Sunteți pe pagina 1din 5

Consiliere : cls.

a VI-a

« Ce-ţi doresc eu ţie, dulce


Românie »
Montaj literar-muzical dedicat zilei de 1
Decembrie

alcătuit de prof.I.Dănău

R. Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie ,


Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?
Braţele nervoase, arma de tărie,
La trecutu-ţi mare, mare viitor!
Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,
Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc;
Căci rămâne stânca, deşi moare valul,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

R. Vis de răzbunare negru ca mormântul


Spada ta de sânge duşman fumegând,
Şi deasupra idrei fluture cu vântul
Visul tău de glorii falnic triumfând,
Spună lumii large steaguri tricoloare,
Spună ce-i poporul mare, românesc,
Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

R. Cântăm libertatea şi numele sfânt


Al ţării străvechi şi-al acestui pământ!
Cu vesele glasuri de tinere firi,
Cuprinşi de-amintirea străbunei măriri,
Spre soare ni-e gândul şi mergem spre el,
Lumina ni-e ţintă şi binele ţel -
Trăiască-ne ţara şi neamul!

1
Cântec: „Hai să-ntindem hora mare”

R. Scumpă ţară românească,


Cuib în care ne-am născut,
Câmp pe care s-a văzut
Vitejia strămoşească,
Scumpă ţară românească,
Te salut!

R. Şi-a mea frunte ţi se-nchină


Ca naintea unui sfânt,
Căci, deşi copil eu sunt,
Inima de dor mi-e plină.
Să te văd mereu regină
Pe pământ.

R. Să ai viaţă de vecie,
Să sporească-al tău popor;
Sub stindardul tricolor
Să nu vezi decât frăţie,
Şi-atunci, dac-o fi să fie,
Pot să mor!

R. Avem o mândră ţară -


Prin timpi de jale-amară
Strămoşii se luptară
S-o scape de stăpâni.
Azi singur noi, românii
Suntem în ea stăpânii,
Sus inima, români!

R. O lege-avem străbună -
Prin veacuri de furtună
Ea n-a putut s-apună
Strivită de păgâni.
Ne-a fost Cel-Sfânt tărie
Şi-n veci o să ne fie:
Sus inima, români!

2
Cântec : « Aşa-i românul »

R. N-au murit la Plevna în zadar


străbunii din legende şi din poveşti,
o dovedesc prea clar
cuvintele: Sunt, Eşti.

R. N-au murit în zadar


părinţii părinţilor noştri la Mărăşeşti,
o dovedeşte prea clar
vorba care-o zic azi: Sunt, Eşti.

R. În Tatra n-au murit în zadar


părinţii noştrii cei tineri, cereşti.
Iată-ne, rostim cu mândrie şi clar:
Sunt, Eşti.

R. Spre voi, viteji al căror sânge a curs - hotarul


apărându-l, -
Îngenunchiat, tot Neamul astăzi îşi nalţă sufletul
şi gândul!...
Spre slava voastră, din altare, se'nalţă fumul de
tămâe,
Viteji a căror nume sfinte neşterse'n veci au să
rămâe!...

R. Fiţi binecuvântaţi în veacuri, voi, păstrători de


vechi hotare, -
Viteji cari aţi căzut în lupte, visând o Românie-
Mare!
De-a pururea mărire vouă în înfloritul Paradis, -
Că voi aţi biruit prin moarte, şi s'a'mplinit al vostru
vis ...

Cântec : « Presăraţi pe-a lor morminte »

R. Noi suntem aici!


Toţi: Suntem aici..
R. Noi suntem aici de când e veşnicia!
3
Toţi: De când e veşnicia…
R. Noi suntem aici dintotdeauna!
Toţi: Dintotdeauna…
R. Şi aici vom sta, mereu , cât va sta pe cer şi
soarele şi luna!
Toţi: Vom sta aici întotdeuna……

R. O rugăciune către ceruri zboară


O rugăciune către Dumnezeu!
Mă rog fierbinte pentru a mea ţară
Şi pentru tine scump poporul meu!
Trăiască-n veci, trăiască neamul meu!

Cântec: « Hora Ardealului (A sosit ziua dreptăţii) »

R. Noi suntem seminţe şi pământul e al nostru,


ştim cel mai bine locul şi patima şi rostul,
ştim cel mai bine legea şi mersul înainte,
suntem după nevoie şi lacrimă şi dinte.

R. Nu cerem nimănuia nimic, însă oricine


dacă el vrea-l numim şi prieten şi vecine.
Aici şi pâinea, sarea, noi o avem la masă,
căci ne-am făcut-o singuri, zidindu-ne o casă.

R. Nu zicem rău de nimeni, stăpâni peste pământ


Noi suntem în picioare, sub noi străbunii sunt.
De-aceea poate-n libertate să lucească,
deasupra noastră, universala boltă albastră.

R. Cine la noi va veni, româneşte-l vom primi.


Că românul aşa ştie, a fi om de omenie.
Cu pâine albă şi sare şi cu pace la hotare!
Şi românului îi place, liber să trăiască-n pace.
Să trăiască, să muncească,
Pruncii-n pace să şi-i crească!

4
R. Zburaţi porumbei , zburaţi, peste creste de
Carpaţi!
Zburaţi porumbei în zare şi duceţi în lumea mare,
Duceţi în lume solie, de pace şi prietenie
Din frumoasa Românie!

R. Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,


Tânără mireasă, mamă cu amor!
Fiii tăi trăiască numai în frăţie
Ca a nopţii stele, ca a zilei zori,
Viaţă în vecie, glorii, bucurie,
Arme cu tărie, suflet românesc,
Vis de vitejie, fală şi mândrie,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc!

Cântec: ”Hora unirii”