Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 30.03.2017
UNITATEA DE ÎNVAȚARE: Grădinița NR. 30 ,,PINOCCHIO”
GRUPA: Grupa MARE A
PROPUNĂTOR: Lungu Florentina
EDUCATOARE: Teodor Romina
TEMA ANUALĂ: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA SĂPĂMÂNALĂ: ,,Verde crud de primăvară”
SUBIECTUL ACTIVITĂȚII: ,,Fluturii vin la flori” - joc didactic
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare
DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul științe – Activitate matematică

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
– consolidarea cunoștințelor și deprinderilor matematice de utilizare a numerelor în concentrul 1- 9, exprimate
într-un limbaj corespunzator;
– consolidare deprinderilor de a raporta numărul la cantitate și cantitatea la număr.

OBIECTIVE DE REFERINTĂ:
- să numere de la 1 la 9 recunoscând grupele cu 1- 9 obiecte și cifrele corespunzătoare;
- să înțeleagă și să numească relațiile spațiale relative, să plaseze obiecte într-un spațiu dar ori să se plaseze
corect el însuși în raport cu un reper dat.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:ADE - Domeniul ştiinţă ( Activitate matematică ) - joc didactic :
- O1 -să identifice obiectele de pe tabla magnetică;
- O2 -să formeze grupe de obiecte , respectând criteriile date de educatoare ( culoare, formă, mărime);
- O3 -să utilizeze cardinalul grupei realizând corespondența cantitate – număr în limitele 1- 9;
- O4 -să compare grupe de obiecte după indicatorul de cantitate;
- O5 -să motiveze acțiunea în termini matematici folosind noțiuni ca: ,,multe”, ,,puține”.

STRATEGII DIDACTICE:

 METODE SI PROCEDEE: conversația, explicația, observația, jocul, demonstrația, exercițiul,


problematizarea

 MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Flori confecționate din carton în culorile: roșu, violet, galben, portocaliu și
pentru fiecare copil fluturi din hartie colorată de aceleași culori, bețișoare, tabla magnetică, fluier

 FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri mici

SARCINA DIDACTICĂ: Raportarea corectă a numărului la cantitate și cantitatea la număr, recunoașterea și


precizarea locului fiecărui numar în șirul numeric
CONŢINUTUL JOCULUI: formarea şirului crescător, recunoaşterea cifrelor de la 1- 9, asocierea cifrei la cantitate,
identificarea vecinilor unui număr dat, exerciţii de adunare şi scădere cu o unitate în limitele 1- 9.
REGULI DE JOC:
 jocul se desfăşoară cu întreaga subgrupă;
 sarcinile de lucru sunt rezolvate individual;

 răspunsurile corecte sunt evidenţiate;

 răspunde copilul care este numit de educatoare.

ELEMENTE DE JOC: mişcarea, aplauzele, mânuirea materialelor, închiderea si deschiderea ochilor, împărțirea
florilor și a fluturilor, ghicitori, surpriza.
ETAPELE LECŢIEI OB. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL ACTIVITĂȚII DO RESURSE
OP. ZAR
ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTOAREI ACTIVITATEA E a b c
ELEVILOR

1. Moment Pregătesc materialele necesare Se pregătesc pentru 1 Conversaţia Frontal


organizatoric desfăşurării lecţiei. începerea activității. min.
Stabilesc liniştea şi ordinea în clasă.

2. Captarea O1 Le voi spune copiilor ghicitori despre: Sunt atenți și 2 Conversaţia


atenţiei primăvară, fluturi și flori răspund la min. Frontal
întrebări/ghicitori Exerciţiul

3. Anunţarea Voi anunța copii că astăzi vom face un Ascultă cu atenție 2 Conversația
subiectului şi a joc matematic care se numește şi reţin titlul min. Frontal
obiectivelor ,,Fluturii vin la flori”. activității. Explicaţia

Apoi le voi spune că fiecare copil v-a


primi un fluturaș sau o floricică, în
funcție de preferințe și vor trebuii să
formeze grupuri de fluturași de aceeași
culoare, să ghicescă numarul care
lipsește, să numere toate floricelele, să
spună cu cât sunt mai mulți fluturași
etc.(Regulile jocului)
4. Dirijarea O2 Voi cere copiilor să denumească Copii participă la 18 Fluturi
consolidării. materialele/obiectele de pe tabla min. Conversaţia Frontal
conversația cu
magnetică precizându-le Flori
O3 caracteristicele lor prin atribute de educatoarea. Observația
culoare,forma,marime. Tabla
Împart fluturi și flori copiilor îm funcție mag- Indivi-
de preferințe. Explicaţia netica dual

Le voi cere copiilor să facem un joc de


probă raportând numărul (5) la
cantitate (flori)
O4 Exerciţiul Frontal
Apoi le voi cere copiilor care au fluturi
în mâna să formeze un șir și celor care
O5 au flori să formeze alt șir.

Voi spune prima probă:


-La fluieratul meu fluturii mov vin la
florile move.

-Voi ascunde un fluture și le voi cere Conversaţia Indivi-


sa sesizeze al câtelea fluturaș a zburat dual
și a câta floare a rămas fără fluturaș;

-Voi cere să se stabilescă vecinii


numerelor în șirurile formate utilizând
numeralul ordinal și limbajul matematic
adecvat Exerciţiul Frontal

-Le voi spune să ia fluturașul așezat


pe tabla magnetică între al doilea și al
patrulea fluturaș și să-l așeze pe a
șasea floare.
-Să zboare al treilea fluturaș și să se Frontal
așeze pe floarea aflată în șirul florilor
între a treia și a cincea.

-Le voi spune sa așeze primul și ultimul


fluturaș pe masă.

-Toți fluturii și toate floricelele au plecat


la culacare (toți copii se chemuiesc)

- Vom merge la masuțele de lucru


5. Evaluarea copiii vor primi o fișă cu exerciții ce Rezolvă exerciţiile 5 Conversația Fişe Indi-
cunoştinţelor O3 necesită munca independentă. de pe fişe. min. de vidu-
(complicarea (ANEXA 1) Explicația mun- al
jocului) ca
În timp ce copii lucrează, le voi oferii inde-
informații suplimentare și voi intervenii pen-
acolo unde este necesar. dentă

Se explică sarcinile de rezolvat, se


precizează timpul de lucru.

Voi corecta fișele.

6. Aprecieri și Copiii vor primi feedback pe baza Ascultă cu atenţie. 2 Aprecierea Sticker Frontal
recomandări activității lor la oră și un sticker în piept. min. verbală