Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.19 “ Ludovic Cosma”


DATA: 26.03.2019
CLASA: a IV-a
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA TEMATICĂ: „Elemente de geometrie”
SUBIECTUL: „Drepte perpendiculare. Drepte paralele”
TIPUL LECȚIEI: predare
DURATA: 50 minute
COMPETENȚE SPECIFICE:
3.2. Explorarea caracteristicilor, relațiilor și a proprietăților figurilor și a corpurilor
geometrice identificate în diferite contexte.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1- Să identifice dreptele perpendiculare și dreptele paralele în diferite situații, precizând
caracteristicile acestora;
O2- Să reprezinte prin desen folosind rigla, notând dreptele perpendiculare și dreptele
paralele;
O3- Să definească corect noțiunile: perpendicular și paralele.

STATEGIA DIDACTICĂ:
Metode și procedee: conversația, demonstrația, observația, explicația, exercițiul.
Mijloace de învățământ: hârtie colorată, riglă, manuale, tablă, fișe de lucru.
Forme de organizare: frontal, individual.
BIBLIOGRAFIE:
 Programa şcolară pentru clasa a IV-a, disciplina Matematică , nr. 3919/20.04.2005
 Manual școlar pentru clasa a-IV-a , Matematică- semestrul 2
Resurse
Etapele lecției Ob. Activitatea propunătoarei Activitatea elevilor Metode și Forme de Mijloace de Evaluarea
Op. procedee organizare învățământ
Pregătesc materialele
necesare desfăşurării Pregătesc materialele
1.Moment lecţiei. necesare lecţiei.
organizatoric Se asigură condiţiile Se pregătesc pentru Frontal
1 min necesare pentru buna începerea orei.
desfăşurare a lecţiei.
Verificarea cantitativă a
temei: Observația
2.Verificarea -observă dacă elevii au Prezintă tema. Frontal
Aprecierea
temei și a efectuat tema dată. Conversația Caiete
cunoștințelor Verificarea calitativă a Individual verbală
însuțite anterior temei: Citesc tema și corectează Exercițiul
5 min -verifică tema selectiv și greșelile apărute.
corectează greșelile.
Fiecare elev primește
câte două foi de hârtie
colorată. Conversați Individual
Se pliază, astfel încât
3.Captarea Urmează indicațiile. Hârtie colorată
fiecare parte a pliajului
atenției sa reprezinte ½ din Explicația Frontal Instrumente
3 min întreaga foaie. de scris
Trasăm două segmente
de dreaptă peste urmele
produse prin îndoire.
A doua foaie de hârtie se
pliază pe jumătate și din
nou pe jumătate.
Se trasează trei segmente
de dreaptă peste urmele
lăsate prin îndoire.
Vizionăm filmulețele din
manualul digital.
Comunic elevilor că vom
4.Anunțarea afla informații despre Manuale
subiectului „Drepte perpendiculare. Ascultă cu atenție. Conversația Frontal Caiete
Drept paralele”
2 min Notează data și titlul pe Instrumente de
Scriu data și titlul lecției
pe tablă. caiet. scris

Desenez două drepte Desenează dreptele.


perpendiculare și Notează:
observăm că formează Două drepte care formează
unghiuri drepte. un unghi drept sunt drepte
perpendiculare.
O1 Conversația Frontal Manual
Desenează dreptele.
5.Dirijarea Desenez drepte Notează:
învățării O2 paralelele. Dreptele care nu se
25 min intersectează, oricât s-ar Individual
prelungi, sunt drepte Explicația Instrumente de
paralele. scris
Dreptele a și b sunt drepte
O3
paralele.

Deschidem manualul la Deschid manualele .


pagina 38. Exercițiul
Lucrăm exercițiile 2,3,5.

Se realizează cu ajutorul Conversația


6.Obținerea unei fișe de lucru. Completează fișa de lucru. Explicația Frontal
performanței Verificăm fișa de lucru. Corectează daca e necesar. Exercițiul Individual Fișă de lucru
12 min

Se fac aprecieri globale


6.Încheierea şi individuale asupra Ascultă aprecierile.
Conversația Frontal
lecției modului în care elevii au
2 min participat la lecţie.
Nume: Dara: 26.03.2019

Fișă de lucru

1. Desenează, folosind rigla și echerul, două drepte:


 Perpendiculare;

 Paralele.

2. Desenează și notează unghiurile:


-unghi drept; -unghi ascuțit; -unghi obtuz.

3. Privește clasa și dă exemple de drepte perpendiculare și paralele.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________