Sunteți pe pagina 1din 1

VĂZUT

DIRECTOR DE DEPARTAMENT

FIŞA
LUCRĂRII DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE
TEMA:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

AUTOR:
__________________________________________________________________________________

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:________________________________________________________

PROBLEME DE REZOLVAT:
a. Probleme teoretice
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b. Probleme aplicative
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
DATA ÎNTOCMIRII FIŞEI
____________________________________
CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC STUDENT
___________________________________ _______________________________