Sunteți pe pagina 1din 4

ANALIZA SECTORULUI DE ACTIVITATE

ANALIZA MEDIULUI CONCURENŢIAL AL ORGANIZAŢIEI:


• ANALIZA MEDIULUI ECONOMIC GENERAL (modelul P.E.S.T.)
• ANALIZA SECTORULUI DE ACTIVITATE (modelul Porter)

1. ANALIZA MEDIULUI ECONOMIC GENERAL (Analiza P.E.S.T.):


 factori Politici: modificări legislative care afectează sectorul de activitate; modificări în normele
comerciale internaţionale
 factori Economici: dinamica indicatorilor macroeconomici (PIB, rata dobânzii, inflaţie, şomaj);
costul utilităţilor
 factori Socio-culturali: indicatori demografici (spor natural, structura de vârstă); modificări
regionale; stil de viaţă
 factori Tehnologici: dezvoltări semnificative în sector, noi produse etc

2. ANALIZA SECTORULUI DE ACTIVITATE (modelul Porter)

POTENŢIALI NOI CONCURENŢI

FURNIZORI CONCURENŢA CLIENŢI


DIN SECTOR

Produse de substitutie

I. Potenţiali noi concurenţi


bariere la intrare
• Economiile de scară
• Gradul de diferenţiere al serviciilor
• Mărimea capitalului necesar
• Accesul la reţeaua de distribuţie
• Restricţii de natură legislativă

Economiile de scară
• Avantaje de cost ale organizației ca rezultat al dezvoltării sale
• Costul mediu unitar scade odată cu majorarea volumului fizic al producției
Sursele economiilor de scară:
• Aprovizionare, prețuri de aprovizionare mai scăzute (ikea)
• Tehnologice (apple)
• Financiare, rate ale dobânzilor mai scăzute
• Efectul de experiență

BARIERE LA IEŞIRE
• economice: gradul de specializare al activelor
• strategice: complementaritatea dintre un sector şi altul
• politice/sociale: consideraţii guvernamentale
• psihologice: comportamentul managerilor

II. FURNIZORII SECTORULUI


• De materii prime, materiale
• De utilităţi
• De capital (instituţii financiare)
• De forţă de muncă (sindicate)
au o putere ridicată de negociere dacă:
 Sunt mai concentraţi decât sectorul-client
 Nu sunt concuraţi de servicii de substituţie
 Serviciul prestat este un mijloc important de producţie pentru client
III. CLIENŢII SECTORULUI
au o putere ridicată de negociere dacă:
• prezintă un grad mai ridicat de concentrare decât sectorul - furnizor
• ponderea serviciilor achiziţionate este mare în costul total
• costurile de transfer sunt minime
• serviciile sunt puţin diferenţiate
IV. PRODUSE DE SUBSTITUŢIE
îndeplinesc aceleaşi funcţii pentru client ca şi serviciul din sectorul analizat
Acele sectoare ale căror servicii au un raport calitate - preţ mai competitiv
• Telecomunicaţii: telefonie fixă vs. Telefonie mobila vs. Voip
• Cinematografia clasică vs. Dvd
• Fotografia clasică (pe film) vs. Fotografia digitală
• Alimentația bio

V. CONCURENŢA DIN SECTOR


FORMELE DE MANIFESTARE:
 războiul preţurilor
 campanii publicitare
 serviciile post-vânzare etc.
CAUZELE UNEI RIVALITĂŢI INTENSE:
 concurenţi numeroşi şi relativ egali ca putere
 ritmul lent de creştere al sectorului
 ponderea mare a cheltuielilor fixe
TIPURI DE CONCURENŢĂ
1. CONCURENŢA “EXTENSIVĂ”: bazată pe creşterea generală a sectorului
2. CONCURENŢA “INTENSIVĂ”: bazată pe cote de piaţă

STRATEGII DE MARKETING DIN ANALIZA SWOT


1. Strategii de tipul SO - strategii agresive - utilizează punctele forte ale companiei în scopul
fructificării oportunităţilor oferite de piaţă
2. Strategii ST - strategii de diversificare - utilizează punctele forte ale organizaţiei în scopul
depăşirii ameninţărilor pe care mediul extern le generează
3. Strategii WO - strategii de reorientare - utilizează oportunităţile oferite de mediul extern pentru
depăşirea propriilor puncte slabe
4. Strategii WT strategii defensive - au ca scop evitarea ameninţărilor mediului extern mai ales
dacă organizaţia deţine numeroase puncte slabe