Sunteți pe pagina 1din 3

Elaborarea metodica nr.

2
Tema: Lingura individuală de amprenatare

1. Modelul preliminar. Zonele de succiune a edentatului total la maxilă.

maxilla: mucoasa pasiv mobilă cu o lățime de 1-3 mm situată în apropierea fundurilor de sac vestibular,
linia A; ea face trecerea la mucoasa mobilă care nu poate fi acoperită niciodată de proteză, dar se poate
aplica pe fața externă a protezei, perfectând închiderea marginală; de asemenea poate fi realizată o
cavitate în baza protezei deschisă pe suprafața mucozală, orientată spre mucoasa palatului dur, unde se
va crea o presiune mai scăzută.

2. Modelul preliminar. Zonele de succiune a edentatului total la


mandibulă.
mandibula: fundul de sac vestibular, …

3. Linguri de amprentare individuale. Caracteristica. Scopul utilizării.

Lingura individuală este confecționată pe modelul din ghips obținut după amprenta anatomică, în
scopul amprentării funcționale a câmpului protetic; este o portamprentă adaptată suprafeței câmpului
protetic, reprezentând un suport rigid, nedeformabil pentru materialul amprentar. Totodată lingura este
utilizată şi cu scopul obținerii unei amprente precise cu o grosime a materialului amprentar egală pe toată
suprafața câmpului protetic. Se confecționează din acrilat autopolimerizabil sau termopolimerizabil,
plexiglas, ceară sau alte materiale.
Este compusă din bază care acoperă în totalitate câmpul protetic, ocolind inserțiile frenurilor şi
bridelor, şi are un mâner solidarizat de bază pe linia mediosagitală. Pot fi realizate orificii pentru evacuarea
surplusului și retenția materialului amprentar și butoni de presiune.

Caracteristici:

 Este realizată de către tehnicianul dentar pe modelul preliminar;


 Se obţine din materiale rigide, nedeformabile în timpul amprentării;
 Rezistenţă mecanică la şocurile ce tind să o rupă, calitate necesară la menţinerea materialului de
amprentă în contact cu suprafaţa câmpului protetic;
 Dimensiunea suprafeţei egală cu dimensiunea câmpului protetic, la care se adaptează intim, la
zona de sprijin;
 Are o grosime uniformă de 1,5 - 2 mm exceptând marginile care au grosimi variabile de la 2 mm
(pungile Eisenring) până la 3 mm (zona linguală centrală). Marginile sunt rotunjite, netede şi
decupate în dreptul frenurilor şi bridelor;

Scopul:

 O închidere marginală optimă;


 Adeziunea viitoarei proteze totale pe câmpul protetic;
 Limite funcţionale pentru zona de suport muco-osos;
 Un relief corect şi precis pentru suprafaţa de sprijin;
 O extindere maximă a viitoarei proteze.
4. Cerințe către lingura individuală.

-să fie dure și rigide,


-să nu se defomeze la temperatura din cav orală,
-să aibă lungimea strict cât să ajungă până la nivelul mucoasei pasiv mobile,
-nici mai mare, nici mai mică,
-să ofere stabilitate pentru materialul de amprentare,
- să se poziționeze și să se înlăture din cav orală cu ușurință,
-să fie ușor de manevrat,
-să aibă margini netede, atraumatice

5. Designul și tehnici de confecționare a lingurii individuale.

tehnici: directă în cavitatea orală; indirectă pe model în laborator


design: baza trebuie să aibă o grosime de 2,5-3 mm, să aibă rezistență suficientă,
dar să nu fie voluminoasă; mânerul trebuie să aibă o formă care să faciliteze
menținerea lingurii de către medic, să aibă o orientare anterosuperioară, să nu
compreseze buza și să nu contacteze cu maxilarul opus (dinți sau mucoasa);
butoni de presiune sunt amplasați la nivelul molarului I pentru a facilita presarea
lingurii pe câmpul protetic; la necesitate se fac orificii pentru evacuarea
surplusului și retenția materialului amprentar

6. Particularitățile modelării din ceară de bază a lingurilor


individuale la maxilă și mandibulă.

o se realizează o distanțare între lingură și model prin aplicarea unei plăci de


ceară sau vată umezită pe suprafața modelului;
o se izolează ceara cu vazelină (pentru a evita lipirea celor două plăci de
ceară)
o se plastifică o placă de ceară și se adaptează intim pe model, apoi se
secționează marginile după desenul trasat (limitele);
o se modelează mânerul din resturile de ceară sau din sârmă și este lipit de
baza lingurii corespunzător vârfului apofizei alveolare pe linia
mediosagitală;
o se face o armare a lingurii cu o sârmă mai groasă care se încălzește și se
adaptează în grosimea lingurii;
o la necesitate se modelează butoni de presiune;
o lingura este înlăturată de pe model, iar cu spatula fierbinte sunt netezite
marginile;
o în timpul modelării placa de ceară poate fi de mai multe ori încălzită în caz
de pierdere a plasticității ei;
o este necesar de a nu admite subțierea plăcii ce poate conduce la micşorarea
rezistenței lingurii individuale.
La maxilă adaptarea plăcii din ceară începe din mijlocul bolții palatine trecând
treptat pe centrul apofizei alveolare şi pe versantul vestibular al ei.
La mandibulă adaptarea se face simultan atât pe versantul lingual, cât şi pe
cel vestibular al apofizei alveolare sau poate fi începută de pe versantul lingual
al câmpului protetic, trecând treptat pe cel vestibular.
. 1FORMA PLĂCII DE BAZĂ LA MANDIBULĂ
. 2FORMA PLĂCII DE BAZĂ LA MAXILAR

7,8,9. Particularitățile de confecționare a lingurilor individuale de


amprentare din acrilat
autopolimerizabil/termopolimerizabil/fotopolimerizabil.

Auto: modelul este izolat cu gel special (să nu se lipească acrilatul de model);
este pregătit acrilatul prin amestecare a pulberii cu lichidul, apoi din pasta
acrilică se
modelează o plăcuță de 2,5-3 mm care se adaptează pe model după limitele
trasate; tot în acest moment se modelează mânerul și se lipește de bază. După
polimerizarea definitivă lingura este înlăturată și prelucrată cu freza (înlătură
surplusurile, netezesc marginile)
Termo: se modelează macheta lingurii din ceară, apoi se lipesc marginile de
model și se ambalează în chiuvetă, se realizează tiparul, apoi se izolează și se
introduce acrilatul, care urmează un regim termic de polimerizare; Ulterior,
lingura este dezambalată și prelucrată (înlătură surplusurile, netezesc
marginile).
Foto: din plăcuțe plastice de acrilat fotopolimerizabil se modelează baza
lingurii direct pe model, apoi mânerul, după care urmează regimul de
polimerizare sub razele luminoase. se prelucrează cu frezele.