Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORT DE SELECTIE INDIVIDUAL - Sm 6.2 - SES.

01/2016
Sesiunea nr. M6.2 - 01/16-28.07.2016 / Etapa lunara: 1 (28.07.2016 - 31.08.2016) Masura 0620

Numărul proiectelor selectate pentru finanţare: 1

Valoarea publica totala a proiectelor selectate pentru finantare: 70,000.00 Euro

Punctaj estimat (autoevaluare, prescoring)


Cod proiect Data Localizare proiect Crit

Punctaj AFIR
Licitatie
Codificare de rezerva

Nr.
Titlu proiect Solicitant
crt.
Sub-măsură

Nr. ordine
Regiune
Măsură

Judeţ
Etapa lunara

CS1
An Luna Zi Judeţ Localitate
An

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lista proiectelor selectate pentru finantare


Punctaj estimat (autoevaluare, prescoring)
Cod proiect Data Localizare proiect Crit

Punctaj AFIR
Licitatie
Codificare de rezerva

Nr.
Titlu proiect Solicitant
crt.
Sub-măsură

Nr. ordine
Regiune
Măsură

Judeţ
Etapa lunara

CS1
An Luna Zi Judeţ Localitate
An

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CONSTRUIRE PENSIUNE
Comuna/Or
AGROTURISTICĂ ÎN CORUTIU REMUS
1 06 20 0000 01 16 6 13 01440 2016 07 31 CLUJ as RISCA 70.0000 70.0000 -
COMUNA RÂȘCA, LEONTIN PFA
Sat RISCA
JUDEȚUL CLUJ

Număr proiecte selectate pentru finanţare 1 Valoare pub


DIVIDUAL - Sm 6.2 - SES.01/2016

Criterii de
Criterii de selecţie departajare

Criterii

comercializare/activitati
Total de
Valoare Valoare cumulat Eligibilit

prestate > 30%


eligibilă publică (valoare ate
publică) neîndep

Procent
linite
CS2

CS3

CS4

20 21 22 23 24 25 26 27

selectate pentru finantare


Criterii de
Criterii de selecţie departajare

Criterii

comercializare/activitati
Total de
Valoare Valoare cumulat Eligibilit

prestate > 30%


eligibilă publică (valoare ate
publică) neîndep

Procent
linite

CS2

CS3

CS4
20 21 22 23 24 25 26 27

35.0000 10.0000 25.0000 40.53 70,000.00 70,000.00 70,000.00

Valoare publică totală 70,000.00