Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT TEMATIC

,,CĂLĂTORIE ÎN LUMEA
POVEȘTILOR’’

GRUPA : MARE
AN ȘCOLAR : 2016 – 2017 .
TEMA ANUALĂ DE STUDIU : Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim ?
SUBTEME : POVEȘTILE LUI CREANGĂ .
PERSONAJE ÎNDRĂGITE .

PERIOADA: 2 Săptămâni .

EDUCATOARE: VUG ADELA


GRĂDINIȚA P. P. NR. 5 , LUGOJ
ARGUMENT:

Calculatorul și lumea sa virtuală fascinează copilul , îndepărtându-l tot mai mult de ceilalți
de cuvântul scris , de ceea ce ne-a fermecat nouă copilăria - poveștile . Așadar , astăzi , mai
mult ca oricând , este datoria grădiniței și familiei să deschidă ușa fermecată a tezaurului
poveștilor pentru copii și să-i conducă pe aceștia în aventuri fantastice alături de Feți-Frumoși
si Ilene Cosânzene .
Pe de altă parte , audierea povestirilor educatoarei de către copii , contribuie la
dezvoltarea gustului pentru frumos , la îmbogățirea vocabularului , la dezvoltarea creativității
și expresivității limbajului .

OBIECTIVE CADRU:

DLC:
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a
semnificaţiilor structurilor verbale orale;
 Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;

 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, unităţi de măsură,
întrebuinţând un vocabular adecvat;
 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi
stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
 Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de situaţii problematice, prin achiziţia de strategii
adecvate;
DOS
 Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini
pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
 Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive (iniţiativă)
 Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare
motrică;
 Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi
despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse.
DEC
 Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene,
picturi, modelaje;
 Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin desen, pictură, modelaj;
 Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică;
DPM
 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative;
 Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea
aplicării independente a deprinderilor însuşite;
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ :
DLC :
 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de
vorbitor, cât şi în calitate de auditor;
 Să recepteze un text care i se citește ori i se povestește, înțelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive și estetice ale acestuia .
 Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
 Să recunoască existenţa scrisului oriunde îl întâlneşte;
 Să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie);
 Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;
 Să manifeste interes pentru citit.
DȘ :
 Să numere de la 1 la 10, recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele
corespunzătoare.
 Să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-10;
 Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
 Să cunoască unele elemente componente ale lumi iînconjurătoare, precum şi
interdependenţa dintre ele;
 Să găsească soluţii diverse pentru situaţii problematice reale sau imaginare întâlnite
în viaţa de zi cu zi sau în poveşti, povestiri;
 Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elemental uman ca
parte integrantă a mediului;
 Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.
DOS :
 Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme
prestabilite şi cunoscute;
 Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie,
toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului;
 Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi
practice;
 Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
 Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice
DEC :
 Să redea teme plastice specifice desenului;
 Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
 Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice;
 Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să
aplice reguli de utilizare a acestora;
 Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete;
 Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici
diverse alese de el ;
 Să intoneze cântece pentru copii; Să acompanieze ritmic cântecele;
 Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
 Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată.

DPM :
 Să fie capabil să execute mișcări motrice de bază: mers, alergare, sărituri, rostogoliri;
 Să perceapă componentele spațio-temporale (ritm,durată, distanță, localizare);
 Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi / sau
comportamente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli (situaţii), la diferite ritmuri.
 Să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte.

RESURSE:
umane: copii, educatoare, părinţi, bunici
materiale: cărţi cu poveşti ilustrate și texte literare, planșe, C.D., calculator ,
albume, reviste, etc.
temporale :2 săptămâni .

STRATEGII DIDACTICE :
- povestirea, lectura educatoarei, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
- învăţarea prin descoperire
- brainstormingul,
- metoda pălăriuțelor gânditoare,
- turul galeriei,
- jocul.

FORME DE ORGANIZARE : Frontal, pe grupe, individual .

LOCUL DE DESFĂȘURARE : Sala de grupă .


SRISOARE DE INTENȚIE

Stimați părinți,

Pe perioada a duă săptămâni ,vom derula proiectul tematic „Călătorie în lumea


poveștilor’’. Vă rugăm să ne fiţi alături , povestindu-le şi citindu-le copiilor cât mai multe
poveşti interesante , deoarece ştim cu toţii cât de fascinaţi sunt copiii de poveşti .
De asemenea , orice materiale şi idei legate de această temă (cărţi de poveşti ilustrate,
cărţi de colorat, reviste, DVD-uri cu poveşti, etc), pe care le puteţi trimite sau aduce la
grădiniţă pentru observare şi discutare ne sunt de un real folos.

Vă mulțumim!

Educatoarele grupei .
INVENTAR DE PROBLEME

Ce știm? Ce nu știm și vrem să aflam?


Care sunt formulele de început și de sfârșit Cine scrie poveștile?
ale unei povști; Unde se fac cărțile?
Că în povești există personaje pozitive, dar și De ce Ion Creangă a fost numit,,prietenul
negative; copiilor”?
Că există povești cu animale, cu prinți și Care sunt poveștile scrise de Creangă pentru copii?
prințese, cu copii In basme sunt zmei si balauri;
Că există cărți cu povești; Cum deosebim personajele reale de cele fantastice;
Educatoarea ne spune la grădiniță povești; Ce învațăm din povești?- Rolul poveștilor
Mama sau bunica ne citesc seara povești. Fiecare poveste are o povață, un tâlc, un mesaj.
Cum poate fi prezentată o poveste?
Cum se mânuiesc siluetele, marionetele.

CENTRE DE INTERES

Bibliotecă Știință Joc de masă

-cărţi cu poveşti ilustrate, texte


literare; -CD cu povești;
-jetoane / imagini din poveşti; -jetoane cu personaje și -jetoane;
- CD cu poveşti; obiecte specifice - puzzle cu povești;
- calculator; poveștilor; - siluete, tablămagnetică.
- fişe , caiete de lucru; -seturi de mulaje, jucării,
- tablă de scris; simbolizând personaje
- siluete ale personajelor din din povesti;
poveşti; -enciclopedii
- creioane, carioci;
- alfabetar;
-fișe de lucru
Artă Construcții Joc de rol

-creioane colorate si cerate,


carioca; - truse de construit; -măști –personaje din povești;
- acuarele, pensule,vase cu apă, - cuburi de lemn, plastic; - animale din plastic si din pluș,
servețele; - personaje de plastic in marionete;
-coli de hârtie A4, caiete de miniatură. - diverse truse de costume;
desen; . - diverse altemateriale;
-plastilină, planșete;
-forfecuțe, lipici, cartoane
colorate, perforator, șnur
colorat;deșeuri textile;
-siluetele unor personaje din
povești;
CENTRUL TEMATIC:

In spațiul dedicat centrului tematic se află un raft plin cu cărți de povești . De


asemenea , sunt expuse și alte materiale : imagini din poveștile cunoscute, siluetele
unor personaje îndragite , mulaje , puzzle cu scene din povești, măști, costume,
decoruri.
Centrul tematic va fi îmbogățit pe parcursul derulării proiectului prin contribuția
educatoarei, a copiilor și a părinților.

MODALITĂȚI DE EVALUARE:

*utilizate pe parcursul proiectului


- Fișe, produse ale activităţii copiilor ;
- Jocuri, chestionarea orală .
- Observaţia curentă ; Apreecieri verbale, recompense.

*la finalul proiectului


- Portofoliile copiilor cu lucrările realizate în timpul proiectului.
- CD cu poze realizat în timpul desfăşurării proiectului.

Finalitatea proiectului: Expoziție cu lucrările copiilor, carnaval.

BIBLIOGRAFIE:

- Curriculum pentru învățământul preșcolar - Prezentare și explicitări, DPH, București 2009


- Georgeta Toma, Măruța Ristoiu-Suport pentru aplicarea noului cuurriculum pentru învățământul
preșcolar (5-7 ani), Ed. Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2009
- Silvia Dima- Metode interactive de grup, ghid metodic, Ed. Miron, Bucureşti, 2005
- VioricaPreda, MioaraPletea, Marcela Călin , Aurelian Cocoş, Daniel Oprea, FilofteiaGrama -
„Ghidpentruproiectetematice” , Bucureşti, 2007
- Viorica Preda-Metoda proiectelor la vârstele timpurii- Ed.Miniped, Bucureşti, 2002.
- www.didactic.
HARTA PROIECTULUI

CĂLĂTORIE ÎN LUMEA POVEŞTILOR

Poveştile lui Creangă

Personaje îndrăgite
POVEŞTILE LUI CREANGĂ.

LUNI : „ Capra cu trei iezi.”


ALA 1 - Biblioteca : “ Citim imgini din cărţile cu poveşti ilustrate .”
- Ştiinţă: ” Cine scrie povestile ? ” – convorbire.
ADE : DŞ : - “ Cine este Ion Creangă ? ” - convorbire .
DEC: - ”Cântecul caprei ” – cântec / predare ./ “La padure” - j.muzical
ALA 2 : - Jocuri de mişcare : „ Lupul şi iezii”.

MARŢI : „ Fata babei si fata moşneagului ”

ALA 1 - Artă: „ Desenează ce ţi-a plăcut mai mult din poveste ”


- Joc de rol - “ Gospodinele. ”
ADE : DLC+DOS: - „ Fata babei şi fata moşneagului ”– repovestire / aplicaţie
. “ Scene de poveste ”
Activitate integrată
ALA 2 : - Jocuri distractive : “ Cine te-a strigat ? ”

MIERCURI : „ Pupăza din tei ”

ALA 1 - Joc de masă: – Puzzle.


- Constructii: „ Scorbura pupezei. ”
ADE : DLC : ” Pupăza din tei ” – povestirea educatoarei.
DPM : “ Drumul lui Nică ” –repetare tipuri de mers.
ALA 2 : Joc de atenţie: „Fă ca mine !”

JOI : „ La cireşe ”

ALA 1 – Bibliotecă - „ Aşezaţi în ordine cronologică imaginile ”


- Ştiinţă - „ Număraţi personajele din poveste ”
ADE : DŞ + DEC : “ La cireşe ” – joc didactic / pictură.
(Activitate integrată. )
ALA 2: Jocuri de mişcare : „ Joacă, joacă ”.

VINERI : „ Ursul păcălit de vuple ”

ALA 1 – Joc de rol – “ Povestea preferată ” – dramatizare .


Joc de masă – „Găseşte jumătatea !”
ADE: DŞ : “ Probleme ilustrate ” .
DOS : ” Fapte bune, fapte rele. ” - convorbire .
ALA 2: - Divertisment : Concurs de ghicitori .
PERSONAJE ÎNDRĂGITE.

LUNI : ”Personajul fermecat ”

ALA 1 – Bibliotecă : “ Povestea preferată.” – repovestire.


Construcţii: “ Păpuşa lui moş Gepeto. ”
ADE: DŞ +DEC : „ Pinochio „– joc didactic interactiv / poveste / desen .
ALA 2 : - jocuri de mişcare : „ La circ. ”

MARŢI : „ Cenuşăreasa ”

ALA 1 - Artă : Colorăm imagini din poveşti .


- Joc de rol: „ De- a prinţesele ” .
ADE: DŞ : „ Castelul fermecat” – joc logic .
DPM : „ Dansul pinţeselor ” – euritmie .
ALA 2 : - Joc de mimică : „ Împaratul tăcerii ”.

MIERCURI : ” Albă-ca-zăpada şi cei şapte pitici ”

ALA 1 - Construcţii : „ Casa piticilor .”


- Joc de masă : Puzzle.
ADE: DLC + DOS: „ Ne jucăm cu personajele! ” – joc didactic / aplicaţie.
„Personajele din cufăr! ”. ( activ.integrată.)
ALA 2 : Euritmie: ” Valsul prinţesei! ”

JOI : „Motanul încălţat ”

ALA 1 – Bibliotecă : „ Decorăm pălăria ” – ex. grafice .


– Ştiinţă: „ Numără personajele pozitive din poveste .”
ADE: DŞ: “ Rezolvă repede şi bine ” – joc didactic .
DEC: „ Audiţie – cântece de pe genericul poveştilor. ”
ALA 2 : Joc cu text şi cânt: ” Trecea un prinţ călare .”

VINERI : „ Personejele preferate “

ALA 1 – Joc de rol : “ Povestea preferată” – dramatizare .


– Artă : Temă la alegere – modelaj .
ADE: DLC : „ Cine ştie mai bine ? ” - joc didactic.
DOS : „ Ce ne învaţă poveştile ?„ – convorbire .
ALA 2 : „Facem ordine în dulăpioare ” - activitate gospodărească.

S-ar putea să vă placă și