Sunteți pe pagina 1din 2

: n a r a ţiu n ile efectuate şi calculul impozitului pe profit *) V alo area

- lei -

(Mî-d&L ÎMfoz/rP7 3f.Ó3.P&/','/

'■ *84. fh ü , ¥ y~of


f / f / B ? ( f/c ( fe -

Í0 ¿ .t t a tfiv A o f y & f. < k fif

<- £ a n m ^ '- i f . 3 /fiL


•u- ¿Oi -o f.

f /£k). é l A? & )if>¿.ofir7h6£~ s e u fâ r


fjJ . c L _ Q f_ f a
- 'k / o

>- doéá*2¡ - Qt-

- p f ’ ¿ ñ 'A J fr A X y /W e

^ J /T V /f

-^ ^ L 7 ü > ñ & 2 /
p ¥ 6 /. < fi> €

k tf& Ţ 324.
W /ffe (J £ V /7 V & ¿ Q £
¥ ¥ //
~f~ ^4 ÍAiQlüHétéef
J ' '- = f£AJ/ 7Uf/¿£¡fL

~ íte $ & < ó o Q 7 7 ñ j¿ ¿ =

troheu/- & ¥3/¿

' '¿ediduaf'kj/e
I r — ¡m & téf/ J ? 2 3 -W c

~ îh g & p ? y

o- •' " e c s t r a t e sum ele care lac obiectul acestor explicaţii.

fila 53
V aloarea
Explicaţii privind operaţiunile efectuate şi calculul impozitului pe profit *)
crt. - le i -

/¥■ IP/IPO-^'T Pi& nT Mv V T


£ f. ¡M fo s /r ¿ f ? /# 3 .

*) Se va înscrie şi sim bolul contului în care au fost în reg istrate sum ele care fac obiectul acestor explicaţii

fila O^f