Sunteți pe pagina 1din 8

Speciile lemnoase ornamentale din

România

1. Obiect. Legături interdisciplinare. Metode de cercetare .............. Error!


Bookmark not defined.
2. Unităţi de clasificare ale plantelor lemnoase ..... Error! Bookmark not
defined.
3. Bazele morfologice ale studiului plantelor lemnoaseError! Bookmark
not defined.
4. Bazele ecologice ale studiului plantelor lemnoase ... Error! Bookmark
not defined.
4.1. Complexul factorilor ecologici (ecotop) ..... Error! Bookmark not
defined.
4.2. Influenţa factorilor de mediu asupra plantelor lemnoase ...... Error!
Bookmark not defined.
4.2.1.Factorii climatici ..................... Error! Bookmark not defined.
4.2.2. Factorii edafici ....................... Error! Bookmark not defined.
4.2.3. Factorii geomorfologici ......... Error! Bookmark not defined.
4.3. Influenţa factorilor biotici asupra plantelor lemnoase .......... Error!
Bookmark not defined.
5. Bazele fitogeografice ale studiului plantelor lemnoase ............... Error!
Bookmark not defined.
6. Particularităţile creşterii, dezvoltării şi înmulţirii plantelor lemnoase
................................................................. Error! Bookmark not defined.
7. Particularităţile biochimice .................. Error! Bookmark not defined.
Ordinul CYCADALES ............................ Error! Bookmark not defined.
Familia CYCADACEAE ..................... Error! Bookmark not defined.
Genul Cycas L.................................. Error! Bookmark not defined.
ORDINUL GINKGOALES ..................... Error! Bookmark not defined.
Familia GINKGOACEAE Engl. .......... Error! Bookmark not defined.
Genul Ginkgo L................................ Error! Bookmark not defined.
ORDINUL CONIFERALES ................... Error! Bookmark not defined.
Familia PINACEAE Lindl. (ABIETINEAE, ABIETACEE) ...... Error!
Bookmark not defined.
Genul Abies Mill. ............................. Error! Bookmark not defined.
Genul Tsuga Carr. ............................ Error! Bookmark not defined.
Genul Pseudotsuga Carr. ................. Error! Bookmark not defined.
Genul Picea Dietr. ........................... Error! Bookmark not defined.
Genul Larix Mill .............................. Error! Bookmark not defined.
Genul Cedrus Trew. ......................... Error! Bookmark not defined.
Genul Pinus L. ................................. Error! Bookmark not defined.
Familia TAXODIACEAE F.W.Neger . Error! Bookmark not defined.
Genul Taxodium Rich. ..................... Error! Bookmark not defined.
Genul Sequoia Endl. ........................ Error! Bookmark not defined.
Genul Metasequoia Hu et. Cheng. ... Error! Bookmark not defined.
Genul Cryptomeria D. Don............. Error! Bookmark not defined.
Familia CUPRESACEAE F.W.Neger . Error! Bookmark not defined.
Genul Thuja L. ................................. Error! Bookmark not defined.
Genul Biota Endl.............................. Error! Bookmark not defined.
Genul Thujopsis Sieb et. Zucc. ........ Error! Bookmark not defined.
Genul Cupressus L. .......................... Error! Bookmark not defined.
Genul Chamaecyparis Spach. .......... Error! Bookmark not defined.
Genul Juniperus L............................ Error! Bookmark not defined.
Familia ARAUCARIACEAE F.W.Neger ......... Error! Bookmark not
defined.
Familia CEPHALOTAXACEAE F.W.Neger.... Error! Bookmark not
defined.
Genul Cephalotaxus S. et. Z. ........... Error! Bookmark not defined.
ORDINUL TAXALES ............................ Error! Bookmark not defined.
Familia TAXACEAE ........................... Error! Bookmark not defined.
Genul Taxus L. ................................. Error! Bookmark not defined.
Genul Torreya Arn. .......................... Error! Bookmark not defined.
ORDINUL GNETALES .......................... Error! Bookmark not defined.
Familia EPHEDRACEAE ................... Error! Bookmark not defined.
Genul Ephedra Town. ...................... Error! Bookmark not defined.
ORDINUL FAGALES ............................ Error! Bookmark not defined.
Familia BETULACEAE S.F.Gray....... Error! Bookmark not defined.
Genul Carpinus L. ........................... Error! Bookmark not defined.
Genul Ostrya Scop. .......................... Error! Bookmark not defined.
Genul Corylus L. .............................. Error! Bookmark not defined.
Genul Betula L. ................................ Error! Bookmark not defined.
Genul Alnus Mill .............................. Error! Bookmark not defined.
Familia FAGACEAE Dumont ............. Error! Bookmark not defined.
Genul Fagus L. ................................ Error! Bookmark not defined.
Genul Castanea Mill. ....................... Error! Bookmark not defined.
Genul Quercus L. ............................ Error! Bookmark not defined.
ORDINUL JUGLANDALES .................. Error! Bookmark not defined.
Familia JUGLANDACEAE Linde. ..... Error! Bookmark not defined.
Genul Juglans L ............................... Error! Bookmark not defined.
Genul Carya Nutt. (Hicoria Raff.) .. Error! Bookmark not defined.
Genul Pterocarya Kunth. .................. Error! Bookmark not defined.
ORDINUL SALICALES ......................... Error! Bookmark not defined.
Familia SALICACEAE Mirbel............ Error! Bookmark not defined.
Genul Populus L. ............................. Error! Bookmark not defined.
GENUL Salix ................................... Error! Bookmark not defined.
ORDINUL URTICALES ........................ Error! Bookmark not defined.
Familia MORACEAE Lindl. ............... Error! Bookmark not defined.
Genul Morus L. ............................... Error! Bookmark not defined.
Genul Maclura Nutt. ........................ Error! Bookmark not defined.
Genul Ficus ...................................... Error! Bookmark not defined.
Genul Broussonetia .......................... Error! Bookmark not defined.
Familia ULMACEAE Mirbel .............. Error! Bookmark not defined.
Genul Ulmus L. ................................ Error! Bookmark not defined.
Genul Celtis L. ................................. Error! Bookmark not defined.
ORDINUL SANTALALES ..................... Error! Bookmark not defined.
Familia LORANTHACEAE Don. ....... Error! Bookmark not defined.
Genul Viscum L................................ Error! Bookmark not defined.
Genul Loranthus L. .......................... Error! Bookmark not defined.
ORDINUL ARISTOLOCHIALES .......... Error! Bookmark not defined.
Familia ARISTOLOCHIACEAE Lindl. ............ Error! Bookmark not
defined.
Genul Aristolochia L........................ Error! Bookmark not defined.
ORDINUL POLYGONALES ................. Error! Bookmark not defined.
Familia POLYGONACEAE A.L.Juss . Error! Bookmark not defined.
Genul Bilderdykia Dumort. .............. Error! Bookmark not defined.
ORDINUL TRICCOCAE ........................ Error! Bookmark not defined.
Familia BUXACEAE Dumort. ............ Error! Bookmark not defined.
Genul Buxus L.................................. Error! Bookmark not defined.
ORDINUL RANALES ............................ Error! Bookmark not defined.
Familia MAGNOLIACEAE A. L. Juss ............. Error! Bookmark not
defined.
Genul Magnolia L. ........................... Error! Bookmark not defined.
Genul Liriodendron L. ..................... Error! Bookmark not defined.
Familia RANUNCULACEAE A.L.Juss. ........... Error! Bookmark not
defined.
Genul Clematis L. ............................ Error! Bookmark not defined.
Familia BERBERIDACEAE A.L. Juss. ........... Error! Bookmark not
defined.
Genul Berberis L.............................. Error! Bookmark not defined.
Genul Mahonia Nutt. ....................... Error! Bookmark not defined.
ORDINUL ROSALES ............................. Error! Bookmark not defined.
Familia SAXIFRAGACEAE A.L. Juss. ............ Error! Bookmark not
defined.
Genul Philadelphus L. ..................... Error! Bookmark not defined.
Genul Deutzia THUNB.................... Error! Bookmark not defined.
Genul Ribes L. ................................ Error! Bookmark not defined.
Familia HAMAMELIDACEAE Lindl. Error! Bookmark not defined.
Genul Liquidambar L. ..................... Error! Bookmark not defined.
Familia PLATANACEAE Dumort. ..... Error! Bookmark not defined.
Genul Platanus L. ............................ Error! Bookmark not defined.
Familia ROSACEAE A.L. Juss. .......... Error! Bookmark not defined.
Genul Spiraea L. ............................. Error! Bookmark not defined.
Genul Physocarpus Maxim.............. Error! Bookmark not defined.
Genul Dryas L.................................. Error! Bookmark not defined.
Genul Kerria D.C............................. Error! Bookmark not defined.
Genul Rhodotyphus Sieb et Zucc ..... Error! Bookmark not defined.
Genul Rubus L. ................................ Error! Bookmark not defined.
Genul Rosa ....................................... Error! Bookmark not defined.
Genul Cydonia Mill. ........................ Error! Bookmark not defined.
Genul Chaenomeles Lindl................ Error! Bookmark not defined.
Genul Cotoneaster Medik. ............... Error! Bookmark not defined.
Genul Malus Mill. ............................ Error! Bookmark not defined.
Genul Pyrus ..................................... Error! Bookmark not defined.
Genul Sorbus L. ............................... Error! Bookmark not defined.
Genul Crategus L. ............................ Error! Bookmark not defined.
Genul Mespilus L. ............................ Error! Bookmark not defined.
Genul Prunus L. ............................... Error! Bookmark not defined.
ORDINUL FABALES (LEGUMINOSALES) ..... Error! Bookmark not
defined.
Familia LEGUMINOSAE A.L. Juss. .. Error! Bookmark not defined.
Genul Albizzia Durazz. .................... Error! Bookmark not defined.
Genul Cercis L. ................................ Error! Bookmark not defined.
Genul Gleditsia L. (Gleditschia L.) . Error! Bookmark not defined.
Genul Gymnocladus L. .................... Error! Bookmark not defined.
Genul Sophora L. ............................. Error! Bookmark not defined.
Genul Cladrastris Raf. ..................... Error! Bookmark not defined.
Genul Genista L. .............................. Error! Bookmark not defined.
Genul Laburnum Fabr. ..................... Error! Bookmark not defined.
Genul Cytisus ................................... Error! Bookmark not defined.
Genul Amorpha ................................ Error! Bookmark not defined.
Genul Wistaria (Wisteria) Nutt. ....... Error! Bookmark not defined.
Genul Robinia L. .............................. Error! Bookmark not defined.
Genul Colutea L. .............................. Error! Bookmark not defined.
Genul Halimodendron Fisch. ........... Error! Bookmark not defined.
Genul Caragana Lam. ..................... Error! Bookmark not defined.
ORDINUL RUTALES ............................ Error! Bookmark not defined.
Familia RUTACEAE A.L. Juss. .......... Error! Bookmark not defined.
Genul Ptelea L. ................................ Error! Bookmark not defined.
Familia SIMAROUBACEAE A.P.D.C. ............ Error! Bookmark not
defined.
GENUL Ailanthus Desf. .................. Error! Bookmark not defined.
ORDINUL SAPINDALES ...................... Error! Bookmark not defined.
Familia ANACARDIACEAE Lindl. ... Error! Bookmark not defined.
Genul Cotynus Mill. ......................... Error! Bookmark not defined.
Genul Rhus L. .................................. Error! Bookmark not defined.
Familia SAPINDACEAE A.L. Juss..... Error! Bookmark not defined.
Genul Koelreuteria LAXM.............. Error! Bookmark not defined.
Familia ACERACEAE A.L. Juss. ...... Error! Bookmark not defined.
Genul Acer L. ................................... Error! Bookmark not defined.
Familia HIPPOCASTANACEAE A.P.D.C. ..... Error! Bookmark not
defined.
Genul Aesculus L. ............................ Error! Bookmark not defined.
Familia AQUIFOLIACEAE ............... Error! Bookmark not defined.
Genul Ilex L. .................................... Error! Bookmark not defined.
ORDINUL CELASTRALES ................... Error! Bookmark not defined.
Familia CELASTRACEAE R. Br........ Error! Bookmark not defined.
Genul Euonymus L. (Evonymus L.) . Error! Bookmark not defined.
Familia STAPHYLACEAE Lindl. ...... Error! Bookmark not defined.
Genul Staphylea L............................ Error! Bookmark not defined.
ORDINUL RHAMNALES...................... Error! Bookmark not defined.
Familia RHAMNACEAE A.L. Juss. ... Error! Bookmark not defined.
Genul Rhamnus L. ........................... Error! Bookmark not defined.
Genul Frangula Mill. ....................... Error! Bookmark not defined.
Genul Paliurus Mill. ........................ Error! Bookmark not defined.
Familia VITACEAE A.L. Juss. .......... Error! Bookmark not defined.
Genul Vitis L. ................................... Error! Bookmark not defined.
Genul Parthenocissus Planch. ......... Error! Bookmark not defined.
ORDINUL MALVALES (COLUMNIFERALES) Error! Bookmark not
defined.
Familia TILIACEAE Juss. ................... Error! Bookmark not defined.
Genul Tilia L. ................................... Error! Bookmark not defined.
Familia MALVACEAE A.L. Juss. ..... Error! Bookmark not defined.
Genul Hybiscus L. ............................ Error! Bookmark not defined.
ORDINUL THYMAELEALES .............. Error! Bookmark not defined.
Familia THYMAELEACEAE A.L. Juss. .......... Error! Bookmark not
defined.
Genul Daphne L. .............................. Error! Bookmark not defined.
Familia ELEAGNACEAE A.L. Juss. .. Error! Bookmark not defined.
Genul Eleagnus L. ........................... Error! Bookmark not defined.
Genul Hippophae L. ......................... Error! Bookmark not defined.
ORDINUL VIOLALES (PARIETALES)Error! Bookmark not defined.
Familia TAMARICACEAE L. ............ Error! Bookmark not defined.
Genul Tamarix L. ............................. Error! Bookmark not defined.
Genul Myricaria Desv. .................... Error! Bookmark not defined.
ORDINUL UMBELLIFLORAE ............. Error! Bookmark not defined.
Familia CORNACEAE L. ................... Error! Bookmark not defined.
Genul Cornus L................................ Error! Bookmark not defined.
Familia ARALIACEAE ....................... Error! Bookmark not defined.
Genul Hedera L. ............................. Error! Bookmark not defined.
ORDINUL BICORES.............................. Error! Bookmark not defined.
Familia ERICACEAE A.L. Juss. ......... Error! Bookmark not defined.
Genul Rhododendron L................... Error! Bookmark not defined.
Genul Vaccinium L. ......................... Error! Bookmark not defined.
Genul Arctostaphyllos Adans. ......... Error! Bookmark not defined.
Genul Calluna Sallisb. ..................... Error! Bookmark not defined.
Genul Bruckenthalia Reichenb. ....... Error! Bookmark not defined.
ORDINUL TUBIFLORALES ................. Error! Bookmark not defined.
Familia SOLANACEAE A.L. Juss. .... Error! Bookmark not defined.
Genul Lycium L................................ Error! Bookmark not defined.
Familia SCROPHULARIACEAE Lindl........... Error! Bookmark not
defined.
Genul Paulownia S.et Z. .................. Error! Bookmark not defined.
Familia BIGNONIACEAE A.L. Juss. Error! Bookmark not defined.
Genul Catalpa Scop. ........................ Error! Bookmark not defined.
Genul Campsis Lour. ....................... Error! Bookmark not defined.
ORDINUL LIGUSTRALES (OLEALES) ............ Error! Bookmark not
defined.
Familia OLEACEAE Hoffmsgg. et Link. ......... Error! Bookmark not
defined.
Genul Fraxinus L. ............................ Error! Bookmark not defined.
Genul Syringa L. .............................. Error! Bookmark not defined.
Genul Ligustrum L. .......................... Error! Bookmark not defined.
Genul Forsythia Vahl. ..................... Error! Bookmark not defined.
ORDINUL RUBIALES ........................... Error! Bookmark not defined.
Familia CAPRIFOLIACEAE A.L. Juss. .......... Error! Bookmark not
defined.
Genul Sambucus L. .......................... Error! Bookmark not defined.
Genul Viburnum L. .......................... Error! Bookmark not defined.
Genul Lonicera L. ............................ Error! Bookmark not defined.
Genul Symphoricarpus L. ................ Error! Bookmark not defined.
ORDINUL LILIALES ............................. Error! Bookmark not defined.
Familia LILIACEAE Dumort. ............. Error! Bookmark not defined.
Genul Ruscus L. ............................... Error! Bookmark not defined.
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ............... Error! Bookmark not defined.

Interese conexe