Sunteți pe pagina 1din 3

BOTEZUL ÎN APĂ

Tipurile de botez:

1. Botezul în Hristos (Rom 6:3, Col 2:12)

a. = botezul în apă (Gal 3:27)

b. = nașterea din nou (1Cor 12:13, Gal 3:27)

2. Botezul în apă

3. Botezul în Duhul Sfânt (Mt 3:11, Mc 1:8, Lc 3:16, In 1: 33, FA 1:5)

4. Botezul în foc

a. = pedeapsă (Mt 3:11-12)

b. = încercare (1Pt 4:12-19)

5. Botezul pentru cei morți (1Cor 15:29)

a. Botezul = botezul în Hristos, botezații = neofiții, beneficiarii = neofiții


(prepoziția hyper înseamnă și pentru a fi, făcând referire la neofiții că alegeau
să moară în Hristos)

b. Botezul = botezul cu apă, botezații = biserica activă, beneficiarii =


necredincioșii (contrazice învățăturile că botezul în apă nu mântuie și că
fiecare om va fi judecat după faptele lui)

c. Botezul = botezul cu apă, botezații = biserica activă, beneficiarii = neofiții


(credincioșii se botează pentru neofiții morți prematur, nebotezați)

d. Botezul = botezul cu apă, botezații = neofiții, beneficiarii = neofiții (prepoziția


hyper înseamnă și deasupra, făcând referire la cei ce se botezau în apă în
timpul prigoanelor în catacombe deasupra mormintelor)

e. Botezul = botezul cu apă, botezații = neofiții, beneficiarii 1 = neofiții,


beneficiarii2 = proscrișii din biserica activă și martirii din biserica adormită
(neofiții acceptau botezul în apă conștienți că îi așteaptă moartea, împărtășind
astfel credința creștinilor deja proscriși și martirizați)

f. Botezul = botezul cu apă, botezații = necredincioșii, beneficiarii = nimeni


(necredincioșii acceptau formal botezul în apă pentru a cinsti memoria unor
membri de familie creștini care au murit și care și-au dorit convertirea celor
dintâi)

g. Botezul = botezul cu foc, botezații = biserica activă, beneficiarii = biserica


adormită (traducerea cu viitor ce vor face cei ce se vor boteza pentru cei morți;
cei ce vor muri în martiraj în timpul prigoanei finale vor grăbi învierea bisericii
adormite)
1
6. Botezul credinței (nașterea din nou) (la catolici și ortodocși)

7. Botezul sângelui (nașterea din nou) (la catolici și ortodocși)

Înţelesul cuvântului botez:

 botez = cufundare, imersare, includere, eclipsare

Semnificația botezului în apă:

 unirea creștinului cu Isus în moartea și învierea Lui (Rom 6:3-4)

 potopul (potopul = tip1, botezul în apă = antitip; între tip și antitip există asemănări, nu
ca și între simbol și simbolizat; în timp tipul și antetipul nu pot fi niciodată
consecutive, pe când la simbol și simbolizat da) (1Pt 3:21)

Scopul botezului în apă:

 integrarea în biserica locală (afiliere publică la numărul celor care cred în Isus) (In
3:1-24)

 iertarea păcatelor (Mc 1:4, 16:16, Lc 3:3, FA 2:38, 22:16, 1Pt 3:21) – soluție Lc 1:77

Condiţia botezului în apă:

 integrarea în biserica universală prin nașterea din nou (Ev 10:22-23)

o credința (Mc 16:16, FA 8:36-38, 16:31-34)

o pocăința (Ic 2:17, Mt 3:5-8, Lc 3:7-8)

Modul de oficiere a botezului în apă:

 stropire (la catolici sau de ocazie la ortodocși)

 turnare (la catolici sau de ocazie la ortodocși)

 cufundare (FA 8:36-38)

 cufundare de trei ori (la ortodocși)

Texte controversate:

 nașterea din apă și duh (In 3:3-5): apă = botezul în apă, duh = urmarea lui Isus

 spălați, sfințiți și socotiți neprihăniți prin Duhul lui Dumnezeu (1Cor 6:11) = nașterea
din nou din mai multe perspective

 botez pentru Hristos (Gal 3:26-27): botez pentru Hristos = botez în apă, îmbrăcare cu
Hristos = botez în Hristos = nașterea din nou (Rom 13:14)
1
Termenii tip şi antitip (în original tupos şi antetupos) au fost traduşi de către D. Cornilescu cu icoană
preînchipuitoare şi icoană închipuitoare.

2
 un singur botez (Ef 4:5): un singur trup și duh = biserica și lucrarea bisericii, un singur
Domn, credință, botez = accesul în biserică, botez = intrarea în biserica universală prin
nașterea din nou și în biserica locală prin botezul în apă ((Pavel nu folosește termenul
botez niciodată pentru botezul cu Duhul Sfânt))

 s-a dat pe Sine pentru ca s-o sfințească prin spălarea apei (Ef 5:25-27): spălarea =
botezul în apă ca simbol al curățirii de păcat, implicit al mânturii

 mântuire prin spălarea nașterii din nou și prin înoirea făcută de Duhul Sfânt (Tit 3:5-
6): regenerare și sfințire

 mărturisesc pe pământ Duhul, apa și sângele (1In 5:6-8): Duhul = venirea lui Isus în
lume, apa = începerea lucrării mesianice, sângele = sfârșitul lucrării și plecarea lui Isus
din lume

 învățătura despre botezuri (Ev 6:1-6): pocăința și credința = nașterea din nou,
botezurile (botezul lui Ioan, botezul creștin) și punerea mâinilor (botezul cu Duhul
Sfânt) = viața de biserică, învierea și judecata = viața viitoare

S-ar putea să vă placă și