Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Proiect
Proiectarea Sistemelor Informatice

BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII

Studentă: Cobeleţa Mihaela Alina

Grupa: a II a
Proiectare sistemelor informatice

1.Identificarea şi selecţia proiectului

Am ales să prezint în acest proiect o bibliotecă.

-delimitarea ariei de întindere a componentei analizate (subsistemul analizat)


În elaborarea acestui proiect, mi-am propus să realizez o bază de date, în aceasta baza
am tinut evidenţa cărţilor împrumutate,restituite cât şi a rapoartelor datelor la nivel de
tematici.

- analiza de fezabilitate

Analiza Swot:

Puncte tari

 Eficientizarea ineventarierii;
 Posibilitatea de a plăti cartea respectivă în cazul nerestituirii;
 Evidenţa colecţiilor;
 Actualizarea colecţiilor şi selectarea lor în funcţie d epropriul cerc de utilizatori;
 Rapiditatea punerii la dispoziţie studenţilor a colecţiilor.

Puncte slabe

 Nerestituirea carţilor în cele mai bune condiţii.Oportunităţi

 Sprijinul bibliotecii pentru programele "de cercetare" formale ale comunitătii, atât
individuale cât si ale organizatorilor;
 Relaţii de cooperare cu alte biblioteci;
 Castigarea de venituri suplimentare (taxe, amenzi, vânzarea unor publicaţii proprii);
 Extinderea participării bibliotecii la circuitele cultural-stiintifice;
 dezvoltarea si completarea colecţiilor prin intensificarea legăturilor cu anticariatele
din ţară;
.
Ameninţări

 Viitorul tehnologic- avantajul cărţilor în format electronic;

2.Analiza sistemului informaţional selectat


- descrierea intrarilor si iesilor (principalele surse de date pentru sistem, precum si ce se
doreste a se obtine din prelucrarea datelor)
Baza de date ţine evidenţa cărţilor existente in bibliotecă, a celor împrumutate cât şi după
criteriile care deservesc nevoilor stundeţilor.
- descrierea prelucrărilor( de unde sunt preluate datele, care sunt principalele operaţii la
care sunt supuse, cum se prelucrează datele, cum sunt preluate acestea).

Prelucrarea acestor date se face manual şi se preiau din tabele. Cu ajutorul acestui
program putem gasi evidenţa produselor.

- planificarea calendaristica (Diagrama Gantt)


Diagrama Gant

- modelarea sistemului informaţional

-modelarea logica(DFD nivel 0, nivel 1)

-modelarea conceptuala(DER- entitate relatie)

3.Proiectarea logică
- proiectarea rapoartelor
Proiectarea rapoartelor s-a realizat pe baza tabelelor si a interogarilor.Rapoartele au fost
proiectate in scopul stabilirii unor date exacte privind structura datelor la nivel de tematici.
- proiectarea ecranelor pentru culegere date

4. Proiectarea fizică
- descriere mod de realizare tabele(ce informatii vor stoca tabelele, tipuri de date folosite)
S-a creat Baza de date “Biblioteca” cu ajutorul programului MICROSOFT ACCESS utilizand
optiunea “New-Blank Data Base”.

S-a deschis baza de date nou creată; s-a selectat optiunea “Table” şi s-au creat tabele
cu ajutorul optiunii“Create table in Design View”:

Fiecare tabel conţine un număr de atribute şi au fost populate cu date.

S-au creat următoarele tabele :

Atribute: idAtrib, idAutor, DenCarte,idţară,AnEd,NumPag,Preţ.

Autori: idAutori,NumeAutor,GeneralAutor.

Cărţi: IdCarte, IdAtrebut, Cantitate.

DenŢară: Idţară, DenŢară.

Împrumutate: Data, IdCarte, Stare.

Restituiri: IdData.Idcarte.

Tematici: IdTematici, DenTem.