Sunteți pe pagina 1din 40

COAFAJUL

INDIRECT
DEFINIŢIE
-menţinerea intenţionată a dentinei afectată chiar lângă
pulpă sub o medicaţie de hidroxid de Ca se numeşte
coafaj indirect

Este un act terapeutic prin care se asigură:


- prevenirea deschiderii camerei pulpare
- dezinfectarea plăgii dentinare
- obliterarea tubulilor dentinari
- stimularea mecanismelor de neodentinogeneză
Ø Este o procedură ce se desfăşoară în 2 sau mai multe
şedinţe.
Ø Metoda păstrează o parte din dentina afectată în zona
unde pulpa este cea mai apropiată de carie
- o sigilează
- după remineralizarea ei leziunea este din nou abordată,
curăţată şi tratată ca o carie profundă
Tehnica şi materialul trebuie alese în raport cu situaţia
clinică :
ØDacă se reuşeşte îndepărtarea dentinei infiltrate fără
deschiderea camerei pulpare , materialul de elecţie va
fi eugenatul de Zn de consistenţă tare
-se lasă 3 luni
-este bactericid pt. S.mutans,
-bun izolator termic şi chimic
-stimulator al neodentinogenezei
● Când există mici zone de dentină infiltrată în dreptul
coarnelor pulpare, iar prin îndepărtarea ei riscăm să
deschidem accidental camera pulpară
Øse pot păstra aceste zone ce trebuie sterilizate , pulpa să
aibă capacitatea funcţională de a le remineraliza şi a forma
dentină de reacţie (terţiară)
Se pot aplica paste cu antibiotice simple sau în asociere cu
corticosteroizi - se lasă 48 h sub eugenat de Zn
Sterilizarea dentinei ramolite restante se poate face
prin utilizarea ozonului (insuflaţie cu O3)
-se real. înainte de aplicarea pastei de coafaj indirect
-metodă eficientă şi total lipsită de toxicitate
TEHNICA DE LUCRU
-manopera se efectuează în câmp operator izolat de
mediul bucal
-se îndepărtează conţinutul procesului carios
-se începe cu dentina de pe pereţii laterali şi de sub cuspizi
-de pe peretele pulpar se îndepărtează numai dentina
înmuiată
-spălături cu soluţii antiseptice uşoare
- apă distilată
- ser fiziologic
- se apreciază starea dentinei de pe peretele pulpar
şi raportul cu camera pulpară
-se aplică pasta de coafaj indirect (hidroxid de calciu)
-se sigilează cu o obturaţie provizorie , eugenat de Zn
pentru o perioadă de până la 3 luni
În şedinţa următoare
-dintele se izolează şi dezobturează
-se examinează aspectul şi starea dentinei restante
-se apreciază vitalitatea pulpei
-se verifică Rx remineralizarea dentinei şi formarea
dentinei de reacţie în camera pulpară
CAZ CLINIC
- Molar permanent cu o leziune carioasă ocluzală şi o
uşoară modificare de culoare
-Rx iniţială prezintă o leziune carioasă profundă
-structurile periapicale sunt normale
- Îndepărtarea dentinei cariate înmuiate cu
excavatorul
- Examinarea peretelui pulpar al cavităţii
- Aplicarea pastei de hidroxid de calciu direct peste
dentina afectată
- Restaurare temporară cu ciment glassionomer
modificat cu răşini
-Rx la 60 de zile
-nu sunt semne de radiotransparenţă apicală sau
resorbţie dentinară
- Îndepărtarea obturaţiei provizorii
- Aspectul peretelui pulpar după 60 de zile
- Se aplică o bază de glassionomer modificat cu răşini
peste hidroxidul de calciu
- Restaurare definitivă cu material compozit
-Rx efectuată la 4 ani de la coafaj
-pulpă vitală
ØDacă se constată reîntărirea dentinei şi formarea
dentinei de reacţie în camera pulpară se trece la :
- prepararea cavităţii
- tratamentul adecvat al dentinei expuse
- restaurarea definitivă a pierderii de substanţă
dentară
ØDacă nu se constată remineralizarea dentinei se
repetă manopera de coafaj indirect
COAFAJUL
DIRECT
DEFINIŢIE
- Este o metodă biologică ce urmăreşte menţinerea
în totalitate a vitalităţii pulpei dentare descoperite şi
a funcţiilor sale prin acoperirea ei cu o substanţă
izolantă, neiritantă, cu acţiune antiinflamatorie,
antiseptică şi neodentinogenetică, cu scopul de a
forma în timp punţi de dentină care să închidă
orificiul
INDICAŢII
● deschiderea mecanică accidentală a camerei pulpare
► puternic caracter iatrogenic
- trat. chirurgical al leziunilor carioase
- prep. substructurii dentare în vederea aplicării
aparatelor gnato-protetice
- în timpul preparării puţurilor dentinare pentru pivoţii
dentinari
- traumatisme :
- directe pe dinţi
- indirecte pe mandibulă
● deschidere pulpară cariogenă
- în care dentina infectată este în contact cu
pulpa
CAUZE
● favorizante
Øvolumul mare al camerei pulpare
- la dinţi permanenţi tineri
- dinţi temporari
Øabraziune patologică
Øeroziuni cervicale
Øtopografia procesului carios
► mai frecvent în cursul tratamentului cariilor
aproximale şi de suprafaţă radiculară
Øvolumul mic al unor dinţi
- incisiv central inferior
- incisiv lateral superior
- unii premolari
● determinante
Øcarii acute cu evoluţie rapidă
Øfactori iatrogeni
- manevre intempestive în timpul efectuării
examenului proc.carios (utilizare sonde rigide)
- în timpul trat.chirurgical al cariei prin metode
◊ mecanice
- util.freze sferice de dimensiune
neadecvată proc.carios
- viteze mari şi presiune
◊manuale
- instr.Black acţionat cu presiune mare
Øneasigurarea vizibilităţii optime în câmpul operator,
în toate etapele de preparare a cavităţii
Øprepararea cavităţilor şi a substructurii dentare sub
anestezie
SEMNE CLINICE
● subiective
-durere vie şi persistentă când nu se lucrează sub
anestezie
● obiective
-orificiul de deschidere este vizibil pe peretele pulpar
în dreptul coarnelor pulpare
-hemoragia
► când se lucrează sub anestezie şi vasoconstrictor
deschiderea poate să nu fie observată
- nu există durere şi hemoragie
DIAGNOSTICUL POZITIV
Se pune pe baza următoarelor semne
q existenţa unei carii profunde
qapariţia durerii şi hemoragiei pe peretele
pulpar
qexistenţa orificiului de comunicare cu camera
pulpară
DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL
● hiperestezia şi hipersensibilitatea dentinară
-lipseşte orificiul de comunicare cu camera pulpară şi
hemoragia
● hiperemia pulpară şi pulpita seroasă parţială
-lipseşte orificiul de comunicare cu camera
pulpară şi hemoragia
-durerea îmbracă anumite caractere
PROGNOSTIC
● favorabil

-are ca rezultat închiderea comunicării prin dentină

de reacţie şi păstrarea vitalităţii pulpei

● nefavorabil

- se produce inflamaţia şi mortificarea pulpei


CONDIŢII NECESARE PENTRU SUCCESUL
COAFAJULUI DIRECT
Ødeschiderea camerei pulpare să fie de dată recentă
Øpulpa să nu fie infectată sau traumatizată
Øpacientul să fie tânăr şi să nu prezinte afecţiuni
generale grave
Ødeschiderea camerei pulpare să nu fie pe o
suprafaţă prea întinsă → ø orificiului să nu
depăşească 1 mm
Øsă putem face o hemostază eficientă
Ødeschiderea s-a făcut într-un câmp operator
necontaminat şi uscat
TEHNICA DE LUCRU
Øcontrolul vitalităţii pulpare – teste de vitalitate
- acuze pacient
Øradiografia preoperatorie
Øizolarea şi antiseptizarea câmpului operator
ØDacă există o carie
Øîndepărtarea cu prudenţă a dentinei infectate din
jurul cariei şi de pe pereţi
- se evită pătrunderea fragmentelor dentinare
în camera pulpară
Øhemostaza prin tamponare cu bulete de vată
sterile îmbibate cu - apă oxigenată
- hidroxid de Ca şi ser fiziologic
ØDacă este o fractură
-spălarea plăgii dentinare şi pulpare cu ser fiziologic
-se usucă cu bulete de vată sterile şi jet de aer cald fără
presiune
-se aplică pasta de coafaj pe bază de Ca(OH)2
-în aceeaşi şedinţă se face restaurarea cu obturaţie de
bază şi definitivă coronară
-control postoperator la 3, 6, 9 luni
- se efectuează -teste de vitalitate
- Rx – existenţa punţilor de dentină
- închiderea orificiului
Hidroxid de calciu
În caz de insucces clinic:

-pulpotomie vitală

-pulpectomie urmată de tratament

endodontic adecvat

S-ar putea să vă placă și