Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 20.01.2017
PROF. PT. ÎNV. PREȘCOLAR: VASILE LIȚA DANIELA
GRUPA: Mare
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Călătorie în lumea poveștilor”
TEMA ACTIVITĂŢII (INTEGRATE):„Aventuri în lumea poveștilor”
FORMA DE REALIZARE – ACTIVITATE INTEGRATĂ
TIPUL ACTIVITĂȚII : consolidarea cunoștințelor și a deprinderilor
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual
COMPONENŢA ACTIVITĂŢII INTEGRATE:
1. Activități de dezvoltare personală:
Întâlnirea de dimineaţă „Bună dimineața, personajelor din povești!”
Rutine: salutul, prezența, calendarul naturii, noutatea zilei
2. Jocuri şi activităţi didactie alese – etapa I:
Construcții: „Căsuța/castelul din povești”
Joc de rol: „Aranjăm căsuța piticilor și le pregătim masa”
3. Activitate pe domenii experienţiale:
DLC (Educarea limbajului) – joc didactic: „În lumea poveștilor”
DOS (Activitate practică) – aplicație - „Coronița cu personaje din
povești”
4. Jocuri şi activităţi didactie alese – etapa a III-a:
Joc distractiv: „Petrecerea personajelor”
SCOPUL ACTIVITĂŢII: consolidarea și verificarea cunoștințelor despre
poveștile și personajele din poveștile cunoscute și a deprinderilor de lipire,
decupare, decorare, stimulându-se creativitatea copiilor
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: (max. 7 obiective)
O1 - Să aseze piesele date pentru a obține construcția sugerată de temă;
O2 - Să pregătească mancare pentru pitici cu ajutorul materialelor date;
O3 - Să recunoască povești și personaje, pe baza unor imagini, ghicitori,
enunțuri și întrebările adresate;
O4 - Să așeze în ordine cronologică imaginile ce reprezintă momente
diferite ale unei povești ;
O5 – Să creeze un alt final pentru povestea propusă;
O6 - Să decupeze cel puțin cinci personajele pozitive, decorând coronițele în
mod original;
O7 - Să respecte regulile jocului propus.
SARCINA DIDACTICA :
 Identificarea personajelor și a poveștilor pe baza imaginilor,
enunțurilor și a ghicitorilor;
 Ordonare cronologică a momentelor principale din povești și
reproducerea coerentă a unui fragment din poveste;
 Interpretarea unor roluri, folosind expresii și gesturi
corespunzătoare;
 Decorarea coronițelor cu personaje pozitive și alte materiale într-un
mod original

REGULILE JOCULUI:
Un copil va fi ales de educatoare să parcurgă traseul pana la primul
obstacol. Sub obstacolul întâlnit el o să descopere un plic cu proba. Va lua
plicul, educatoarea va citi sarcina si copilul o va rezolva. Dacă rezolvă
corect sarcina este aplaudat și vor putea merge mai departe pe traseu spre
cuferele cu surprize, iar dacă greșește, un alt copil îl va ajuta.
ELEMENTE DE JOC:
 Surpriza, închiderea și deschiderea ochilor, aplauze, mânuirea
materialelor, imitarea personajelor.

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE: , conversația, explicația, observația, exercițiul,


jocul de rol, braimstorming, piramida.

MATERIALE DIDACTICE: cufărul cu „galbeni” de ciocolată,


medalioane, biscuiți, cremă, șortulete, trusa de bucătărie, cuptor, piese de
construcție de plastic și de lemn, planșe cu momentele din povești, jetoane
cu personaje din povești, plicuri cu sarcini, planșa cu piramida, coronițe din
carton, material mărunt (steluțe, inimioare, mărgele), foarfecă, lipici,
coșulețe.
DURATA: o zi
BIBLIOGRAFIE:
1. „Curriculum pentru educatia timpurie a copiilor de la 3 la 6-7 ani”,

Bucuresti, 2000 ;
2. Breben Silvia, „Metode interactive de grup”-ghid metodic, editura

Arves.
SCENARIUL ZILEI: (POVESTEA ZILEI)
Intalnirea de dimineata
Programul zilei debuteaza cu întâlnirea de grup dintre educatoare și copii prin intermediul
unor versuri sugestive:
„Ursuletii s-au trezit, bună dimineata!
Iepurasii s-au trezit, bună dimineata!
Soriceii s-au trezit, bună dimineata!
Şi copii s-au trezit, bună dimineata!
SALUTUL : „Buna dimineața, personajelor din povești!” - pornește de la educatoare si
este continuat de toți copiii grupei.
PREZENŢA – Educatoarea strigă numele copiilor din catalog, iar copiii prezenți iși vor
așeza fotografia pe fluturașul prezenței.
CALENDARUL NATURII: Se completeaza calendarul naturii verbalizand acțiunea. Le
voi adresa copiilor întrebări cu privire la zi, data, lună, an și anotimp.
ÎMPĂRTĂȘIREA CU CEILALȚI: Aşezaţi pe covor în cerc, copiilor li se va propune
un exerciţiu de imaginaţie, trebuind să răspundă la întrebarea „Ce personaj din poveste ai
vrea să fii? De ce?” (împărtăşirea).
ACTIVITATEA DE GRUP: Prin intermediul unui cântec sugestiv se va executa
gimnastica de înviorare.
”Dacă vreau să fiu voinic,
Fac gimnastica de mic,
Merg in pas alergător,
Sar apoi într-un picior,
Mă opresc,respir ușor,
Intind brațele și zbor,
Toata lumea e a mea
Cand m-așez jos la podea.
Ăsta-i doar un început,
Ia,priviți cât am crescut.”
NOUTATEA ZILEI: Se atrage atenția copiilor asupra cuferelor care se afla în grupă.
Pentru a putea ajunge la aceste cufere ei trebuie să parcurgă drumul în care vor întâlni
mai multe probe. Dacă vor reuși să treacă aceste probe, vor putea să deschidă cuferele.
Tranziție: Bat din palme clap, clap, clap/Din picioare trap, trap, trap/Ne-nvartim, ne
răsucim/Și la masă noi pornim.
La întoarcerea în sala de grupă educatoarea le spune că înainte de a parcurge drumul
spre cufăr trebuie, mai întâi, să rezolve sarcinile de la centru. Educatoarea le prezintă
copiilor centrele si materialele pregătite, le explică ce vor face cu aceste materiale și
anunță obiectivele propuse.
La centru CONSTRUCTII copiii vor construi căsuțe sau castele din povești.
La centrul JOC DE ROL copiii vor pregăti prăjituri pentru pitici cu ajutorul
materialelor puse la dispoziție și vor face curățenie în căsuța acestora.
Tranzitie: “1,2,3 acum plecăm
La centru noi să lucrăm”
Copiii își aleg centrele de interes unde vor să-și desfășoare activitatea. Toți copiii
vor trece prin rotație pe la ambele centre.
Dupa finalizarea sarcinilor, fiecare centru va avea o mica expozitie care va fi vizitată
de către toți copiii, astfel vor vedea ce s-a lucrat la fiecare sector și se vor purta scurte
discutii pe seama acestora.
Rutine și tranziție: copiii vor merge la baie intonând versurile cântecului „Noi
suntem piticii”.
La DLC (Educarea limbajului) copii vor parcurge traseul dat rezolvând probele
întâlnite: vor recunoaște povești, replici ale personajelor, vor așeza imagini în ordinea
desfășurarii evenimentelor, vor stabili corectitudinea sau incorectitudinea unor enunțuri,
vor reda dialogul dintre două personaje și vor încerca să găsească un alt final pentru două
povești..
La DOS (Activitate practică) copiii vor decora coronițe în functie de creativitatea
fiecăruia cu materialele puse la dispoziție de către educatoare și prin lipirea a cel puțin
cinci personaje pozitive.
În semn de multumire toți copiii sunt invitați la petrecerea personajelor din poveste
(ALA 2), unde vor dansa, purtând pe cap coronițele realizate de ei.
ETAPELE CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII EVALUARE
ACTIVITĂŢII DIDACTICE
1.MOMENT Pentru o buna desfăşurare a activităţii se iau următoarele măsuri:
ORGANIZATORIC  crearea spaţiului ambiental necesar; Exercițiul
 pregătirea materialelor didactice necesare; organizatoric

 intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă. Aprecieri frontale

Întâlnirea de dimineaţă si individuale

Salutul.
Prezenţa
Calendarul naturii: Urmează o conversaţie despre anotimpul în care
suntem, despre vreme, despre cum ne îmbrăcăm şi ataşarea jetoanelor
corespunzătoare la calendarul naturii. Conversația

Împărtășirea cu ceilalți: „Ce personaj din poveste vă doriți să fiți? De


ce?”
Activitatea de grup: Prin intermediul unui cântec sugestiv se va
executa gimnastica de inviorare.
2. CAPTAREA NOUTATEA ZILEI: Se atrage atenția copiilor asupra cuferelor care
ATENŢIEI se afla în grupă. Pentru a putea ajunge la aceste cufere ei trebuie să
parcurgă drumul pe care vor întâlni mai multe probe. Dacă vor reuși să Povestirea Observarea
treacă aceste probe, vor putea să deschidă cuferele. comportamentu-
lui copiilor
3.ANUNŢAREA „Astăzi vom intra „În lumea poveștilor” și o să parcurgem acest traseu, Observarea
TEMEI ȘI A rezolvând probele întâlnite. În cadrul acestor probe vom construi comportamentu-
OBIECTIVELOR castele, vom aranja căsuța piticilor și le vom pregăti masa, vom Explicația lui copiilor
recunoaște povești și personaje dupa imagini, ghicitori, vom aseza
imagini în ordinea desfășurării evenimentelor, vom stabili dacă
anumite enunțuri sunt false sau adevărate, vom încerca să găsim alt
final pentru anumite povești si apoi ne vom decora coronite cu
personaje din povești ca să participam la petrecere. Dacă vom reuși să
rezolvăm toate aceste sarcini o să ajungem la cufere și o să descoperim
surpriza din interiorul acestora.”
Tranziție: „Bat din palme”
4.DESFĂŞURAREA La întoarcerea în sala de grupă educatoarea le spune că
ACTIVITĂŢII înainte de a parcurge drumul spre cufăr trebuie, mai întâi să rezolve
O1 sarcinile de la centru. Educatoarea le prezintă copiilor centrele si Explicația
O2 materialele pregătite, le explică ce vor face cu aceste materiale și Observația
anunță obiectivele propuse. Demonstrația
La centru CONSTRUCȚII copiii vor construi căsuțe sau castele din Exercițiul
povești.
La centrul JOC DE ROL copiii vor aranja căsuța piticilor și le vor Aprecieri
pregăti mâncare. individuale
Copiii își aleg centrele de interes unde vor să-și desfășoare activitatea.
Toti copiii vor trece prin rotatie pe la ambele centre. Analiza
Dupa finalizarea sarcinilor fiecare centru va avea o mica expozitie produselor
care va fi vizitată de către toți copiii, astfel vor vedea ce s-a lucrat la activității
fiecare sector si se vor purta scurte discutii pe seama acestora. Conversația
Rutină și tranziție: Copiii vor părăsi sala de grupă pentru a merge la
baie intonând versurile cântecului „Noi suntem piticii”
Întorși în sala de grupă se vor așeza pe scăunele, în jurul drumului
fiind pregătiți pentru a rezolva probele de pe traseu (DLC).
Explicarea regulilor jocului si a sarcini didactice Jocul didactic
Un copil va fi ales să parcurgă traseul pe care va înâlni obstacole sub
care se află plicul ce conține proba cu sarcini. Va lua plicul și va
rezolva sarcina dată. Dacă rezolvă corect sarcina este aplaudat și vor Explicația
putea merge mai departe pe traseu spre cuferele cu surprize, iar dacă
greșește, un alt copil îl va ajuta.
Jocul de proba: „Personaje încurcate”
Se va desfășura jocul de probă pentru a se asigura înțelegerea
regulilor și a sarcinii. Un copil, ales de educatoare va parcurge traseul Demonstrația Aprecierea
pana la primul obstacol, va lua plicul, iar educatoarea va citi sarcina: cunoștințelor
„Așază pe panou personajele care fac parte din aceeași poveste”. Va copiilor cu
mai veni încă un copil, vor grupa personajele, le vor numi și vor spune privire la
din ce poveste fac parte. Dacă rezolva corect, este aplaudat. personajele din
Educatoarea cere apoi copiilor să închidă ochii, timp în care va lua Explicația povești
O3 unul dintre personajele comune ale celor doua povești, moșul. Când
copii vor deschide ochii vor sesiza ce personaj a plecat, dându-și
seama că moșul este un personaj comun ambelor povești.
Desfășurarea propriu zisă a jocului
Plicurile cu sarcini le găsesc sub obstacolele de pe traseu.
*Proba 2: „Ghici, ghicitoarea mea!” - copiii vor fi numiți pe rând să
dezlege ghicitori despre personajele și poveștile învățate.
Aprecierea
O3 „Pe mama capră o ascult,
răspunsurilor
Ușa eu nu o deschid,
Exercițiul corecte acordate
Ghiciți oare cine sunt?”(iedul cel mic)
ghicitorilor
„În căsuța dintre munți,
Sunt șapte pitici cărunți,
La ei am ajuns, cu teamă,
Să scap de vitrega mamă”(Albă ca Zăpada)

„Eu de muncă nu mă sperii,


Curăț părul și fântâna,
Dar mămuca mea și sora,
Mă tot necăjesc într-una!”(fata moșului)

„Sunt lacom și mâncăcios,


În povești sunt furios .
Pe ieduți eu i-am mâncat,
Doar Scufița a scăpat !”(lupul)

„Eu punguța am aflat,


Dar boierul mi-a furat.
În fântână m-a băgat
Însă singur am scăpat” (cocoșul)

*Proba 3: „Adevărat sau fals?”


Copiii vor fi solicitati să stabilească corectitudinea/incorectitudinea
unor enunțuri referitoare la anumite întâmplări din poveștile cunoscute.
Acolo unde este greșit(fals) trebuie să menționeze ei varianta corectă. Aprecierea
O3
răspunsurilor
1. Iedul mijlociu a deschis ușa lupului. copiilor privind
2. Scufița Roșie se ducea la bunicuța ei când s-a întâlnit cu lupul. corectitudinea
sau
3. Piticii au alungat-o pe Alba ca Zăpada din căsuța lor. Exercițiul incorectitudinea
4. Fata babei a adus cufărul plin de comori. enunțurilor
5. Cocoșul a înghițit toți banii boierului.
*Proba 4: “Aşează imaginile în ordinea desfăşurării evenimentelor şi
O4 spune cum se numeste povestea!” („Capra cu trei iezi”, „Fata babei și Aprecierea
fata moșneagului”) copiilor privind
așezarea
Copilul ales descoperă plicul, rezolvă sarcina așezând imaginile în imaginilor în
ordine cronologică, apoi povestește un fragment din poveste. ordinea corectă
Exercițiul
* Proba 5: „Micii actori” – vor fi chemați câte doi copii care vor
extrage plicul în care se află două imagini diferite din povești
(împărăteasa cu oglinda, Scufița Roșie cu lupul ), ei urmând să redea
Aprecierea
O3 dialogul dintre cele două personaje. verbală a copiilor
*Proba 6: „Fii atent completează corect!”
Se prezintă copiilor piramida ,apoi solicit câte un copil care să Jocul de rol
completeze cu jetoane piramida.
1.Pe cine a întâlnit și a ajutat fata moșneagului în drumul ei?
Aprecierea
2.Trei personaje cu comportamente pozitive din povestea „Albă ca
răspunsurilor
Zăpada”. corecte acordate
Piramida întrebărilor
3.Pe cine a salvat vânătorul din burta lupului?
4.Personajul care a reușit să îi ia toată averea boierului este ….
*Proba nr.7 „Gândește-te bine,/Cum ai vrea să se termine?”
O5 Se va cere copiilor să găsească un alt final pentru două din poveștile
învățate.(„Capra cu trei iezi” și „Fata babei și fata moșneagului”)
La această probă ei vor ajunge la primul cufăr de pe traseu, iar după ce
vor rezolva sarcina vor deschide cufărul în care vor descoperi
coronițele pe care ei trebuie să le decoreze.
Aprecieri
Braimstorming individuale
5.OBŢINEREA Complicarea jocului
PERFORMANŢEI Proba8* Această probă constă în decuparea doar a personajelor
pozitive (cel puțin 5) si decorarea coronițelor cu aceste personaje și
O6 celelalte materiale pregătite. Dacă vor decora coronițele, respectând Conversația
cerința dată, vor putea deschide următorul cufăr.
Intuirea materialului de pe masute Explicația
„Ce ati primit pe măsuțe? “
Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru - Se explică copiilor că
vor decupa cel putin cinci personajele pozitive pe care apoi le vor lipi
pe coronițele pe care le vor decora și cu celelalte materialele puse la
dispoziție, în funcție de creativitatea fiecăruia. Se va atrage atenţia
copiilor că trebuie să decupeze doar personaje positive și să decoreze Aprecieri verbale
coronița intr-un mod original pentru a putea deschide următorul cufăr Exercițiul
cu surprize.
Exercitii de încalzire a mainilor si degetelor
 Spălam mâinilie;
 Cântăm la pian
 Batem tare palmele
 Scuturăm mâinile
Desfăşurarea activităţii
Copiii vor decupa cel puțin cinci personajele pozitive cu care vor Aprecieri

decora coronițele, alături de celelalte materiale puse la dispoziție. Exercițiul individuale

În timpul lucrului voi conversa cu preșcolarii despre personajele pe Munca independentă


care ei le decupează, voi urmări modul de realizare a temei, Conversația Analiza

originalitatea copiilor, voi dirija desfășurarea activității și voi interveni produselor

cu precizări acolo unde este cazul. Îi voi ajuta și încuraja pe copiii care activității

au un ritm de lucru mai lent.


Vor fi apreciate coronițele realizate, cele care au respectat cerința, Recompensa

originalitatea lor și vom deschide cufărul cu surprize recompensând


copiii cu „galbeni” de ciocolată și medalioane cu personaje din
poveste.
6.ASIGURAREA Se va realiza o scurtă conversație pe baza medalioanelor primite:
RETENŢIEI ŞI A Ce personaj este pe medalionul tău? Aprecierea
TRANSFERULUI Din ce poveste face parte? Conversația răspunsurilor
Este un personaj pozitiv sau negativ? etc copiilor

7.FIXAREA În semn de multumire toți copiii sunt invitați la petrecere (ALA 2), Conversația
CUNOŞTINŢELOR unde vor dansa purtând coronițele realizate de ei .
O7 Joc distractiv „Petrecerea personajelor”: în timp ce muzica sună,
participantii la joc dansează prin grupă. Când muzica se oprește, Explicația Aprecieri verbale
fiecare copil trebuie să îmbrățișeze alt copil, apoi muzica pornește și
participanții continuă să danseze. Următoarea dată când se opreste
Jocul
muzica, trebuie să îmbrățișeze un alt copil și tot așa până când jocul
ajunge la final.

ÎNCHEIEREA Educatoarea va face aprecieri asupra modului de desfăşurare al întregii Conversația


ACTIVITĂȚII activităţi. La final, copiii părăsesc sala de grupă și se pregătesc pentru Aprecieri verbale
masa de prânz.