Sunteți pe pagina 1din 2

Stagiar __________________________________________

Anul III, Contabilitate


Testul nr. 8.

1. Dispuneţi de următoarele date:


Societatea B absoarbe societatea A; valoarea matematică a unei acţiuni B este de 9 lei/acţiune;
numărul de acţiuni A 15.000 titluri; numărul de acţiuni emise de B este 22.500 titluri.
Care este valoarea nominală a unei acţiuni la A.

2. Societatea comercială A înregistrează un plus de mobilier, evaluat la 40.000 u.m.n, pe care îl


amortizează într-o perioadă de 2 ani.

3. O societate achiziţionează pe data de 9 martie anul 1 un utilaj cu valoarea contabilă de intrare


50.000 lei. Amortizarea se realizează degresiv în 5 ani. Care este valoarea amortizării în primul an de
funcţionare, numărul de ani în care se realizează amortizarea degresivă şi numărul de ani în care se
realizează amortizarea liniară:
a) 11.250 lei 2 ani 3 ani
b) 11.250 lei 3 ani 2 ani
c) 11.250 lei 4 ani 1 an
d) 10.000 lei 3 ani 2 an
e) 10.000 lei 2 ani 3 ani

4. O întreprindere efectuează următoarele tranzacţii: (1) Vinde unui client, pe data de 01.01.N,
mărfuri în valoare de 1.000 lei, condiţiile de plată fiind: 10% din preţ se plăteşte în momentul
vânzării, 50% din preţ se va plăti după un an de la vânzare, iar 40%, după 2 ani de la vânzare. Se
estimează că în acel moment clientul ar putea obţine un credit echivalent de pe piaţa financiară la o
rată a dobânzii de 60%. (2) Încheie un contract pentru executarea unor prestaţii în valoare totală de
1.000 lei, durata de realizare 3 ani, costurile aferente serviciilor prestate pentru fiecare din cei 3 ani:
anul N - 300 lei, anul N+1 - 500 lei, anul N+2 - 400 lei. Contabilizaţi tranzacţiile în condiţiile
aplicării IAS 18 „Venituri” şi determinaţi cifra de afaceri netă în anul N.

5. Care este mărimea ajustării valorii imobilizărilor corporale şi necorporale, cunoscându-se


următoarele elemente (valorile sunt exprimate în mii lei): cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele
cedate 5.000, venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 7.000, venituri din provizioane
pentru deprecierea activelor circulante 8.000, venituri din creanţe reactivate 2.000, venituri din
provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare 5.000, venituri din provizioanele pentru
deprecierea imobilizărilor corporale 800, cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor 2.000.
a) 11.200 mii lei;
b) – 10.000 mii lei;
c) 1.200 mii lei;
d) – 3.800 mii lei;
e) 2.000 mii lei.

6. Valoarea salariilor brute la o societate pe acţiuni este de 250.000 lei. Să se calculeze şi înregistreze
în contabilitate obligaţiile de plată ale societăţii la bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale şi alte
fonduri şi plata efectivă a acestora ( nu se ţine cont de deducerea personală).

7. Se realizează in antrepriza o construcţie pentru care s-a acordat antreprenorului un avans de 90.000
lei, TVA inclus. Costul total al lucrărilor facturate de antreprenor este de 160.000 lei, TVA 24%.
Cum se înregistrează în contabilitate tranzacţiile efectuate in următoarele situaţii:
1. construcţia a fost realizată în scopul închirierii ei viitoare;
2. construcţia a fost realizată în scopul deschiderii unei noi hale de producţie a companiei;
3. construcţia va fi vândută în momentul finalizării ei, destinaţia ei finală fiind bloc de locuinţe.

8. Dispuneţi de următoarele informaţii despre două societăţi comerciale care fuzionează:


Societatea A: active diverse 85.500 lei, datorii 45.000 lei, număr de acţiuni 225 titluri. Societatea B:
active diverse 47.250 lei, datorii 27.000 lei, număr de acţiuni 135 titluri.
Determinaţi câte acţiuni trebuie să primească un acţionar care deţine 45 de acţiuni în cazul în care
societatea B absoarbe societatea A.