Sunteți pe pagina 1din 4

TEMA: MĂRFURI DE PAPETĂRIE.

1.CARACTERISTICA MATERIILOR PRIME UTILIZATE LA


OBŢINEREA ARTICOLELOR DE PAPETĂRIE.
2.CARACTERISTICA SORTIMENTULUI DE HÎRTIE.
3.CARACTERISTICA SORTIMENTULUI ARTICOLELOR DE
PAPETĂRIE.
4.VERIFICAREA CALITĂŢII ARTICOLELOR DE PAPETĂRIE.

!. CARACTERISTICA MATERIILOR PRIME UTILIZATE LA


OBŢINEREA ARTICOLELOR DE PAPETĂRIE.
În sens mai larg, mărfurile de papetărie includ diferite materiale şi untensile,
care se folosesc la scris, desenat, lucrări de birou, rechizite şcolare,etc. Materiile
prime principale, care se folosesc la obţinerea lor sunt: hîrtia, cartonul, mucavaua,
materialelor plastice, metalul, lemnul. Majoritatea articolelor de papetărie au la baza
obţinerii lor, hîrtia. Componenţa chimică a hîrtiei constitue – celuloza. Celuloza este
un polizaharid, care se extrage din lemn, plante textile, linters de bumbac, in, cînepă,
paioase – paie de cereale, stuf; din materiale recuperabile şi nefolosibile
(maculatura, deşeurile textile). Materile prime au un rol foarte important în
determinarea calităţii celulozei şi respectiv al hărtiei. Astfel, din paste de cîrpe,
păioase, linters se obţine o hîrtie superioară calitativ; din maculatură se obţine o
hărtie inferioară, de obicei, colorată. Calitatea celulozei mai este influenţată de
procedeul de fabricare şi de operaţiunile de innobilare.
Hîrtia este un produs solid, cu structură fibroasă, obţinută prin prelucrarea
celulozei. Fabricarea hîrtiei comportă următoarele operaţiuni mai importante:
a) prepararea semipastei în vederea extragerii materialului fibros din materia
primă. Cea mai fină, durabilă şi rezistentă este semipasta obţinută din materiale
textile.
b) prepararea pastei de hîrtie constă în amestecarea semipastei cu substanţe de
umplutură şi de încheiere, în scopul îmbunătăpţirii calităţii şi reducerii costului.
c) transformarea pastei în hîrtie se realizează prin dispunerea pastei într-un
strat subţire, care se presează şi se usucă.
d) finisarea hîrtiei se produce prin satinare (netezire), lustruire, cretare,
colorare, impregnare, caşerare, bobinare, tăiere.
În urma procesului tehnologic de fabricare al hîrtiei pot rezulta unele defecte.
Astfel de defecte pot fi: variaţii de nuanţă sau ton, melanj (deferenţă de nuanţă),
încreţituri, pete, zone nesalinate, tăiere neuniformă etc.

2. CARACTERISTICA SORTIMENTULUI DE HÎRTIE.


Caracteristicele, care se iau ăn vedere la stabilirea sortimentului de hîrtie sunt:
obţinerea formatului, gramajul, grosimea, netezimea, luciul, porozitatea, gradul de
alb, calitatea încleerii, opacitatea.
Sortimentul comercial de hărtie este următorul:

1
- hîrtie de scris velină tip I (ne liniată şi liniată);
- hărtie de scris semivelină (tip II);
- hîrtie pelur, cretată, concept;
- hîrtie de desen tip A (suprafaţă netedă), tip B (suprafaţă granulată), de calc;
- hîrtie pentru ambalat (tip I, tip II pentru pungi), tip pergament ( rezistentă
şi impermiabilă), hîrtie mătase tip A,B.I, hîrtie celofan;
- hîrtie creponată folosită pentru decorări interioare sau în scopuri igienice
(hîrtia igienică, şerveţele, batiste igienice);
- hîrtie sugativă şi hîrtie copiativă (carbon, indigo);
- hîrtie pentru lucrul manual: glasse, marmorată, mulimetrică;
- hîrtie pentru ţigarete etc.
Cartonul se aseamănă cu hîrtia, dar are o structură mai compactă, o grosime
mai mare, o flexibilitate mai mică. Ca sortimente mai importante sunt: carton velin,
carton duplex, carton triplex (în trei straturi, fiind pe faţă satinat şi lucios). Cartonul
se livrează în coli.
Mucavaua este un carton gros şi greu fabricat, de obicei, din maculatură.
Sortimentele mai importante de mucava sunt: mucava pentru legătorie (coperţi
pentru blocuri, biblioraft,mape de birou), mucava pentru legătorie (cutii). Verificarea
calităţii hîrtiei se face organoleptic şi prin analize de laborator. Se verifică:
- uniformitatea hîrtiei şi inexistenţa nebulozităţilor, privindu-se în
transparenţ;
- marginile să fie tăiate drept şi fără scame;
- rezistenţa la radere, în special, la hîrtia pentru desen;
- rezistenţa la tracţiune, la presiune, sfîşiere (în special, la hîrtia pentru
ambalaj), exprimată în Kgf/mm²;
- transparenţa şi impermiabilitatea la grăsimi pentru hîrtia tip pergament;
- grad de alb şi gradul de ţncleiere (în special hîrtia velină, polivelină, pelur;
- creponajul la hîrtia creponată;
- absorbţia apei şi a picăturii de cerneală la hîrtia sugativă
La carton se verifică organoleptic următoarele caracteristici de calitate: gradul
de alb, grosimea, rezistenţa la tracţiune, rezistenţa la îndoire (pînă la 180º C, nu
trebue să prezinte plesnituri sau desprinderi de straturi).
La mucava, se verifică principalele caracteristici de calitate ale acesteia:
lungimea medie de rupere şi rezistenţa de plesnire în Kgf/cm³.
Ambalarea colilor de hîrtue se face în loturi de 50-1000 coli, iar cartoanele în
baloturi prinse în benzi de oţel.
Marcarea se face prin etichetare, indicîndu-se: tipul hîrtiei, denumirea
producătorului, formatul , greutatea balonului în kg/1000 coli (la carton),
preţul, data fabricaţiei, ştampila de control CTC.
Depozitarea hîrtiei, cartonului şi mucavalei se face în magazii curate, uscate,
acoperite.

3. CARACTERISTICA SORTIMENTELOR ARTICOLELOR DE


PAPETĂRIE.
a. Rechizite şcolare şi de birou:
2
- Caietele şcolare. Au formă şi mărimi diferite. După destinaţie se clasifică în:
caiete de uz general (tip I-III A pentru clasa I, tip IV dictando, tip V de aritmedică) şi
caiete pentru anumite discipline (pentru biologie, geometrie,chimie, geografie,
caligrafie, muzică, desen, ierbar). Prinderea foilor se face prin coasere, lipire, cu arc
special, cu şine. Caietile au 8-200 file-
- Agende, bloc-netesuri (fără liniatură, dictando sau cu pătreţele);
- Carnete simple,cu copertă din PCV cu coperta îmbrăcată în pînză;
- dosare simple: cu şină lungă sau scurtă, cu arc spiral, tip mapă;
- plicuri simple sau căptuşite cu foiţă, albe sau colorate. plicurile se pot
comercializa şi în mape cu 10 bucăţi, sau în topuri de 50 bucăţi;
- agende de buzunar, de birou, cu repertuar telefonic;
- bibliorafturi cu pîrghie de închidere şi placă de presare, cu sistem de prindere
fix şi încopciat;
- articole de birou din metal: ace, cu gămălie, ace de capsat, pioneze, agrafe,
perforatore, capsatoare;
- accesorii de birou: călimări, tampoane sugativă, suporturi pentru tocuri,
pentru calendare, pentru creioane;
- articole diverse: albume de fotografii, cărţi de vizită, etichete şcolare,
felicitări, materiale de pavoazare;
- materiale de şters: gumă de creion, de cerneală, de maşină de scris;
- materiale de lipit: pastă albă de lipit, gumă de lipit lichidă, lipinol, ciară
pentru sigilii etc.

b. Materiale pentru scris:


- creioane negre, cu mina din grafit: foarte tari 6H – 9H; tari 2H – 5H; medii
H,F,HB,BHB; moi B2b,3B; creioane pentru tîmplari şi dulgheri; creioane colorate cu
6,12,18 şi 24 culori; cu mină copiativă (chimice);
- tocuri, pixuri, stilouri: tocuri simple cu dispozitiv de prindere a peniţei;
tocuri topografice; pixuri cu pastă; filizuri (creioane cu fibre); carioca; rotringuri
pentru caligrafii şi desen; peniţe normale, caligrafice pentru desen (redis de diferite
mărimi), topografice etc.;
- stilouri de uz şcolar, de uz general, superioare (cu vîrf de eridiu). Sistemul de
umplere al stiloului este variat: cu pipeta, cu piston, vacumatic, cu cartuş, cu
cerneală. Peniţa poate fi montată liber, vizibilă integral sau parţial;
- cerneluri, tuşuri: cerneală normală diferit colorată, cerneală pentru toc
rezervor (extrafluidă: albastră, verzue; specială: albastră, roşie, violacee); tuşirii şi
tuş negru, colorat, pentru ştampile; pastă de pix; panglică pentru maşina de scris
(uni,colorată, bicolor).

c. Materiale pentru desen şi pictură:


- rechizitele pentru desen au ca materii prime: lemnul, metalul şi masele
plastice. principalele sortimente din această subgrupă sunt: linii de diferite lăţimi şi
lungimi; echere 45º şi 60º; florare; raportoare; teuri; planşete pentru desen; rigle de
calcul; trăgătoare; compăas; trsă de compas etc.;

3
- articole pentru colorat şi pictură: culor de apă (acuarele, guaşe-acuarele
lichide); culori tempera sub formă de pastă; culori acrilice (cu peliculă
lucioasă);culori de pictură ăn ulei; culori pastel; cărbune pentru desen; pensule
pentru acuarele şi pictură.

4.VERIFICAREA CALŞITĂŢII ARTICOLELOR DE PAPETĂRIE.


Diversitatea articolelor de papetărie impune verificarea calităţii în mod diferit
pentru fiecare grupă de produse şi, respectiv, pe fiecare produs. Cîteva consideraţii
generale care trebue avute în vedere la verificarea calităţii sortimentului articolelor
de papetărie sunt:
- la rechizite şcolare din hîrtie se verifică: marcarea, tipul
formatului,oblicitatea formatului, masa, dimensiunile, calitatea hîrtiei, numărul de
file, rezistenţa la presiune, calitatea încleierii etc.;
- la materialele pentru scris se verifică: marcarea, aspectul exterior,
culoarea, modul de acţionare a mecanizmelor, fluidicitatea cerneluilor şi a tuşurilor,
intensitatea şi continuitatea urmelor (la creioane, stilouri, pixuri), aderenţa la hîrtie,
timpul de uscare la cerneală, termenul de garanţie (12 luni la cerneală, 6 luni la pasta
de pix, 3 luni la tuş);
- la materialele pentru desen şi pictură se verifică: marcarea; aspectul
exterior (culoarea, uniformitatea, integritatea); dimensiunile; suprafaţa plană (la
rigle, teuri); gradaţia exactă şi clară; manevrarea uşoară a articulaţiilor (la
compasuri); termenul de garanţie (acuarele 1-2 ani, guaşe şi tempera 6 luni).