Sunteți pe pagina 1din 1

VIZIUNEA

echipa 5 N

PLANIFICARE URBANĂ STRATEGICĂ ŞI OPERAŢIONALĂ

MAGISTRALA M7 - ZONA LIBERTY

LEGENDĂ Locuire individuală


Zona studiată, o reușită în ceea ce privește îmbinarea caracterului de pol de activități și zonă de tranzit care leagă Circulație de gradul 1 Locuințe colective mici
centrul orașului de zonele periferice, reprezintă un punct important la nivelul orașului București. Circulație de gradul 2
Locuințe colective P+8
Circulație de gradul 3
Pe Calea Rahova este dezvoltat un pol de activități comerciale și sociale de loisir ce deservește zona atât la nivel Producție și servicii
local în ceea ce privește funcțiunile conexe locuirii, cât și zona la nivel de sector în ceea ce privește funcțiunile Circulație de gradul 4
economice și generatoare de locuri de muncă, fiind totodată o zonă reprezentativă pentru imaginea sectorului 5. Circulație propusă Fundătură cu spațiu de
Indicele de trafic este redus, gradul de accesibilitate este ridicat, transportul public este eficientizat și conform Circulație pietonală amplă întoarcere
standardelor unei capitale europene, fiind cea mai utilizată metodă de deplasare. Parcare supraetajată
Zona se autosusține, beneficiind de o economie diversificată și prosperă, mai ales cea de tip comercial și a
serviciilor, în zona marilor artere de circulație. Gradul de atractivitate al zonei este amplificat de o nouă Pol comercial
activitate, industria creativă, localizată în fostele zone industriale de pe Strada Progresului, în vecinătatea a doi
poli educaționali. Arterele de importanță majoră, beneficiază de spații pietonale ample și atractive, îmbogățite Pol educațional
cu plantații de aliniament și relaționate cu activitățile comerciale și serviciile.
Zona reprezintă un exemplu de incluziune și accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități și probleme locomotorii. Spațiu verde public amenjat
Noile complexuri rezidențiale au recăpătat interesul zonei, favorizând astfel interesul pieței imobiliare și
implicit tendința de reabilitare și reciclare a fondului construit, prin interesul mărit atât al dezvoltatorilor imobiliari, Conversie funcțională -
cât și al celorlalți actori urbani. industrie creativă
Imaginea urbană este una omogenă, ce creează armonie între elemente diferite. Construcțiile noi,cu fronturi și stiluri Renovare fronturi
arhitecturale unitare de pe Calea Rahovei și Șoseaua Viilor, alături de renovarea construcțiilor de pe Calea Rahovei,
Șoseaua Viilor, Strada Nădăud, Strada Spătarul Preda și Calea Ferentari, oferă o imagine continuă Fronturi noi cu regim >P+4
la nivelul arterelor de mare importanță.
Zona beneficiază de spații verzi conectate prin trasee pietonale de spațiile verzi de importanță majoră de la nivelul Zona mixtă
orașului. Spațiile dintre blocuri și-au redobândit caracterul de spațiu public verde și au acum un grad mai crescut Perdea de vegetație
de utilitate în scop recreativ, ele devenind o parte importantă a sistemului de spații verzi. Vegetație de aliniament
Restructurarea țesutului
Zona LIBERTY un cartier eficient, în care locuitorii se bucură de o calitate a locuirii ridicată,dezvoltată într-un cadru
sănătos,datorat lipsei poluării și creșterii numărului și calității spațiilor publice, demersuri ce au constituit o prioritate
în planificarea strategică.
* Accent de înălțime

AMUZA MONICA-GABRIELA DUMITRESCU ANA BOGDANA IONIȚĂ ANDREEA-CRISTINA MĂRGĂRIT FRANCISC CRISTIAN BUSTIHAN VICTOR COSMIN ȘTEFAN MIHAI