Sunteți pe pagina 1din 34

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”

Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală

COAFAJUL INDIRECT

PROESOR: MARCU DIANA


ELABORAT: CEBAN GABRIELA, S1808
TRATAMENTUL PLĂGII DENTINARE 

• În urma actului chirurgical de pregătire a unei cavităţi sau al unui bont dentar
 rezultă o plagă dentinară ce prezintă - anumite particularităţi faţă de plăgile
care se produc în alte părţi ale organismului, particularităţi care impun
măsuri speciale de tratament, care au ca scop final prevenirea îmbolnăvirii
pulpei dentare.

• Acestavizează înlăturarea factorilor nocivi de la a
cest nivel, protecţia complexului pulpo-dentinar
faţă de excitanţii din mediul bucal și stimularea
mecanismelor de neodentinogeneză.
TRATAMENTUL PLĂGII DENTINARE ÎN
CAVITĂȚI PROFUNDE
• Stratul de dentină rămas pe fundul cavităţii fiind foarte subţire (0,5-
1mm), nu asigură o protecţie satisfăcătoare pulpei dentare faţă de factorii
agresivi. 
• În această situaţie, pe lângă protecţia pulpei faţă de excitanţii  chimici
și fizici și dezinfectarea plăgii dentinare, tratamentul trebuie să vizeze
stimularea proceselor pulpare de neodentinogeneză, pentru a se realiza, în
timp, un strat suficient de gros de dentină dură, care să separe camera
pulpară de cavitate. 
• Actul terapeutic prin care se realizează aceste obiective se numește coafaj
indirect 
COAFAJUL INDIRECT

Coafajul indirect este o metodă terapeutică complexă, 


adresată exclusiv cavităţilor profunde preparate în timpul tratamentului cariei
dentare, prin menținerea intenționată a dentinei afectatechiar lângă pulpă sub o
medicație de hidroxid de Calciu.
Prin actul terapeutic complex se asigură: 
• prevenirea deschiderii camerei pulpare 
• dezinfectarea plăgii dentinare,
• obliterarea tubulilor dentinari
• protecţia pulpei faţă de agenţii fizici și chimici din mediul bucal și materialul de obturaţie definitiv,
• stimularea mecanismelor pulpare de neodentinogeneză.
COFAJUL INDIRECT
Este o procedură ce se desfăşoară în 2 sau mai multe şedinţe.

Metoda păstrează o parte din dentina afectată în zona unde pulpa este cea mai apropiată de carie
- Se sigilează
- Se aplică a substanță remineralizantă
- Apoi leziunea este din nou abordată, curăţată şi tratată ca o carie profundă
INICAȚII CĂTRE EFECTUAREA COAFAJULUI
INDIRECT
• Pulpită reversibilă

• Hiperemie preinflamatorie
• Dinți cu abraziuni

pulpita
• Dinții permanenți tineri cu rădăcina incomplet formată
reversibil

• Vârsta tânără-pâna la 30 de ani

• Electroexcitabilitatea pulpei=>20—25mA

• Lipsa unor afecțiuni cronice asociate cu afectări acute înainte/in timpul tratamentului

• Lipsa schimbărilor radiologice la apex

• Lipsa reacțiilor alergice la preparate medicamentoase administrate

• Dinte ce nu poate fi supus unui tratament protetic

• Dentina suprapulpară neinfectată

• De la momentul apariției nu a trecut mai mult de 24 ore


CONTRAINDICAȚII CĂTRE EFECTUAREA
COAFAJULUI INDIRECT

Vârsta peste 40 ani

Stare generală cu afecțiuni cronice (diabet, ateroscleroza, avitaminoze, parodontite)

Cavitate carioasă în zona cervicală

Schimbări radiologice la apex

Folosirea dintelui ca sprijin (stâlp) la protezare

Electro-sensibiltatea peste 25 mA
MATERIALE CURATIVE UTILIZATE ÎN
COAFAJUL INDIRECT

1. Pastele pe baza de hidroxid de calciu sunt pe bază polimeră si pe bază


hidrică. Ele pot fi auto- și fotopolimerizabile.
2. Cimenturi Zn-eugenol : clasice și modificate cu umplutura polimeră , cu
umplutură armată de aluminiu și acid ortoetoxibenzoic.
3. Paste curative cu conținut de fluor: Auto și fotopolimerizabile
4. Paste medicamentoase combinate
PRELUCRAREA MEDICAMENTOASĂ

• Prin aplicarea Gluconatului de clorhexidină de 2% pe fundul cavității


• Are efect antibacterial
PASTELE PE BAZA DE HIDROXID DE
CALCIU
• Hidroxidul de calciu acționează ca o barieră fizică prin umplerea spațiilor dintre canale și astfel împiedică pătrunderea
bacteriei în sistemul canalicular. Acesta omoară microorganismele rămase prin oprirea nutrienților pentru creștere și
limitarea spațiului pentru multiplicare. Pasta contribuie la apariţia fenomenelor de sclerozare în pulpa dentară.
• Hidroxidul de calciu aplicat timp de 7 zile asigură completa sterilizare a canalelor radiculare.
• Pastele apoase pe bază de Ca(OH)2 și pastele de hidroxid de calciu pe bază de ulei de silicon au fost eficiente în
eliminarea E. faecalis din tubulii dentinari. Hidroxidul de calciu inactivează endotoxina, atât în vivo cât și în vitro, iar în
prezent este singurul medicament eficient pentru inactivarea acesteia. De asemenea hidrolizează fracțiunea lipidică a
lipopolizaharidelor bacteriene. Acesta are o eficiență crescută și în neutralizarea Actinomyces israelii.
• Pasta se plică punctiform cu sonda la cornul pulpar.
Aplicată pe tot planșeul cu o grosime de 1mm are loc pierderea ermeticității, întrucât are o duritate moderata si nu aderă
bine la pereții cavității și se resoarbe în timp.
• Are acțiune odontotropă aplicată pentru 3-6 săptămîni.
PROPRIETĂȚILE BIOLOGICE A PASTELOR
PE BAZĂ DE HIDROXID DE CALCIU
Biocompatibilitate
radioopacitate
Favorizează formarea barierei de osteodentină
Inhibă resorbția radiculară
Efect biologic: (stimularea odontoblaștilor și neodentinogenezei)
Efect curativ (distrugerea microbilor, dar în timp îndelungat și a țesuturilor vii)
Acțiune odontotropă (stimularea formării dentinei terțiare, precese de remineralizare)
Acțiune antimicrobiană
Acțiune analgezică
Rezistența mecanică și duritate mică
Adeziune mecanică , nu aderă chimic, există riscul resorbției în timp
Ph-bazic (11-12)
Efect toxic
PASTELE PE BAZA DE HIDROXID DE
CALCIU
Avantaje Dezavantaje
 Ușor de aplicat – Pierderea ermeticității prin rezorbția
în timp
 Biocompatibil – pH alcalin
 Preparate diverse – Efectul toxic asupra pulpei dentare
 Cost accesibil – Rezultate impredictibile în formarea
barierei apicale
 Se aplică în gangrenă – Probleme estetice
 În pulpotomie, datorită alcalinității, – Influență negativă asupra
biocompatibilității și acțiunii proprietăților fizice ale dentinei
antimicrobiene
 În canale cu exudat – Dificultăți în monitorizarea pacienților

 În fracturi radiculare la dinții vitali – Nereușita tratamentului


 În perforații
 În resorbții radiculare
MATERIALELE PE BAZĂ DE HIDROXID DE
CALCIU SE PREZINTĂ SUB FORMĂ DE
• Ciumenturi de Calciu – silicilate autopolimerizabile (Calcimol "VOCO" ,
Life “Kerr”, Dycal “Dentsply" , Septo-calcine ultra “Septodont" )
MATERIALELE PE BAZĂ DE HIDROXID DE
CALCIU SE PREZINTĂ SUB FORMĂ DE
• Suspense apoasă sub formă de hidroxid de Calciu, praf+ apa distilată
(Calcicur, Calasept, Calcipulpe)
• Lacuri ce au hidroxid de Calciu (Contrasil)
• Materiale pe bază de hidroxid de Calciu fotopolimerizabile( Calcimol LC,
Calcisil LC)
MECANISMUL DE ACȚIUNE A PREPARATELOR
PE BAZĂ DE ZINC-EUGENOL :
Eugenatul de Zn este materialul de elecţie, dacă se reuşeşte îndepărtarea dentinei
infiltrate fără deschiderea camerei pulpare. Are o consistenţă tare .

Se lasa 3 luni.

 Antiinflamatoare și deshidratantă
 Analgezică
 Anstiseptică și bactericidă pentru S. mutans
 Stimulează dentinogeneza prin procese de remineralizare
 Izolator termic și chimic
Avantaje Dezavantaje
 Stabilitate dimensională – Timpul redus de priză
 Poate fi readăugat, după ce a avut loc – Eugenolul poate provoca alergii
reacția de polimerizare
 Nu se dizolvă în lichidul bucal și
posedă stabilitate dentară
 Aderă etanș la pereții cavității
• Când există mici zone de dentină infiltrată în dreptul coarnelor
pulpare, iar prin îndepărtarea ei riscăm să deschidem accidental
camera pulpară se pot păstra aceste zone ce trebuie sterilizate , pulpa
să aibă capacitatea funcţională de a le remineraliza şi a forma dentină
de reacţie (terţiară)
• Se pot aplica paste cu antibiotice simple sau în asociere cu
corticosteroizi - se lasă 48 h sub eugenat de Zn
STERILIZAREA DENTINEI RĂMOLITE
• Sterilizarea dentinei rămolite restante se poate face prin utilizarea
ozonului (insuflaţie cu O3) Este o metodă eficientă şi total lipsită
de toxicitate.
- se realizează înainte de aplicarea pastei de coafaj indirect .
TEHNICI CLASICE, CONVENȚIONALE

Mijloacele de realizare a coafajului indirect variază în funcţie
 de aspectul dentinei de pe fundul cavităţii
1. Coafajul indirect în cavitățile cu dentină dură și de
aspect normal
2. Coafajul indirect în cavitățile de dentină dură pigentată
3. Coafajul indirect în cavitățile cu dentină dură și mici
zone de dentină alterată în dreptul coarnelor pulpare
COAFAJUL INDIRECT ÎN CAVITĂȚILE DE
DENTINĂ DURĂ PIGENTATĂ
• Având în vedere că dentina prezintă un grad de alterare și infectare bacteria
nă, trebuie asigurată o dezinfectare a ei, însă cu mijloace care să nu lezeze
pulpa dentară. Impregnarea dentinei cu diferite substanţe este
contraindicată, deoarece substanţele fiind foarte caustice, lezează pulpa
dentară. În această situaţie se folosesc substanţele antiseptice ce acţionează 
mai puţin  brutal și care își păstrează acţiunea antiseptică timp îndelungat.
• Corespund acestui scop două materiale: eugenatul e zinc care conţine un
amestec de eugenol, timol, colofoniu, oxid de zinc și Ca(OH)2
TEHNICI ȘI PROCEDEE DE TRATAMENT
ȘEDINȚA I
• Izolarea câmpului operator de mediul bucal
ȘEDINȚA I
• Îndepărtarea dentinei cariate înmuiate cu excavatorul
ȘEDINȚA I
• se îndepărtează conţinutul procesului carios din dentina de pe pereţii laterali şi
de sub cuspizi. De pe peretele pulpar se îndepărtează numai dentina înmuiată,
infectată.
• prepararea până la stratul de dentină dură folosind freza de carborund unită la
micromotor cu turații mici, pentru a îndepărta dentina infectată
ȘEDINȚA I
• Prelucrarea medicamentoasă cu soluţii antiseptice uşoare
- apă distilată
- ser fiziologic
• se apreciază starea dentinei de pe peretele pulpar şi raportul cu camera
pulpară
• Uscarea cavităţii cu un jet de aer călduţ, prin proiectarea în cavitate, fără
presiune mare, maximum 5-10 secunde
ȘEDINȚA I
• Aplicarea punctiformă cu sonda butonată pe porțiunea mai profundă a
planșeului cavității, a pastei curative pe bază de Ca(OH)2 (0,5mm) ca
biostimulator
• se sigilează cu o obturaţie provizorie , eugenat de Zn , pentru o
perioadă de până la 3 luni
ȘEDINȚA II
- Se face radiografia la 60 de zile
- se verifică nu sunt
semne de radiotransparenţă apicală sau
resorbţie dentinară
Dacă se constată reîntărirea dentinei şi formarea dentinei de reacţie în camera
pulpară se trece la :

- prepararea cavităţii
- tratamentul adecvat al dentinei expuse
- restaurarea definitivă a pierderii de substanţă dentară
 Dacă nu se constată remineralizarea dentinei se repetă manopera de coafaj indirect
- dintele se izolează
- Se îndepărtează obturaţia provizorie
- se examinează aspectul şi starea dentinei restante
- se apreciază vitalitatea pulpei (EOM
- Aspectul peretelui pulpar după 60 de zile
• Se aplică o bază de glassionomer modificat cu răşini peste
hidroxidul de calciu
• Gravarea cu acid fosforic 37%
• Aplicarea sistemului adeziv cu aplicatorul
• fotopolimerizarea
• Restaurarea definitivă cu material compozit
- Radiografia efectuată la 4 ani de la coafaj
- pulpă vitală

S-ar putea să vă placă și