Sunteți pe pagina 1din 34

Motorul asincron trifazat

Elemente constructive

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

1/34

Motorul asincron trifazat


Elemente constructive

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

2/34

Motorul asincron trifazat


Camp magnetic invartitor
Br Br Ba Bb Bc
Phase a Phase b Phase c

Ba Bc

Bb

Bc Ba

Bb
Br

1 = /p [rad/s] n1 = 60 1/2 [rot/min] n1 = 60(2f/p)/(2 ) = 60f/p


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

3/34

Motorul asincron trifazat


Principiul de functionare
n1 n<n1 n1 N n<n1 M N v n1-n B S S F

Alunecare : s = (n1 n)/n1 f2 = sf1


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

4/34

Motorul asincron trifazat


Bilantul puterilor P2 = Mr
P2

P1

= P2/ P1 = PM P Mr/(3UlIlcos)

PCu1

PFe1

PCu2

PFe2

Pm

PM = M = P2 + Pm + PFe2 P = M1 = P1 (PCu1 + PFe1)

P1 = 3UlIlcos = (PCu1 + PFe1)+ (PCu2 + PFe2 + Pm) + P2


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

5/34

Motorul asincron trifazat


Caracteristica mecanica naturala
M Mk

s = 0 n = n1 = 60f/p

Mp MN

sN = (n1 nN)/n1 MN = PN/N MN = PN/(2nN/60)


Mk = MN sk = sN[ + (2 1)]
sk 1 s

0 sn

M = 2Mk/(s/sk + sk/s)

s=1n=0 Mp = 2Mk/(1/sk + sk/1)


6/34

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

Motorul asincron trifazat


Caracteristica mecanica naturala
n n1 nN nk Mr

n1 = 60f/p MN = PN/N MN = PN/(2nN/60)

Mk = MN sk = (n1 nk)/n1 nk = n1(1 - sk)


0 MN Mp Mk M

Mp = 2Mk/(1/sk + sk)
7/34

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

Motorul asincron trifazat


Caracteristici mecanice artificiale
n n1 nk

U3 < U2 < U 1 < UN

U UN ,

U < UN

n1 = ct. nk = ct. M = M(U2)


U3 U2 U1 UN

Mk1/Mk2 = (U1/U2)2 Mk2 = Mk1(U2/U1)2


0 Mk3 MMk2 r Mk1 Mk M

U1 = UN = 400 V, U2 = 300 V Mk2 = Mk1(U2/U1)2 = 0.56Mk1

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

8/34

Motorul asincron trifazat


Caracteristici mecanice artificiale
n

f2 < f1 < f N < f3 < f4 f4 f3

f fN ,

f < fN, f > fN

n1 = n1(f), sk = sk(1/f) M = M(1/f2)


fN
f1 f2

n1

nk

Mk1/Mk2 = (f2/f1)2 Mk2 = Mk1(f1/f2)2


f1 = fN = 50 Hz, f2 = 70 Hz Mk2 = Mk1(f1/f2)2 = 0.51Mk1
9/34

Mk4

Mr

Mk3

Mk Mk1 Mk2

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

Motorul asincron trifazat


Pornirea A. Pornirea directa
n n1 nN
nk

Md = M Mr = Jd/dt I M = MrImax M =0 = d (810)I N I d/dt = 0 = ct.


max

IN

MN

Mp

Mk M

tp

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

10/34

Motorul asincron trifazat


Pornirea B. Pornirea Y
Conexiune Y 230 V Conectarea bornelor

n n1

nk

Conexiune 400 V

Mr Mpy

Mp

Mk M

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

11/34

Motorul asincron trifazat


Pornirea B. Pornirea Y
Conexiune Y 230 V IlY Z Conectarea bornelor

IlY = IfY = 230/Z Il = 3 If = 3 400/Z IlY/Il= 1/3


=

Conexiune 400 V

I l

IlY = (1/3)Il
Z

MPY/MP = (230/400)2 = 1/3


MPY = (1/3)MP
12/34

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

Motorul asincron trifazat


Pornirea C. Pornirea progresiva (soft-starter)
n
n1 nk

M = M(U2)
Up UN
= Mr

Mp

Mk M

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

13/34

Motorul asincron trifazat


Modificarea turatiei A. Modificarea nr. perechi de poli p s = (n1 n)/n1 n1 = 60f/p [rot/min]
=

Motorul Dahlander

n = n1(1 s) n = (1 s)60f/p
s = 0.05, f = 50 Hz, p = 1 n = 2850 rot/min s = 0.05, f = 50 Hz, p = 2 n = 1425 rot/min
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

14/34

Motorul asincron trifazat


Modificarea turatiei B. Modificarea frecventei n = (1 s)60f/p 1. f < fN (n < nN) U/f = ct. Mk = ct. Mlim = ? Mk = ct. ( = ct.) Mlim = MN
0 Mr MN = n1 n

f2 < f1 < fN

fN
f1 f2
Mk M

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

15/34

Motorul asincron trifazat


Modificarea turatiei B. Modificarea frecventei 2. f > fN (n > nN) U/f = ct. ? U = UN = ct. Mk = Mk(1/f2) << P = Mr Plim = PN Mlim = PN/ lim = PN/Mr
0 Mr MN n

f5

f2 < f 1 < fN f5 > f4 > f3 > f N


f4 f3

n1 =

fN f1

f2
Mk M

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

16/34

Motorul asincron trifazat


Franarea A. Franarea dinamica
n I1 > I2

fN
I= 1 I2

Mf1 Mf2 0

Mr

Mk

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

17/34

Motorul asincron trifazat


Franarea B. Franarea in contracurent
n n1
Rf

Rf

= Mf1 Mf2
Rf = 0 Rf

Mr

Mk M

-n1
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

18/34

Motorul de curent continuu


Elemente constructive

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

19/34

Motorul de curent continuu


Elemente constructive

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

20/34

Motorul de curent continuu


Elemente constructive

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

21/34

Motorul de curent continuu


Principiul de functionare
F

M
B SB
=

N v B S

M = kEEIA
E = BAP

E = kEE
22/34

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

Motorul de curent continuu


Ecuatia de functionare UA UA IA
=

IA IE

RA RE UE

IE

UE

UA = RAIA+E

UE = REIE
23/34

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

Motorul de curent continuu


Caracteristica mecanica naturala UA = RAIA+E E = KEE IA = M/kEE

0 N

0 = UA/kEE
N = 2nN/60 MN = PN/N
0 MN

UA = UAN E = EN
M

= UA/kEE [RA/(kEE)2]M
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

24/34

Motorul de curent continuu


Caracteristici mecanice artificiale A. UA < UAN UA IA M
0 U3 < U2 < U1 < UN UN U1

U2
U3 Mr M

IEN
UEN

= UA/kEEN [RA/(kEEN)2]M
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

25/34

Motorul de curent continuu


Caracteristici mecanice artificiale B. E < EN (IE < IEN) UAN IA IE
0 Mr M E2 < E1 < EN E2 0 E1

EN

UE

= UAN/kEE [RA/(kEE)2]M
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

26/34

Motorul de curent continuu


Caracteristici mecanice artificiale C. RAS > 0 RAS IEN
0 RAS3 > RAS2 > RAS1

UAN M IA

RAS= 0 RAS1 RAS2 M

RAS3

UEN

Mr

= UAN/kEEN [(RA+RAS)/(kEE)2]M
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

27/34

Motorul de curent continuu


Pornirea A. Pornirea directa IA IEN
0 Mr MP M 0

UAN M

MP = kEEIAP

UEN

= 0 E = 0 IAP = UAN/RA
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

28/34

Motorul de curent continuu


Pornirea B. Pornirea reostatica
RAS1 RAS2
0

UAN M

MPmax = kEEIAPmax MPmin = kEEIAPmin


RAS= 0 RAS1 RAS1+RAS2

IEN
0

UEN

Mr

Mpmin (IAPmin)

Mpmax M (IAPmax)

IAPmax = UAN/(RA+RAS1+RAS2)
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

29/34

Motorul de curent continuu


Pornirea C. Pornirea progresiva IA IEN UEN
0 Mr MP 0

MP = kEEIAP
UN

UAPUAN M

UA
UAP M

IAP = UAP/RA
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

30/34

Motorul de curent continuu


Modificarea turatiei

= UA/kEE [RA/(kEE)2]M
A. UA < UAN < N
0

IA
IEN

UA M
0 Mr MN

UN

UA
M

UEN

Mlim = ? Mlim = MN (IAlim = IAN)


31/34

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

Motorul de curent continuu


Modificarea turatiei B. E < EN > N (IE < IEN) UAN IA M

E
0 EN

IE
0 Mr MN

UA
M

UE Mlim = ? Plim = PN Mlim = PN/ lim = PN/Mr


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

32/34

Motorul de curent continuu


Franarea
2]M A. Franarea in-U contracurent = /k + [(R +R )/(k ) AN E EN A f E EN -UAN Rf IAf M
0

IEN
Mf Mf0 0 Mr M

UEN
-UAN = -(RA + Rf)IAf + kEEN IAf = (UAN+kEEN)/(RA+Rf)

Mf = kEENIAf
-0

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica

33/34

Motorul de curent continuu


Franarea B. Franarea dinamica = - [(RA+Rf)/(kEEN)2]M IAf IEN
Mf 0 Mr M 0

Rf M

UEN 0 = (RA + Rf)IAf + kEEN IAf = - kEEN/(RA+Rf)

Mf = kEENIAf
34/34

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanica