrundă și
in masa de gutapercă deja condensată pentru a asigura
continuitatea obturației.
• Condensarea simultană a gutapercii segmentului de con adăugat
și a porțiunii de contact din masa care deja a obturat o parte
din canal,cu un plugger neîncălzit adecvat de calibru,ceea ce
asigură omogenitatea obturației.
• Pe măsură ce se completează obturarea canalului,din setul
selectat se folosesc pluggerele cu calibru din ce în ce mai mare.
❑O varianță a condensării verticale la cald se deosebește prin
faptul că se începe condensarea gutapercii din treimea
coronară a canalului,deplasându-se gutaperca prin fulare până
în zona apicală.
❑O dată realizată sigilarea porțiunii apicale,segmentul mediu și
coronar al canalului sunt obturate aidoma tehnicii
convenționale.
• Primii timpi,inclusiv secționarea conului principal la orificiul de
emergență al canalului cu un instrument încălzit sunt identici.
• Urmează condensarea în canal a porțiunii rămolite a conului cu
ajutorul plugger neîncălzit.
• Introducerea unui spreader încălzit la roșu pe o distanță de 3-4
mm în masa de gutapercă cendensată din canal.
• Fularea imediată a masei de gutapercă ramolite înspre apex cu
un plugger corespunzător neîncălzit.
• Repetarea procedurii până la obturarea tridimensională a
segmentului coronar al canalului,moment în care restul canalului
este încă neobturat.
• Îndepărtarea masei de gutapercă din centrul obturației
segmentului coronar cu ajutorul unui spreader încălzit la care
aderă,pentru crearea accesului în celelalte două treimi ale
canalului,medie și apicală.
• Coafarea pereților canalului cu un strat foarte subțire de
gutapercă,prin condensarea treptată verticală și laterală a
restului de material.
• Realizarea sigilării apicale prin condensarea restului de gutapercă
ramolită în canal pe o distanță de 2-3 mm.
• Obturarea treptată a restului canalului prin aceleași manevre
descrise la tehnica convențională a condensării verticale.
• Se pornește dispre apex,folosindu-se segmente de conuri de
gutapercă având lungimea de 2-3mm și calibrul corespunzător
canalului,ramolite prin spreadere încălzite și fulate cu pluggere
neîncălzite,fară a fi coafate cu ciment de sigilare.
3. Tehnica de condensare termomecanică a
gutapercii. Timpii operatori Instrumente.
Materiale
Constă în ramolirea gutapercii în canal datorită căldurii
generate prin frecare de un instrument rotativ special,
denumit compactor, care în continuare condensează
gutaperca ramolită în direcție apicală, realizând o
obturație de canal tridimensională.
Avantaje:
- Foarte rapidă, necesitând mai puțin de 10 secunde
pentru obturarea canalului;
- Conferă obturației densitate și omogenitate crescute;
- Asocierea unui ciment de sigilare asigură o mai bună
etanșeizare apicală a canalului decât condensarea
laterală rece.
Timpii operatori
- Proba conului de gutapercă principal, care
trebuie să se blocheze în lumenul canalului la
1.5 mm de constricția apicală;
- Alegerea unui compactor de același calibru cu
acul Kerr cel mai gros cu care s-a lărgit canalul
până la 1-1,5 mm de reperul apical stabilit prin
odontometrie;
- Proba clinică a compactorului în canal și
marcarea pe tija sa a distanței pe care trebuie
să pătrundă în canal;
- Coafarea vârfului conului de gutapercă cu
ciment de sigilare;
Timpii operatori
- Introducerea conului de gutapercă în canal și
fixarea sa la reperul stabilit;
- Introducerea compactorului în canal până se
întâmpină o ușoară rezistență;
- Acționarea compactorului la turație maximă
recomandată, păstrându-i aceeași poziție față de
reperul apical, contribuie la ramolirea gutapercii
prin căldura dezvoltată de frecare pe o distanță de
2-3mm în profunzime;
- Propulsarea lentă, dar continuă, a compactorului în
canal, după o secundă de acționare, până se ajunge
la reperul apical prestabilit;
- Retragerea lentă a compactorului din canal,
păstrându-se aceeași turație maximă;
Instrumente
- Compactor (Compactorul McSpadden seamănă
cu un ac Hedstrom ale cărui conuri suprapuse
sunt dispuse invers, cu baza spre vârf)

- Ace de canal;
Materiale
* Gutapercă;

* Ciment de sigilare.
* Tehnica de injectare a gutapercii
ramolite prin încălzire. Timpii operatori.
Instrumente. Materiale

* Obturația de canal prin injectarea directă a


gutapercii ramolite a fost introdusă de către
Yee încă în 1977, constituind un deziderat al
mai multor practicieni. Acest fapt a
determinat, în timp, apariția mai multor
tehnici.
* În toate aceste tehnici, după plastifiere,
gutaperca se introduce pe canal prin injectare
sub presiune cu dispozitive speciale, fapt care
umple tridimensional canalul radicular, mai
eficient și mai repede decât prin condensarea
laterală sau verticală.
Tehnica de injectare a gutapercii ramolite
prin încălzire. Timpii operatori.
Instrumente. Materiale

* Cele mai cunoscute tehnici de injectare-


modelare a gutapercii termoplastifiate sunt:
* sistemul P.A.C.-l60,
* sistemul Obtura,
* sistemul Ultrafil,
* sistemul Termafil
* sistemul Alpha Seal
* Sistemul P.A.C (Precision Apical
Control)

* Plastifierea gutapercii se realizează prin


încălzire timp de 2 minute la 160°C, după care
temperatura coboară la 85°C și se menține 20
min.
* După tapetarea pereților canalului cu paste
sigilatoare, se introduce în canal printr-un ac
standardizat (până la 2-3 mm de preparația
apicală) gutaperc plastifiată sub presiune, într-
un strat de 5-6 mm, care se condensează apoi
cu un plugger special.
* Se repetă operația până se obturează intregul
canal de la apex spre porțiunea coronară.
* La final se face controlul radiologic.
Sistemul Obtura
* Realizat de corporația Unitek, în prezent este
numit Obtura II System.
* Folosește un pistol cu mâner care realizează
atât încălzirea, cât și presiunea gutapercii în
canal. Plastifierea gutapercii se face la 160°C,
iar temperatura de lucru este de 55-60°C.
* Injectarea în canal se face printr-un aplicator
cu niște canule de dimensiuni adaptate fiecărui
canal, iar condensarea se execută cu
instrumente de tip plugger.
* Îmbunătățirile aduse de Obtura II față de prima
generație Obtura, permit un control mai bun, o
curgere mai ușoară a gutapercii, precum și o
îndepărtare mai ușoară a acesteia.
Sistemul Obtura
* Sistemul Ultrafil
* Folosește gutaperca sub formă de carpulă, cu
canulă de unică folosință manevrată cu o seringă cu
mâner. Încălzirea se face cu un dispozitiv exterior,
la o temperatură de lucru de 50°C.
* Gutaperca având o compoziție specială,
condensarea ei cu pluggerul special se face după 5
minute de la introducerea gutapercii plastifiate în
canal.
* Necesită folosirea unui ciment special de sigilare.
* Varianta hibridă, așa-numita obturare backfilling,
constă în obturarea treimii sau jumătății apicale a
canalului printr-o tehnică de condensare laterală a
gutapercii, urmată de obturarea restului canalului
prin injectarea gutapercii ramolite.
Thermafil

* Încă din 1978 Johnson a introdus ideea unor


obturatori endodontici, prin plasarea
gutapercii pe un ac din oțel inoxidabil.
* În acest context, la ora actuală este foarte
cunoscut obturatorul endodontic Thermafil
(Tulsa Dental Products, Tulsa OK), care poate
fi confecționat din oțel inoxidabil, titan sau
suport de plastic, fiind înconjurat sau îmbrăcat
cu o gutapercă specială (faza alfa) pentru
obturarea canalelor radiculare, care atunci
când este încălzită într-un dispozitiv special
devine foarte vâscoasă și lipicioasă.
Thermafil
* În această fază ea poate fi introdusă în canalul
preparat corespunzător, iar mânerul rămas
deasupra orificiului canalului radicular se
secționează cu un instrument încins, rămânând
astfel ca obturație definitivă a canalului.
* Tehnica este simplă, rapidă, ușor de însușit,
fiind considerată cea mai eficientă dintre
metodele moderne de obturare a canalelor
radiculare, în condițiile unei preparări corecte
a canalului și a respectării minuțioase a
timpilor de lucru din cadrul metodei.
Thermafil
* Curățarea și prepararea canalului;
* Încălzirea gutapercii pe suportul său sau în
cuptorul ThermPrep trebuie să fie
corespunzătoare, evitând desprinderea
gutapercii de pe suportul ei, sau
supraîncălzirea și arderea gutapercii.
* Apexul trebuie sigilat cu o pastă fără eugenol
(Sealer).
* Obturatorul Thermafil se introduce cu presiune
apicală, fără rotație, pe lungimea canalului.
Thermafil
Alpha Seal
* Această metodă modernă, similară concepției
Thermafil, folosește ace Kerr ca suport pentru
gutaperca faza alfa, pe care clinicianul o aplică
mai întâi pe acul Kerr și apoi, împreună cu
acesta, în canalul radicular preparat corect,
inițial.
* Tehnica prevede:
- Alegerea acului Kerr steril, corespunzător
canalului radicular;
- Introducerea lui într-o seringă Alpha Seal
specială care conține gutaperca încălzită;
- Încărcarea acului Kerr cu gutaperca încălzită;
- Aplicarea acului în canalul radicular corect
preparat.
Alpha Seal

* Poate fi folosită asociat pasta sigilatoare pe


bază de hidroxid de calciu, cu priza lentă.
* Avantajele metodei față de Thermafil sunt:
- Acul Kerr ca suport se poate alege și proba în
canalul radicular;
- Înainte de încărcare, acul Kerr se poate
precurba dacă este nevoie.
- Metoda Succesfil (Hygenic Corporation, Akron),
este aproape identică cu Alpha Seal, doar ca în
locul acelor Kerr sunt utilizate niște ace
speciale, proprii, din titan, cu dimensiuni
conform standardelor ISO.
Restaurarea morfo-funcțională a dinților tratați
endodontic.Instrumente.Materiale

Din punct de vedere medical, în procesul tratamentului endodontic este


necesar de a hotărî următoarele sarcini: — Îndepărtarea maximă a
ţesuturilor necrozate şi infectate din canalul radicular;
— Reducerea numărului de microorganisme patogene în lumenul
canalului, ţesuturile periapicale şi dentina parietală până la un nivel
minim patogen;
— Obturarea ermetică a canalului radicular

Însă, cu aceasta tratamentul nu se termină, deoarece procesul carios şi


tratamentul endodontic duc la un grad variabil de distrucţie a coroanei dentare,
iar la retratarea dinţilor supuşi cândva unui tratament endodontic avem
frecvent de a face cu distrucţii importante ale părţii coronare (ce ajung uneori
la desfiinţarea integrală a coroanei).
Considerăm (în continuarea opiniei tradiţionale), că la îndepărtarea pulpei în
cadrul tratamentului endodontic dispare una din sursele fundamentale de
alimentare a ţesuturilor dure dentare, şi care, în con‑ secinţa depulpării,
prezintă un conţinut mai redus de fluid dentinar.

Dintele este un organ cavitar, ce necesită fortificarea după tratamentul


endodontic cu ajutorul unor construcţii pivotate intracanalare. În acest context
pentru o restaurare coronară definitivă calitativă este necesar, după efectuarea
unui tratament endodontic repetat, de a folosi un element auxiliar de sprijin.

Exceptând unele publicaţii, majoritatea autorilor sunt de aceeaşi părere fermă


că dinţii depulpaţi urmează a fi întăriţi cu unul sau câteva pivoturi, — tradiţional
in-lay‑uri şi pivoturi turnate, pivoturi metalice ancker sau ceramice
Înainte de restabilire, medicul stomatolog trebuie sa atragă atenţia la
unele momente:
— Evaluarea stării igienii a cavităţii bucale;
— Elucidarea stării ţesuturilor periapicale;
— Evaluarea stării ţesuturilor parodonţiului marginal;
— Determinarea ocluziei;
— Clarificarea anamnezei, — dacă pacientul nu suferă de bruxism sau de
obiceiuri dăunătoare
Restaurarea se efectuează neîntârziat după finalizarea tratamentului
endodontic, recurgând la materiale de obturare moderne (compozite,
glassionomere). Cimenturile clasice pentru obturarea provizorie şi
pentru fixarea pivoturilor metalice nu sunt potrivite, deoarece nu
oferă:
— etanşare durabilă garantată a canalului radicular;
— fixare sigură a pivotului
După efectuarea unei igiene profesionale a cavităţii bucale şi administrarea
anesteziei, de preferat — ligamentare, fixăm un fir de retracţie. În unele cazuri
pentru detaşarea spre lateral şi inferior a gingiei noi recomandăm folosirea (sub
anestezie locală) a unui clamer pentru fixarea digei. Din canalul anterior
obturat noi îndepărtăm materialul de obturaţie şi o parte din gutapercă. Pentru
aceasta folosim instrumente mecanice standarde pentru lărgirea ostiumului
canalului radicular de tip „Largo“ sau „Gates‑Glidden“ de diferite dimensiuni.
Canalul radicular este preferabil de a fi golit pe 2/3 din lungimea canalului sau,
cel puţin, pe 1/2 din lungime. După pregătirea canalului radicular ajustăm
pivo‑ tul fibro‑optic (în cele 5 cazuri clinice sus-menţionate am folosit variate
pivoturi fibro-optice „IKADENT“ / Rusia/ — atât cilindrice şi cilindro-conice
standarde, cât şi cele de ancorare cu bont coronar prefabricat). În acest caz
ţinem cont de faptul, că partea pivotului, aflată în canal, nu trebuie sa fie ca
lungime mai mică decât 1/2 şi mai mare decât 2/3 de la întreaga lungime a
rădăcinii, iar partea coronara — 1/3 din pivot. Diametrul pivotului nu trebuie să
fie mai mare decât 1/3 din diametrul rădăcinii. Pivotul fibro‑optic trebuie să se
fixeze strâns în canalul radicular. Cu cât mai mic va fi spaţiul dintre peretele
canalar şi pivot, cu atât mai solid va fi fixat pivotul, iar pereţii rădăcinii nu vor
fi şubreziţi.
În acest scop este necesar de a lărgi canalul cu o piesă de turaţii joase
şi cu „Largo“ de calibrare până la adâncimea şi diametrul necesar,
apoi ajustăm pivotul. După ajustarea pivotului apare necesitatea
secţionă‑ rii (scurtării) lui până la o lungime necesară, ceea ce poate fi
făcută atât în afara cavităţii bucale (folosind un disc diamantat), cât şi
după fixarea pivotului în cavitatea bucală (folosind freze diamantate).
Considerăm incorect scurtarea pivotului până la momentul fixării,
deoarece pentru fixarea pivotului scurtat sunt necesare instrumente
speciale. Pe de altă parte, pivotul deja instalat şi fixat în locaş este
uşor de scurtat până la lungimea necesară cu freze diamantate. Nu se
recomandă pentru scurtarea pivotului folosirea forcepsului, deoarece
presiunea exercitată poate deforma structura pivotului
Înainte de fixare, pivotul este prelucrat cu substanţe dezinfectante,
acoperit cu acid ortofosforic pe parcurs a 40 secunde. Apoi, după
gravajul respectiv, pivotul este spălat şi uscat fără să fie atins cu
mâinile. Ulterior pe suprafaţă pivotului se aplică adeziv, se aşteaptă 30
secunde şi apoi — se usucă/ fotopolimerizează
În cavitatea bucală suprafaţa de lucru se izolează; suprafaţa
interioară a rădăcinii şi bontul dentar se prelucrează cu gel de 37%
de acid ortofosforic pe parcurs a 15‑20 secunde. Spălăm şi uscăm
suprafaţa interioară a rădăcinii cu pinuri de hârtie de diametru
mare sau — cu aer. După aceasta, pe suprafaţa dentară gravată se
aplică primer‑bond sau adeziv (2 în 1), pe care îl repartizăm
uniform cu jetul de aer şi îl fotopolimerizăm. Cu ajutorul acului
lentullo, în canalul radicular este introdus şi repartizat uniform un
compozit flowabil (de solidificare dublă, de exemplu — RxCem /
„Dental Life Science“/) sau un ciment glassionomer triple-cured,
malaxat până la o densitate medie (de exemplu — Vitremer).
Apoi în canalul radicular este introdus pivotul fibro‑optic prealabil
pregătit, introducându‑l până la poziţia de control prin înşurubare
cu o presiune uşoară (pentru: 1. a împiedica formarea
microbulelor de aer pe întreg parcursul său şi 2. a contribui la
formarea linkage-ului optim între componenţii sistemului tripartit:
pivot, materialul de obturare şi pereţii dentinari ai canalului
radicular). Excesul de material este parţial îndepărtat, partea
rămasă fiind îndesată în jurul părţii ostiale a pivotului. Materialul
se polimerizează în decurs de 60 secunde prin pivotul fibro‑optic
În final efectuăm corecţia pivotului conform lungimii (înălţimii)
părţii coronare a dintelui, şi trecem la formarea bontului coronar
(menit unei lucrări protetice) sau la restaurarea coroanei
propriu‑zise cu compozit fotopolimer de consistenţă obişnuită,
fiind apoi efectuată fotopolimerizarea de rutină.
Etapele de modelare a suprafeţei ocluzale sunt următoarele: primul molar superior
1. Iniţial, se determină relaţiile ocluzale intermaxilare, gradul de lezare a suprafeţei
ocluzale şi se apreciează particularitatea „crestei oblice” pe dintele opus.
2. Evaluarea preliminară a contactelor ocluzale restante cu hârtie de articulaţie
„Bangh” şi schiţarea conturului viitoarei restauraţii.
3. Aprecierea culorii viitoarei restauraţii.
4. Modelarea cuspizilor vestibular-mezial şi vestibular-distal .
5. Modelarea cuspidului mezial palatinal şi a crestei oblice .
6. Modelarea pantelor orale ale cuspidului vestibular-mezial şi crearea fisurii
meziale şi fosetei centrale anterioare
7. Modelarea cuspidului distal palatinal cu crearea fisurii distale, care variază după
adâncime şi lungime şi poate întretăia toată suprafaţa ocluzală
Punctele de contact- sunt localizate pe partea proximala a coroanelor unde
dintele face contact cu dintii adiacenti ai aceleiasi arcade dentare.
Punctul de contact se restabileste cu ajutorul matricii. Matricea este o piesa
dentara metalica sau nemetalica care se fixeaza pe dinte dupa diferite tehnici,
avand ca scop adaptarea perfecta a obturatiei la nivelul pragului gingival si
realizarea unei arii de contact cu dintele vecin corect plasate.
Mulțumim pentru atenție

S-ar putea să vă placă și