Sunteți pe pagina 1din 4

bOLIM$€PIADA DE MATEMATICĂ

//€/€ETAPA PE ȘCOALA
FE€BRUARIE 2012
€€€CLASA a VI-a

1. a) Să se arate că numărul 𝑎⋲ ℕ, unde:

 
a  2 3  2 3  2 4  2 5  ...  210 
1

1
 ... 
1 

 1  2  ...  1024 1  2  ...  1025 1  2  ...  2047 

b) Suma dintre produsul și raportul a două numere naturale nenule este 260.

Să se afle numerele.

2. a) Se dau numerele naturale 𝑎 = 7  3 și 𝑏 = 20  3 . Aflați restul


2011 2013

împărțirii lui 𝑎 la 𝑏.

0,2( 4)
b) Două unghiuri complementare au raportul măsurilor lor egal cu .
0,4( 2)

Să se afle măsurile celor două unghiuri.

3. Se consideră triunghiul ABC cu AB = AC. Fie M mijlocul lui AC, iar D un


punct oarecare pe (BM, în ordinea B,M,D,astfel încât AD = AC. Dacă E este
mijlocul lui AB și F este mijlocul lui AD, să se arate ca:

a) triunghiurile AEC și AMB sunt congruente

b) BD = CF + CE

4. În figura de mai jos punctele A, O, B sunt coliniare și semidreptele punctate


sunt bisectoare. Aflați unghiurile necunoscute.

F
E

D G

C ? 31˚ ?
?
?
A 19˚ B
O
Rezolvare

1. a) Să se arate că numărul 𝑎⋲ ℕ, unde:

  
a  2 3  2 3  2 4  2 5  ...  210 
1

1
 ... 
1 

 1  2  ...  1024 1  2  ...  1025 1  2  ...  2047 

b) Suma dintre produsul și raportul a două numere naturale nenule este 260.

Să se afle numerele.

Rezolvare:

S1 = 23 + 23 + 24 + 25 + … + 210 = 2 ∙ 23 + 24 + 25 + … + 210 =

= 24 + 24 + 25 + … + 210 = 2 ∙ 24 + 25 + … + 210 =

= 25 + 25 + … + 210 = ... = 210 + 210 = 2 ∙ 210 = 211

1 1 1
S2 =   ...  =
1  2  ...  1024 1  2  ...  1025 1  2  ...  2047

1 1 1 2 2 2
=   ...  =   ...  =
1024  1025 1025  1026 2047  2048 1024 1025 1025  1026 2047  2048
2 2 2

1 1 1
= 2∙(   ...  )
1024  1025 1025  1026 2047  2048

pentru 𝑛 ∈ 1024,1025,...,2047:
1 1 1
Folosim egalitatea  
n(n  1) n n  1

1 1 1
 
1024  1025 1024 1025

1 1 1
 
1025  1026 1025 1026

.............................................

1 1 1
 
2047  2048 2047 2048

2)
1 1 1 1 1 1
  ...    
1024  1025 1025 1026 2047  2048 1024 2048 2048

1 2048  2
Atunci 𝑎 = S1∙ S2 = 211  2    2∈ ℕ
2048 2048
b) Fie 𝑎 și 𝑏 numerele naturale căutate. Din informația problemei obținem ecuația:

a
𝑎𝑏 + = 260
b

a
Din această egalitate rezultă că ∈ ℕ. Într-adevăr din egalitate avem:
b

a a
= 260 −𝑎𝑏 , dar 𝑎, 𝑏 ∈ ℕ ⇒ 𝑎𝑏 ∈ ℕ și 260 ∈ ℕ ⇒ 260 −𝑎𝑏 ⋲ ℕ ⇒ ∈ ℕ
b b

a def
Dacă ∈ ℕ ⇒ 𝑏 divide pe 𝑎 ⇒ există 𝑘 ∈ ℕ astfel încât 𝑎 = 𝑏 ∙ 𝑘. Înlocuim în ecuație:
b

bk
b2  k   260 ⇒ b 2  k  k  260 ⇒ k (b 2  1)  260
b

  
Dar 260 = 26 ∙ 10 = 26 9  1 = 26 32  1 și din egalitatea k (b 2  1)  26 32  1 rezultă că 
𝑏 = 3 și 𝑘 = 26 ⇒ 𝑎 = 26 ∙ 3 ⇒ 𝑎 = 78

2. a) Se dau numerele naturale 𝑎 = 7  32013 și 𝑏 = 20  32011 . Aflați restul


împărțirii lui 𝑎 la 𝑏.
0,2( 4)
b) Două unghiuri complementare au raportul măsurilor lor egal cu .
0,4( 2)
Să se afle măsurile celor două unghiuri.
Rezolvare:
a) a  7  32013  7  32  32011  7  9  32011  63  32011  60  3  32011  60  32011  3  32011 
 
3  20  32011  32012  3  20  32011  32012  3  b  32012 , deci:
a  3  b  32011
Această exprimare seamănă cu teorema împărtiri cu rest, mai rămâne de arătat că 32012 poate fi
un rest, adică faptul că restul este mai mic decât împărțitorul.
Dar 32012  3  32011 < 20  32011
Deci 32011 poate fi restul împărțirii la 20  32011 . Așadar restul este 32012
a 0,2(4)
b) Fie a și b măsurile unghiurilor complementare. Atunci  și a  b  90
b 0,4(2)
Mai întâi se calculează raportul dat:
24  2
0,2(4) 22 38 22 90 22 11 a 11 11
 90  :     ⇒  ⇒ a   b . Înlocuim în ecuația a
0,4(2) 42  4 90 90 90 38 38 19 b 19 19
90
11  11  30 19
doua:  b  b  90 ⇒  19) 1b  90 ⇒  b  90 ⇒ 𝑏 = 90 ∙ ⇒ b  319 ⇒ b  57
19  19  19 30
11 11
a  b ⇒ a   57 ⇒ a  33
19 19
3. Se consideră triunghiul ABC cu AB = AC. Fie M mijlocul lui AC, iar D un punct oarecare
pe (BM, în ordinea B,M,D,astfel încât AD = AC. Dacă E este mijlocul lui AB și F este
mijlocul lui AD, să se arate ca:
a) triunghiurile AEC și AMB sunt congruente
b) BD = CF + CE
Rezolvare:
1 1
a) AE = AB = AC = AM (1)
2 2
EC și BM sunt mediane corespunzătoare laturilor egale ale A F D
triunghiului isoscel rezultă că EC = BM (2)
AC = AB (3) E M
Din (1),(2) și (3) ⇒ ∆AEC ≡ ∆AMB (L.L.L.)
b) BD = BM + MD (4). Se știe deja că BM = CE și
arătăm că MD = CF.
B C
Din ipoteză AD = AC
1 1
AM = AC = AD = AF
2 2
∢A = ∢A
Din ultimele trei relații ⇒ ∆ADM ≡ ∆ACF(L.U.L.) ⇒ DM ≡ CF
Înlocuim în (4) și avem: BD = CE + CF
4. În figura de mai jos punctele A, O, B sunt coliniare și semidreptele punctate sunt
bisectoare. Aflați unghiurile necunoscute.
Rezolvare:
def
(OC este bisectoarea lui ∢AOD ⇒ ∢COD = ∢ AOC = 19˚
def
(OE este bisectoarea lui ∢DOF ⇒ ∢DOE = ∢ EOF = 31˚
def
(OC este bisectoarea lui ∢AOD ⇒ ∢AOD = 2·∢AOC = 2·19˚ = 38˚
def
(OE este bisectoarea lui ∢DOF ⇒ ∢DOF = 2·∢EOF = 2·31˚ = 62˚
∢FOB = ∢AOB ‒ (∢AOD + ∢DOF) = 180˚ ‒ (38˚ + 62˚) = 180˚ ‒ 100˚ = 80˚
def ∢FOB 80˚
(OG este bisectoarea lui ∢FOB ⇒ ∢FOG = ∢GOB = = = 40˚
2 2

F
E

D G

C ? 31˚ ?
?
?
19˚
A B
O