Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Gimnazială „Sfântul Apostol Andrei”, Buzău

Profesor: Mădălina Anghelachi

PROPUNERI DE OPȚIONAL
Anul școlar 2017-2018

Nr. Crt. Denumirea opționalului Grupul-țintă Scurtă descriere


1. Lectură și creativitate Cls. V-VI Obiectivele cursului opțional sunt orientate către dezvoltarea, la
copii, a competenței de receptare a diferitelor tipuri de texte:
texte-imagine, benzi desenate, texte literare, texte nonliterare,
alese în conformitate cu nivelul de înțelegere al copiilor, dar și cu
preocupările și interesele lor, astfel încât să li se formeze gustul
pentru lectură.
Alături de competența de receptare (înțelegere și interpretare de
text), va fi urmărită și cea de redactare, atât din punctul de vedere
al corectitudinii textelor create, cât și din punctul de vedere al
originalității, al complexității creațiilor elevilor.
Modalitatea de evaluare va fi constituită de metode
complementare de evaluare, precum: portofoliul, studiul de caz
etc.
2. Educație estetică prin literatură și alte VII- VIII Cursul își propune o prezentare, din perspectivă sincretică și
arte istorică, a marilor teme ale artelor universale: creația, Divinitatea,
iubirea, istoria, geniul etc.
Opționalul le oferă elevilor libertatea de a-și valorifica aptitudinile
artistice în contexte variate, de la ateliere de scriere, la ateliere de
teatru, de muzică, de arte vizuale (pictură, dar și sculptură,
arhitectură, fotografie).