Sunteți pe pagina 1din 1

ERATA la Raport de Selecţie - etapa 2/2017 - infiintare

Sesiunea nr. M4.2 GBER - 01/17-01.08.2017 / Etapa lunara: 2 (01.09.2017 - 30.09.2017) Masura G420

Suma alocată pe sesiune: 21,000,000.00 Euro

Suma ramasa disponibila pentru luna/lunile urmatoare: 12,233,901.00 Euro

Suma rezervată pentru proiectele contestate din etapa anterioară: 0.00 EURO

Valoarea publică totală a contestaţiilor depuse din etapa anterioară: 0.00 EURO

Numarul proiectelor depuse in luna (01.09.2017 - 30.09.2017) cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar (30 de puncte): 3

Numărul proiectelor depuse în lunile anterioare si incluse in raportul din luna curenta: 0

Valoarea publica totala a proiectelor depuse in luna (01.09.2017 - 30.09.2017) cu punctajul mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar (30 de puncte): 5,253,111.00 Euro

Valoarea publica totala a proiectelor depuse in lunile anterioare si incluse in raportul din luna curenta: 0.00 Euro

Numărul proiectelor selectate pentru finanţare, in luna (01.09.2017 - 30.09.2017): 3

Valoarea publica totala a proiectelor selectate pentru finantare, in luna (01.09.2017 - 30.09.2017): 5,250,136.00 Euro

Criterii de

Punctaj estimat (autoevaluare,


Cod proiect Data Localizare proiect Criterii de selecţie departajare

CORECTAT

Punctaj AFIR
prescoring)
Codificare de rezerva

Total cumulat
Nr.c Valoare
Licitatie Titlu proiect Solicitant Valoare publică (valoare

Dimensiunea
intreprinderii
Sub-măsură

rt. eligibilă
Nr. ordine

publică)
Regiune
Măsură

Judeţ

CS1

CS2

CS3

CS4
An Luna Zi Judeţ Localitate
lunara
Etapa

Valoare Valoare
An

eligibilă GBER publica GBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30

Lista proiectelor selectate pentru finantare pentru luna (01.09.2017 - 30.09.2017)

INVESTIȚIE INIȚIALĂ PENTRU O NOUĂ


ACTIVITATE ECONOMICĂ PE SCHEMA
GBER (4.2) PRIVIND ÎNFIINȚAREA UNEI NOI
Comuna/Oras FRECATEI Sat
1 04 20 G0I0 02 17 2 38 00011 2017 09 29 UNITĂȚI DE PRODUCȚIE DE PANIFICATIE SC CRISTAL PROIECT SRL TULCEA 55.0000 55.0000 25.0000 15.0000 0.0000 15.0000 MICRO 4,999,908.00 2,499,954.00 2,499,954.00 4,999,908.00 2,499,954.00
CATALOI
PRIN UTILIZAREA DE ECHIPAMENTE
PERFORMANTE LA SC CRISTAL PROIECT
SRL

“INFIINTARE SECTIE DE PRODUCTIE Comuna/Oras MUNICIPIUL


2 04 20 GPI0 02 17 8 12 00017 2017 09 07 SC LORENZ FOOD IND SRL CALARASI 50.0000 50.0000 20.0000 15.0000 0.0000 15.0000 MICRO 506,464.00 253,232.00 2,753,186.00 500,514.00 250,257.00
COFETARIE CONGELATA” OLTENITA Sat OLTENITA

INVESTIȚIE INIȚIALĂ PENTRU O NOUĂ


ACTIVITATE ECONOMICĂ PE SCHEMA
GBER (4.2) PRIVIND ÎNFIINȚAREA UNEI NOI
SC CONSTRUCT DESIGN Comuna/Oras FRECATEI Sat
3 04 20 G0I0 02 17 2 38 00010 2017 09 29 UNITĂȚI DE PRODUCȚIE DE PATISERIE TULCEA 40.0000 40.0000 25.0000 0.0000 0.0000 15.0000 MICRO 4,999,850.00 2,499,925.00 5,253,111.00 4,999,850.00 2,499,925.00
SRL CATALOI
PRIN UTILIZAREA DE ECHIPAMENTE
PERFORMANTE LA SC CONSTRUCT
DESIGN SRL