Sunteți pe pagina 1din 4

Raport de Selecţie lunar - submasura 4.

2a, etapa lunara 3, DI 3A,


Sesiunea nr. M4.2a - 01/19 - 19.08.2019 / Etapa lunara: 3 (01.10.2019 - 31.10.2019) Masura 042A

Suma alocată pe sesiune: 10,000,000.00 Euro

Suma ramasa disponibila pentru luna/lunile urmatoare: 8,986,433.00 Euro

Suma rezervată conform art.5, alin (3): 0.00 Euro

Suma rezervată pentru proiectele contestate din etapa anterioară: 0.00 EURO

Valoarea publică totală a contestaţiilor depuse din etapa anterioară: 0.00 EURO

Numarul proiectelor depuse in luna (01.10.2019 - 31.10.2019) cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar (30 de puncte): 1

Numărul proiectelor depuse în lunile anterioare si incluse in raportul din luna curenta: 0
Valoarea publica totala a proiectelor depuse in luna (01.10.2019 - 31.10.2019) cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar (30 de puncte): 113,567.00
Euro
Valoarea publica totala a proiectelor depuse in lunile anterioare si incluse in raportul din luna curenta: 0.00 Euro

Numărul proiectelor selectate pentru finanţare, in luna (01.10.2019 - 31.10.2019): 1

Valoarea publica totala a proiectelor selectate pentru finantare, in luna (01.10.2019 - 31.10.2019): 113,567.00 Euro

Cod proiect Data Localizare proiect

Punctaj estimat (autoevaluare, pre


Licitatie

Punctaj AFIR
Codificare de reze

Nr.c
Titlu proiect Solicitant
Sub-măsură

rt.
Nr. ordine
Regiune
Măsură

Judeţ

An Luna Zi Judeţ Localitate

Page 1 of 4
Punctaj estimat (autoevaluare, prescoring)

Punctaj AFIR
Codificare de rezerva

Nr.c
Titlu proiect Solicitant
Sub-măsură

rt.

Nr. ordine
Regiune
Măsură

Judeţ
Etapa lunara

An Luna Zi Judeţ Localitate


An

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Lista proiectelor selectate pentru finantare pentru luna (01.10.2019

MODERNIZAREA ACTIVITATII
Comuna/Oras ORAS
DE PRELUCRARE A BIOFRUCT ZEN
1 04 2A D000 03 19 8 42 00040 2019 10 31 ILFOV MAGURELE Sat 40.0000 40.0000
FRUCTELOR IN MAGURELE, SRL
MAGURELE
JUDETUL ILFOV

Număr proiecte selectate pentru finanţare 1

Page 2 of 4
neîndeplinite
Eligibilitate
Criterii de
(valoare
cumulat

publică)
Total
Valoare
publică
eligibilă
Valoare
prioritar
Sector

Page 3 of 4
Solicitantul este formă a
(cooperative și grupuri de p

Criterii de departajare
Solicitantul se încadrează î
microîntreprinder
etapa lunara 3, DI 3A, ses.01/2019 - SELECTATE

Proiectul care vizează ob


produse procesate din fruct
prioritare prezente în sM 4.1a
exploataţii pomicole (Piers
cais, cireş, arbuşti, m
CS3

Criterii de selecţie
CS2
CS1
neîndeplinite
Eligibilitate
Criterii de

29

113,567.00
227,134.00 113,567.00 113,567.00
(valoare
cumulat

publică)
Total

28
Valoare
publică

27
eligibilă
Valoare

26
prioritar
Sector

25

Page 4 of 4
Solicitantul este formă asociativă
NU
24

(cooperative și grupuri de producători)?


Solicitantul se încadrează în categoria

DA
23

microîntreprinderi?
Proiectul care vizează obţinerea de
produse procesate din fructele speciilor

DA
prioritare prezente în sM 4.1a – Investiţii în
22

Valoare publică totală


exploataţii pomicole (Piersic, nectarin,
cais, cireş, arbuşti, măr)?

0.0000 40.0000 0.0000


CS3

21

antare pentru luna (01.10.2019 - 31.10.2019)


CS2

20
CS1

19