Sunteți pe pagina 1din 15
 
DOMENIUL PSIHOLOGIEI SPORTULUI
TITULAR CURS
Lect.univ.dr. DOINIȚA BENTU
PSIHOLOGIA SPORTURILORCURSUL
 
DEFINIREA SPORTULUI
Este o activitate competitivă ce implică doi sau mai mulți oponenți,  presupunând un efort psihofizic realizat de competitori, ce reprezintă sau fac parte din asociații organizate la nivel formal. Sportul este o activitate care impune rigoare, rezultatele nu sunt prestabilite și se realizează într 
-
un cadru formal ce implică echipe, antrenori, arbitri, ligi,
divizii, sponsori 
” (Nixon, 1984).
Sportul este o activitate de întrecere, constituită dintr 
-un ansamblu de
acțiuni motrice diferențiate pe diverse ramuri, prin care se caută  perfecționarea capacităților morfofuncționale și psihice, concretizate în  performanțe ca: recordul, depășirea de sine, depășirea partenerului 
(Teodorescu, 2006).
Reunește toate formele de activitate fizică menite, printr 
-o participare
organizată sau nu, să exprime sau să amelioreze condiția fizică și confortul spiritual, să stabilească relații sociale sau să conducă la obținerea unor rezultate în competiții de orice nivel 
” (Carta Europeană
a Sportului, 1996).
 
beneficii de ordin psihologic
schimbări pozitive de autopercepție și apariția unei stări de bine;ameliorarea încrederii și conștiiei de sine;eliberarea de tensiuni (depresie și anxietate);o gândire clară și alertă;energie și abilitate crescute în activitatea cotidiană;mai mulplăcere datorată exercițiului fizic și
contactelor sociale;
dezvoltarea strategiilor de abordare pozitivă.

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505