Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE

1. Colţun, Gh. Frazeologia limbii române, Chişinău, Editura Arc, 2000.


2. Condrea, Irina. Curs de stilistică. – Chişinău, CEP USM, 2008.
3. Condrea, Irina. E Timpul să vorbim corect, Chișinău, Prut Internațional, 2014.
4. Ciobanu, Anatolie, Melnic, Vasile, Purice, Mihail.Omagiu academicianului
Nicolae Corlăteanu, Chișinău, Editura “Virginia”, 1995.
5. Cornea, Paul. Introducere în teoria lecturii – Bucureşti: Editura Minerva,1988
6. Cvasnîi-Cătănescu, Maria. Retorică publicistică. De la paratext la text. –
Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2006.
7. Cvasnîi Cătănescu M. Titlul jurnalistic. În cartea Stil şi limbaj în mass-media
din România. Iaşi: Polirom, 2007.
8. DOOM, 2005
9. Dumistrăcel, S. Limbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor
Funcţionale – Iaşi: Institutul European, 2006.
10. Hăulică, Cristina. Textul ca intertextualitate: Pornind de la Borges.
Bucureşti: Editura Eminescu, 1981.
11. Hristea, Th. Introducere în studiul frazeologiei. În: Sinteze de limbă română,
Bucureşti, Editura Albatros, 1984.
12. Hristea, Theodor. Structuri pleonastice în presa actuală românească, în Ilie
Rad, Stil şi limbaj în massmedia din România, Iaşi, Editura Polirom, 2007.
13. Hangiu, I., Dicţionarul presei literare româneşti, 1990, ed. a II-a,
Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996.
14. Hoarță – Cărăușu, Luminița. Ipostaze publicistice ale “discursului repetat”,
AUI, secţiunea III e, Lingvistică, tomul LIV, 2008.
15. Groza, Liviu. Despre jocurile de cuvinte în frazeologia limbii române,
în LL, 41, nr. 2, 1996.

30
16. Ilie Rad (1999) Rad, Ilie (coord.), Stil şi limbaj în massmedia din România,
Iaşi, Editura Polirom, 2007.
17. Lazări, V. Titlul-carte de vizită a textului. Limba română, Nr.3-4, Chişinău,
2008.
18. Marin, Vitalie. Stilistică și cultivare a vorbirii, Chișinău, Lumina, 1998.
19. Molea, Viorica. Valori expresive ale frazeologismelor în opera dramatică.
Chişinău: Prut Internațional, 2010.
20. Munteanu, Cristinel. Despre motivarea contextuală a frazeologismelor,
Limba română, Nr. 1-4, XXIII, 2013.
21. Sclifos, Valeriu. 1200 de frazeologisme ale limbii române. Dicționar, Chișinău,
Editura: Atelier, 2007.
22. Palicica, Maria. Presa scrisă și lecția, Editura Mirton,
Timișoara, 2006. p. 31-28
23. Vulpe, Ana. Frazeologismele deviante: O abordare din perspective discursivă,
Philologia, LIII, Nr. 1-2, 2011.
24. Zafiu Rodica. Diversitate stilistică în româna actuală, București, EUB. 2001,

31