Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN DE LECTIE

Profesori: Ţuculanu Roxana Disciplina: Desen tehnic Clasa: a IX-a D


Data: 30.IX.2005

Scopul întregii sesiuni: Formarea, învăţarea, utilizarea noţiunilor şi instrumentelor pentru realizarea desenelor tehnice

Obiective:
>definirea noţiunilor standard, standardizare, format;
>identificarea tipurilor de linii;
>identificarea elementelor grafice ale formatelor ;
>realizarea unui format A4 cu chenar şi indicator ;

Scopul predării Strategia de predare Timp Strategii de învăţare Resurse


Elevi cu dominantă Elevi cu dominantă Elevi cu dominantă
vizuală auditivă practică
* * * Schiţa
-Prezentarea fişelor
-Oferirea fişelor de -Fişele de lucru
Oferirea de informaţii. De Identificarea elementelor de lucru ; lucru cu spaţii goale a.î. trebuie prezentate în Punctele din
la teorie la practică: într-o schiţă pe format -Utilizarea elevii să trebuiască să cadrul unor sarcini fişă
Explicarea conceptelor A4 15 instrumentelor asculte informaţiile şi fixate, ce trebuie duse
teoretice: (riglă,compas echer)
să completeze spaţiile la bun sfârşit de către Instrumentele
- standard şi a culorilor ; lipsă; elevi; de desen
- formate în desen tehnic Fişe de lucru – -Discutarea fişelor de -Oferirea fişelor de
- tipuri de linii: identificarea tipurilor de -Sublinierea sau lucru; lucru cu spaţii goale Planşete de
reprezentare , utilizări linii. scrierea cu litere a.î. elevii să desen
- elementele grafice ale aldine a punctelor trebuiască să asculte
formatului importante; informaţiile şi să
- indicatorul completeze spaţiile
lipsă;
* *
-Folosirea unei schiţe -Utilizarea exerciţiilor -Fixarea de reguli de Punctele din fişă
Dezvoltarea lucrului în Consolidarea ideilor: 20 alături de fişa de pentru a stimula desfăşurare şi termeni
echipă. - grup cu sarcină lucru; discuţia; de referinţă pentru
precisă. -Utilizarea de discuţie şi dezbatere;
imagini; -Legarea exemplelor
de situaţiile practice;
*
-Utilizarea gesturilor -Acordarea timpului -Permiterea elevilor
Analiza şi evaluarea Intrebări şi răspunsuri 10 pentru a ilustra necesar elevilor pentru să răspundă
învăţării (feed-back). verbale. întrebările/ a explica verbal folosindu-se de Punctele din fişă
răspunsurile la o lucrurile cu propriile lor experienţele practice/
întrebare; cuvinte; descrieri ale sarcinilor
prezente/ trecute;

*
-Oferirea de sugestii -Citirea temei;
în prezentarea temei; -Stimularea elevilor să
pună întrebări pe -Oferirea de exemple
Consolidarea informaţiei Temă pentru acasă 5 marginea temei; practice. Punctele din fişă
-Sugerarea ca elevii din
grup să citească
împreună şi să discute
tema;

Evaluarea lecţiei:
Ce a decurs bine?

Ce trebuie modificat în viitor?

S-ar putea să vă placă și