Sunteți pe pagina 1din 2

Conexiune lenta

PNDR
Sunteţi aici: Acasă >> Informatii Generale >> PNDR >> Investitii prin PNDR >> Sector Pomicol
>> sM 4.1a - Exploatații pomicole

Submăsura 4.1a - Investiții în exploatații pomicole


SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea,
modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele
pomicole.

OBIECTIVELE submăsurii 4.1a


• Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;
• Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;
• Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;
• Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie

BENEFICIARII:
• fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
• Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentată în secțiunea
Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează: Notă CLARIFICARE privind încadrarea din punct de vedere SO a speciilor
Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de cultivate în spațiu protejat
plantare fructifer
• Ferme mici: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor NOTĂ CLARIFICARE privind depunerea documentelor SITUAȚII FINANCIARE
eligibile, fără a depăși: pentru sesiunea decembrie 2017 – iunie 2018
- 100.000 euro pentru achiziții simple;
- 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România
reconversie etc.);
- 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la Procedura operațională privind includerea în cadrul SNACP a generatoarelor
nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare). terestre achiziționate prin PNDR 2014-2020

• Ferme medii: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor NOTĂ DE CLARIFICARE privind însuşirea Studiului de fezabilitate aferent
eligibile, fără a depăși: proiectelor depuse în cadrul sesiunii 2017
- 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, INFORMARE privind costurile standard și contribuție în natură aplicabile
reconversie etc.); investițiilor din cadrul sub-programului tematic pomicol sM4.1a
- 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul
exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
INFORMARE privind completarea Cererea de finanțare a informațiilor referitoare
la contul bancar
Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer:
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare). Clarificări privind corelarea puterii mașinii cu suprafața fermei pentru
achiziționarea de mașini agricole prin PNDR
• Ferme mari:
- intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple; Ghid tehnic și economic - POMI, ARBUȘTI FRUCTIFERI, CĂPȘUN (link MADR)
- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje,
înființare,reconversie);
-1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul
exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare). Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare sau a formularelor
de plată în format PDF, trebuie să folosiți ACROBAT READER si sa urmati pașii de
• Forme asociative : mai jos:
- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: - Deschideți cu Acrobat Reader - v10 (hyperlink pe v10) sau cea mai nouă versiune -
- 350.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple; pe care o puteți descărca gratuit la adresa http://get.adobe.com/ro/reader/.
- 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer - Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării; puteți salva
- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, formularul pentru completări ulterioare.
înființare,reconversie; - Identificați și salvați pe calculatorul dumneavoastră Cererea de
- 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul Finanțare sauformularul dorit.
exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare). Dacă apar probleme la descărcarea Cererii de Finanțare sau a formularului dorit
faceți click aici. Utilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din
formularele în format .pdf poate duce la apariţia unor erori la depunerea
formularelor, uneori, chiar la imposibilitatea depunerii acestora.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) anunță că fondurile disponibile prin submăsura (sM) 4.1a
“Investiții în exploatații pomicole” din sesiunea actuala, au fost epuizate, fiind atinsă limita de 200% din alocare.

PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA DECEMBRIE 2017


- 40 de puncte pentru perioada 27.12.2017 - 27.01.2018
- 35 de puncte pentru perioada 28.01.2018 - 28.02.2018
- 30 de puncte pentru perioada 01.03.2018 - 31.03.2018
- 25 de puncte pentru perioada 01.04.2018 - 30.04.2018
- 20 de puncte pentru perioada 01.05.2018 - 31.05.2018
- 10 puncte pentru perioada 01.06.2018 - 30.06.2018