Sunteți pe pagina 1din 26

GRĂDINIŢA CU P.P NR. 5 „CĂSUŢA FERMECATĂ” VASLUI

GR Ă DINI Ţ A CU P.P NR. 5 „C Ă SU Ţ A FERMECAT Ă
GR Ă DINI Ţ A CU P.P NR. 5 „C Ă SU Ţ A FERMECAT Ă

„ Prin joc şi voie bună Să fim eroi în lumea poveştilor împreună!”

Profesor Înv. Preşc. Miron Nina-Diana

23 mai 2012

„Eroii din Căsuţa poveştilorI” – Prof. Înv. Preşc. Miron Nina-Diana, GRĂDINIŢA CU PP NR.5 ,,CĂSUŢA FERMECATĂ” VASLUI

DATA: 23 mai 2012 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu P.P.Nr.5 "Căsuţa Fermecată", Vaslui EDUCATOARE: Miron Nina-Diana

DATA: 23 mai 2012 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu P.P.Nr.5 "Căsuţa Fermecată", Vaslui EDUCATOARE: Miron Nina-Diana GRUPA: Mijlocie nr.1 ,, Voiniceii” TEMA ANUALĂ: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” TEMA PROIECTULUI: „Călătorie în lumea poveştilor” TEMA SĂPTĂMÂNII: „ Magia poveştilor” TEMA ZILEI: „Eroii din Căsuţa poveştilor” MESAJUL ZILEI: „ Prin joc şi voie bună Să fim eroi în lumea poveştilor împreună!”

I.ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:

1.ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:

- Salutul - Calendarul naturii - Noutatea zilei

DATA: 23 mai 2012 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu P.P.Nr.5 "Căsuţa Fermecată", Vaslui EDUCATOARE: Miron Nina-Diana

2. TRANZIŢII: cântecele „Ursul păcălit de vulpe”, „Culorile se ceartă”, Carnaval, carnaval”. 3. RUTINE: “Prietenul la nevoie se cunoaşte” – deprinderea de a se ajuta in

rezolvarea sarcinilor.

II.ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA)

1.ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES:

 • 1. Artă:

Tema activităţii:„Micii artişti” Mijloc de realizare: pictură Obiective operaţionale:

II.ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA) 1.ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES: 1. Artă: Tema activităţii: „Micii artişti” Mijloc

Să picteze în contur imagini cu personaje din poveşti; Metode şi procedee: observaţia, conversatia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.

Material didactic: imagini din poveşti, acuarela, pensoane, pahare suport pentru apă, şerveţele;

Forma de organizare:individual

II.ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA) 1.ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES: 1. Artă: Tema activităţii: „Micii artişti” Mijloc
 • 2. Joc de masă:

Tema activităţii: „Din bucăţi – întreg” Mijloc de realizare: reconstituire imagini Obiective operaţionale:

Să aleagă piesele corespunzătoare poveştilor precizate;

Să reconstituie din cuburi ilustrate scenele din poveştile precizate ; Metode şi procedee: observaţia, conversatia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. Material didactic: puzzle cu imagini din poveşti, cuburi scene din poveşti; Forma de organizare: individual

 • 3. Construcţii:

Tema activităţii:„Căsuţa din pădure”

II.ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA) 1.ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES: 1. Artă: Tema activităţii: „Micii artişti” Mijloc

Mijloc de realizare: joc de construcţii(asamblare) Obiective operaţionale:

Să îmbine piese Lego pentru a obţine tema dată; Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia,demonstraţia, exerciţiul Material didactic: truse de construcţii , carton; Forma de organizare: individual

 • 4. Ştiinţă:

Tema activităţii:„Rezolvă corect fişa” Mijloc de realizare: lucru pe fişe – metoda activă „Schimbă perechea” Obiective operaţionale:

Mijloc de realizare: joc de construcţii(asamblare) Obiective operaţionale: ∑ Să îmbine piese Lego pentru a obţine

Să formeze prin încercuire mulţimi cu 1-5 elemente;

Să asocieze cifra corespunzătoare numărului de elemente; Metode şi procedee:observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul Material didactic:fişe de lucru, carioca; Forma de organizare: în perechi

 • 5. Bibliotecă:

Tema activităţii:„Povestea preferată” Mijloc de realizare: citire de imagini Obiective operaţionale:

Să „citească” imaginile;

Mijloc de realizare: joc de construcţii(asamblare) Obiective operaţionale: ∑ Să îmbine piese Lego pentru a obţine

Să aşeze imaginile în ordinea cronologică a desfăşurării evenimentelor. Metode şi procedee:observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul

Material didactic: imagini din poveştile cunoscute de copii ( Scufiţa Roşie, Fata babei şi fata moşului, Capra cu trei iezi, Ursul păcalit de vulpe, Punguţa cu doi bani), panou.

Forma de organizare: pe grupe

Material didactic : imagini din poveştile cunoscute de copii ( Scufiţa Roşie, Fata babei şi fata

2. ACTIVITĂŢI DE RELAXARE, RECUPERARE ŞI RECREERE ,,Ştafeta eroilor din poveşti’’ –joc sportiv

Să respecte regulile jocului manifestând spirit de echipă şi fair play „Carnavalul din pădure”- dans tematic

Să execute mişcări ritmice specifice dansului;

Să coordoneze mişcările cu muzica.

III. ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENŢIALE

TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: „Eroii din Căsuţa poveştilor”

DOMENII EXPERIENŢIALE INTEGRATE: Domeniul ştiinţă + Domeniul limbă şi comunicare

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI: Activitate matematică Educarea limbajului

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic TIPUL ACTIVITĂŢII: verificare de cunoştinţe SCOPUL ACTIVITĂŢII:

Verificarea cunoştinţelor despre poveştile cunoscute şi a număratului în limitele

1-5;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

DLC- Educarea limbajului

Să selecteze siluetele personajelor conform sarcinii formulate de educatoare;

Să plaseze silueta la povestea potrivită;

Să recunoască personajul după descrierea făcută de educatoare;

ordoneze

planşele

cu

desfăşurării evenimentelor;

imagini

din

poveşti

în

ordinea

cronologică

a

Să identifice personajele pozitive şi negative din poveştile învăţate;

DŞ – Activitate matematică

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: DLC- Educarea limbajului ∑ Să selecteze siluetele personajelor conform sarcinii formulate de educatoare; ∑

Să formeze mulţimi de obiecte în lim. 1-5; Să numere constient în limitele 1-5; Să raporteze numărul la cantitate şi invers asociind cifra corespunzătoare ;

Să sesizeze vecinii numerelor; Să formeze şirul numeric crescător/descrescător (lim. 1-5).

SARCINA DIDACTICĂ: Identificarea personajelor şi a poveştilor pe baza imaginilor, replicilor personajelor şi ghicitorilor; rezolvarea sarcinilor matematice.

REGULA JOCULUI: Copilul care a fost atins cu mătura fermecată va rezolva o sarcină, fiind astfel recompensat cu descoperirea unei piese dintr-un puzzle surpriză.

ELEMENTE DE JOC: surpriza, ghicirea, mânuirea materialelor, închiderea şi deschiderea ochilor, aplauze, mişcarea, versuri, mătura fermecată, ,,Zâmbărici”, ,,Supărici”.

STRATEGII DIDACTICE :

a)metode şi procedee: expunerea, demonstraţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lucrul pe grupe, jocul, problematizarea, „Diagrama Venn”, „Piramida”, „Bingo”, „Eticheta martor”.

b)material didactic: scrisoare de la Zâna Poveştilor, siluete cu personaje din poveştile învăţate, 5 tablouri cu imagini din povestea „Capra cu trei iezi” – numerotate cu cifre de la 1 la 5, pioneze colorate, ghicitori, mătura fermecată, brăţări colorate(roşii, galbene, albastre, verzi, albe), siluete – peşti, coşuleţ, flori, siluetă Scufiţa Roşie, panou pentru Diagrama Venn, panou pentru Piramida personajelor din poveşti, medalioane cu personaje din poveşti, decor cu Căsuţa poveştilor.

c)forme de organizare: frontal, pe grupe, individual. RESURSE:

umane: educatoarea şi grupa de copii;

temporale : 45 min. bibliografice:

Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani ” - 2008

Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela – “Metode interactive de grup” – ghid metodic, editura Arves

Culea, Laurenţia; Sesovici, Angela; ş.a.- “Activitatea integrată din grădiniţă (Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar)” -Ed. Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008 Florica Mitu, Stefania Antonovici - „Jocuri didactice integrate pentru învăţământul preşcolar”- material auxiliar, Editura Humanitas Educational,2005.

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: I. SALUTUL Copiii se aşează în semicerc. Educatoarea salută copiii :”Bună dimineaţa, Voinicei!”.

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:

I. SALUTUL

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: I. SALUTUL Copiii se aşează în semicerc. Educatoarea salută copiii :”Bună dimineaţa, Voinicei!”.

Copiii se aşează în semicerc. Educatoarea salută copiii :”Bună dimineaţa, Voinicei!”. Toţi copiii răspund la salut, după care se iau de mâini şi formează Cercul Magic. Voinicelul şi Voinicuţa zilei dau startul salutului între copii: se iau de mână şi se privesc în ochi în timp ce se salută; ceilalţi copii continuă salutul.

PREZENŢA:

Voinicelul zilei numără fetele absente, iar Voinicuţa numără băieţii absenţi. Se verifică la panoul cu prezenţa dacă toate fotografiile copiilor prezenţi sunt întoarse.

CALENDARUL NATURII:

Meteorologul de serviciu prezintă la « televizor » datele zilei de azi (ziua, luna, anul), anotimpul şi starea vremii în timp ce un alt copil actualizează calendarul naturii prin aşezarea jetoanelor potrivite la panou.

II. ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI/ ACTIVITATEA DE GRUP:

„Dacă

ai

fi

un personaj

din

poveşti,

cine

ai

fi?”

– copiii

îşi aleg un personaj

poveştile cunoscute, argumentând alegerea făcută.

din

III. NOUTĂŢI/EVENIMENTE/ŞTIREA ZILEI:

Se va realiza prin primirea unei scrisori din partea Zânei Poveştilor.

Deoarece copiii sunt nerăbdători să afle ce conţine scrisoarea, educatoarea le va citi mesajul Zânei:

Dragi copii, Am aflat foarte multe lucruri bune despre voi. De aceea vă provoc la o
Dragi copii,
Am aflat foarte multe lucruri bune
despre voi. De aceea vă provoc la o
activitate plină de surprize, joc şi voie
bună. Am aflat că vouă vă plac poveştile
aşa că, astăzi, aveţi ocazia să deveniţi eroi
din poveşti şi să intraţi în „Căsuţa
poveştilor”, unde vă aşteaptă o surpriză.
Sunt sigură că veţi reuşi! Mult succes!
D-na educatoare vă va explica regulile
jocului, să fiţi atenţi şi să o ascultaţi.
Cu mult drag,
Zâna Poveştilor

Mesajul zilei : „ Prin joc şi voie bună Să fim eroi în lumea poveştilor împreună!”

Educatoarea se costumează în Vrăjitoare – personaj negativ şi le explică copiilor că vor avea de trecut peste obstacolele pe care le-a pregătit pentru a putea intra în Căsuţa Poveştilor. RUTINE : “Prietenul la nevoie se cunoaşte” – deprinderea de a se ajuta în realizarea sarcinilor.

Tranziţie: „Culorile se ceartă” - cântec;

Reactualizarea cunoştinţelor se realizează prin activitatea pe centre de interes( copiii primesc brăţări colorate – roşu, galben, albastru, verde, alb – fiecare copil se îndreaptă spre centrul de interes care este marcat cu aceeaşi culoare ca cea a brăţării sale). Se prezintă sarcinile la fiecare centru. Copiii vor lucra independent sau pe grupe; vor picta imagini din

poveşti, vor realiza puzzle, vor construi căsuţa bunicii din povestea „Scufiţa Roşie” şi vor rezolva cât mai corect sarcinile de pe fişa de lucru prin metoda activă „Schimbă perechea”. Prin metoda ,,Veniţi, povestiţi, aplaudaţi!” se realizează evaluarea activităţilor pe centre.

Tranziţie:

„Ursul păcălit de vulpe” – cântec

În cadrul activităţilor pe domenii experienţiale (ADE) copiii vor juca jocul ,,Eroii din Căsuţa poveştilor” unde vor trebui să numească povestea din care face parte tabloul, să recunoască personajele din poveşti după siluete, să plaseze silueta la povestea corectă, să identifice personajele după replicile prezentate, să ordoneze imaginile în ordinea crescătoare a cifrelor, să numere peştii din sacul vulpii şi să aşeze tot atâtea flori în coşuleţul Scufiţei Roşii cât indică cifra, să realizeze Diagrama Venn pentru poveştile „Punguţa cu doi bani” şi „Fata babei şi fata moşului”, să realizeze Piramida poveştilor, să se grupeze în funcţie de însemnul primit pentru desfăşurarea metodei „Eticheta martor”.

Se desfăşoară jocul sportiv „Ştafeta eroilor din poveşti”.

Prin tranziţia : „Carnaval, carnaval” – cântec, copiii intră în „Căsuţa poveştilor" unde vor primi în dar de la Zâna poveştilor măşti cu personaje din poveşti cu ajutorul cărora se vor costuma şi vor dansa în cadrul „Carnavalului din pădure”-dans tematic.

La sfârşitul zilei se fac aprecieri generale asupra desfăşurării activităţii

concluzionând: Zâna este foarte bucuroasă că ați reuşit să intrați în Căsuța Poveştilor. I- am demonstrat prin activitatea de astăzi că recunoaştem personajele din poveştile învăţate, ştim să numărăm în lim. 1-5, aşa că într-adevăr ...

„ Prin joc şi voie bună Am devenit eroi în lumea poveştilor împreună!”

Copiii primesc stimulente cu personaje din poveşti.

HARTA ZILEI Activităţi recreative Activităţi de dezvoltare personală: „Ştafeta eroilor din poveşti” Întâlnirea de dimineaţă: ,,Dacă
HARTA ZILEI
Activităţi recreative
Activităţi de dezvoltare personală:
„Ştafeta eroilor din poveşti”
Întâlnirea de dimineaţă:
,,Dacă ai fi un personaj din poveste
cine ai dori să fii?”
Joc sportiv
„Carnavalul din pădure”
Rutine:
Dans tematic
se
cunoaşte” – deprinderea de a se ajuta
“Prietenul
la
nevoie
ACTIVITĂŢI PE DOMENII
EXPERIENŢIALE
în realizarea sarcinilor
Tranziţii:
DLC, DŞ: „EROII DIN
CĂSUŢA POVEŞTILOR”
„Culorile se ceartă”- cântec
„Ursul păcălit de vulpe” – cântec
„Carnaval, carnaval” – cântec.
Ştiinţă:
Joc didactic
„Rezolvă corect fişa!”
Bibliotecă:
„Povestea preferată”
Construcţii:
„Căsuţa din pădure”
Artă:
Joc de masă:
„Micii artişti”
„Din bucăţi – întreg”

„Eroii din Căsuţa poveştilorI” – Prof. Înv. Preşc. Miron Nina-Diana, GRĂDINIŢA CU PP NR.5 ,,CĂSUŢA FERMECATĂ” VASLUI

SECVENŢELE STRATEGII DIDACTICE DIDACTICE CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Metode şi Mijloace de Forma de EVALUARE procedee învăţământ organizare

SECVENŢELE

 

STRATEGII DIDACTICE

 

DIDACTICE

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC

Metode şi

Mijloace de

Forma de

EVALUARE

procedee

învăţământ

organizare

Moment

Se asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea

       

organizatoric

optimă a activităţii:

 • - se aeriseşte sala de grupă;

 • - mijloacele de învăţământ sunt distribuite în fiecare sector.

Întâlnirea de dimineaţă: .

I. SALUTUL

Copiii se aşează în semicerc. Educatoarea salută copiii :”Bună dimineaţa, Voinicei!”. Toţi copiii răspund la salut, după care se iau de mâini şi formează

Conversaţia

Frontal, în

Cercul Magic. Voinicelul şi Voinicuţa zilei dau startul

perechi

salutului între copii: se iau de mână şi se privesc în ochi în timp ce se salută; ceilalţi copii continuă salutul.

Expunerea

PREZENŢA:

Voinicelul zilei numără fetele absente, iar

Panoul

Voinicuţa numără băieţii absenţi. Se verifică la panoul

Exerciţiul

„Calendarul

Frontal

cu prezenţa dacă toate fotografiile copiilor prezenţi sunt întoarse.

naturii”

 

CALENDARUL NATURII:

       

Meteorologul de serviciu prezintă la « televizor » datele zilei de azi(ziua, luna, anul), anotimpul şi starea vremii în timp ce un alt copil actualizează calendarul naturii prin aşezarea jetoanelor potrivite la panou.

„Televizor”

Frontal

Exerciţiul

II. ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI/ ACTIVITATEA DE GRUP:

„Dacă ai fi un personaj din poveşti, cine ai fi?” – copiii îşi aleg un personaj din poveştile cunoscute, argumentând alegerea făcută.

Conversaţia

Costumaţie de

Educatoarea alege să fie astăzi vrăjitoare, un personaj

Explicaţia

vrăjitoare

Frontal, în

negativ.

perechi

III.NOUTĂŢI/EVENIMENTE/ŞTIREA ZILEI:

Se va realiza prin primirea unei scrisori din partea Zânei Poveştilor.

Scrisoare de la

Deoarece copiii sunt nerăbdători să afle ce conţine scrisoarea, educatoarea le va citi mesajul acesteia:

Expunerea

Zâna Poveştilor

Dragi copii,

Explicaţia

Frontal

Am aflat foarte multe lucruri bune despre voi. De aceea vă provoc la o activitate plină de surprize, joc şi voie bună. Am aflat că vouă vă plac poveştile aşa că, astăzi, aveţi ocazia

Fundal cu Căsuţa Poveştilor

 

să deveniţi eroi din poveşti şi să intraţi în „Căsuţa poveştilor”, unde vă aşteaptă o surpriză. Sunt sigură că veţi reuşi! Mult succes!

       

D-na educatoare vă va explica regulile jocului, să fiţi atenţi şi să o ascultaţi.

Cu mult drag, Zâna

Poveştilor

Captarea şi

Mesajul zilei :

Surpriza

Banner cu

Frontal

 

orientarea

„ Prin joc şi voie bună

mesajul zilei

atenţiei copiilor

Să fim eroi în lumea poveştilor împreună!”

Conversaţia

Anunţarea temei şi a obiectivelor

Copiii sunt anunţaţi că astăzi vor deveni eroi din poveşti. Se vor pregăti la centrele de interes pentru obstacolele pe care le vor avea de depăşit pe parcursul zilei.

Explicaţia

     

Frontal

Se prezintă centrele de interes deschise şi sunt explicate sarcinile de lucru.

Conversaţia

Copiii primesc brăţări colorate – roşu, galben, albastru, verde, alb – fiecare copil se îndreaptă spre centrul de interes care este marcat cu aceeaşi culoare

brăţări colorate – roşu, galben, albastru, verde, alb

Pe grupe

ca cea a brăţării sale, intonând cântecul Culorile se ceartă”(tranziţie)

imagini

din

 

Artă: „Micii artişti”

 

Explicaţia

poveşti, acuarela,

 

Observarea

- să picteze imagini cu personaje din poveşti;

 

Exerciţiul

pensoane, pahare suport pentru apă,

comportamentului

Bibliotecă: „Povestea preferată”

Explicaţia

şerveţele;

Individual

copiilor

- să „citească” imagini din poveştile preferate şi să le

Exerciţiul

imagini

 

din

Pe grupe

Chestionare orală

ordoneze respectând succesiunea evenimentelor;

poveştile „Scufiţa

Roşie”,

 

„Fata

Individual

babei

şi

fata

moşului”, „Capra

cu

trei

iezi”,

„Ursul păcalit de

vulpe”,

„Punguţa

cu

doi

bani”,

panou.

 

Joc de masă: „Din bucăţi – întreg”

 

Explicaţia

 

Individual

-să reconstituie scene din poveşti ;

 

Exerciţiul

puzzle cu imagini din poveşti,

Observarea

 

cuburi scene din poveşti;

comportamentului

Construcţii: „Căsuţa din pădure”

 

Explicaţia

Pe grupe

copiilor

-să

pădure”

îmbine

piesele

pentru

a

realiza

„Căsuţa

din

Exerciţiul

truse de

 

Individual

 

construcţii ,

 
 

carton;

 

Ştiinţă: „Rezolvă corect fişa!”

 

Observaţia

 

În perechi

- să rezolve cât mai corect fişa.

Explicaţia

Colaborarea dintre copii

Sarcina: Formează prin încercuire mulţimi cu 1-5 elemente şi asociază cifra corespunzătoare.

Exerciţiul

fişe de lucru, carioca

 

în timpul lucrului, aprecieri verbale.

   

Metoda activă

     

„Schimbă

perechea”

Obţinerea

Copiii vor lucra pe centre şi vor primi ajutor în caz de

Exerciţiul

 

Pe grupe,

Observarea

Individual

comportamentului

performanţei

nevoie.

Explicaţia

În perechi

copiilor. Aprecieri

Se va urmări ca toţi copiii să lucreze corect. Se acordă sprijin celor care au nevoie.

Demonstraţia

pozitive asupra răspunsurilor copiilor şi asupra modului cum au lucrat fişele.

Încheierea

Copiii au rezolvat corect toate sarcinile pe parcursul

Explicaţia,

Măşti cu

Frontal

Observarea respectării

activităţii

întregii zile. La final vrăjitoarea recunoaşte victoria

demonstraţia,

personaje din

de către copii a

eroilor Voinicei şi îi invită în Căsuţa poveştilor. Ei

exerciţiul, jocul

poveşti, fundal

sărbătoresc reuşita prin dansul tematic „Carnavalul din pădure” şi jocul distractiv „Ştafeta eroilor din poveşti”. Se urmăreşte executarea mişcărilor ritmice specifice dansului, cu respectarea ritmului melodiei şi manifestarea spiritului de echipă şi fair –play.

Căsuţa Poveştilor, mătura vrăjitoarei, CD- player

Pe grupe

mişcărilor de dans, aprecieri pozitive pentru copiii care respectă regulile jocului şi manifestă spirit de echipă.

STRATEGII DIDACTICE EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC EVALUARE DIDACTIC Metode şi Mijloace de Forma de procedee învăţământ organizare
STRATEGII DIDACTICE
EVENIMENTUL
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC
EVALUARE
DIDACTIC
Metode şi
Mijloace de
Forma de
procedee
învăţământ
organizare
0.
1. 2.
3. 4.
5.
1. Moment
organizatoric
Se pregăteşte sala de grupă şi materialul necesar pentru
buna desfăşurare a activităţii.
2.Captarea
Se realizează printr-o scurtă convorbire în cadrul
întâlnirii de dimineaţă la momentul Noutatea zilei când
este prezentată scrisoarea din partea Zânei Poveştilor.
Conversaţie
Scrisoarea
Frontal
Zânei
atenţiei
Surpriza
poveştilor
Lectura
Stimularea
educatoarei
interesului
pentru
Explicaţia
activitate
3. Anunţarea
temei şi enunţarea
obiectivelor
activităţii
Se
propune
desfăşurarea
jocului
,,Eroii
din
Căsuţa
expunerea
baner
Frontal
Stimularea
Poveştilor”.
interesului
pentru
Pe parcursul desfăşurării jocului copiii vor descoperi
multe surprize,vor trebui însă să rezolve corect sarcinile
primite de la vrăjitoare:
activitate
explicaţia
-
numesc povestea din care face parte tabloul;
recunosc personajele din poveşti după siluete, ghicitori,
replici;
-
-
plasează silueta la povestea corectă;
 

- ordonează imaginile în ordinea crescătoare a cifrelor;

       

- aşează tot atâtea flori în coşuleţul Scufiţei Roşii cât indică cifra şi numără peştii din sacul vulpii;

- denumeşte vecinii cifrei ...

5. Dirijarea

 • a) Explicarea regulilor de joc:

       

învăţării

- copilul care va fi ales de mătura fermecată cu ajutorul versurilor:”Cu mătura fermecată/ Eu te voi numi îndată” va rezolva sarcina.

explicaţia

Mătura

Frontal

fermecată

- răspunsurile corecte sunt recompensate cu o piesă din puzzle-ul surpriză, ,,Zâmbărici”.

,,Zâmbărici”.

 • b) Jocul de probă:

,,Supărici”

Copiii recunosc personajul căruia îi aparţine replica şi

Piesă din

povestea din care face parte:

puzzle-ul

Frontal

„Văleu cumătră, talpele mele! Mă rog scoate-mă că-mi

demonstraţia

surpriză

arde inima-n mine!

Cumătră,

mă pârlesc, ard de tot,

Aprecierea

 

rezolvării

corecte

a

 • c) Desfăşurarea jocului

sarcinilor date;

După ce copii au înţeles regulile se trece la executarea jocului propriu-zis. Pe tot parcursul jocului sunt antrenaţi să răspundă toţi copiii.

Expunerea

Varianta I

Mătura

Frontal

fermecată

„Da’ cum să nu!

Dacă

ai poftă de ouă, bate şi tu

cocoşul tău, să facă ouă, şi-i mânca; căci eu aşa am

bătut găina, şi iacătă-o cum ouă.” (baba din „Punguţa cu doi bani”)

Copaci decor

 

“ Mămucă, mămucă, uite ce am păţit noi. Mare foc şi potop au căzut pe capul nostru!” (Ied mic)

Explicaţia

cu sarcini

   

Piese din

Aprecierea

Replici încurcate:

 

puzzle-ul

răspunsurilor

surpriză

date.

apoi

iese

teafăr

şi

de

acolo,

fuga

la fereastra

„ boierului şi începe a trânti cu ciocul în geam şi a zice:

...

Exerciţiul

- Trei iezi cucuieţi/ Mamei uşa descuieţi/ Că mama v- aduce vouă/ Drob de sare în spinare ”; ...

„Moşul: - Dă-mi şi mie. măi babă, nişte ouă că tare mi-i poftă!

Baba: - Ia mai pune-ţi pofta-n cui! Dacă vrei ouă

du-te ...

şi-ţi moaie coada-n baltă şi ai să vezi ce de peşte ai să

prinzi!”

 
 

Problematiza

Ursul: - Bună masa, cumătră?

Tiii,

da’ ce mai de

rea

peşte! Dă-mi şi mie că tare mi-e poftă!

Vulpea: - Dacă ţi-e aşa poftă de peşte

ia

poftim cumetre

Aprecieri

–luând scăunelul şi punându-l deasupra groapei cu pricina – şezi colea să te ospătezi oleacă din ce ne-a dat Dumnezeu!”

Piese din

Frontal

verbale;

puzzle-ul

Varianta II

 

surpriză

Copiii au de rezolvat cinci sarcini care se află ascunse

,,Zâmbărici”.

după copacii de pe marginea drumului poveştilor.

spre Căsuţa

,,Supărici”

Explicaţia

Copaci decor

-numără

peştii

din

sacul

vulpii

şi

asociază

cifra

cu sarcini

 

corespunzătoare;

 

Jetoane cu

   

cifre 1-5

-aşează tot atâtea floricele în coşuleţul Scufiţei Roşii cât

Exerciţiul

îţi indică cifra.

Coşuleţul

Scufiţei Roşii,

-ordonează imaginile din povestea „Capra cu trei iezi” în

flori

ordinea crescătoare a cifrelor.

Problematiza

Siluete peşti, săculeţ pânză,

- aşează la panou personajele cu care s-a întâlnit Fata moşului în drumul său şi precizează ordinea acestora utilizând numeralul ordinal.

rea

imagini povestea „Capra cu trei

- aşează vecinii cifrei ...

iezi”(numerot ate pe spate

Explicaţia

cu cifre 1-

Exerciţiul

5),siluete cu

Problematiza

personaje - ”Fata babei şi

Frontal

Varianta III

rea

fata moşului”

Pe panou sunt desenate două cercuri de culori

„Diagrama

Panou cu

diferite(roşu şi albastru) care se intersectează. Copiii

Venn”

Diagrama

trebuie să aşeze într-un cerc personajele din povestea „Punguţa cu doi bani”, iar în celălalt, personajele din

Venn, siluete

personaje din

poveşti

Aprecierea

respectării

sarcinii date

povestea”Fata babei şi fata moşneagului”. După ce vor aşeza imaginile le voi adresa următoarea întrebare: „Ce

Piesă din

observaţi atunci când priviţi personajele din ambele

puzzle-ul

surpriză

poveşti? Ce credeţi că ar trebui să aşezăm în intersecţia celor două cercuri?”. Copilul care răspunde corect va fi recompensat cu o piesă din puzzle-ul surpriză. („În intersecţia celor două cercuri se aşează personajele comune: baba, moşul”).

Explicaţia

 

Varianta IV

     

Frontal

 

Pe

baza

răspunsurilor

la

ghicitori,

copiii

realizează

Ghicitori

Piramida poveştilor:

 

Exerciţiul

Panou cu

1.Pe cărare tot mergând/ A-ntâlnit lupul flămând./ De

Piramida

sfatul mamei a uitat/ Şi greşeala a costat!/ Ghici, ghici

poveştilor

cine este? (Scufiţa Roşie)

Siluete

Şi pe iezi şi pe Scufiţă/ Imediat i-a înghiţit./ Dar i-a venit

Lupul rău m-a păcălit./ Crezând că-i nepoata mea/

 • 2. A avut o coadă lungă,/ Lungă, mare şi stufoasă/ Şi o

personaje din

de hac cumătra/ Şi vânătorul iscusit!/ Ghici, ghici cine

poveşti

este? (Lup)

„Piramida

Înăuntru l-am poftit/ Şi pe loc m-a şi-nghiţit!/ Ghici,

Poveştilor”

ghici cine este? (Bunica)

mai avea şi astăzi/ Dacă nu se lăcomea/ Să prindă peşte mult din baltă/ Precum vulpea l-a-nvăţat!/ Ghici, ghici cine este? (Ursul)

Piesă din

Tare-i greu să fii ca ea/ Că toţi o vorbesc de rău:/ Spun

 • 3. Cucurigu! Cucurigu!/Hai, deschide iute poarta, /

puzzle-ul

că-i hoaţă, că-i vicleană/ Ori că minte…şi-i pare rău!/

surpriză

Ghici, ghici cine este? (Vulpea)

Moşule, că am venit/ Cu doi bani găsiţi în pungă/Şi cu

Siluete cu

ce-am agonisit./Cucurigu ! Cucurigu!/Strig de zor să m-

personaje

auziţi,/În ograda moşului/Rog cu toţii să poftiţi!

 

Explicația

Tablouri

(Cocoşul)

specifice

 

,,Eticheta

poveştilor:

Varianta V

 

martor”

,,Scufiţa

Se aşează pe covor cinci tablouri specifice poveştilor „Fata babei şi fata moşneagului”, „Punguţa cu doi bani”,

Roşie”, ,,Capra cu trei iezi”, ,,Ursul

 

„Scufiţa Roşie”, „Ursul păcălit de vulpe”, „Capra cu trei iezi”. Se formează grupele de lucru după insemnul primit.(brăţări - 5culori). Copiii selectează doar personajele care fac parte din poveste şi le amplasează pe tablou.

 

păcălit de vulpe”, „Fata babei şi fata moşului”, „Punguţa cu doi bani”

   

Piesă din

Pe grupe

puzzle-ul

surpriză

 

6. Asigurarea

Se cere copiilor ca la semnalul dat să plece în căutarea

Explicaţia

Medalioane

Frontal

Aprecierea

retenţiei, a

altui copil care are pe foaie acelaşi personaj din poveste

,,Bingo”

cu personaje

rezolvării

transferului de

ca el. În momentul în care l-a găsit îl ia de mână şi ies în

din cele cinci

corecte a

cunoştinţe şi

faţă strigând: ,,Bingo!”

Exerciţiul

poveşti

sarcinilor date;

obţinerea

performanţei

TRANZIŢIE: „Carnaval, carnaval”

   

7. Încheierea

Copiii sunt invitaţi să intre în Căsuţa Poveştilor. Acolo ei

   

Pe grupe

 

activităţii

găsesc măşti de carnaval- personaje din poveşti, cu ajutorul cărora vor participa la „Carnavalul din pădure” –

Decor Căsuţa

Perechi

dans tematic.

Exerciţiul

Poveştilor

Frontal

Apreciri

Se revine

la mesajul

zilei

pentru concluzii finale şi

Măşti

stimulative,

sublinierea acestuia:

 

Dansul

personaje din

aplauze.

 

poveşti

 

„ Prin joc şi voie bună Am fost eroi în lumea poveştilor împreună!”

CD – player, CD, puzzle

Copiii primesc stimulente cu personaje din poveşti.

Stimulente cu

personaje din

poveşti

„Eroii din Căsuţa poveştilorI” – Prof. Înv. Preşc. Miron Nina-Diana, GRĂDINIŢA CU PP NR.5 ,,CĂSUŢA FERMECATĂ” VASLUI