Sunteți pe pagina 1din 14

DIRECȚIA GENERALĂ BIBLIOTECĂ

Editura U.T.Press

LISTA
cu cărţile apărute în perioada 2010-2014

Nr. ISBN Autor Titlu


1 978-973-662-521-3 Petru Moga, Ştefan I. Guţiu Poduri metalice : întreţinere şi reabilitare
2 978-973-662-522-0 SZÁSZ Csaba ARHITECTURI PROGRAMABILE PENTRU SISTEME
Virgil CHINDRIŞ NUMERICE DE CONTROL
3 978-973-662-523-7 Iuliu NEGREAN s.a. MECANICĂ. TEORIE  APLICAŢII

4 978-973-662-524-4 Tudor Andrei RUSU SISTEME INFORMAŢIONALE PRIVIND


MONITORIZAREA ŞI GESTIUNEA FACTORILOR DE
MEDIU
5 978-973-662-525-1 Virgil M.G. RĂDULESCU s.a CADASTRU TEHNIC. APLICAŢII. PROBLEME
6 978-973-662-526-8 Mihaela POP, Viorel DAN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
7 978-973-662-527-5 Ludovic KOPENETZ s.a. Utilizarea calculatoarelor în ingineria de instalaţii
8 978-973-662-528-2 Teste grilă de matematică. Admitere 2010
9 978-973-662-529-9 Felicia Olariu s.a. Teste pentru admitere la facultatea de arhitectura
10 978-973-662-530-5 Nicolae JURCĂU PSIHOPEDAGOGIE PRACTICĂ
11 978-973-662-531-2 Cătălin Moga Oţel-beton : elemente compuse
12 978-973-662-532-9 Christian Heusch, Petru Berce, Christian Heusch, Petru Berce, Horia Giurgiuman
Horia Giurgiuman
13 978-973-662-533-6 Daniel Fodorean Iniţiere în programarea procesoarelor digitale de
semnal din clasa TMS320LF407(A)
14 978-973-662-534-3 Daniela Lucia Manea, s.a. MATERIALE PENTRU CONSTRUCŢII
15 978-973-662-535-0 Anca Gabriela Popa Statistică şi probabilităţi în calculul construcţiilor
16 978-973-662-536-7 Delia Drăgan, s.a Desen tehnic de construcţii : îndrumător de lucrări
17 978-973-662-537-4 Catalog al Salonului International al Cercetarii , Inovarii si inventicii PRO INVENT,
editia a VIII-a, Cluj - Napoca, 16 - 19 martie 2010
978-973-662-538-1 Tudor Popovici, Florin Vasile Instalaţii de ventilare şi condiţionare ISBN
Domniţa, Anca Hoţupan. general
18 978-973-662-539-8 Instalaţii de ventilare şi condiţionare ,
vol. 1
19 978-973-662-540-4 Silvia Toader, Gh. Toader. Matematici speciale
20 978-973-662-541-1 Gabriel Oltean, sa. Dispozitive electronice : îndrumător de laborator
21 978-973-662-542-8 Gabriel Oltean, s.a Electronic devices : laboratory manual
22 978-973-662-543-5 Bogdan Hegheş, s.a. Beton armat : îndrumător de laborator
23 978-973-662-544-2 S. Wagner, J. Baur, D. Banabic Umformtechnik. Tehnologii de prelucrare prin
deformare plastcă
24 978-973-662-545-9 Petru MOGA, Ştefan GUŢIU Poduri. Ghid de proiectare. SUPRASTRUCTURI
METALICE şi COMPUSE OŢEL - BETON
25 978-973-662-546-6 Virgil Ispas, s.a. Ecodesign
26 978-973-662-547-3 Dumitru-Dan Porcar, s.a. Managementul situaţiilor de urgenţă
27 978-973-662-548-0 Cosmin Ardelean, Emil Cebuc. Programare în limbaj de asamblare : îndrumar de
laborator
28 978-973-662-549-7 Adina Morariu, s.a. Human-computer interfaces : laboratories
29 978-973-662-550-3 Elena Pică, Ossi Horovitz Grundsätze und Versuche in der Chemie
30 978-973-662-551-0 Gh. Porumb, Maria Porumb Jocuri dinamice
31 978-973-662-552-7 P. L. Dumitriu, George Arghir Scurtă istorie a Cercului Filatelic Roşiorii de Vede
32 978-973-662-553-4 Dana OPINCARIU FORMA si STRUCTURA /Metode didactice si de
cercetare in arhitectura
978-973-662-554-1 Heinrich Schnatmann Macroeconomie pentru ingineria economică ISBN
general
33 978-973-662-555-8 Partea 1 : Bazele macroeconomiei.
34 978-973-662-556-5 Partea 2 : Consideraţii asupra modelelor de baza
ala macroeconomiei in economii închise

35 978-973-662-557-2 Partea 3 : Exerciţii cu privire la macroeconomia in


economii naţionale închise
36 978-973-662-558-9 Partea 4 : Macroeconomia in economii naţionale
deschise
37 978-973-662-559-6 Camelia Negruţiu, Cornelia Betonul de înaltă rezistenţă : durabilitate
Măgureanu
38 978-973-662-560-2 Sesiune Nationala Stiintifica studenteasca , Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii.
39 978-973-662-561-9 Ioana SĂRĂCUŢ, s.a. Teoria semnalelor. Culegere de probleme
40 978-973-662-562-6 2010 IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics
(AQTR 2010) THETA
978-973-662-563-3 Traian Oneţ, Radu Olar Reinforced concrete. Handbook.
ISBN general
41 978-973-662-564-0 Reinforced concrete. Handbook.. Part 1
42 978-973-662-565-7 Ioana SĂRĂCUŢ, V. POPESCU Teoria semnalelor. Culegere de grile
43 978-973-662-566-4 Quality management in higher education. International seminar
ISBN generel
44 978-973-662-567-1 Quality management in higher education. International seminar
volumul 1, coordonator Costache Rusu
45 978-973-662-568-8 Quality management in higher education. International seminar
volumul 2, coordonator Costache Rusu
46 978-973-662-569-5 EMIL COMŞA PROIECTAREA HIGROTERMICǍ ŞI AUDITUL
s.a ENERGETIC AL ANVELOPEI CLǍDIRILOR CIVILE
47 978-973-662-570-1 Horea DAN Marketing Win-Win
48 978-973-662-571-8 LOCUINȚE COLECTIVE. Atelierul de Proiectare al Anului 3 Arhitectură
49 978-973-662-572-5 Elena Pică, L. C. BOLUNDUŢ EXPERIMENTE ŞI PRINCIPII ÎN CHIMIE
50 978-973-662-573-2 Anca Andreea BALOG Geologie inginereasca
51 978-973-662-574-9 IEEE AQTR 2010, Student forum, Cluj-Napoca
52 978-973-662-575-6 Evaluarea proprietăţii : manualul calificării,
coordonator Farcas Doru
53 978-973-662-576-3 Ioan GIURCA ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN INSTALAŢII
54 978-973-662-577-0 Marinela GRĂNESCU, Ema EFFECTIVE ACADEMIC AND TECHNICAL WRITING
ADAM
55 978-973-662-578-7 Managementul Sistemelor Logistice - manualul calificării,
coordonator Radu Vlad
56 978-973-662-579-4 Management si inginerie in afaceri-manualul calificarii
coordonator Lungu Florin
57 978-973-662-580-0 coord.: prof. dr. ing. Dan Ingineria şi managementul întreprinderilor
Cândea sustenabile : manualul calificării
58 978-973-662-581-7 Viorel Constantin Cândea, s.a Clasificarea şi simbolizarea aliajelor feroase şi
neferoase
59 978-973-662-582-4 coord.: Laura Bacali. Antreprenoriat : manualul calificării
60 978-973-662-583-1 coord.: Laura Bacali. Marketing : probleme, cazuri, teste
61 978-973-662-584-8 Claudiu Aciu, s.a. Building materials and applied chemistry/
62 978-973-662-585-5 Al. Gheorghe Netea, s.a. Materiale de construcţii şi chimie aplicată
63 978-973-662-586-2 Cristian Bârsu Aspecte istorice ale disciplinelor morfofuncţionale
de la Facultatea de Medicină din Cluj în perioada
1919-1979
64 978-973-662-587-9 Gheorghe Todoran Măsurarea puterii şi energiei în circuite trifazate
65 978-973-662-588-6 Cristian Bârsu Repere din istoria disciplinelor de farmacologie,
biochimie, igienă, microbiologie, epidemiologie şi
istoria medicinii ale Facultăţii de Medicină din Cluj
în perioada 1919-1979
66 978-973-662-589-3 Carmen Nuţiu, Mircea Bondrea Instrumente topografice şi geodezice : metode de
măsurare : îndrumător pentru lucrări de laborator
67 978-973-662-590-9 Carmen Nuţiu, Mirela Văcaru. Topografie : îndrumător pt. practică topografică
68 978-973-662-591-6 Nicolaie Lungu Astronomie geodezică : curs şi aplicaţii practice
69 978-973-662-592-3 Iacob Borş Dinamica construcţiilor : breviar teoretic şi aplicaţii
70 978-973-662-593-0 Cornelia Măgureanu Betoane de înaltă rezistenţă şi performanţă
71 978-973-662-594-7 Siguranta circulatiei in actualitate
72 978-973-662-595-4 Istvan BARABAS, Ioan Adrian Combustibili pentru automobile: testare, utilizare,
TODORUŢ evaluare
73 978-973-662-596-1 Florina Crăciun Desen şi reprezentări grafice
74 978-973-662-597-8 Anca Gabriela Popa REZISTENŢA MATERIALELOR. Îndrumător de lucrări
75 978-973-662-598-5 Mitrea Al. s.a. Modele deformabile 3D. Aplicatii
76 978-973-662-599-2 Emilia Ciupan Reţele neuronale : teorie şi aplicaţii
77 978-973-662-600-5 Rodica Holoneac, s.a. Electronic measurements : laboratory manual
78 978-973-662-601-2 Gheorghe Viorel DRAGOŞ Instalaţii frigorifice cu comprimare mecanică de
Raluca MOLDOVAN vapori. Îndrumător de proiectare
79 978-973-662-602-9 R. Copindean s.a. Automate programabile
80 978-973-662-603-6 Carmen Nuţiu, Voichiţa Roib Topografie
81 978-973-662-604-3 coordonator: Dan Cândea Dezvoltare durabila si responsabilitate sociala
corporativa
82 978-973-662-605-0 Ştefan I. Guţiu, Cătălin Moga Structuri compuse oţel-beton : bazele proiectării şi
exemple de calcul
83 978-973-662-606-7 Petru Moga, Ştefan I. Guţiu Poduri : suprastructură pod metalic, exemplu de
proiectare
84 978-973-662-607-4 Petru Moga Poduri : suprastructuri metalice şi compuse oţel-
beton
85 978-973-662-608-1 Raul MĂLUŢAN, s.a. TRAITEMENT DU SIGNAL GENOMIQUE
Travaux pratiques
86 978-973-662-609-8 I. Blebea, Adrian Vasile Blebea. Soluţii moderne în construcţia roboţilor industriali
87 978-973-662-610-4 Delia Drăgan, s.a. Geometrie descriptivă : probleme = Descriptive
geometry : problems
88 978-973-662-611-1 Daniela Manea s.a. MATERIALE DE CONSTRUCTII **
89 978-973-662-612-8 Csaba Szasz. Sisteme numerice programabile
90 978-973-662-613-5 Anca G. Popa, Aliz Eva Mathe Fundamente de statistică şi probabilităţi în calculul
construcţiilor
91 978-973-662-614-2 Quality and inovation in engineering and management
Proceedings of the 1st QIEM Conference
92 978-973-662-615-9 Dana VAIS Global şi local în arhitectura contemporană. Teorie
anul II - note de curs
93 978-973-662-616-6 Pro Invent 2011
94 978-973-662-617-3 P. Moga, M. Iliescu, Şt I. Guţiu Lucrări de artă inginereşti
95 978-973-662-618-0 Silvia Toader, Gheorghe Toader Matematici speciale
96 978-973-662-619-7 Erwin Szopos, s.a. Analiza şi sinteza circuitelor : culegere de probleme
97 978-973-662-620-3 Stelian Flonta, s.a. Metode criptografice pentru sisteme structurate
98 978-973-662-621-0 Petru Moga, Ştefan I. Guţiu, Bazele proiectării elementelor din oţel : aplicare
Cătălin Moga euronorme
99 978-973-662-622-7 Florin DOMNIŢA, s.a. INSTALŢII DE VENTILARE ŞI CONDIŢIONARE. V. II
100 978-973-662-623-4 Formarea universitara in domeniul ingineriei si managementului calitatii
101 978-973-662-624-1 C. ACIU,Nicoleta COBÎRZAN MATERIALE DE CONSTRUCŢII SUSTENABILE
102 978-973-662-625-8 coord. Dana Opincariu Ambient. Catalog de proiecte 2008/2009
103 978-973-662-626-5 Domniţa Frăţilă s.a. TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE. Îndrumător pentru
lucrări de laborator
104 978-973-662-627-2 Macedon Dumitraş, s.a. Construcţii civile
105 978-973-662-628-9 Gabriel DRAGOMIR-LOGA Utilizarea bazelor de date relationale
106 978-973-662-629-6 coord. Dana Opincariu Ambient. Catalog de proiecte 2009/2010
107 978-973-662-630-2 coord. Dana Opincariu Ambient- Catalog proiecte 2009-2010. eseuri
108 978-973-662-631-9 Mircea Moldovan, Ionuţ Julean Dotări urbane : lăcaş de cult
109 978-973-662-632-6 Mircea Moldovan, Ionuţ Julean Catedrala neamului : tradiţie, istorie, propuneri
110 978-973-662-633-3 Alexandru Cătărig s.a. Statica construcţiilor : structuri static determinate
978-973-662-634-0 Mihai Iliescu Drumuri ISBN general
111 978-973-662-635-7 Mihai Iliescu Drumuri, Vol. 1. : Proiectarea drumurilor
112 978-973-662-636-4 Mihai Iliescu Drumuri, Vol. 2. : Structuri rutiere - Infrastructura
drumurilor
113 978-973-662-637-1 Mihai Iliescu Drumuri, Vol. 3. : Suprastructura drumurilor
978-973-662-638-8 Emilian Borza Caroserii şi structuri portante, ISBN general
114 978-973-662-639-5 Emilian Borza Caroserii şi structuri portante. Vol. 1. : Construcţie
115 978-973-662-640-1 Emilian Borza Caroserii şi structuri portante. VOL. II Constructia,
calculul si simularea structurii caroseriei
116 978-973-662-641-8 Doina VERDEŞ BASICS OF SEISMIC ENGINEERING
117 978-973-662-642-5 coordonator : prof.dr.arh. CENTRU DE CERCETARE ÎN RESTAURARE
Adriana MATEI METIŞ (MARTINSDORF) - jud. Sibiu
118 978-973-662-643-2 Vasile ILLE Rezistenta materialelor I
119 978-973-662-644-9 Vasile Horea Ile Geometrie analitică şi diferenţială
120 978-973-662-645-6 Elena Maria Pică Lucrări de laborator de chimie pentru ingineri
121 978-973-662-646-3 Coordonator: Prof.dr.ing. Dan PREOCUPAREA PENTRU STAKEHOLDERI ÎN
Cândea SUSTENABILITATEA ORGANIZAȚIONALĂ
122 978-973-662-647-0 Ironim Marţian, Horaţiu Probleme speciale de Teoria elasticităţii şi
Mociran plasticităţii
123 978-973-662-648-7 Ioan Giurca Legislaţie în construcţii şi instalaţii
124 978-973-662-649-4 Anca-Andreea Balog Geologie ingineresca. Indrumator pentru lucrari de
laborator
125 978-973-662-650-0 Anca-Andreea Balog Geology for engineering. laboratory manual
126 978-973-662-651-7 Mihai Iliescu, Mariana Pop Îndrumător de lucrări de laborator de drumuri
127 978-973-662-652-4 Raoul CENAN Impactul si influenta calculatoarelor asupra
arhitecturii
128 978-973-662-653-1 Cristian BÂRSU REPERE ALE ISTORIEI BIOCHIMIEI
De la chimie la Biochimie
129 978-973-662-654-8 Viorica Rozina CHIFU TEHNICI SI METODE APLICABILE IN DEZVOLTAREA
Ioan SALOMIE SERVICIILOR WEB SEMANTICE
130 978-973-662-655-5 Adrian Mircea Ioani s.a. Theory of elasticity : Examples and problems
131 978-973-662-656-2 Cristian Vancea, Daniel Zinca Reţele de calculatoare: îndrumător de laborator
132 978-973-662-657-9 Dorin Bărbînţă s.a. Desen tehnic şi infografică pentru construcţii
133 978-973-662-658-6 Alin Grama s.a. Dispozitive electronice : lucrări practice
134 978-973-662-659-3 Lucian LĂZĂRESCU s.a. Bazele Proceselor de Deformare Plastică -
Îndrumător de lucrări de laborator
135 978-973-662-660-9 Iacob Borş s.a. Stabilitate structurală : elemente fundamentale :
stabilitatea cadrelor plane
978-973-662-661-6 Liviu MORAR s.a. ÎNDRUMĂTOR PENTRU LUCRĂRI DE LABORATOR.
pentru disciplinele asociate comenzii numerice
ISBN general
136 978-973-662-662-3 Liviu MORAR s.a. ÎNDRUMĂTOR PENTRU LUCRĂRI DE LABORATOR
pentru disciplinele asociate comenzii numerice
Volumul 1
137 978-973-662-663-0 Vlad Mureşan Conducerea proceselor industriale : Îndrumător de
laborator
138 978-973-662-664-7 Delia Drăgan s.a. Desen tehnic şi infografică pentru construcţii =
Civil engineering technical drawing and
infographics
139 978-973-662-665-4 Carmen Mârza, Georgiana Desen tehnic şi infografică : specialitatea Istalaţii
Corsiuc pentru construcţii
140 978-973-662-666-1 Gabor Csipkes s.a. Circuite integrate digitale : culegere de probleme
141 978-973-662-667-8 Petru MOGA s.a. ELEMENTE METALICE COMPRIMATE. aplicare
euronorme
142 978-973-662-668-5 Petru Moga GRINZI METALICE ZVELTE. aplicare euronorme
143 978-973-662-669-2 Petru Moga s.a. OŢELUL STRUCTURAL PENTRU CONSTRUCŢII
144 978-973-662-670-8 Siguranta circulatiei in actualitate
145 978-973-662-671-5 Marius Tintelecan Informatica aplicata
146 978-973-662-672-2 M. Ancau, Dorina Ancau Metode numerice
147 978-973-662-673-9 Cristian BÂRSU O istorie a biofizicii. De la fizica la biofizica de-a
lungul timpului
148 978-973-662-674-6 SilkRoadRedivivus. Logistic Systems within the Product Life Management
149 978-973-662-675-3 Daniela Lucia MANEA MATERIALE SPECIALE PENTRU CONSTRUCŢII
150 978-973-662-676-0 Mircea Moldovan Crearea unui sistem modern multimedia de
inventariere şi informatizare privind Patrimoniul
Cultural al Comunităţii Evreieşti din România, în
contextul european al multietnicităţii şi diversităţii
patrimoniale (2008 - 2011)
151 978-973-662-677-7 Carmen NUȚIU TOPOGRAFIE. Teorie si aplicatii
152 978-973-662-678-4 Carmen NUȚIU, Voichița ROIB TOPOGRAFIE
153 978-973-662-679-1 Voichița ROIB s.a. TOPOGRAFIE. LUCRĂRI DE LABORATOR
154 978-973-662-680-7 Mihai Iliescu Proiectarea drumurilor. Teorie si practica
155 978-973-662-681-4 Mircea Moldovan, Al. Costin Lacasuri de cult evreiesti din Romania
978-973-662-682-1 Tudor PALADE, s.a. RADIOCOMUNICAŢII. ISBN general
156 978-973-662-683-8 Eugen Culea s.a Fizica
157 978-973-662-684-5 Tudor PALADE, s.a Radiocomunicaţii : îndrumător de laborator vol. 1
158 978-973-662-685-2 Mircea Moldovan, Cristina Pieţele urbane ca peisaje : elemente de analiză
Purcar vizuală
159 978-973-662-686-9 Adrian Iancu Regulamente urbane
160 978-973-662-687-6 Petru Moga Poduri metalice : ghid de proiectare :
suprastructură pod de cale ferată
161 978-973-662-688-3 Ştefan I. Guţiu Poduri : structuri compuse oţel-beton
162 978-973-662-689-0 Csaba Szász Diagnoza defectelor în sisteme electrice şi
electronice
163 978-973-662-690-6 Delia Drăgan, s.a. Geometrie descriptivă şi elemente de desen tehnic
164 978-973-662-691-3 Delia Drăgan, s.a. Geometrie descriptivă : curs şi aplicaţii
165 978-973-662-692-0 Delia Drăgan, s.a. Geometrie descriptivă : aplicaţii
166 978-973-662-693-7 Laura Grindei, Liliana Ciascai, Tehnici şi tehnologii moderne în educaţie :
Rodica Vlaicu materiale didactice electronice
167 978-973-662-694-4 coord.: Aurel Vlaicu, Utilizarea TIC în procesul educaţional : distribuirea
Bogdan Orza, Şerban Meza, şi accesarea materialelor online : blended & e-
Laura Grindei learning
168 978-973-662-695-1 coord.: Aurel Vlaicu, Proiectarea şi dezvoltarea cursurilor şi materialelor
Bogdan Orza, Şerban Meza, educaţionale pentru ştiinţele inginereşti utilizând
Laura Grindei tehnici şi tehnologii moderne
169 978-973-662-696-8 Dorin Moldovan Proiectarea asistata de calculator a drumurilor
utilizand programul “Road Design”
170 978-973-662-697-5 Ramona Niculina Jurcău s.a. Psihologie pedagogică
171 978-973-662-698-2 coord.: Viorel Dan, Florin Pop Urbanizarea sustenabilă : manualul calificării
172 978-973-662-699-9 coord.: Viorel Cândea Achiziţiile publice verzi : manualul calificării
173 978-973-662-700-2 coord.: Sorin Popa Evaluatori în domeniul patrimoniului şi al
dezvoltării durabile : manualul calificării
174 978-973-662-701-9 Mihai Iliescu, Gabriela Viorel Îndrumător pentru proiectarea podurilor
175 978-973-662-702-6 Gavril Hoda, Sanda Naş, Andrei Dimensionarea şi ranforsarea structurilor rutiere :
Clitan teorie şi exemple de calcul
176 978-973-662-703-3 Catinca L. Leţia Calculul la foc al elementelor de beton armat :
culegere de probleme
177 978-973-662-704-0 Tiberiu Pavel Itul, N. Haiduc Mecanica
178 978-973-662-705-7 Nicolae Marius Birlea Electricitate pentru creier
179 978-973-662-706-4 coordonator : Dragoş Dimitriu INIŢIEREA ŞI DEZVOLTAREA UNUI E-BUSINESS în
domeniul dezvotării durabile – manualul calificării -
180 978-973-662-707-1 Mihaela UNGUREŞAN, Delia General chemistry
GLIGOR
181 978-973-662-708-8 coord.: Lucian Mihai Ciot Informatică aplicată în domeniul dezvoltării
durabile : manualul calificării
182 978-973-662-709-5 Catalog ProInvent 2012
183 978-973-662-710-1 2012 IEEE Fifth Romania Tier 2 Federation Grid, Cloud & High Performance Computing
in Science
184 978-973-662-711-8 2012 IEEE Conference Grid, Cloud & High Performance Computing in Science, ROLCG
2012
185 978-973-662-712-5 Teste grila de matamatica 2012
186 978-973-662-713-2 Petru Moga, s.a. Reabilitarea podurilor metalice
187 978-973-662-714-9 Costică Sofronie, Cristiana Baier Planul de management al apelor din bazinul
hidrografic Someş-Tisa
188 978-973-662-715-6 Vasile Horea ILE MATEMATICI SPECIALE. ECUAȚII DIFERENȚIALE
ȘI CU DERIVATE PARȚIALE
189 978-973-662-716-3 Mihai ILIESCU Lucrări de întreținere și reparații la podurile din
Gabriela VIOREL beton
190 978-973-662-717-0 coord.: Vasile Puşcaş, Dezvoltare durabilă - competitivitate, incluziune
Melania-Gabriela Ciot socială şi protejarea mediului înconjurător
191 978-973-662-718-7 coord.: Vasile Puşcaş, Comunicare organizaţională şi modernizare
Melania-Gabriela Ciot tehnologică
192 978-973-662-719-4 coord.: Vasile Puşcaş, Cultură tehnologică, inovare şi transferul
Melania-Gabriela Ciot cunoaşterii
193 978-973-662-720-0 Cristina I. Pop, Eva H. Dulf , Ingineria Reglării Automate 1. Îndrumator de
Clement Feştilă laborator
194 978-973-662-721-7 Nicolaie Bal, Carmen Bal Rezistenţa materialelor
195 978-973-662-722-4 Serban MEZA s.a. Proiectarea si dezvoltarea materialelor pentru
aplicaţii educaţionale în domeniul ştiinţelor
inginereşti
196 978-973-662-723-1 Paul Bere Materiale compozite polimerice
197 978-973-662-724-8 Valer MICLE, Ioana Monica SUR Știința solului. Îndrumător de laborator
198 978-973-662-725-5 Mircea MOLDOVAN s.a Clădiri înalte. Evoluție. Implementare
199 978-973-662-726-2 Mircea MOLDOVAN, A Grama Comunitati evreiesti din Romania
200 978-973-662-727-9 A XI-A SESIUNE NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI 2012
201 978-973-662-728-6 George Dan MOIȘ Introducere in programarea circuitelor FPGA
Indrumator de laborator
202 978-973-662-729-3 Viorel Constantin CÂNDEA, s.a. ATLAS STRUCTURI METALOGRAFICE
203 978-973-662-730-9 - “AQTR 2012” Poster sesion, IEEE
204 978-973-662-731-6 - “AQTR 2012” Student, IEEE
205 978-973-662-732-3 Doina VERDEŞ Notiuni fundamentale de inginerie seismica
206 978-973-662-733-0 Petru Moga, s.a. Proiectarea elementelor din oțel : teorie și aplicații
207 978-973-662-734-7 Claudiu Nedezki, Dănuţ Julean Maşini şi echipamente de fabricaţie
208 978-973-662-735-4 Daniela Bordencea, H. Vălean Industrial Informatics
978-973-662-736-1 Coordonatori : Viorel DAN, INGINERIA, DREPTUL ŞI ECONOMIA DEZVOLTĂRII
Tiberiu RUSU DURABILE
209 978-973-662-737-8 Coordonatori : Viorel DAN, INGINERIA, DREPTUL ŞI ECONOMIA DEZVOLTĂRII
Tiberiu RUSU DURABILE, Manualul calificării, vol.1
210 978-973-662-738-5 Coordonatori : Viorel DAN, INGINERIA, DREPTUL ŞI ECONOMIA DEZVOLTĂRII
Tiberiu RUSU DURABILE, Manualul calificării, vol. 2
211 978-973-662-739-2 Coordonatori : Viorel DAN, INGINERIA, DREPTUL ŞI ECONOMIA DEZVOLTĂRII
Tiberiu RUSU DURABILE, Manualul calificării, vol. 3
212 978-973-662-740-8 Liviu Morar, s.a. Axe numerice, indrumator de proiectare
978-973-662-741-5 Gabriela CIOT FUNDAMENTE ALE PEDAGOGIEI, ISBN general
213 978-973-662-742-2 Gabriela CIOT FUNDAMENTE ALE PEDAGOGIEI, Partea I
214 978-973-662-743-9 Petru Moga, s.a. Lucrări de artă : curs general de poduri
215 978-973-662-744-6 Nicușor Iosif Ursa Mentenanță : îndrumător pt. lucrări de laborator
216 978-973-662-745-3 Carmen Mârza, Ancuţa Abrudan Elemente de termotehnica construcţiilor
217 978-973-662-746-0 Gheorghe M.T. Rădulescu TOPOGRAFIE INGINEREASCĂ. note de curs şi
Adrian Traian Gh.M. Rădulescu aplicaţii
218 978-973-662-747-7 Andreea Milea, Dana Pop Despre releveu : practici de vară în Házsongárd
219 978-973-662-748-4 Radu DARDAI ș.a. Desen Tehnic și Grafică Asistată de Calculator în
Topografie și Cadastru
220 978-973-662-749-1 Adrian Iancu Urbanism in Cluj-Napoca, 2004-2012
221 978-973-662-750-7 Delia Alexandrina Mitrea, s.a. Database Laboratory Guide - 2nd year
222 978-973-662-751-4 coordonator: Adrian Iancu Povestea unui proiect : FAU "sinteze de proiectare"
= The story of a project : FAU "design synthesis
223 978-973-662-752-1 Alina Narcisa Crişan Design educaţional integrat în învăţământul
superior
224 978-973-662-753-8 Claudia Alb ș.a. Desen tehnic şi infografică pentru construcţii
225 978-973-662-754-5 Andrei Tudor RUSU Procedee și echipamente pentru tratarea și
epurarea apelor. Îndrumător de proiectare
226 978-973-662-755-2 Alexandru Cătărig s.a. Statica construcţiilor : structuri static nedeterminat
227 978-973-662-756-9 Aurora Felicia Cristea, Mariana Elemente de biomecanică privind sistemul mână-
Arghir braț
228 978-973-662-757-6 Dan Mândru ș.a. BIOMECATRONICĂ. Îndrumător de laborator
229 978-973-662-758-3 Bogdan ORZA, Șerban MEZA Introducere practică în tehnologiile sistemelor
video și de televiziune
230 978-973-662-759-0 Bogdan ORZA, Șerban MEZA Introducere practică în tehnologiile sistemelor
video și de televiziune– ghidul tutorelui
231 978-973-662-760-6 Bogdan ORZA, Șerban MEZA Introducere practică în tehnologiile sistemelor
video și de televiziune – ghidul studentului
232 978-973-662-761-3 Bogdan Iancu, Adrian Peculea, Tehnologii wireless si dispozitive mobile. Aplicatii
Cosmin Ardelean practice
233 978-973-662-762-0 Lidia Pop, Maria Boșca Noțiuni de fizică mecanică
234 978-973-662-763-7 TESTE GRILĂ DE MATEMATICĂ 2013
235 978-973-662-764-4 Ioan-Adrian TODORUȚ, István SIGURANŢA AUTOVEHICULELOR ŞI SECURITATEA
BARABÁS, Nicolae BURNETE ÎN TRANSPORTURI RUTIERE
236 978-973-662-765-1 Violeta-Valentina MERIE, s.a. Materiale de fricţiune sinterizate cu baza fier
237 978-973-662-766-8 Bogdan Orza, Cornelia Stan Managementul bazelor de date
238 978-973-662-767-5 Cosmin Porumb, Sanda Porumb Tehnologii internet
239 978-973-662-768-2 Sanda Porumb, Cosmin Porumb Proiectarea sistemelor pentru eActivități
240 978-973-662-769-9 Florin Alexa, Iasmina Ermalai Servicii electronice
241 978-973-662-770-5 Diana Maria Andone, s.a. Tehnologii Web 2.0
242 978-973-662-771-2 Razvan Liviu Nistor Managementul proiectelor
243 978-973-662-772-9 Serban Nicolae MEza, s.a. Platforme pentru eActivități
244 978-973-662-773-6 Al. Marian, Sorin Cocorada Utilizarea rețelelor și protocoalelor de comunicații
245 978-973-662-774-3 Al. Marian, Sorin Cocorada Securitatea sistemelor pentru eActivități
246 978-973-662-775-0 Robert Buchmann Managementul cunoștințelor
247 978-973-662-776-7 Silvia Toader, s.a. Analiză matematică
248 978-973-662-777-4 Mihaela Cîrlugea, Lelia Feştilă Microelectronics Evolution
249 978-973-662-778-8 Voichiţa ROIB EVALUAREA BUNURILOR IMOBILE
250 978-973-662-779-8 Daniela Manea, s.a. MATERIALE PENTRU CONSTRUCŢII, editia a 2-a
251 978-973-662-780-4 Nicoleta Cobîrzan, Mariana Buildings : structural and nonstructural elements
Brumaru
252 978-973-662-781-1 Anca BALOG Geomorfologie şi geologie inginereascǎ
253 978-973-662-782-8 Carmen Nuţiu Instrumente topografice și geodezice. Metode de
măsurare
254 978-973-662-783-5 Călin Neamţu s.a Uncertainty of conventional measurements :
incertitudinea de măsurare în metrologia clasică
255 978-973-662-784-2 Virgil Maier, s.a. Calitatea energiei electrice
256 978-973-662-785-9 Sorin Gh. Pavel, Virgil Maier, Aplicaţii privind calitatea energiei electrice :
Horia Gh. Beleiu îndrumător de activităţi aplicative
257 978-973-662-786-6 Constantin MUNTEANU EXIGENŢE ŞI CRITERII DE PERFORMANŢĂ ÎN
PROIECTAREA HIGROTERMICă A CLăDIRILOR CIVILE
258 978-973-662-787-3 Sergiu Nedevschi s.a. Tehnici de viziune artificială aplicate în conducerea
automată a autovehiculelor
259 978-973-662-788-0 Cătălin Moga Construcţii metalice : manual introductiv
260 978-973-662-789-7 Ştefan I. Guţiu, Cătălin Moga. Construcţii şi poduri metalice : oţelul
261 978-973-662-790-3 Petru Moga, Ştefan I. Guţiu Construcţii şi poduri metalice : îmbinarea
elementelor
262 978-973-662-791-0 Petru Moga Poduri metalice : manual de proiectare
263 978-973-662-792-7 Livia Anastasiu Particularitățile managementului resurselor umane
în imm-uri
264 978-973-662-793-4 Ligia Mihaela Moga Optimizarea termoenergetică a elementelor vitrate
265 978-973-662-794-1 Ruben Crişan, Ioana Naşcu Sisteme de conducere a proceselor continue
266 978-973-662-795-8 Radu-Florin Miron, s.a. Sisteme de timp real : îndrumător de laborator
267 978-973-662-796-5 Sergiu Nedevschi s.a. Procesarea imaginilor : îndrumător de laborator
268 978-973-662-797-2 Ioana Iancu Votul pe internet în România
269 978-973-662-798-9 Ligia Mihaela Moga, Amada Performanţa termică a clădirilor din panouri mari
Rusu prefabricate : îndrumător de calcul
270 978-973-662-799-6 Ligia Mihaela Moga, Ioan Moga. Punţi termice specifice clădirilor cu pereţi
structurali din zidărie
271 978-973-662-800-9 Petru Păşcuţă, Simona Rada Fizică
272 978-973-662-801-6 Petru Păşcuţă, s.a. Fizică. Lucrări practice
273 978-973-662-802-3 Simona Rada s.a. Metode spectroscopice de analiză
274 978-973-662-803-0 Livia Anastasiu Managementul lucrărilor de construcţii
275 978-973-662-804-7 Livia Anastasiu Managementul lucrărilor de construcţii :
îndrumător de lucrări
276 978-973-662-805-4 Octavian Goşa Structuri pentru disiparea energiei seismice la
construcţii metalice
277 978-973-662-806-1 Octavian Goşa Management în construcţii
278 978-973-662-807-8 Octavian Goşa Tehnici de strategie şi inovare: management
strategic şi inovare: îndrumător de lucrări
978-973-662-808-5 Simona Rada Chimie generală ISBN general
279 978-973-662-809-2 Simona Rada Chimie generală. vol. 1
280 978-973-662-810-8 Andreea-Terezia Mircea Construction equipment for earthwork operations
: student handbook
281 978-973-662-811-5 Stan Petru, Enyedi Szilard Introducere în managementul proiectelor
282 978-973-662-812-2 PRO INVENT 2013. SALONUL INTERNAȚIONAL AL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI INVENTICII
283 978-973-662-813-9 Doina VERDES, Dan BOMPA, METODE DE CALCUL ŞI DE EXPERIMENTARE ÎN
Mihai BINDEA PROIECTAREA SEISMICĂ
284 978-973-662-814-6 Sorin BESOIU SISTEME DE ACȚIONARE ÎN MECATRONICĂ.
MUȘCHI ARTIFICIALI. Aplicații
285 978-973-662-815-3 Ionuț MUNTEAN Teoria sistemelor şi automatizări
Îndrumător de laborator
286 978-973-662-816-0 Octavian Goşa Structures for seismic energy dissipation on
metallic constructions
287 978-973-662-817-7 Ştefan Breban, M. M. Rădulescu Tracţiune electrică : aplicaţii
288 978-973-662-818-4 Ioan Blebea, Viorel Ispas, Adrian Ingineria roboţilor modulari suspendaţi : elemente
Vasile Blebea. structurale, modelare mecanică, soluţiiconstructive
289 978-973-662-819-1 Virgil Maier, Sorin G. Pavel, Ghid de proiectare a instalaţiilor electrice la
Horia G. Beleiu consumatori
290 978-973-662-820-7 Marian Alexandru Dezvoltarea cariere universitare în domeniul tehnic
291 978-973-662-821-4 Marius Pustan, Ovidiu Belcin, Organe de maşini : asambări demontabile, osii şi
Corina Bîrleanu arbori drepţi, arcuri metalice
292 978-973-662-822-1 István Barabás COMBUSTIBILI ȘI LUBRIFIANȚI
ÎNDRUMĂTOR Pt LUCRĂRILE DE LAB.
293 978-973-662-823-8 coord. Dorina Vlad Stil. Istoria mobilierului
294 978-973-662-824-5 Coriolan Viorel Tiuşan, s.a. Mecanică cuantică prin aplicaţii
295 978-973-662-825-2 Coriolan Viorel Tiuşan, s.a. Micro şi nanotehnologii: tehnici de fabricare şi
caracterizare a filmelor subţiri cu aplicaţii în
microelectronică: îndrumător de laborator
296 978-973-662-826-9 Aurel Botezan s.a. PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE
LUCRĂRI DE LABORATOR
297 978-973-662-827-6 Tiberiu Antal Elemente de Java cu JDeveloper - Indrumator de
laborator"
298 978-973-662-828-3 Editori: Prof.dr.ing. Radu Tineri doctoranzi în sprijinul societății bazate pe
Cotețiu, Prof.dr.ing. Nicolae cunoaștere-2013
Ungureanu
299 978-973-662-829-0 Diana BĂGĂCEAN, Viorel DAN Resurse naturale

300 978-973-662-830-6 Elena Maria Pică Chimie generală : lucrări practice de laborator
pentru ingineri
301 978-973-662-831-3 Mircea Cristian Dudescu Rezistenţa materialelor: noţiuni fundamentale:
solicitări simple
302 978-973-662-832-0 Tiberiu Alexandru ANTAL Java – INIȚIERE, Îndrumător de laborator
303 978-973-662-833-7 Mircea NEAGOE s.a Tehnologii şi instrumente pentru autoevaluare/
evaluare electronică în procesul educaţional
304 978-973-662-834-4 Mihai Iliescu, Filomela Săvoiu Autostrăzi
305 978-973-662-835-1 editori: Monica Ioani, Ruxanda Evaluarea competenţelor lingvistice : repere
Literat retrospective și prospective
306 978-973-662-836-8 Mircea MOCIRAN Protectia mediului
307 978-973-662-837-5 Liviu Morar s.a. ÎNDRUMĂTOR PENTRU LUCRĂRI DE LABORATOR
pt disciplinele asociate comenzii numerice, Vol. 2
308 978-973-662-838-2 Vasile NEAMȚU Electrotehnica
309 978-973-662-839-9 editors: Sergiu Nedevschi, Dorel Research structures raport 2013
Banabic, Cornel Brişan, ...
978-973-662-840-5 OVIDIU GAVRIŞ PASCU MANAGEMENTUL PROIECTELOR ÎN CONSTRUCŢII
(ISBN general)
310 978-973-662-841-2 OVIDIU GAVRIŞ PASCU MANAGEMENTUL PROIECTELOR ÎN CONSTRUCŢII
PARTEA I PREGĂTIREA INVESTIŢIILOR
311 978-973-662-842-9 Ioan BLEBEA, Bogdan MOCAN, FIABILITATEA, MENTENABILITATEA
Andrei ȘTEOPAN ŞI SIGURANŢA SISTEMELOR DE PRODUCŢIE
312 978-973-662-843-6 Horea Stelian DAN MANAGEMENT ÎN CONSTRUCŢII
313 978-973-662-844-3 Constantin MUNTEANU PATOLOGIA ŞI REABILITAREA HIDROFUGǍ A
Ligia ANDREICA CLǍDIRILOR
978-973-662-845-0 Mihai Olimpiu TĂTAR ELEMENTE DE INGINERIE MECANICĂ
Îndrumător de laborator (ISBN general)
314 978-973-662-846-7 Mihai Olimpiu TĂTAR ELEMENTE DE INGINERIE MECANICĂ
Îndrumător de laborator . Partea 1
315 978-973-662-847-4 Tiberiu Coloşi, Mihail Abrudean EXAMPLES OF NUMERICAL SIMULATION
s.a. for systems with distributed and lumped
parameters through the Mpdx method with
approximating solutions
316 978-973-662-848-1 Vasile-Horea ILE ANALIZĂ MATEMATICĂ, CALCUL DIFERENŢIAL
ŞI CALCUL INTEGRAL
317 978-973-662-849-8 editori: MIHAIL ABRUDEAN Workshop on CONVERGENCE of INFORMATION
TECHNOLOGIES and CONTROL METHODS with
POWER SYSTEMS ICPS’13
318 978-973-662-850-4 Ionuţ Manuel Anghel, Ioan Autonomic computing techniques for pervasive
Salomie, Tudor Cioara, ... systems and energy efficient data centres
319 978-973-662-851-1 Tudor Cioara, Ioan Salomie, Context aware adaptive systems with applicability
Ionuţ Manuel Anghel, .... in green service centres
320 978-973-662-852-8 OVIDIU GAVRIŞ PASCU MANAGEMENT ŞI CERCETĂRI OPERAŢIONALE ÎN
CONSTRUCŢII. ÎNDRUMĂTOR DE LUCRĂRI
321 978-973-662-853-5 Zsofia Lendek Optimization exercises
322 978-973-662-854-2 Luminiţa-Ioana Cotîrlă Culegere de probleme de algebră liniară şi
geometrie analitică
323 978-973-662-855-9 OVIDIU GAVRIŞ PASCU UTILIZAREA METODEI FÂŞIILOR FINITE ÎN
CALCULUL TABLIERELOR PODURILOR
DIN BETON ARMAT
324 978-973-662-856-6 Ovidiu Pop, s.a. Proiectare asistată de calculator : aplicaţii
325 978-973-662-857-3 Oliviu-Dorin Matei Managementuln proiectelor software
Îndrumător de laborator
326 978-973-662-858-0 Lorant Andras SZOLGA, Ramona Optoelectronică. Îndrumător de laborator
GĂLĂTUȘ, Emil VOICULESCU
327 978-973-662-859-7 Lorant Andras SZOLGA, Ramona Optoelectronics
GĂLĂTUȘ, Emil VOICULESCU Laboratory Guide

328 978-973-662-860-3 Co-ordonatori: Diana ANDONE, Tehnologii si instrumente avansate de comunicare


Bogdan ORZA, Serban Nicolae TIC in procesul educational. Planul de carieră a
MEZA cadrului didactic
329 978-973-662-861-0 Emanuel PUŞCHIŢĂ Calitatea serviciilor în sistemele de comunicaţii cu
access radio
330 978-973-662-862-7 Sesiunea anuala de comunicari stiintifice a studentilor NordTech 2013
331 978-973-662-863-4 Petru MOGA, s.a. CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII METALICE
332 978-973-662-864-1 Cătălin MOGA CONSTRUCŢII INDUSTRIALE
333 978-973-662-865-8 Petru MOGA, Ştefan I. GUŢIU STRUCTURI DE PODURI METALICE
334 978-973-662-866-5 István Barabás LUBRIFIANȚI PENTRU AUTOMOBILE
PROPRIETĂȚI, PERFORMANȚE, EVALUARE
335 978-973-662-867-2 Dana–Adriana ILUȚIUVARVARA CHIMIE
336 978-973-662-868-9 Carmen MÂRZA SURSE NECONVENȚIONALE DE ENERGIE
337 978-973-662-869-6 Paul Mutică Antropologie Culturală
338 978-973-662-870-2 Bogdan Belean, Raul Măluțan Architectures reconfigurables pour le traitement
Monica Borda du signal
339 978-973-662-871-9 Mihaela CREȚU Modelarea numerică a circuitelor electrice
Îndrumător de laborator
340 978-973-662-872-6 Dan Hurgoiu Vasile Tompa SENZORI SI ACHIZITII DE DATE. ÎNDRUMATOR DE
LABORATOR
341 978-973-662-873-3 Dan Hurgoiu Sensors and data aquisition
342 978-973-662-874-0 Tudor Andrei RUSU PROCEDEE ŞI ECHIPAMENTE PENTRU TRATAREA ŞI
EPURAREA APELOR. INDRUMĂTOR DE LABORATOR
343 978-973-662-875-7 Emilia BRAD Bazele Sistemelor Flexibile de Fabricaţie și
Elemente de Fabricație Lean
344 978-973-662-876-4 Emilia BRAD Fabricaţia Reconfigurabilă și Elemente de
Proiectare a Echipamentelor de Fabricaţie
Reconfigurabile
345 978-973-662-877-1 Adrian Chioreanu, Bogdan Orza Tehnologii digitale pentru marketing
346 978-973-662-878-8 Alin Cordos, Viorela vaidean, Managementul sistemelor informatice medicale
Bogdan Orza
347 978-973-662-879-5 Adrian Chioreanu, s.a. Design pentru e-Media
348 978-973-662-880-1 Zsofia Lendek Nonlinear control usinq Takaqi-Suqeno models
349 978-973-662-881-8 Bogdan Mocan Sisteme robotizate de sudare cu arc electric :
proiectarea orientata si imbunatatirea
performantelor sistemelor robotizate de sudare
cu arc electric
350 978-973-662-882-5 Petru Moga Grinzi metalice conformate structural
351 978-973-662-883-2 Diana Samoila CADRE DIN BETON ARMAT PREVAZUTE CU
PANOURI DE UMPLUTURA
352 978-973-662-884-9 Dan-Cristian DABIJA Comert electronic
353 978-973-662-885-6 Cosmin Gheorghe SILAGHI Modelarea si analiza datelor pentru decizii de
management
354 978-973-662-886-3 Ramona LACUREZEANU e-guvernare institutionala
355 978-973-662-887-0 Liana STANCA e-guvernare pentru mediul de afaceri
356 978-973-662-888-7 Raluca BABUT Publicitate
357 978-973-662-889-4 Paul Nicolae BORZA, Mihai Analiza si prelucrarea la distanta a semnalelor si
Laurentiu IVANOVICI imaginilor medicale
358 978-973-662-890-0 Carmen GERIGAN Standarde de comunicare si stocare a
informatiei medicale
359 978-973-662-891-7 Radu ORGHIDAN, Bogdan ORZA Sisteme pentru managementul continutului
digital
360 978-973-662-892-4 Aurora-Felicia CRISTEA Mecanica punctului material si cateva notiuni
elementare de cinematica si dinamica solidului
rigid
361 978-973-662-893-1 Claudiu Aciu, s.a, Bullding materials and applied chemistry, ed.2-a
362 978-973-662-894-8 Vasiu Radu Adrian, s.a. Antreprenoriat si inovatii digitale pentru mediul
de afaceri
363 978-973-662-895-5 Stoicu-Tivadar Lacramioara, Aplicalii pentru e-Sanatate
Stoicu-Tivadar Vasile
364 978-973-662-896-2 Radu Vasiu, Silviu Vert, Sorin Sustenabilitate si inovare in societate
Nanu
365 978-973-662-897-9 Diana Andone, s.a. E-guvernare pentru cetateni
366 978-973-662-898-6 Muguras Mocofan, s.a. Media Digitala
367 978-973-662-899-3 Gheorghe Todoran Masurarea puterii si energiei in circuite trifazate
368 978-973-662-900-6 International Congress : Automotive, Motor, Mobility,Ambient : Book of abstracts
369 978-973-662-901-3 Costica Sofronie s.a. Bazinul hidrografic Someş
370 978-973-662-902-0 Lucia Vicariu, Octavian Cret Probleme de proiectare logici a sistemelor
numerice = Logic design problems for digital
systems
371 978-973-662-903-7 TRADITION AND INNOVANON _ 60 YEARS OF CIWL ENGINEERING HIGHER
EDUOATION IN TMNSILVANIA"
372 978-973-662-904-4 Delia Dragan, Dorin Barbinta, DESEN TEHNIC SI INFOGMFICA PENTRU
Claudia Alb CONSTRUCNI
373 978-973-662-905-1 Ioan Ardelean Rezonanta maqnetica nucleara pentru inqineri
374 978-973-662-906-8 Radu Fechete, Dumitrita Applications of modern NMR techniques to
Moldovan, Ramona Chelcea nanocomposite materials and biomaterials
375 978-973-662-907-5 Rodica Stefanescu ALUM NI si UNIVERSITATEA SUSTENABII-A
376 978-973-662-908-2 Vasile FARCAS Reabilitarea fundatiilor
377 978-973-662-909-9 Vasile Birle Contabilitatea gi managementul costurilor
378 978-973-662-910-5 Vasile FARCAS, Auqustin POPA GEOTEHNICA. Teorie si exemple de calcul
379 978-973-662-911-2 Horea S. DAN INGINERIA CALITATII - Indrumator cartea
Cristian A. MAGUREAN constructiei
380 978-973-662-912-9 Lorentz JANTSCHI Prezentarea si prelucrarea datelor experimentale
381 978-973-662-913-6 TESTE GRILA DE MATEMATICA 2OI4
978-973-662-914-3 Pasarele pietonale metalice
382 978-973-662-915-0 Petru MOGA Pasarele pietonale metalice. Baza de calcul vol. 1
383 978-973-662-916-7 PETRU MOGA s.a. Pasarele pietonale metalice. Manual de proiectare
vol. 2
384 978-973-662-917-4 Carmen Nuliu Topografie. Indrumator pentru practica
topografica, ed.2-a
385 978-973-662-918-1 Carmen Nutiu, Mircea Bondrea Instrumente topografice si geodezice: metode
de masurare : indrumator pt. lucrari de laborator
386 978-973-662-919-8 Radu Sabau C.S. Politehnica Cluj : polo pe apa
978-973-662-920-4 Stiinta materialelor (ISBN general)
387 978-973-662-921-1 Horia Colan s.a. Stiinta materialelor vol. 1
388 978-973-662-922-8 Voichita Roib GESTIUNEA TRANSPORTULUI PUBLIC
389 978-973-662-923- Catinca Letia Calculul la foc al elementelor de beton armat.
Culegere de probleme. Ed.2-a
390 978-973-662-924-2 Mihaela Cirlugea Microelectronics. A Perspective
391 978-973-662-925-9 DAMIAN MIHAI PROGMMAREA SI REGLAREA SISTEMELOR DE
CURTA RAZVAN FABRICATIE ASISTATA
392 978-973-662-926-6 Mihai Damian, Ildiko Revnic Software si aplicatii pentru baze de date
393 978-973-662-927-3 Horia Aurel ANDREICA s.a. STRUCTURI DIN LEMN
394 978-973-662-928-0 Ioan Pavel SOSA Betonul de ultra-inalta performanta
395 978-973-662-929-7 Ovidiu PRODAN, Pavel ALEXA APLICATII IN DINAMICA CONSTRUCTIILOR
396 978-973-662-930-3 coord.: Rodica M. Cândea şi Comunicare organizaţională pentru performanţă
Dan Cândea sustenabilă
397 978-973-662-931-0 Tiberiu Rusu, Tudor Andrei Rusu
Tehnologii şi echipamente pentru tratarea şi
epurarea apelor
398 978-973-662-932-7 PRO INVENT 2014. SALONUL INTERNAȚIONAL AL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI INVENTICII
399 978-973-662-933-4 Alexandra Moldovan, A. Popa Tuneluri : elemente de proiectare
400 978-973-662-934-1 Daniel Banyai, s.a. MECANICA FLUIDELOR. LUCRĂRI PRACTICE
401 978-973-662-935-8 Ioan Radu Peter, s.a. Elements of Linear Algebra

402 978-973-662-936-5 Adrian Buică, Doris Cadar Tehnologii, materiale, instalații. depozite ecologice
de deșeuri menajere solide
403 978-973-662-937-2 Florin Popa, Dan Frunză Măsurarea şi achiziţia de date
404 978-973-662-938-9 Radu Sabău, Marin Dumitrescu Modele de antrenament în jocul de polo pe apă la
echipe studenţeşti
978-973-662-939-6 Kinga Márton Programarea calculatoarelor folosind limbajul C
405 978-973-662-940-2 Kinga Márton Programarea calculatoarelor folosind limbajul C
vol. 1
406 978-973-662-941-9 Alexandru CHIRA,Ștefan Marius ANALIZA NELINIARĂ A STRUCTURILOR
BURU ÎNDRUMĂTOR DE LABORATOR
407 978-973-662-942-6 Beniamin CHETRAN ECHIPAMENTE PERIFERICE ALE CALCULATOARELOR
Dan MÂNDRU ŞI BIROTICĂ. Îndrumător de laborator
408 978-973-662-943-3 Ştefan I. Guţiu, Cătălin Moga Structuri compuse oţel-beton
409 978-973-662-944-0 Delia Drăgan, Dorin Bărbînţă Geometrie descriptivă
410 978-973-662-945-7 Cornel CIUPAN; Emilia CIUPAN Proprietate intelectuala. Brevete de inventive
411 978-973-662-946-4 Emilia Ciupan Informatică aplicată : baze de date relaţionale
412 978-973-662-947-1 Petru Moga Structuri de poduri metalice : manual de proiectare
413 978-973-662-948-8 Andreea-Terezia MIRCEA LUCRĂRI DE TERASAMENTE
MAŞINI DE CONSTRUCŢII TERASIERE
414 978-973-662-949-5 Petru Moga, Ştefan I. Guţiu, Construcţii şi poduri metalice : proiectarea
Cristina Câmpian, .... elementelor din oţel
415 978-973-662-950-1 Paul Farago s.a. Descrierea îm VHDL a sistemelor cu circuite
integrate digitale : îndrumar de proiectare şi
simulare
416 978-973-662-951-8 Ludovic Kopenetz, Bianca Introducere în teoria structurilor înalte şi a
Roxana Pârv structurilor cu deschideri mari
417 978-973-662-952-5 Radu Fechete s.a. Fizica. Indrumator de laborator
418 978-973-662-953-2 Ioan Giurca s.a. ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN INSTALAŢII.
ÎNDRUMĂTOR DE LUCRĂRI
419 978-973-662-954-9 Cornel Ciupan, Emilia Ciupan Proprietate intelectuală : brevete de invenţie
420 978-973-662-955-6 Silvia Toader, s.a. Ecuaţii diferenţiale şi ecuaţii cu derivate parţiale
421 978-973-662-956-3 Viorel Moisin Teoria educaţiei fizice şi sportului
422 978-973-662-957-0 Costică Sofronie, Claudia Calitatea apelor în bazinul hidrografic Someş-Tisa :
Pavelescu, Al. Szilard Fekete caracterizare şi evaluare
423 978-973-662-958-7 Delia Drăgan, s.a. Reprezentarea suprafeţelor
424 978-973-662-959-4 ed.: Zoltan Kiss, Bogdan Hegheş In memoriam Cornelia Măgureanu
425 978-973-662-960-0 Dan Călin Peter, Radu Tîrnovan Transportul şi distribuţia energiei electrice
426 978-973-662-961-7 Oliviu-Dorin Matei Design and Development of the Manura Robot
427 978-973-662-962-4 Daniela Manea Mortare speciale in contextul dezvoltarii durabile
428 978-973-662-963-1 Claudia-Alina Matei Tehnici de data mining și ontologii aplicate în
Oliviu-Dorin Matei analiza radiografiilor toracice
429 978-973-662-964-8 MIRCEA MOCIRAN DREPT ANTREPRENORIAL
430 978-973-662-965-5 Tiberiu P. ITUL, Gabriel FODOR MECANICĂ. STATICĂ. CINEMATICĂ. DINAMICĂ
431 978-973-662-966-2 Nicolae Panc s.a. Proiectarea dispozitivelor. Îndrumător de laborator
432 978-973-662-967-9 Lăcrimoara GRAMA DIGITAL SIGNAL PROCESSING. Laboratory Guide
433 978-973-662-968-6 Lăcrimoara GRAMA PRELUCRAREA NUMERICĂ A SEMNALELOR
Îndrumător de laborator
434 978-973-662-969-3 Veroniu Răduţiu, M. Borzan Elemente de proiectare pentru cuţitul de strung
th
435 978-973-662-970-9 THE 11 INTERNATIONAL SEMINAR OF WORKING GROUP 18 ON ENVIRONMENTALLY
COMPATIBLE STRUCTURES
436 978-973-662-971-6 M. MOLDOVAN, Anca Horvath ISTORIA ARHITECTURII ŞI ARTELOR INTEGRATE
437 978-973-662-972-3 Elena MAria PICĂ LUCRĂRI PRACTICE DE LABORATOR:
CHIMIE GENERALĂ PENTRU INGINERI
438 978-973-662-973-0 IEEE AQTR 2014. Poster SesSion
439 978-973-662-974-7 Claudia Hebedean, Laura Baze de date în inginerie electrică
Grindei
440 978-973-662-975-4 Nicolae CHIRA s.a. STATICA CONSTRUCȚIILOR. STRUCTURI STATIC
DETERMINATE - Îndrumător pentru lucrări
441 978-973-662-976-1 Diana BĂGĂCEAN, Timea PROCEDURI ȘI STUDII DE CAZ
GABOR
442 978-973-662-977-8 Nicoleta COBÎRZAN CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR DIN ZIDĂRIE
Evaluarea seismică a clădirilor din zidărie
443 978-973-662-978-5 PROCEEDINGS OF THE 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRODUCTION
RESEARCH - REGIONAL CONFERENCE AFRICA, EUROPE AND THE MIDDLE EAST
444 978-973-662-979-2 Mirela Dobra, Ioan Valentin Sita Teoria sistemelor. Indrumator de laborator
445 978-973-662-980-8 Gabriela Lobonţiu Fundamente de management
446 978-973-662-981-5 ed.: Monica Ioani, Rodica Vlaicu Teste de competenţă lingvistică : limbi străine
pentru ştiinţă şi tehnică
447 978-973-662-982-2 Iulia Molnar, Augustin Popa Mecanica avansată a pământului : teorie şi aplicaţii
448 978-973-662-983-9 Horea S. Dan Instalaţii pentru construcţii
449 978-973-662-984-6 Simona Rada Chimie generală
450 978-973-662-985-3 d. coord.: Dorina Vlad, Andreea ETAPE : catalog de proiectare al studenţilor anului
Moţu III Proiectare specializată - Mobilier
451 978-973-662-986-0 Raluca Ciomagă Programe de arhitectură bihoreană în epocile
modernă şi contemporană
452 978-973-662-987-7 Emilian-Narcis RIŢI-MIHOC ANALIZA PROCESELOR INDUSTRIALE
îndrumător de lucrări aplicative
453 978-973-662-988-4 Dorian Popa Constantin Todea SPECIAL MATHEMATICS. PROBLEMS
978-973-662-989-1 Drumuri
454 978-973-662-990-7 Mihai ILIESCU, Andrei CLITAN vol. 1 Proiectarea drumurilor
455 978-973-662-991-4 Adrian Groza Ontology Engineering with RacerPro
456 978-973-662-992-1 Gabriela LOBONŢIU Caiet de seminarii pentru Bazele anagementului 1
457 978-973-662-993-8 Gabriela LOBONŢIU, Nadia Marketing. Caiet de seminarii
BARKOCZI
458 978-973-662-994-5 Gabriela LOBONŢIU Management strategic. Note de curs
459 978-973-662-995-2 Delia Drăgan, s.a. Grafică inginerească pentru construcţii
460 978-973-662-996-9 Negruțiu Camelia Maria Metode practice de estimare a durabilității unei
structuri de beton armat
461 978-973-662-997-6 Doina Baltaru, Ioan GÂtlan Pagini din istoria Spitalului Militar de urgenţă
„Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca
462 978-973-662-998-3 Florin Bode Combustie şi instalaţii de ardere
463 978-973-662-999-0 Carmen Elena Stoenoiu Contabilitate financiară
464 978-606-737-000-3 Vasile Fărcaş s.a. Geotehnică : îndrumător de laborator
465 978-606-737-001-0 Carmen Elena Stoenoiu Contabilitate financiară : aplicaţii practice
466 978-606-737-002-7 Delia Drăgan, Raluca Nerişanu Grafică inginerească pentru construcţii = Civil
engineering graphics
467 978-606-737-003-4 THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE CARPATHIAN EURO-REGION’S SPECIALISTS
IN INDUSTRIAL SYSTEMS
468 978-606-737-004-1 Angela PLEŞA STUDIUL CURGERII AERULUI PRIN RADIATOARELE
AUTO DIN ALUMINIU
469 978-606-737-005-8 Proceedings. Al XIV-lea Congres National de drumuri si poduri din Romania
470 978-606-737-006-5 Adina N. RĂCĂŞAN, Călin Tehnici de îmbunătăţire a performanţelor filtrelor
MUNTEANU EMI
471 978-606-737-007-2 Claudia Păcurar, Vasile Ţopa Analiza, modelarea şi proiectarea optimală a
bobinelor spirală din circuitele integrate
micrometrice
472 978-606-737-008-9 Daniela Lucia Manea s.a Chimie aplicată în domeniul materialelor de
construcţii
473 978-606-737-009-6 coord.: prof.univ. dr. D. M. Ivan Teste grilă de matematică 2015
978-606-737-010-2 Norme europene de proiectare - EN(EC)
474 978-606-737-011-9 Petru Moga Vol. 1 : Elemente metalice comprimate
475 978-606-737-012-6 Petru Moga Vol. 2 : Grinzi metalice
476 978-606-737-013-3 Adriana Dehelean, s.a. Sticle telurate
477 978-606-737-014-0 Gheorghe Toader Algebră liniară, geometrie analitică şi geometrie
diferenţială
478 978-606-737-015-7 Petru Moga s.a. Elemente structurale din oţel : bazele proiectării
479 978-606-737-016-4 Alexandra Drobuţ Existenţă
480 978-606-737-017-1 Carmen Nutiu TOPOGRAFIE ÎNDRUMĂTOR PENTRU LUCRĂRI DE
LABORATOR. ediţia a 2-a revizuită şi completată
481 978-606-737-018-8 Carmen Nutiu TOPOGRAFIE GENERALĂ ŞI NOŢIUNI DE
FOTOGRAMMETRIE
482 978-606-737-019-5 Dan MOLDOVANU STUDIUL INFLUENȚELOR ASUPRA PROCESELOR
DIN MOTOARELE CU ARDERE INTERNĂ
483 978-606-737-020-1 Doru Băldean Construcţia şi calculul automobilelor 1
484 978-606-737-021-8 Doru Băldean Motoare în Doi Timpi
485 978-606-737-022-5 Daniela Lucia Manea s.a. Materiale de construcţii şi chimie aplicată.
Teste grila
486 978-606-737-023-2 Andrei FAUR, Attila PUSKAS Moment plastic, moment ultim, moment capabil
487 978-606-737-024-9 Voichiţa Roib Gestiunea transportului public
488 978-606-737-025-6 Mihai DAMIAN si Ildiko REVNIC Programarea interfețelor utilizator în Java 8
489 978-606-737-026-3 Iacob BORŞ STATICA ŞI DINAMICA GEOMETRIC NELINIARĂ A
BAREI DREPTE
490 978-606-737-027-0 Liviu Adrian Crişan CONTROL DIMENSIONAL. Lucrări de laborator
491 978-606-737-028-7 Nicolae CHIRA STATICA CONSTRUCȚIILOR STRUCTURI STATIC
NEDETERMINATE- Îndrumător pentru lucrări -
492 978-606-737-029-4 Adrian M. IOANI, M. NEDELCU THEORY OF ELASTICITY
493 978-606-737-034-8 Ion Voicu Sucală Managementul românesc în tranziție
494 978-606-737-035-5 Ion Voicu Sucală Analiza datelor de marketing
495 978-606-737-036-2 Ion Voicu Sucală Analiza datelor de marketing. Indr. de lucrari
496 978-606-737-037-9 Ion Voicu Sucală Managementul resurselor umane. Indr. de lucrari
497 978-606-737-038-6 Ion Voicu Sucală Managementul resurselor umane