Sunteți pe pagina 1din 95

PULPITA LA

DINŢII
TEMPORARI
CUPRINS
• Particularităţile morfo-structurale
• Particularităţile inflamaţiei pulpare
• Diagnosticul inflamaţiei pulpare
• Tratament inflamaţiei pulpare:
 coafajele
 pulpotomia/pulpectomia (vit/devit)
 extracţia
Raţiuni de tratament pulpar
• Păstrarea dintelui funcţional pe arcadă
• Consecinţele pierderii premature a DT sunt:
• scurtarea arcadei şi reducerea consecutivă a spaţiului pt.
erupţia DP→erupţii ectopice, incluzii
• migrarea dinţilor vecini, extruzia antagonistului
• deplasarea liniei mediane
• dezvoltarea unor posturi linguale anormale.
Particularităţi morfo-structurale

• grosime <a structurilor dentare dure


• cameră pulpară mai voluminoasă
• coarne pulpare superficiale (mv)
• podeaua c. pulpare este mai subţire
Implicaţie clinică: afectare precoce a pulpei şi
evoluţie rapidă a procesului.
Particularităţi morfo-structurale

• înălţimea camerei pulpare este redusă: perforaţie


interadiculară
• nr. mare de comunicări pulpo-parodontale:infecţia
afectează rapid spaţiul interadicular
• număr crescut de canale accesorii: tratament de
canal dificil.
Particularităţi morfo-structurale

• canalele radiculare au formă de panglică, aplatizate


MD: extirpare întregii pulpe este dificilă, tratament
de canal dificil
• sistem pulpar mai fin, filamentos, comunicări
intercanalare numeroase: debridarea canalelor este
mult mai dificilă.
Particularităţi morfo-structurale

• structura dinţilor este mai poroasă şi mai


permeabilă
• porozitatea podelei c.p. este mai mare
• canaliculi dentinari mai largi: evoluţia rapidă a
proceselor patologice.
Particularităţi morfo-structurale

• apexul anatomic este plasat la 1-2 mm mai spre


coronar faţă de apexul radiologic: odontometria →
lungimea de lucru a canalului este mai redusă faţă
de lungimea radiologică.
Particularităţi morfo-structurale

• fenomene regresive pulpare care se


accentuează odată cu evoluţia RR
• particularităţi de distribuţie şi nr. al elem.
nervoase: nr. fb. nervoase, a complexelor
mecano-receptoare şi a axonilor mielinizaţi este
mai mic; plexurile nervoase subodontoblastice
sunt incomplet dezvoltate - evoluţia rapidă a
proceselor patologice în sp. periapical sau
interadicular, sensibilitate scăzută
Diferenţe între M1 şi M2

• M1 are pulpa proporţional mai mare


• M1 are canalele radiculare mai înguste
• M1 are rădăcinile cu o anatomie mai variabilă,
mult mai complexă
• M1 este mai predispus la resorbţii interne:
tratament endodontic dificil uneori imposibil
de realizat
Particularităţile pulpitelor

• Afectare precoce a pulpei


• Evoluţie rapidă cu extindere nelimitată
• Reducerea numerică a formelor clinice: (p. acute
purulente totale la vârste mici şi p. cronice la
vârste mai mari)
• RR avansează în acest timp
• Amestecul de forme clinice ce coexistă în acelaşi
organ pulpar.
CLASIFICAREA PULPITELOR

• pulpite acute la vârste mici (ppt)


• pulpite cronice la vârste mari (pcr)
• pulpite reversibile (asimptomatice): dureri
reduse sau absente, provocate
• pulpite ireversibile (simptomatice) cu dureri
de mai mare intensitate, persistente,
spontane.
DIAGNOSTIC

Diagnosticul este dificil datorită:


 simptomatologiei şi a semnelor clinice şterse,
imprecise, inconstante
 evoluţie rapidă cu afectarea întregii pulpe
 amestecul de forme clinice.
Diagnosticul se pune pe baza:
 anamnezei: la întrebări răspund părinţii
 examenului subiectiv şi obiectiv
 examenelor complementare.
Examenul subiectiv: durerea

• Intensitatea durerii:

absentă, redusă, instabilă (p. reversibile)

apreciabilă (p acute), redusă (p. cr.)
 Caracterul durerii la pulpitele acute:
 spontan(PI) - provocat(PR)
 exacerbare (la rece PST şi la cald la PPT) /
calmare (invers)
 lancinant (PS) - pulsatil (PP)
 localizat (PR) - iradiat (PI)
Examenul subiectiv: durerea

• Durata durerii:
• de scurtă durată (PR)
• maximum ½ oră-câteva ore (PI)
Concluzie:
• Dureri spontane, intense, persistente, nocturne,
iradiate (PI acute)
• Absenţa durerii, jenă (PR, PI cr.)
Examen obiectiv: semne
specifice
• Inspecţia relevă: polipul pulpar, pulpa expusă
sângerândă (p.cr. ulceroasă)
• Palparea relevă: mobilitatea anormală doar în
inflamaţiile avansate, vechi
• Percuţia în ax: + sub formă de jenă în pulpitele
acute totale.
Teste complementare
• Teste de vitalitate sunt incerte la DT
• Rx:
• comunicarea cu c.p. a cariei
• carii sau obturaţii profunde
• calcificări pulpare → P. Ireversibilă
• resorbţii interne sau externe → PI.
• afectarea furcaţiei → G complicate
Teste complementare:
Examinarea intrapulpară directă

- Cantitatea şi culoarea sângerării


- Roşu deschis, uşor de oprit→ pulpite reversibile
- Roşu mai închis, greu de oprit→ pulpite ireversibile.
METODE DE TRATAMENT
• Terapia conservatoare:
 Coafaje: indirect, natural, direct
 Pulpotomia: vitală/devitală
 Pulpectomia: vitală/devitală

• Extracţia
Criterii de selecţie a
metodelor de tratament
• Diagnosticul de certitudine:
- este dificil de pus doar pe baze clinice
- examinarea histologică este dificilă
- examinarea intraoperatorie directă este cea care
poate preciza dg.
- opţiunea terapeutică se poate schimba
intraoperator în funcţie de observaţiile
intraoperatorii.
TRATAMENTUL
criterii de selecţie
• Starea fiziologică a DT:
- DT imatur: coafaje, pulpotomie
- DT matur: orice metodă de tratament
- DT îmbătrânit: extracţia
• Vârsta şi gradul de cooperare:
- Copil mic, necooperant: coafaje
- Copil mare, cooperant: orice metodă
TRATAMENTUL
criterii de selecţie
• Gradul distrucţiei coronare:
- DC>2/3→met.de compromis/ extracţia
- DC < 2/3→orice met. de tratament
• Gradul dificultăţii terapiei pulpare şi diagnosticul
pulpar
• Importanţa dintelui pe arcadă (M2,M1,C).
Tehnicile vitale (anestezie)
• (A) desensibilizarea este reversibilă
• (A) şedinţe mai puţine
• (A) modifică puţin resorbţia radiculară
• (A) nu modifică aspectul pulpei dacă anestezia nu a
fost efectuată cu VC
• (A) este acceptată de copii
• (A) şedinţe mai scurte
Tehnicile devitale
• (D) şedinţe mai lungi
• (D) anestezia nu este acceptată de copii.
• (D) desensibilizarea este ireversibilă
• (D) şedinţe mai multe
• (D) modifică mai mult viteza RR (↑↓)
• (D) modifică aspectul pulpei.
TEHNICI VITALE
COAFAJ INDIRECT/NATURAL
Principiul: tratamentul conservator (medicamentos) al procesului
inflamator, stimularea proceselor de recuperare şi de
dentinogeneză în pulpă şi restabilirea funcţiei dintelui.
• Caria simplă profundă
• pulpita seroasă (reversibilă)
• pulpita cronică simplă
• Stadiul fiziologic 1(dt.imatur),2(matur)
• Fără patologie vizibilă pe Rx
• Dinţi vitali cu culoare şi mob. normală
• Resorbţia radiculară să nu fie avansată.
Se practică numai la copiii: sănătoşi (grupurile I şi II de sănătate),
copiii cu gradul I de activitate a cariei, cu rădăcinile în stadiul de
formare (I) sau formate (II), în localizare centrală a cavităţii cariate.
Coafajul indirect
Dentina este foarte subţire, f. permeabilă iar
canaliculii dentinari sunt mai largi
Obiectivele coafajului indirect:
• păstrarea vitalităţii pulpare
• oprirea evoluţiei cariei
• reducerea permeabilităţii dentinei (scleroză)
• stimularea formării dentinei de reparaţie
• remineralizarea dentinei (în 8-12 săpt).
Tehnica
Vizita I:
- izolarea (aplicarea rubber-damului etc.);
- înlăturarea ţesuturilor superficiale afectate cu
ajutorul excavatorului, fără anestezie, până la obţinerea
semnelor de sensibilitate;
- în unele cazuri poate fi practicată anestezia, cu
prepararea îngrijită a cavităţii: înlăturarea dentinei
ramolite şi păstrarea dentinei din apropierea pulpei (fără
presiune, cu răcire, schimbând frecvent freza sterilă);
- prelucrarea medicamentoasă a cavităţii cu soluţii
neiritante (calde): fermenţi proteolitici, antiseptice slabe,
ser fiziologic;
- uscarea uşoară a cavităţii cu aer sau bulete sterile;
- aplicarea unei paste pregătite extempore, care
conţine o combinaţie din antibiotice, sulfanilamide,
corticosteroizi, anestetice sub pansament pe 4-5 zile.
Vizita II:

- controlul vitalităţii pulpei;


- izolarea;
- înlăturarea pansamentului provizoriu şi a
pastei curative;
- aplicarea pe planşeul cavităţii carioase a
preparatelor odontotrope;
- obturarea permanentă a cavităţii carioase; în
unele cazuri poate fi aplicat un pansament
provizoriu, care se înlocuieşte prin obturaţie
permanentă peste 15-20 de zile, dacă nu apar
complicaţii.

Supravegherea clinică şi radiologică după 2


săptămâni, 3, 6 şi 12 luni.
Materiale de coafaj
Paste pe bază de hidroxid de calciu:
Calmecina, Calcina (Rusia);
Dycal (De Trey),
Life (Kerr); Reocap (Vivadent);
Calcicur, Calcimol LC (Voco);
Calxyl (Otto) etc.

Paste pe bază de zinc-oxid-eugenol:


pasta preparată extempore
sau comerciale:
Cavitec (Kerr);
Kalsogen Plus (De Trey) etc.
Coafajul direct
Indicaţii
• deschiderea accidentală a camerei pulpare de
origine traumatică (incisivii)
• deschiderea accidentală la prepararea (cu
condiţia unei bune izolări de salivă) cavităţilor
carioase ale dinţilor în special în stadiul de
formare a rădăcinilor.
Tehnica:
- izolarea dintelui;
- prepararea cavităţii carioase;
- prelucrarea cavităţii cu soluţii neiritante (sol. NaCl
0,8%);
- după hemostază se aplică preparate pe bază de hidroxid
de calciu şi obturaţia provizorie pe termen de 3-6
săptămâni.
- Obturaţia definitivă se aplică după termenul stabilit,
dacă nu sunt acuze şi dintele este vital.

Supravegherea clinică şi radiologică după 2


săptămâni,
3, 6 şi 12 luni.
PULPOTOMIA VITALĂ

Principiul: îndepărtarea sub anestezie locală


sau generală a pulpei coronare, urmată de
aplicarea la nivelul deschiderii canalelor a
unui material, care are două scopuri:
- favorizează cicatrizarea la nivelul amputaţiei, cu
conservarea vitalităţii pulpei radiculare;
- fixează ţesuturile subiacente la nivelul amputaţiei,
cu împiedicarea propagării inflamaţiei în pulpa
radiculară.
INDICAŢII PULPOTOMIE
• Copil sănătos care acceptă anestezia
• Inflamaţie pulpară reversibilă
• deschiderea accidentală a camerei pulpare (în
primele două zile după traumă, când
deschiderea este mai mare sau a pătruns
salivă);
• Eşec după coafaje
• Se aplică la dinţii temporari în I şi II etapă de
formare a rădăcinilor.
• Dinţi vitali fără semne de inflamaţie pulpară
ireversibilă sau gangrenă
• Hemostaza în 1-3 minute.
CONTRAINDICAŢII

• Copil cu b. generale / necooperant


• Dinţi cu pulpite ireversibile (sg>,puroi)
• Dinţi cu semne clinice şi radiologice de
gangrenă pulpară (tumefacţie, fistulă,
mobilitate patologică, radiotransparenţă
periapicală/interradiculară)
• Dinţi cu RR patologică
• Calcificări pulpare.
Fractura coroanei 53 cu deschiderea largă a camerei pulpare.
PULPOTO
MIA
PULPOTOMIA VITALĂ
Tehnica

- anestezie locală sau generală;


- izolarea dintelui (rulouri de vată, digă
etc.);

- prepararea cavităţii carioase şi tratare


medicamentoasă;
- deschiderea camerei pulpare, amputarea pulpei
coronare cu un excavator sau o freză rotundă
sterilă;
- hemostaza;

Sol. adrenalină,
Anestetic cu vasoconstrictor,
ViscoStat sau Astringedent (Ultradent),
Sol.0,5-1% apă oxigenată,
Sol. 5% acid aminocapronic,
Burete sau peliculă de fibrină sau colagen .
- coafajul bonturilor radiculare
cu preparate medicamentoase;
Precauţii
• ! să nu se perforeze podeaua c. pulpare

• ! să nu se lase ţesut pulpar neîndepărtat pentru


că sângerează
Succesul pulpotomiei depinde
de:
• Diagnosticul corect
• Izolarea perfectă
• Acces suficient la camera pulpară
• Folosirea unui medicament suficient de puternic
să distrugă toate formele de bacterii.
Materiale folosite în pulpotomia vitală

Combinaţii medicamentoase
Fixative: FC, glutaraldehidă
Pasta mumifiantă
Agenţi mineralizanţi şi / sau bacteriostatici:
Ca(OH)2, fosfat tricalcic, TMA (ProRoot) Vitapex – iodoform, Ca(OH)2, silicon,
inert
Sigilante paliative: ZOE
Pasta Maisto – iodoform, sol.W, timol,
Hemostatice-coagulante: sulfat feric ZnO
(Astringendent), clorură de Al
Endoflas – Ca(OH)2, ZnO, iodoform,
Antibiotice/Antimicrobiene: sulfat de Ba, eugenol, pentaclorofenol
eritromicină, altele

Agenţi de vindecare tisulară: collagen Pulpdent – Ca(OH)2, metilceluloză

Ledermix – dimetilclorotetraciclina –
Antiinflamatoare - corticosteroizi
triamcinolon
Formocresolul Buckley

• Sweet 1930
• Buckley: 19% Formaldehidă; 35% Tricrezol; 15%
Glicerol; 31% Apă
• Mecanism de acţiune: necroză superficială prin
crezol; fixare largă prin formaldehidă; sub care
rămâne pulpa vie
PULPOTOMIA VITALĂ
Tehnica cu formocresol 5 minute
• Anestezie, EDA parţial pt. reducerea infecţiei la
deschiderea c. p.
• Izolare
• Accesul spre c. pulpară cu freza 330 de turbină în
smalţ / cilindrică de piesă în dentină
• Amputaţia p. coronare cu excavator sau freza sferică
medie şi hemostaza cu ser fiziologic
• se aplică Formocresolul pe o buletă în camera pulpară timp
de 5 min
• Aplicarea pastei de amputaţie (zoe/zoe+FC)
• Dacă nu se asigură hemostaza, pansamentul poate fi lăsat
timp de 24 ore.
• Obturaţia sau CMP.
FORMOCREZOLUL
Toxicitate locală şi sistemică

• Fixarea reversibilă a ţesutului pulpar


• Defecte de smalţ la DP (HS/HM)
• Potenţial mutagenic, cancerigen
• Poate provoca răspunsuri autoimune
• Se absoarbe sistemic fixându-se în diferite organe
(rinichi, creier, cord).
Reducerea efectelor toxice

1. Realizarea diluţiei: 1/5 diluţia Michigan


• 3 părţi glicerină
• 1 parte apă distilată
• 1 parte FC Buckley.
2. Reducerea duratei: 2-3 minute
Sulfat feric Fe2(SO4)3 15,5%

• Landau&Johnson 1988
• Sulfat feric Fe2(SO4)3 15,5% (Astringedent)
1) Hemo şi bacteriostatic
2) Formează complexe proteine-ioni de fier care
obstr. mec. cap.
3) Produce mp infl. ca FC
 1pic, 2-5 sec, sp. H2O
 Rata succesului 93%
Trioxidul Mineral Agregat-
TMA
 TMA este o pulbere (silicat şi aluminat tricalcic,
oxid tricalcic, oxid silicat, oxide de bismut)+apă
salină 3/1, face priză 3-4 ore
 Are aceleaşi efecte cu hidroxidul de calciu
 Nu este inactivat de cheaguri
 Este scump şi are o tehnică de lucru complexă
• Utilizări: în toate comunicările pulpei cu
exteriorul.
TMA – APLICAŢII CLINICE
• Coafaj direct
• Pulpotomie vitală
• Perforaţii interradiculare, laterale
• Resorbţie radiculară patologică
• Apexogeneză
• Apexificare

Controlul Aplicarea Comprimare


MTA peste a MTA-ului cu
hemoragi pulpa ajutorul unui
ei expusa bulet de vată
Glutaraldehida 2-4%
• Gravenmade 1975
(1) fixare mai bună, instantanee, stabilă
(2) difuzibilitate limitată (moleculă mare)
(3) agent antimicrobian excelent
(4) produce necroză pulpară limitată
(5) produce mp calcificări pulpare
(6) răspuns imun şi distribuţie sistemică mică
• Concentraţia şi timpul de expunere
al pulpei mai trebuiesc cercetate.

Este prezent
și în
Ca(OH)2
• Necroză superficială de contact
• Scleroză dentinară
• Pulpă vie
• Inflamaţie cronică a pulpei radiculare ceea ce
conduce la apariţia RR interne
• Cheagurile de sânge îl dezactivează
• Succes clinic 60-70%
Tehnici alternative
• Laserul
- tehnică non-farmacologică de hemostază
- potenţial de vindecare crescut (stimularea
dentinogenezei şi păstrarea vitalităţii pulpei)
- Indicaţii: decapuşonarea dinţilor în erupţie,
pulpotomia vitală, tratamentul cariilor DT/DP,
tratamentul chistelor de erupţie, incizia şi drenajul
parulisurilor, tratamentul mucocelului, reparaţia
intraorală a unor menţinătoare de spaţiu rupte sau
a altor aparate ortodontice fixe.
Decayed Primary Tooth: A cavity in a baby molar will look 1. Decay has been cleaned out with a slow electric drill.
like this only if it is advanced. At this stage it has probably There is bleeding from the gums as well as the nerve,
invaded the nerve (pulp) chamber and is in need of a laser which is exposed.
pulpotomy.
2. The tooth is sealed from the side with a “matrix” to 3. Laser energy is used to remove the nerve tissue from the
prevent any blood or saliva creeping into the cavity during pulp chamber (Waterlase at 2.25 W).
the following steps.
4. The laser is angled to completely remove nerve tissue 5. The openings into the canal are now visible with healthy
from all the recesses of the chamber, to avoid future re- and untraumatized nerve tissue left intact. Mild bleeding is
infection. very normal and indicates healthy tissue.
6. A mild 2-3% hydrogen peroxide solution is used to gently 7. MTA (Mineral Trioxide Aggregate), a highly
disinfect the chamber and stop bleeding before placing the biocompatible cement is used to plug the openings to the
MTA. canals. Very light pressure with a small cotton pellet is
used to compact and dry it to avoid trauma to the nerve.
8. After making sure that there is no bleeding seeping 9. After the Glass-ionomer sets in 5 minutes, traces of
through the MTA, this is now covered with a base of MTA and cement lining the side walls and the margins
glass-ionomer cement. are removed with a dry, slow bur. A self-etching
bonding agent is applied with a micro-brush and dried
after 30 seconds.
11. The final filling completed and polished. This tooth
10. The cavity is now restored with a bonded
will survive for a few years until it is replaced with a
composite using proper bonding principles.
permanent premolar.
Tehnici alternativă (cont)
• Electrochirurgia
- metodă de hemostază (electrocoagulare) 1964
- curenţi electrici de intensităţi reduse prin sonda
chirurgicală în U (Ellman), intens. 3 sau 4 (140 v)

Tehnică:
- o aplicaţie de obicei este suficientă, dar dacă mai trebuie
să se repete este necesară o pauză de 10 secunde între
aplicaţii
- ţesutul pulpar a trebui să devină maro închis
- ZOE cu priză rapidă peste bonturile radiculare
- obturaţie definitivă.
- hemoragie incontrolabilă în 5’ → pulpectomie.
PULPECTOMIA VITALĂ
Îndepărtarea pulpei corono-radiculare
îmbolnăvite desensibilizată prin anestezie şi
obturarea canalelor cu o pastă resorbabilă.
OBIECTIVELE PULPECTOMIEI

• Păstrarea funcţională a d.t pe arcadă


• Prevenirea apariţiei infecţiei
• Curăţarea şi obturarea can. radiculare
• Asigurarea desfăşurării RR fiziologice
• Păstrarea spaţiului pentru D P.
DIFICULTĂŢI/PRECAUŢII
• Există un nr. mare de de canale accesorii
• Porozitatea mare a podelei camerei pulpare
creşte riscul perforaţiei interradiculare
• Canalele radiculare au formă de panglică
• Există un sistem pulpar fin, filamentos
• Debridarea canalelor este mai dificilă
• Extirparea completă a pulpei este aproape
imposibilă-potenţial crescut de perforaţie
• Apexul clinic este mai spre cor. faţă de cel Rx
INDICAŢII

• Inflamaţie pulpară ireversibilă ca urmare a


evoluţiei cariei sau a unor traumatisme dento-
parodontale
• Eşec după pulpotomie
• Copil sănătos care acceptă anestezia
• RR mică (1/3)
• Dinţi vitali.
TEHNICA PULPECTOMIEI
 Anestezie cu VC...ca la pulpotomie inclusiv hemosta
 Reperarea cu sonda a orificiilor canalelor radiculare
 Îndepărtarea pulpei radiculare cu ace tirr-nerf
 TM de canal:
- manual cu ace Kerr file/reamers subţiri
15-25 până la 1-2 mm de apex (preferabil)
- rotativ:cu ace Pedo reamers de 16 mm
 Irigaţii: H2O2, , NaOCl 0,5%
 Obturaţia de canal cu pastă resorbabilă.
Tratament mecanic rotativ
• Lg. canal cu 2 mm mai puţin
• Grosime: primele 3-4 mărimi de ac
• Turaţie mică
• Obturaţie de canal cu ac Lentullo
• Fără con de gutapercă
Criterii de apreciere a lungimii
canalului
• Radiografia
• Apexul clinic este plasat mai spre coronar faţă de
apexul radiologic cu 1-2 mm
• Vârsta copilului şi vârsta la care erup DP
• RR începe cu aprox. 3-4 ani înaintea exfolierii
• Diagnosticul: caria complicată modifică viteza
(accelerează) şi tiparul RR
• Cunoscând dimensiunile rădăcinilor şi cor. DT
Dimensiunile dinţilor temporari
Dintele Lungimea totală Radacina Înălţimea coroanei Ø M-D al coroanei Ø V-O al coroanei
14,46 mm 10,8 mm 5,66 mm

5-1 16 mm 10 6 mm 6,5 mm 5 mm

5-2 15,8 mm 10,2 5,6 mm 5,1 mm 4 mm

8-1 14 mm 9 5 mm 4,2 mm 4 mm

8-2 15 mm 9,8 5,2 mm 4,1 mm 4

5-3 19 mm 12,5 6,5 mm 7 mm 7 mm

8-3 17,5 mm 11,5 6 mm 5 mm 4,8 mm

5-4 15,2 mm 10,1 5,1 mm 7,3 mm 8,5 mm

8-4 15,8 mm 9,8 6 mm 7,7 mm 7 mm

5-5 17,5 mm 11,8 5,7 mm 8,2 mm 10 mm

8-5 18,8 mm 13,3 5,5 mm 9,9 mm 8,7 mm


Copil de 9 ani
75 PAA
• 35 erupe ~ 11 ani
• RR începe la: cu 4 ani înainte deci ~7 ani
• h cor ~ 6 mm; lg răd neresorbite 12 mm
• la 9 ani 1/2 din lg. canalului este resorbită ~ 6
mm (12/2)
• 12 mm – 6 mm ~ 6 mm a mai rămas
Exemplu 75 PAA copil de 9 ani
• Plus 1 mm =RR accelerată din cauza GC
5 mm
• Se confruntă cu Rx
Paste pentru obturaţia de canal
 Pasta Walkhoff iniţială (soluţie W., iodoform)
 Pasta Kri (f. resorbabilă, bactericidă-iodoform
80%, paraclorfenol 2%, camfor 5% şi mentol
1%)
 Pasta Walkhoff iodoformată extemporanee
 Pastă cu hidroxid de calciu:
- Vitapex (HC şi iodoform)
- Endoflas (HC ŞI ZOE iodoformat, sulfat de
bariu, pentaclorfenol)
- Pulpdent (HC şi metilceluloză)
 Pastă eugenat de zinc iodoformat fără
activator.
- ZOE încărcat într-o seringă de 2 ml cu ac de calibru 24
(tocit) împreună cu stoperul ajustat la lungimea
măsurată de acul endodontic ca ghid.
Pulpectomie-succes
• Folosirea dintelui în masticaţie
• Lipsa complicaţiilor periapicale/ interradiculare
• Neinfluenţarea RR
• Neafectarea dintelui succesor
TEHNICILE DEVITALE
TEHNICILE DEVITALE
Indicaţii
- dinţi cu pulpă vie inflamată
- dinţi cu RR neîncepută sau incipientă
- pacienţii necooperanţi, bolnavi
Contraindicaţii
- dinţi cu pulpă moartă
  - pulpite avansate: p pur. şi cronice
- pacienţii cooperanţi, sănătoşi (anestezie)
- dinţi cu RR avansată (apex larg).
Preparate chimice de desensibilizare
Preparate arsenicale
Avantaje
 acţiune rapidă
 difuzează prin canaliculele dentinare
 nu lasă sensibilitate şi sângerare restantă
 NU SE REPETĂ
Doza este ½ din cea de la adult
Durata 1-3 zile.
Preparate chimice de desensibilizare
Preparate arsenicale

Dezavantaje:
 difuzează dincolo de apex 1/150 din doză
Preparate chimice de desensibilizare
Preparate înlocuitoare de arsenic

 Paraformaldehidă (Novatrix, Toxavit, Caustinerf,


soluţia Walkhoff, soluţia Bonain,
tricrezolformalina)
• Pastă mumifiantă: paraformaldehidă 1g, carbovax
1500 1,3g, lignocaina 0,06g, propilenglicol 0,5 ml,
carmin 10ml
• Pasta mumifiantă extemporanee.
Preparate chimice de desensibilizare
Preparate înlocuitoare de arsenic

• Avantaje: nu difuzează dincolo de apex


• Dezavantaje: acţiune lentă 7-10 zile, nu difuzează
prin canalicule (contact larg cu pulpa), lasă
sensibilitate şi sg. restantă, se inactivează după
deschiderea flacon (2 ani).
PULPOTOMIA DEVITALA
-indicaţii

• inflamaţia pulpară reversibilă când nu există


condiţii pentru efectuarea pulpotomiei vitale
• când este contraindicată anestezia (hemofilici)
• când anestezia nu a prins din cauza inflamaţiei
• cooperarea limitată a pacientului.
PULPOTOMIA DEVITALA
-contraindicaţii

• dinţi cu RR avansată (As difuzează)

• inflamaţia pulpară ireversibilă

• când se poate face anestezie.


PULPOTOMIA DEVITALA
-tehnica
Şedinţa I

• EDA parţial
• Prepararea unei cavităţi retentive
• Izolare, EDA total
• Evidenţierea orif. de desch. a cam.pulpare
• Toaleta şi hemostaza
• Aplicarea arsenicului
• Obturaţie provizorie FOZ.
PULPOTOMIA DEVITALA
-tehnica
Şedinţa II

• Izolare
• Îndep. obturaţiei şi a prep. de devit.
• Îndepărtarea tavan cameră pulpară
• Îndepărtarea pulpei coronare
• Reperarea orif. canalelor rad. şi toaleta
• Apl. pastei antiseptice şi mumifiante
• ZOE cu priză rapidă, bază+Ag.
PULPOTOMIA DEVITALA
-indicații
 pulpite ireversibile

• când nu se poate efectua pulpotomia vitală

• dinte fără resorbţie radiculară sau cu RR mai


mică de 2/3 din lungimea rădăcinii.
PULPECTOMIA DEVITALĂ-
tehnică
Şedinţa I
• Izolarea
• Exereza dentinei alterate
• Pregătirea cavităţii retentive
• Aplicarea preparatului chimic de devitalizare
• Aplicarea obturaţiei provizorii.
PULPECTOMIA DEVITALĂ-
tehnică
Şedinţa a II-a
• Timpii de la pulpotomia devitală
• Reperarea cu sonda a orif. canale radiculare
• Extirparea pulpei rad. cu ace tirr nerf subţiri
• TM al can. rad. (ace Kerr 15-25, pe 2/3 din
lungimea canalului, irigaţii)
• Toaleta şi uscarea preparaţiei
• Obturaţia de canal cu pastă resorbabilă
• Îndep.excesului de pastă+ZOE cu priză rapidă
• Restaurarea definitivă a dintelui.
Mulțumesc