Sunteți pe pagina 1din 7

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Scoala gimnaziala "Dimitrie Negrutiu", Pogonesti AVIZAT DIRECTOR,

Resp. Comisie

PROGRAMA ADAPTATĂ LA LIMBA ENGLEZĂ


CLASA I

Elev: Serban Valentin

Tipul de deficienţă: neuropsihică

1
Prof. Secareanu Luciana

2018-2019

PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT

DATE PERSONALE:
NUMELE ELEVULUI: Serban Valentin

TIPUL DE HANDICAP: neuropsihic: intelect liminar; hiperchinetic cu deficit atenţional

Problemele cu care se confrunta elevii:

- Întârzierea reacţiilor

- Capacitate redusa de a memora si de a înţelege

- Dificultate in pronunţie

- Teama de necunoscut

Priorităţi pentru perioada 2018-2019:

- Adaptarea elevului la mediul şcolar

- Adaptarea la disciplina: limba engleză

- Învăţarea unor elemente indispensabile pentru studiul limbii engleze (salut, prezentare)
2
- Introducerea in universul anglofon

Evaluarea periodica : semestrial / anual


Obiective realizate : Imbogatirea vocabularului
Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

Dificultati intampinate : mentinerea ritmului de executare a sarcinilor


motivatia scazuta pentru invatare

Metode cu impact pozitiv : recompensarea sociala, lucru pe grupe, intarirea pozitiva , modelarea comportamentala , explicatia ,
demonstratia
Revizuirea PIP - semestrial si la sfarsitul anului scolar
Recomandari particulare : continuarea lucrului diferentiat

Rolul si modul de implicare a parintilor in program

- Tin legatura cu cadrele didactice


- Participa la sedinte de consiliere
- Comunica periodic cu cadrul didactic de sprijin , d-na invatatoare
- Sustine copilul in realizarea sarcinilor , asigura o atmosfera de echilibru emotional
- Contribuie la dezvoltarea autonomiei personale implicandu-l in activitati corespunzatoare varstei

METODE DE INSTRUIRE

Din punct de vedere al finalitatilor urmarite,metodele sunt definite drept modalitati practice de actiune cu ajutorul carora,sub
indrumarea profesorului sau in mod independent,elevii achizitioneaza cunostinte,isi formeaza priceperi si deprinderi,capacitate si
atitudini,personalitatea autonoma si creativa.

Modalitati de comunicare orala:


-metode expositive-povestirea,explicatia, descrierea
-metode interrogative-conversatia euristica
-metode care presupun discutii si dezbateri-problematizarea,metodele modern centrate pe elev(active)
3
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:Scoala gimnaziala "Dimitrie Negrutiu", Pogonesti
CADRU DIDACTIC: Luciana Secareanu
AN ŞCOLAR: 2018-2019
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba engleză
CLASA: Pregatitoare NR. ORE/ SĂPTĂMÂNĂ:1
MANUAL: Limba engleza pentru clasa pregatitoare, Editura Ars Libri

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PENTRU CLASA PREGATITOARE-CES


LIMBA MODERNĂ 1
ANUL SCOLAR: 2018-2019
34 SĂPTĂMÂNI

Competenţe generale

1. Receptarea de mesaje orale simple


2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
3. Receptarea de mesaje scrise simple
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală
Competenţe specifice

1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de gesturi de către
interlocutor
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar şi rar
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/ cântece/poezii scurte şi simple cu sprijinul profesorului
4
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea interlocutorului
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat
4.1 Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

PLANIFICARE ANUALA

SEMESTRUL I +II S8 vacanta 31


34 Saptamani S27 Scoala altfel Ore/an
S12 Liber-Sf.Andrei
Nr. Unitatea de învăţare Compe-tente Conţinuturi Vocabular Nr. Obs.
Specifice de
Crt. ore
1. Greetings-Hi! Hello! 1.1 Hi, hello, goodbye How are you? 1
I’ m fine, thank you!
2. Classroom commands- 1.1 Stand up, sit down, show, listen, draw, say, Stand up! 1
Stand up, please! color, come here Sit down!
Say! Come here!
3. Poster of September 3.1 Hello, good bye, come here, draw, colour 1
4. School objects 1.2 Desk, chair, book, pen, pencil, pencil case, Give me the…. 1
schoolbag
5. It’ s Halloween time! 1.2 Pumpkin, mask, witch Pumpkin, pumpkin… 1
2.1 Happy Halloween!
6. Numbers 3.1 One, two, three, four, five, six, seven, eight, Count… One book, two 1
nine, ten books…. Draw…..
7. Toys 2.1 Doll, robot, toy car, teddy bear, ball What’ s this? 1
2.3 A…..
8. What is your name? 2.1 name What is your name? 1
2.2 My name is… How are you?
I’ m fine, thank you!
9. Poster of November 3.1 Toy car, robot, teddy bear, doll 1
10. Stories 2.1 Snow White, Little Mermaid, prince, witch, What is your name? 1
2.2 Cinderella, pirate My name is…..
1.3
11. Persons 2.1 Boy, girl, man, women I am a…. My name is…. 1
2.2 What is your name?
How are you?
12. It’ s Christmas time! 2.1 Santa Clause, bells, present, Christmas tree Knock, knock…. 1
5
Merry Christmas!
13. Farm animals 2.1 Dog, cat, pig, horse, cow What is it? It is a…… 1
2.2
14. What do animals say? 1.2 1.3 Woof, meow, moo, oink Old Mac Donald had a 1
2.1 farm……
15. Evaluation 1
16. Pets 2.1 Parrot, fish, dog, cat What is it? 1
2.3 It is a ……
17. Fruits 2.1 Apple, pear, grapes, banana, lemon, orange What’ s this? 1
2.2 It’ s a…..
2.3 This is a…….
18. Poster of February 3.1 Cat, dog, moo, banana, orange, apple, oink, 1
lemon
19. It’ s my birthday! 2.1 Present, cake, ballon, crown, paper hat, How old are you? 1
2.2 birthday card I am… Happy birthday!
Thank you!
20. Actions 2.1 Read, jump, run, sleep, wash up ,wake up, eat Silly sentences: cats fly 1
2.3 ,fly, take pictures
21. My house 1.2 Roof, window, door, floor What’ s this? 1
2.1 This is a…….
2.3
22. Poster of March 3.1 House, sleep, fly, paper hat, read, window, 1
cake
23. The rooms of the house 2.1 Living room, badroom, kitchen, bathroom What room is it? 1
2.2 2.3 It is the,,, Go to the……..
24. It’ s Easter time! 2.1 Egg, Easter, lamb, Easter egg, Easter rabbit What is it? 1
It is a…….
Bunny, bunny……
Happy Easter!
25. In the park 2.1 Bench, tree, bike, butterfly, slide, swing What is it? 1
It is a….
The sun is up….
26. Poster of April 3.1 Bike, Easter, lamb, Easter egg, butterfly, tree 1
27. My body 2.1 Head, arm, leg, shoulders, hand, foot What is it? 1
It is a…
Show me the….
My head/ my arm
28. Spot the difference! 2.3 Boy, girl, cat, dog, car, house, balloon, door, How many balloons? 1
window How many windows?
29. Bring your toys to school! 2.2 Robot, doll, toy car, ball, teddy bear What is it? 1
It is a…..
Give me the….
30. My Page 2.2 Name, boy, girl, fruits, pet, toy, like What is your name? 1

6
My name is…
How old are you?
I am..
What fruits do you like?
I like…..
31. Evaluation 1