Sunteți pe pagina 1din 40

Lista publicaţiilor tipărite la Editura Conspress

Nr. Coperta Autor, Titlul An ISBN


Crt. apariţie
1. D. Stematiu – Mecanica rocilor pentru 2008 978-973-100-017-8
constructori

2. M. Ionescu – Writing – theory and practice 2008 978-973-100-021-6

3. C. Gavrilă, C. Nartea, N Teodorescu – 2008 978-973-100-022-4


LATEX

4. P. Matei, L. Cărăbăneanu, A.N. Marcoci, 2008 978-973-100-026-7


A.D. Matei – Probleme de ecuaţii
diferenţiale, ecuţii cu derivate parţiale,
calcul variaţional şi teoria probabilităţilor

5. G. Păltineanu – Algebră liniară : culegere 2008 978-973-100-027-5


de probleme

6. A. Purnuş – Sisteme informatice de 2008 978-973-100-028-3


managementul proiectelor

7. I. Bucur, R. Gogu – Problems in 2008 978-973-100-029-1


mathematical analysis

8. M. Alexanderescu, C. Văcărescu – 2008 978-973-100-030-5


Mecanică teoretică. Statică. Sisteme
echivalente
9. A. Sărăcin – Ridicări topografice speciale 2008 978-973-100-031-2

10. M. Zoran, D. Mateciuc, I. Neuner, C. 2008 978-973-100-032-9


Ciucu – Tehnici geospaţiale de investigare
a zonelor seismice

11. M. Zoran, M. Caian, V. Gancz – Tehnici de 2008 978-973-100-033-6


teledetecţie şi modelare matematică pentru
evaluarea şi predicţia stării vegetaţiei
forestiere

12. C. Ardelean – Topics of British and 2008 978-973-100-034-3


American Culture an Civilisation

13. *** – Urbanwater: manual de bune practice 2008 978-973-100-035-0

14. D. Ciuiu – Teoria probabilităţilor în statică 2008 978-973-100-036-7


matematică

15. M. Popescu, Al. Simion – Lucrări practice 2008 978-973-100-037-4


de chimie

16. E. Vulpaşu – Tatarea apei – coagularea – 2008 978-973-100-038-1


flocularea suspensiilor din apă

17. *** – Seminarul ştiinţific anual A. Steopoe 2008 978-973-100-039-8


18. L. Olan – Schimbătoare de căldură – 2008 978-973-100-040-4
bazele teoretice

19. L. Olan – Echangeurs de chaleur – 2008 978-973-100-041-1


fondement theoretiques

20. R. Pascu – Beton precomprimat 2008 978-973-100-042-8

21. R. Pascu – Comportarea şi calculul 2008 978-973-100-043-5


elementelor din beton armat

22. D. Enache – Climatizarea clădirilor 2008 978-973-100-044-2


multizonale

23. V. Petrehuş – Forma Poincare – Cartan şi 2008 978-973-100-045-9


scheme numerice conservative

24. D. Ianculescu, V. Ianculescu – Ingineria 2008 978-973-100-046-6


deşeurilor solide

25. E. Tulei – Rezistenţa materialelor, vol. I 2008 978-973-100-048-0

26. S. Burchiu – Instalaţii de încălzire 2008 978-973-100-049-7


27. E. Vulpaşu – Chimia apei: lucrări de 2009 978-973-100-051-0
laborator

28. G. Pop, L. Turdeanu – Bazele geometrice 2009 978-973-100-052-7


ale fotogrametriei

29. Şt. Lazăr, M. Lobază, M. Dicu – Căi de 2009 978-973-100-053-4


comunicaţii rutiere : îndrumător didactic de
proiectare

30. S.A. Popescu – Mathematical Analysis, 2009 978-973-100-054-1


vol.I

31. V. Truţă – Fizica poluanţilor atmosferici 2009 978-973-100-055-8

32. V. Truţă – Mecanică 2009 978-973-100-056-5

33. O. Luca – Ingineria traficului urban 2009 978-973-100-057-2

34. D. Stematiu – Dam Saftey Management 2009 978-973-100-058-9

35. S. Perju – Staţii de pompare 2009 978-973-100-059-6


36. L. Niculiţă – Aplicaţii ale managementului 2009 978-973-100-060-2
calităţii

37. P.D. Stănescu, N.N. Antonescu – 2009 978-973-100-061-9


Gestiunea şi tratarea deşeurilor urbane

38. H. Popa – Recomandări privind calculul 2009 978-973-100-062-6


pereţilor de susţinere a excavaţilor adânci
şi evaluarea riscului asociat asupra
mediului construit

39. I.F. Iatan – Curs de algebră liniară, 2009 978-973-100-063-3


geometrie analitică şi diferenţială cu
aplicaţii

40. L. Niculiţă – Proceduri şi documentaţii 2009 978-973-100-064-0


pentru managementul proceselor
educaţionale

41. R. Fruzulică – Cogenerare de mică putere 2009 978-973-100-065-7

42. R. Frunzulică – Indrumător de proiectare 2009 978-973-100-066-4


pt. sisteme de alimentare centralizată cu
energie termică

43. C. Ruşanu – Structură în cadre de beton 2009 978-973-100-067-1


armat cu două niveluri

44. G. Vlaicu, T. Pascu – Calculul elementelor 2009 978-973-100-068-8


de beton armat
45. G. Stoicescu – Suprastuctura căii ferate 2009 978-973-100-070-1

46. R. Jalbă – Instalaţii hidroedlitare: aplicaţii 2009 978-973-100-071-8

47. M. Draganovici – Deutschland über Land 2009 978-973-100-072-5


und Leute

48. *** – Simpozion ştiinţific – Cercetare, 2009 978-973-100-073-2


administrare rutieră – CAR 2009

49. S. Manea, L. Jianu – Geotehnica mediului 2009 978-973-100-075-6


înconjurător

50. G. Păltineanu, G. Groza, P. Matei, V. 2009 978-973-100-076-3


Petrehuş – Rezolvarea numerică a
problemelor la limită pentru ecuaţii
diferenţiale de tip eliptic

51. C. Coşarcă – Sisteme de măsurare în 2009 978-973-100-077-0


industrie

52. *** – The second Romanian – South 2009 978-973-100-078-7


Korean Colloquium Buckling Criterion for
Arches Structures

53. C. Ardelean – Exploring translation studies 2009 978-973-100-079-4


54. P. Matei – Probleme de algebră liniară, 2009 978-973-100-080-0
geometrie analitică şi diferenţială

55. Al. Mănescu – Ingineria apelor subterane 2009 978-973-100-081-7

56. P.I. Dragomir – Bazele măsurătorilor 2009 978-973-100-082-4


inginereşti

57. M. Nicolae – Posescu – Topografie : note 2009 978-973-100-083-4


de curs, lucrări practice şi practică
topografică

58. F. Ardelean, A. Vartires – Meteorologie şi 2009 978-973-100-084-8


climatologie: lucrări practice de laborator

59. A. Stănescu – Bâtiments 2009 978-973-100-085-5

60. L. Dăuş – Algebră liniară şi geometrie 2009 978-973-100-086-2


analitică

61. Al. Mănescu – Alimentări cu apă 2009 978-973-100-088-6

62. I. Iatan – Îndrumător de laborator în Matlab 2009 978-973-100-089-3


7.0
63. L. Niculiţă – Managementul proiectelor 2009 978-973-100-090-9
cercetare ştiinţifică

64. C. Didulescu – Infografică pentru 2009 978-973-100-091-6


măsurători terestre şi cadastru

65. Şt. Ionescu – Siguranţa funcţională a 2009 978-973-100-092-3


evacuatorilor de ape mari

66. M. Dicu, C. Răcănel – Căi de comunicaţii – 2009 978-973-100-093-0


îndrumător didactic

67. E. Diaconu, M. Dicu, C. Răcănel – Căi de 2009 978-973-100-094-7


comunicaţii rutiere: principii constructive

68. A. Filip – Geometrie descriptivă 2009 978-973-100-095-4

69. *** – A 4- a Conferinţă Naţională de 2009 978-973-100-096-1


Inginerie Seismică, vol. I 978-973-100-097-8

70. *** – A 4- a Conferinţă Naţională de 2009 978-973-100-096-1


Inginerie Seismică, vol. II 978-973-100-098-5

71. C. Coşarcă, A. Sărăcin – Topografie – 2010 978-973-100-099-2


curs, aplicaţii practice
72. M. Popescu, L. Meliţă, C. Mitu – Chimie – 2010 978-973-100-100-5
Bazele fizico-chimice ale studiului
materialelor de construcţii

73. D. Stematiu, Şt. Ionescu, A. Abdulamit – 2010 978-973-100-101-2


Siguranţa barajelor şi managementul
riscului

74. A. Călin – Microbiologie şi toxicologie 2010 978-973-100-102-9

75. I.S. Simulescu – Lectures in Mechanics of 2010 978-973-100-103-6


Materials II 978-973-100-104-3

76. E. Olinic – Eficienţa sistemelor de etanşare 2010 978-973-100-105-0


de bază ale depozitelor ecologice de
deşeuri

77. C. Moldoveanu – Bazele geodeziei fizice 2010 978-973-100-106-7

78. M. Gheorghe – Materiale de construcţii I 2010 978-973-100-107-4


978-973-100-108-1

79. I. Toma – Analiză matematică 2010 978-973-100-109-8

80. I.A. Ionescu – Soluţii clasice în construcţia 2010 978-973-100-110-4


motoarelor termice
81. A. Chirică, A. Olteanu, M.S. Şerbulea, I. 2010 978-973-100-111-1
Boţi – Aplicaţii în Geotehnică: laborator şi
proiectare - exemple de calcul

82. *** – Educaţie fizică şi sport 2010 978-973-100-112-8


Interdisciplinitatea, calitatea şi eficenţă î
contextual actual. Sesiune de comunică
ştiinţifice16.04.2010

83. M. Giurgiu – Fizică: note de curs 2010 978-973-100-113-5

84. M. Levai – Applications au cours de 2010 978-973-100-114-2


physique II

85. F. Iordache – Energetica echipamentelor 2010 978-973-100-115-9


şi sistemelor termice din instalaţii

86. M. Sandu, Al. Mănescu – Construcţii 2010 978-973-100-116-6


hidroedilitare

87. O.M. Stan – Statica construcţiilor : structuri 2010 978-973-100-117-3


static determinate

88. L. Niculiţă – Proceduri şi documentaţii 2010 978-973-100-118-0


pentru managementul proceselor
educaţionale, ediţia a II - a

89. M.E. Teodorescu – Stabilitatea structurilor 2010 978-973-100-119-7


90. D. Bena – Ecuaţii diferenţiale 2010 978-973-100-120-3

91. Şt. Mititelu – Ecuaţii diferenţiale şi derivate 2010 978-973-100-121-0


parţiale

92. *** – Al VIII-lea simpozion naţional de căi 2010 978-973-100-122-7


ferate, cu participare internaţională

93. A. Popovici – Ghid de proiectare privind 2010 978-973-100-127-2


hidraulica podurilor

94. *** – Simpozion ştiinţific: Cercetare, 2010 978-973-100-128-9


administrare rutieră – CAR 2010

95. M. Stefănescu – Freze rutiere 2010 978-973-100-130-2

96. O. Luca – Ingineria traficului urban - curs 2010 978-973-100-131-9

97. V. Banuţ, M. Teodorescu – Calcul 2010 978-973-100-132-6


geometric neliniar al structurilor

98. G. Păltineanu, P. Matei, G.D. Mateescu – 2010 978-973-100-133-3


Analiză numerică
99. M. Dicu – Artere de circulaţie urbană 2010 978-973-100-134-0

100. F.E. Dabija – Building Design, vol.III 2010 978-973-100-135-7

101. Catedra de fizică – Caiet de Lucrări de 2010 978-973-100-136-4


Laborator

102. M. Dicu – Sisteme manageriale la 2010 978-973-100-137-1


infrastucturi de transport rutier, vol. I

103. A. Vartires, I. Năstase – Instalaţii de 2010 978-973-100-138-8


ventilare şi climatizare.

104. G. Groza – Linear algebra and analityc 2010 978-973-100-139-5


geometrie

105. I. Manoliu, N. Rădulescu – Geotehnică, I 2010 978-973-100-142-5


978-973-100-143-2

106. R. Dumiterscu, F. Chiriac – Lecţii de 2010 978-973-100-145-6


termodinamică şi transfer de căldură

107. G. Păltineanu, Şt. Donescu, M. Zamfir – 2011 978-973-100-147-0


Geometrie analitică şi diferenţială
108. V. Zevedei – Introducere în elasticitatea 2011 978-973-100-148-7
lineară şi rezistenţa materialelor

109. I. Ionescu – Soluţii moderne pentru 2011 978-973-100-150-0


protecţia mediului la motoare termice cu
ardere internă

110. I. Toma, V. Moşneguţu – Analiză 2011 978-973-100-151-7


matematică – ecuaţii diferenţiale ordinare,
calcul integral

111. A. Popovici, C. Ilinca – Dinamica 2011 978-973-100-152-4


structurilor şi inginerie seismică : volumul 1 978-973-100-153-1
: aplicaţii în dinamica structurilor

112. POSDRU – Reţea naţională de centre 2011 978-973-100-154-8


pentru dezvoltarea progamelorde studii cu
rute flexibile şi a unor insrumente didactice
la specializarea de licenţă şi masterat din
domeniul îngineria şistemelor – Lucrări
prezentate în cadrul atelierului nr.1
113. S. A. Popescu – Mathematical analysis II 2011 978-973-100-155-5

114. Şt. Lazăr – Tehnologia lucrărilor de 2011 978-973-100-156-2


construcţii: ghid didactic

115. T. Bugnariu – Clădiri: îndrumător de 2011 978-973-100-157-9


proiect

116. *** – Al IX-lea Simpozion Naţional de Căi 2011 978-973-100-158-6


Ferate cu participare internaţională
117. Al. Vlădeanu – Maşini de terasamente, 2011 978-973-100-159-3
fundaţii şi betoane : Îndrumar de laborator
– Partea I : Construcţia şi funcţionarea
maşinilor

118. *** – Abordări contemporane, realităţi şi 2011 978-973-100-160-9


perspective în didactica educaţiei fizice şi
sportului : Sesiuni Naţionale de Comunicări
Ştiinţifice

119. M. Dicu – Tehnologii specifice de realizare 2011 978-973-100-161-6


şi reabilitare la străzi : suport de curs

120. *** – GeoPreVi 2011 : Geodezie prezent şi 2011 978-973-100-162-3


viitor – volumul lucrărilor simpozionului cu
participare internaţională 12-13 mai 2011

121. M. Gheorghe, N. Saca – Materiale de 2011 978-973-100-163-0


construcţii, II

122. A.G. Ghiauş – Termodinamică: note de 2011 978-973-100-164-7


curs

123. Şt. Ionescu – Ghid de elaborarea 2011 978-973-100-165-4


evaluărilor de risc la construcţii de baraje
prin metode probabilistice

124. Al. Mănescu – Alimentări cu apă – 200 2011 978-973-100-166-1


întrebări şi răspunsuri

125. D. Iordache – Curs de rezistenţa 2011 978-973-100-167-8


materialelor, I 978-973-100-168-5
126. S. Hâncu – Fluid mechanics – Mecanique 2011 978-973-100-169-2
des fluides

127. C. Didulescu, A.C. Badea, A. Savu, 2011 978-973-100-170-8


A.F.C. Negrilă, A.F. Jocea, D. Badea –
Caiet de practică topografică

128. C. Costinescu – Algébre linéaire et 2011 978-973-100-171-5


géométrie analytique

129. M.E. Teodorescu, C.A. Ganea – Statica 2011 978-973-100-172-2


construcţiilor : aplicaţii rezolvate la
calculator

130. Fl. Macavei, O.M. Stan – Dynamics and 2011 978-973-100-173-9


eartquake engineering introduction 978-973-100-174-6

131. Z. Manolescu, A. Bârcă – Contemporary 2011 978-973-100-175-3


english : phonetics and phonology spelling
and punctuation – caiet

132. Z. Manolescu – Contemporary english : 2011 978-973-100-176-0


phonetics and phonology spelling and
punctuation – curs

133. POSDRU – Reţea naţională de centre 2011 978-973-100-177-7


pentru dezvoltarea progamelorde studii cu
rute flexibile şi a unor insrumente didactice
la specializarea de licenţă şi masterat din
domeniul îngineria şistemelor – Lucrări
prezentate în cadrul atelierului nr.2
134. A. Davidescu - Organe de maşini 2011 978-973-100-178-4
135. A.C. Badea – Reprezentări geometrice ale 2011 978-973-100-179-1
suprafeţelor topografice

136. E. Popescu – Equations differentielles et 2011 978-973-100-180-7


aux derives partielles

137. Ghe. Picol – Algebră liniară, geometrie 2011 978-973-100-181-4


analitică şi diferenţială

138. D. Köber – Calculul elementelor de beton 2011 978-973-182-182-1


armat la stari limită, vol. I 978-973-100-183-8

139. S. Perju, Al. Mănescu – Exploatarea 2011 978-973-100-184-5


sistemelor de alimentare

140. M. Stoian – Eficienţa economică în 2011 978-973-100-185-2


compania de construcţii

141. *** – Conferinţa Naţională Ingineria 2011 978-973-100-186-9


clădirilor : 29-30 Septembrie 2011

142. M. N. Posescu – Topografie – ediţia a II - a 2011 978-973-100-187-6

143. *** – 130 de ani de învăţământ tehnic 2011 978-973-100-188-3


românesc
144. *** – 130 de ani de învăţământ tehnic 2011 978-973-100-189-0
românesc: Simpozion ştiinţific: Cercetare,
administrare rutieră – CAR 2011

145. *** – 130 de ani de învăţământ tehnic 2011 978-973-100-190-6


românesc : Concepţia siguranţa podurilor

146. *** – Al X-lea Simpozion Naţional de Căi 2011 978-973-100-191-3


Ferate cu participare internaţională

147. M. Petrescu – Tehnologia materialelor 2011 978-973-100-192-0

148. M. Nicolae – Posescu – Topografie – 2011 978-973-100-194-4


ediţie bilingvă: lucrări practice şi practică
topografică pentru FILS

149. C. Gavrilă – Sisteme bazate pe cunoştinţe 2011 978-973-100-196-8

150. C. Văcărescu, M. Alexandrescu – 2011 978-973-100-197-5


Mecanică teoretică – Statică: Starea de
echilibru static al punctului material şi al
solidului rigid

151. C. Văcărescu, M. Alexandrescu – 2011 978-973-100-198-2


Mecanică teoretică – Statică: Starea de
echilibru static al sistemelor mecanice

152. M. Popescu, C. Mitu, L. Meliţă – Materiale 2012 978-973-100-199-9


de instalaţii : Lucrări de laborator
153. I.A.M. Bene – Evaluarea bunurilor imobile 2012 978-973-100-200-2

154. O.F. Avornicesei – The literariness of 2012 978-973-100-201-9


John Fowles’s Journal and their
translation,from a semiotic perspective

155. D. Furiş, M.E. Teodorescu, L. Sorohan – 2012 978-973-100-203-3


Caculul structurilor pentru transportul apei

156. M. Popescu – Chimia poluantilor : lucrări 2012 978-973-100-204-0


de laborator

157. *** – International workshop: solving 2012 978-973-100-205-7


contaminant problems

158. O. Păucescu – Rezistenţa materialelor, 2012 978-973-100-207-1


vol.I 978-973-100-208-8

159. O. Păucescu – Rezistenţa materialelor, 2012 978-973-100-209-5


vol.II

160. A.G. Ghiauş – Transfer de căldură – note 2012 978-973-100-210-1


de curs

161. I.A. Ionescu – Îndrumar de laborator 2012 978-973-100-211-8


pentru motare termice

162. N. Postăvaru – Marketing integrat în 2012 978-973-100-212-5


activitatea inginerească – curs
163. *** – Proceduri şi documentaţie pentru 2012 978-973-100-213-2
sistemele de control managerial – Direcţia 978-973-100-214-9
bibliotecă + Editura CONSPRESS

164. *** – Proceduri şi documentaţie – Direcţia 2012 978-973-100-213-2


tehnică 978-973-100-216-3

165. D. Iordache – C ours Résistance des 2012 978-973-100-217-0


materiaux, I 978-973-100-218-7

166. *** – Proceduri şi documentaţie – Şcoala 2012 978-973-100-213-2


Doctorală 978-973-100-219-4

167. N. Postăvaru, C. Badiu, Ghe. Ionaşcu, M. 2012 978-973-100-220-0


Ionescu-Vlăşceanu – Management în 978-973-100-221-7
construcţii, vol. I

168. M. Butucea – Explicaţia pragmatică în 2012 978-973-100-222-4


ştiinţele educaţiei

169. *** – Simpozion ştiinţific: Cercetare, 2012 978-973-100-223-1


administrare rutieră – CAR 2012

170. *** – Acţionări electice şi electronice ale 2012 978-973-100-224-8


motorului electric – descriere şi
experimente practice: îndrumar de
laborator

171. *** – Primele trei sesiuni studenţeşti de 2012 978-973-100-225-5


comunicări ştiintifice: Lucrări prezentate
172. *** – Automatizări. Scheme de comanda. 2012 978-973-100-226-2
Circuite logice secvenţiale. Panou didactic
LOGO – descriere şi experimente:
Îndrumar de laborator

173. M.D. Nistea – Româna azi: privire în 2012 978-973-100-227-9


ansamblu

174. E. Draganovici -Ǜberstzungen audio 2012 978-973-100-228-6


visueller werbung für deutsche
konsumgüter

175. I.R. Caluianu – Reglări automate: 2012 978-973-100-229-3


îndrumător de laborator

176. M. Dicu – Preocupări în domeniul analizei 2012 978-973-100-230-9


procesului de fisurare la îmbrăcăminţi
rutiere

177. T. Catalina – Acustica clădirilor şi a 2012 978-973-100-231-6


instalaţiilor: culegere de probleme

178. R. Pascu, A. Zybaczinski – Beton 2012 978-973-100-232-3


precomprimat: calculul după Eurocode 2

179. *** – Proceedings 1st International 2012 978-973-100-233-0


Workshop on Mathematics and ICT :
Education, Research and Application

180. Ghe. Niculache – De ce? De ce nu? 2012 978-973-100-234-7


181. Ghe. Niculache – Istorie interzisă 2012 978-973-100-235-4

182. V. Cârjă – Globalizare şi cultură 2012 978-973-100-236-1

183. *** – Proceduri şi documentaţii pentru 2012 978-973-100-237-8


management, ediţia a 3 a

184. R. Pecsi – Electrotehnică, maşini şi 2012 978-973-100-238-5


acţionări electrice : note de curs

185. R. Pecsi – Automatizarea maşinilor de 2012 978-973-100-239-2


construcţii : îndrumător de laborator

186. Fl. Uţă – Educaţia fizică nonformală – 2012 978-973-100-240-8


aspecte teoretice şi demersuri aplicative

187. M. Darie, I. Pană, M Briciu – Acoperişuri 2012 978-973-100-241-5


cu pante mari : curs

188. *** – Al XI-lea Simpozion Naţional de Căi 2012 978-973-100-242-2


Ferate cu participare internaţională

189. I. Toma, V. Petrehuş, N. Teodorescu, I. 2012 978-973-100-243-9


Popescu – Matematici speciale : curs şi
aplicaţii
190. I. Bucur – Analyse mathematique 2012 978-973-100-244-6

191. M. Amăreanu – Materiale de construcţie: 2013 978-973-100-245-3


aspecte de rezistenţă şi durabilitate pentru
betoane şi metale

192. Departamentul de fizică – Caiet de lucrări 2013 978-973-100-246-0


de laborator

193. G. Burlacu – Tehnologii de fabricaţie şi 2013 978-973-100-247-7


materiale pentru instalaţii

194. POSDRU – Reţea naţională de centre pt. 2013 978-973-100-248-4


dezvoltarea programului de studii cu rute
flexibile şi a unor instrumente didactice la
specializarea de licenţă şi masterat,din
domeniul Ingineria sistemelor – Lucrări
prezentate în cadrul atelierului nr.3
195. *** – A IV-a Sesiune studenţească de 2013 978-973-100-249-1
comunicări ştiinţifice

196. M. Voicu – Introducere în automatică: 2013 978-973-100-250-7


suport de curs

197. C. Iacoboea – Salubrizare urbană 2013 978-973-100-251-4

198. Departamentul Drumuri, Căi Ferate şi 2013 978-973-100-252-1


Materiale de construcţii – Lucrări practice
de materiale de construcţii
199. R. Pascu, D. Georgescu, T. Pascu – 2013 978-973-100-253-8
Executarea şi încercarea grinzilor din beton
armat la încovoiere cu forţă tăietoare

200. D. Georgescu, R. Pascu, T. Pascu – 2013 978-973-100-254-5


Evaluarea rezistenţei betonului din structuri
existente din beton armat

201. POSDRU – Ghid curricular pentru domeniul 2013 978-973-100-255-2


Ingineria Sistemelor

202. POSDRU – Ghid de practică : versiunea a 2013 978-973-100-256-9


3a

203. A. Vlădeanu, G. Vlădeanu – Echipamente 2013 978-973-100-257-6


tehnologice pt.demolarea construcţiilor

204. D.A. Păunescu, C.M. Pascal – 2013 978-973-100-258-3


Programare bazată pe reguli: îndrumător
de laborator

205. M. Darie, M. Briciu, L. Pană – Acoperişuri 2013 978-973-100-259-0


cu pante mari curs – a 2-a ediţie

206. D. Iordache – Rezistenţa materialelor, vol. 2013 978-973-100-260-6


II

207. G.D. Mateescu – Linux : utilizare şi 2013 978-973-100-261-3


administrative
208. D.A. Păunescu – Knowledge 2013 978-973-100-262-0
representation and reasoning

209. I. Filip – Programare WEB 2013 978-973-100-263-7

210. L. Ferariu – Sisteme inteligibile hibride 2013 978-973-100-264-4

211. M. Postolache – Sisteme de 2013 978-973-100-265-1


microprocesoare

212. Şt. Preitl, Z. Preitl – Introducere în 2013 978-973-100-266-8


automatică

213. G. Varvara – Programare independentă de 2013 978-973-100-267-5


platformă

214. POSDRU – Raport de analiză a 2013 978-973-100-268-2


documentelor curriculare europene si de
evaluare a curriculelor actuale din facultatile
partenere din domeniul Ingineria Sistemelor

215. L. Mastacan, I. Olah – Echipamente si 2013 978-973-100-269-9


structuri de reglare automată. Îndrumător
de laborator

216. A. Albu – Computer programming. The C 2013 978-973-100-270-5


language
217. S.S. Iliescu, I. Făgărăşan, N. Arghira, I. 2013 978-973-100-271-2
Dumitru – Formule, simboluri, tabele şi
diagrame utilizate în analiza şi proiectarea
sistemelor de reglare automată

218. D. Cârstoiu – Sisteme de baze de date 2013 978-973-100-272-9


distribuite

219. I. Robu – Curs de chimie : bazele fizico – 2013 978-973-100-273-6


chimice ale studiului materialelor de
construcţie

220. D. Hossu, I. Făgărăşan, I. Dumitru, N. 2013 978-973-100-275-0


Arghira, S.S. Iliescu – Ghid practic de
proiectare şi implementare a aplicaţiilor
SCADA

221. Al. Aldea, C. Neagu, C. Arion – 2013 978-973-100-276-7


Îndrumător pentru evaluarea încărcării din
zăpadă conform CR 1-1-3/2012

222. D. Georgescu, R. Pascu – Beton armat - 2013 978-973-100-277-4


curs : Partea I : Bazele proiectării, 978-973-100-278-1
materiale, durabilitate, acţiunea de
compozit

223. R. Văcăreanu, F. Pavel, Al. Aldea – 2013 978-973-100-279-9


Îndrumător pentru evaluarea acţiunii
vântului asupra construcţiilor conform CR
1-1-4 / 2012

224. C. Soare, S.S. Iliescu, I. Făgărăşan, N. 2013 978-973-100-281-1


Arghira, I. Dumitru – Sisteme neliniare şi
eşantionate: îndrumar

225. S. Nanu – Microcontrolere : Aplicaţii 2013 978-973-100-282-8


226. A. Pricop, M. Postolache, L. Mastacan – 2013 978-973-100-283-5
Platforma de automatizare si simulare a
proceselor industrial – suport de instruire
cadre didactice şi studenti

227. G. Varvara – Suport de curs pt. disciplina 2013 978-973-100-284-2


Ingineria Programării I. Dezvoltarea
sistemelor software critice

228. F. Ostafi, F.C. Brăescu, G. Varvara – 2013 978-973-100-285-9


Ghid de uitilizare a platformei educaţionale
Moodle

229. L. Ferariu – Lecture Notes for Hybrid 2013 978-973-100-286-6


Intelligent Systems

230. S.F. Ostafi – Baze de date. Suport de curs 2013 978-973-100-287-3

231. POSDRU – Ghid curricular orientativ pentru 2013 978-973-100-288-0


domeniul Ingineria Sistemelor – versiunea
a II a

232. *** – Simpozion ştiinţific: Cercetare, 2013 978-973-100-289-7


administrare rutieră – CAR 2013

233. M. Popescu – Materiale de instalaţii 2013 978-973-100-291-0

234. M. Popescu – Chimie appliquée aux 2013 978-973-100-292-7


matériaux de construction
235. POSDRU – Ghid orientativ curricular pentru 2013 978-973-100-293-4
domeniul Ingineria Sistemelor - versiunea
finală (0)

236. R. Pascu, D. Georgescu – Beton armat - 2013 978-973-100-294-1


curs : Partea a II – a : Calculul la stări limită

237. A. Aldea – Fiabilité des structures, partea I 2013 978-973-100-295-8


978-973-100-296-5

238. R. Trandafir, FI. Iatan – Modelare şi 2013 978-973-100-297-2


simulare

239. G. Groza – Linear algebra and analytic 2013 978-973-100-298-9


geometry – second edition

240. I. Tecuci, E. Oprişan – Scurtă incursiune 2013 978-973-100-299-6


în istoria legăturilor dintre om şi apă pe
teritoriul României

241. H. Asanache – Clădiri : vol. I 2013 978-973-100-300-9


978-973-100-301-6

242. POSDRU – Portofoliu de compentenţe 2013 978-973-100-302-3


pentru domeniul ingineria sistemelor

243. POSDRU – Reţea naţională de centre pt. 2013 978-973-100-303-0


dezvoltarea programului de studii cu rute
flexibile şi a unor instrumente didactice la
specializarea de licenţă şi masterat,din
domeniul Ingineria sistemelor – Lucrări
prezentate în cadrul atelierului nr. 4
244. POSDRU – Utilizarea tehnologiilor GRID 2013 978-973-100-304-7

245. *** – A V-a sesiune studenţească de 2013 978-973-100-305-4


comunicări ştiinţifice

246. *** – Tendinţe actuale în ingineria 2013 978-973-100-306-1


structurilor metalice

247. POSDRU – Reţea naţională de centre pt. 2013 978-973-100-307-8


dezvoltarea programului de studii cu rute
flexibile şi a unor instrumente didactice la
specializarea de licenţă şi masterat,din
domeniul Ingineria sistemelor – Lucrări
prezentate în cadrul atelierului nr. 5
248. Ghe. Badea, A. C. Badea – Aplicaţii 2013 978-973-100-308-5
cadastru:îndrumător de lucrări practice

249. Ghe. Badea, Ana C. Badea – Aplicaţii 2013 978-973-100-309-2


sisteme informaţionale specifice domeniilor
de activitate

250. A. C. Badea, Ghe. Badea – Cadastru, 2013 978-973-100-310-8


bănci de date şi aplicaţii GIS în zone
urbane

251. Ghe. Badea – Cadastru 2013 978-973-100-311-5

252. I. Toma – Analyse mathématique: calcul 2013 978-973-100-312-2


différentiel
253. *** – Reţea naţională de centre pt. dezvol- 2013 978-973-100-313-9
tarea programului de studii cu rute flexibile
şi a unor instrumente didactice la speciali-
zarea de licenţă şi masterat,din domeniul
Ingineria sistemelor: lucrări prezentate în
cadrul sesiunilor: 7 - 10 noiembrie 2013.
254. D.V. Iordache – Resistance materiaux, II 2013 978-973-100-314-6

255. R. Pecsi – Automate şi microprogramare 2013 978-973-100-315-3

256. A. C. Badea – Proiectare manageriala şi 2014 978-973-100-316-0


organizarea lucrărilor

257. M. Butucea – Elemente de sociologie 2014 978-973-100-319-1

258. N. Postăvaru, G. Drăghici, A. Radwan, D. 2014 978-973-100-320-7


Galan, A. Cristescu – Management în
construcţii, vol.II

259. M. Popescu – Materiaux d'installations: 2014 978-973-100-321-4


cours

260. M. Popescu – Travaux pratiques de 2014 978-973-100-322-1


materiaux d'installations

261. I. F. Iatan, B. Sebacher – Aplicaţii de 2014 978-973-100-323-8


laborator în matematica şi matchad
262. C. Mitu – Materiale de instalaţii 2014 978-973-100-324-5

263. I. Bucur – Analyse mathematique: calcul 2014 978-973-100-325-2


integral

264. C. Coşarcă, A. Sărăcin, P.I. Dragomir, 2014 978-973-100-326-9


D.C. Docan, T.S. Clinci – Măsurători
geodezice inginereşti: îndrumător pentru
lucrări practice şi proiect

265. Departamentul de limbi străine – Limbă – 2014 978-973-100-327-6


punte de legatură între oameni şi culturi

266. *** – Solving Contaminant Problems for a 2014 978-973-100-328-3


Sustainable Environment through
Application of Environmental Engineering
and Science Concepts: International
Workshop

267. I. Manoliu – 55 de ani pentru învaţământul 2014 978-973-100-329-0


superior în construcţii

268. M. Alămoreanu – Introducere în analiza 2014 978-973-100-330-6


experimentală a tensiunilor prin
tensiometrie electrică rezistivă

269. D. Stanciu – Scurtă istorie a bisericii din 2015 978-973-100-331-3


Vlădeni-Dâmboviţa

270. C.R. Gogu – Soluţii viabile în hidrogeologia 2014 978-973-100-332-0


urbană
271. A. Mihai – Algebra liniară şi geometrie 2014 978-973-100-333-7
analitică : I : note de curs 978-973-100-334-4

272. G. Păltineanu, P. Matei, Şt. Donescu, M. 2014 978-973-100-335-1


Zamfir – Matematici superioare 3

273. F. Petrescu, A. Davidescu, A.I. Popovici 2014 978-973-100-337-5


– Metode experimentale în tribologie

274. C. Didulescu, A.C. Badea, A. Savu, 2014 978-973-100-338-2


A.F.C. Negrilă, A.F. Jocea – Îndrumător
de practică topografică

275. C. E. Bucurescu – Fiabilitatea, 2014 978-973-100-339-9


mentenanţa şi disponibilitatea utilajelor
tehnologice pentru construcţii

275. A. Sărăcin – Teoria sistemelor şi 2014 978-973-100-340-5


prelucrarea semnalelor în Geomatică

277. *** – Proceedings 5th National Conference 2014 978-973-100-342-9


on Earthquake Engineering & 1st National
Conference on Earthquake Engineering
and Seismology

278. D.C. Docan – Modelare spatială şi 2014 978-973-100-343-6


topologie

279. M. Iancovici – Dynamics of structures : 2014 978-973-100-345-0


lecture notes: Master degree course on
stuctural engineering
280. M. Iancovici – Dynamics of stuctures : 2014 978-973-100-346-7
applications: Master degree course on
structural engineering

281. A.C. Olteanu, C. Tomşa – Acţiunea de 2014 978-973-100-347-4


monitorizare în ingineria geotehnică

282. A.C. Olteanu – Geotehnică: curs 2014 978-973-100-348-1

283. A.C. Olteanu, C. Tomşa – Îndrumător 2014 978-973-100-349-8


pentru lucrări de laborator geotehnic

284. R. Pecsi, E. Darie – Îndrumar practic de 2014 978-973-100-350-4


utilizare a standului de încercare de
laborator a masinilor electrice trifazate
asincrone EEM 41

285. R. Pecsi, E. Darie – Îndrumar practic de 2014 978-973-100-351-1


utilizare a standului de încercare de
laborator a masinilor electrice de curent
continuu EEM 02

286. R. Pecsi, I. Caluianu – Automate 2014 978-973-100-352-8


programabile

287. A.A. Stănescu, A.M. Ghiţă, M. Bârnaure 2014 978-973-100-353-5


– Îndrumător pentru proiectarea clădirilor 978-973-100-354-2
de locuit cu regim mic de înălţime, vol. I

288. O.R. Beuran – Legislaţie în activitatea de 2014 978-973-100-355-9


construcţii: note de curs
289. C. Gavrilă, V. Petrehuş, N.c Teodorescu, 2014 978-973-100-356-6
C. Nartea, I. Popescu, A.E. Sandu –
Matchad: aplicaţii – modelare şi simulare

290. Al. N. Dimache, I. Iancu – Elemente 2014 978-973-100-357-3


generale de hidraulică

291. C. Ardelean – Localisation : the new 2014 978-973-100-358-0


challenge for translators : a course for 1st
year master studies

292. A. Purnuş – Sisteme informatice de 2014 978-973-100-359-7


managementul proiectelor, ediţia a II-a

293. P. I. Dragomir, T. Clinci – Tehnici de 2014 978-973-100-360-3


măsurare şi poziţionare în domeniul
apropiat

294. C. D. Voiniţchi – Chimie pentru 2014 978-973-100-361-0


constructori

295. M. Dicu, M.M. Stoian, T. Boghian, A.F. 2014 978-973-100-362-7


Lighean – Aplicaţie la sisteme manageriale
pentru lucrări de construcţii : ghid didactic

296. I. Toma, V. Moşnegut, Şt. 2015 978-973-100-363-4


Constantinescu – Analyse mathématique :
équation différentielles ordinaries : calcul
intégral : cours, applications et exercices

297. M. Stoian, A.M. Nica – Managementul 2015 978-973-100-364-1


lucrărilor de construcţii: îndrumător proiect
specializare poduri
298. P.I. Dragomir – Măsurători geodezice 2015 978-973-100-365-8
inginereşti în construcţii

299. C. Ardelean – Think twice! Risk 2015 978-973-100-366-5


management : the hidden side of
translation

300 A. Vasilescu, C. Văcărescu – Mécanique : 2015 978-973-100-367-2


Notions théoriques et applications statique

301. S. Perju – Staţii de pompare: aplicaţii 2015 978-973-100-368-9

302. B.I.N. Geman – Terminologia arhictecturii: 2015 978-973-100-369-6


nivele de utilizare

303. M. Iancovici – Dinamica stucturilor. 2015 978-973-100-370-2


Abordări energetice

304. I . Robu, C. Mazilu – Materiale de 2015 978-973-100-371-9


construcţie : I 978-973-100-372-6

305. M. Alexe, V. Cojocaru – 151 de Ani de 2015 978-973-100-373-3


Învăţămant de Construcţii : Expoziţie
omagială martie – mai 2015

306. B. Oprea – Dispute Adjudication Bords 2015 978-973-100-374-0


Practical Aspects
307. C. Iacoboaea – Teoria şi practica 2015 978-973-100-375-7
urbanismului şi amenajării teritoriului 978-973-100-376-4
Partea I

308. G. Groza – Analiza combinatorică şi 2015 978-973-100-377-1


algoritmica grafurilor

309. M. Şercaianu – Sisteme informaţionale 2015 978-973-100-378-8


geografice în urbanism şi amenajarea
teritoriului

310. Al. Dimache, I. Iancu, L. Batali – 2015 978-973-100-379-5


Evaluarea interacţiunii dintre apele
subterane şi lucrările de infrastructură

311. S. A. Popescu, M. Jianu – A course in 2015 978-973-100-380-1


differential equations, calculus of variations 978-973-100-381-8
and probabilities, vol.1. Differential
equations

312. S. A. Popescu, M. Jianu – A course in 2015 978-973-100-382-5


differential equations, calculus of variations
and probabilities, vol.2. Calculus of
variations and probabilites.

313. M. Daraban – Poduri metalice : ghid de 2015 978-973-100-383-2


proiectare

314. R. Pécsi – Maşini şi acţionări electrice : 2015 978-973-100-384-9


culegere de probleme

315. A. Purnuş – Modelarea proiectelor în 2015 978-973-100-385-6


construcţii : aplicaţii în managementul
proiectelor
316. R. Văcăreanu, Fl. Pavel, Al. Aldea, C. 2015 978-973-100-386-3
Arion, C. Neagu – Elemente de analiză a
hazardului seismic

317. R. Ghenţulescu – A guide to terminology 2015 978-973-100-387-0

318. C. Coşarcă, A. Sărăcin, T.S. Clinci – 2015 978-973-100-388-7


Măsurători geodezice inginereşti în
construcţii şi industrie: îndrumător pentru
lucrări practice

319. M. Stoian, A.N. Nica – Managementul 2015 978-973-100-390-0


lucrărilor de construcţii: îndrumător de
proiect specializare drumuri

320. E. Stângaciu – Ghid pentru pregătirea 2015 978-973-100-391-7


examenului de bacalaureat

321. V. H. Guţu – Tratat: calculul curbelor pe 2015 978-973-100-392-4


baza echilibrului spaţial al deplasări auto la 978-973-100-393-1
drumuri moderne.
Vol. I : Elemente teoretice

322. V. H. Guţu – Tratat: calculul curbelor pe 2015 978-973-100-394-8


baza echilibrului spaţial al deplasări auto la
drumuri moderne.
Vol. II: Aplicaţi practice

323. A. Mihai, L. Niţu – Ecuaţii diferenţiale şi cu 2015 978-973-100-395-5


derivate parţiale.

324. P. I. Dragomir D. C. Docan, T. S. Clinci – 2015 978-973-100-396-2


Bazele măsurătorilor geodezice inginereşti
325. *** – National Sympozium „75 years from 2015 978-973-100-397-9
November 10th 1940 Vrancea” Earthquake
: Book of Abstracts

326. D. Ţăpuşi, S. Constantinescu, M. Darie – 2015 978-973-100-398-6


Constructiv en bris : guide d’application 978-973-100-399-3
Partie I. Poutre en bois lamelle colle

327. N. Dăscălescu – Amintiri dintr-o breaslă 2015 978-973-100-400-6

328. G. Păltineanu, M. Zamfir – Matematici 2015 978-973-100-401-3


superioare: calcul diferenţial

329. M. Bălan, R.I. Cruciat, A.Gh. Pricopie – 2015 978-973-100-402-0


Rezistenţa materialelor: culegere de 978-973-100-403-7
probleme : partea a II a

330. C.D. Voiniţchi – Materiale şi produse 2015 978-973-100-404-4


utilizate în construcţii: propietăţi generale

331. N. Rădulescu, I. Manoliu – Geotehnică II 2015 978-973-100-405-1

332. C. Frâncu – Mecanisme : Indrumar pentru 2016 978-973-100-406-8


proiecyul de an – Tema : Incărcător de
pneuri

333. G. Păltineanu, M. Jianu, L. Majercsik, 2016 978-973-100-408-2


A.N. Marcoci, A.D. Matei – Culegere de 978-973-100-409-9
probleme de analiză matematică : vol. I –
Calcul diferenţial
334. L. G. Miclea – Nociones de morfologia 2016 978-973-100-410-5

335. L. G. Miclea – Limba spaniolă 2016 978-973-100-411-2

336. D. Furiş, R. Erbaşu, M. Şandru, B.A. 2016 978-973-100-412-9


Butnaru – Stării de eforturii şi deformaţii în
plăci circulare

337. I.A. Drobot – Limba engleză : teste de 2016 978-973-100-413-6


admitere

338. I.A. Drobot – Limba engleză : teste de 2016 978-973-100-414-3


competenţă

339. M. Anghel – Elemente de limba română : 2016 978-973-100-415-0


profil tehnic

340. A.E. Sandu – Algebră liniară, geometrie 2016 978-973-100-416-7


analitică şi diferenţială: note de curs şi
aplicaţii

341. M. Alexe – ARIPI : albumul expoziţiei de 2016 978-973-100-417-4


arte vizuale dedicat zilei de 1 iunie : Iunie
2015

342. I. Spătărelu – Tehnologia lucrărilor de 2016 978-973-100-418-1


construcţii : îndrumător de proiect
343. I. Spătărelu, A. Duţu, M. Niste – 2016 978-973-100-419-8
Construction Engineering : project guideline

344. C. Răcănel, A. Burlacu – Materiale 2016 978-973-100-420-4


compozite pentru straturi rutiere :
alcătuire şi particularităţi : mixturi
asfaltice

345. *** - 25th European Young Geotechnical 2016 978-973-100-421-1


Engineers Conference, 21st – 24th of June
2016, Sibiu, Romania

346. C. Racanel, A. Burlacu – Transport 2016 978-973-100-422-8


engineering

347. A. Burlacu - Tehnologii de execuţie a 2016 978-973-100-423-5


structurilor rutiere suple şi mixte

348. C. Petcu, M. Dicu – Voies de 2016 978-973-100-424-2


communication routiere : guide pratique
pour les étudians

349. G. Păltineanu, M. Zamfir – Matematici 2016 978-973-100-425-9


superioare: calcul integral

350. M. Alexe, V. Cojocaru-Coverg - Ferestrele 2016 978-973-100-426-6


Bucureştiului

351. L. Niţă, M.V. Popescu – Analiză 2016 978-973-100-427-3


matematică : teste de examen
352. *** - 135 de ani de învăţământ tehnic 2016 978-973-100-428-0
românesc în domeniul infrastructurii de
transport : Bucureşti 1881-2016

353. M. Alexe – Vise în Balcani 2016 978-973-100-429-7

354. O. Bogdan – Mecanica construcţiilor 2016 978-973-100-430-3