Sunteți pe pagina 1din 4

Profilul: Tehnic

Domeniul de pregătire de bază: Mecanică


Modulul: MIII – ASAMBLARI MECANICE
Nr de ore/an: 70 (T) + 70 (P)+ LT
Nr. ore /an: 170
Clasa: a X a A (T.M.)
Cadru didactic:
Plan de învăţământ aprobat prin O.M.E.N.C.S.: nr. 3915/18.05.2017
Programa aprobata prin a O.M.E.N.C.S.: nr. 3915/18.05.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICA
AN SCOLAR: 2018 ~ 2019

Unitate de Competenţe Conţinuturile invatarii


competenţă individuale
Rezultate ale
Ore Săpt. Obs.
învățării(codificate
conform SPP)
Cunoștințe Abilități Atitudini

1.Noțiuni generale despre tehnologia asamblării:


o Structura procesului tehnologic de asamblare;
o Documentația tehnologică necesară realizării operației de asamblare;
6.2.1. o Metode de asamblare;
REALIZAREA 6.2.2. o Precizia de prelucrare și asamblare; S1
ASAMLBĂRILOR 6.1.1. 6.2.3. 6.3.3. 2
o operații pregătitoare aplicate pieselor în vederea asamblării;
MECANICE 6.2.3
8. o SDV-uri și utilaje necesare executării operațiilor pregătitoare;
o Norme de protecția mediului,NSSM specifice operațiilor tehnologice
pregătitoare executate în vederea asamblării.
2.ASAMBLĂRI NEDEMONTABILE
2.1.Asamblări prin nituire:
6.2.4. o Clasificarea asamblărilor nituite;
6.2.5. o Dimensiunile constructive ale îmbinărilor nituite;
6.2.6. 6.3.1.
6.2.7. 6.3.2.
o Condițiile tehnice impuse asamblărilor nituite;
6.2.8. 6.3.3. o Operații tehnologice pregătitoare aplicate în vederea realizării
6.1.2. 6.2.9. 6.3.4. îmbinărilor nituite;
S2,
6.1.2.1. 6.2.1 6.3.5. o Nituirea manuală(SDV-uri folosite la nituirea manuală, prese manuale
0. 6.3.6. 10 3, 4,
de nituit,tehnologia nituirii manuale, NSSM la nituirea manuală);
6.2.3 6.3.7. 5, 6
8. 6.3.8.
o Nituirea mecanică(clasificarea mașinilor de nituit,mașini de
6.2.3 nituit:electrice, hidraulice,pneumatice, tehnologia nituirii mecanice,
9. NSSM la nituirea mecanică;
o Controlul îmbinărilor nituite;defectele îmbinărilor nituite și remedierea
acestora.
2.2. asamblări prin sudare:
6.2.1
1. o Sudabilitatea metalelor și aliajelor metalice;
6.2.1 o Clasificarea îmbinărilor sudate;
6.3.1.
2.
6.3.2..
o Formele și dimensiunile rosturilor;
6.2.1
6.3.3. o Procedee de sudare prin topire și prin presiune;
3.
6.1.2. 6.3.4. o Clasificarea procedeelor de sudare prin topire;
6.2.1 S8 –
6.1.2.2.
4.6.2.
6.3.5. o Sudarea manuală cu arc electric(principiu, electrozi de sudare, scule,
6.3.6. S12
15. dispozitive și utilaje pentru sudare, parametrii regimului de sudare,
6.3.7.
6.2.3
6.3.8.
tehnologia sudării cu arc electric,NSSM la sudarea manuală cu arc
8. electric);
6.2.3
o Defectele îmbinărilor sudate și remedierea acestora;
9.
o Controlul îmbinărilor sudate(încercări distructive și nedistructive).
2.3. Asamblări prin lipire:
6.2.1 o Avantajele și dezavantajele asamblării prin lipire;
6.
6.2.1
o Domenii de utilizare;
7.
6.3.1. o Materiale și aliaje de adaos;
6.3.2.. o Procedee de lipire:lipire moale, lipire tare;
6.2.1
6.3.3.
6.1.2.
8.
6.3.4. o Scule și echipamente de lipire; S13
6.1.2.3.
6.2.1
6.3.5. o Tehnologia îmbinării prin lipire; –
9.
6.2.3
6.3.6. o Controlul îmbinărilor lipite; S16
8.
6.3.7. o NSSM la lipire.
6.3.8.
6.2.3
9.
6.2.2 2.4.Asamblări prin încleiere( cu adezivi):
0. 6.3.1. o Avantajele și dezavantajele asamblării prin încleiere;
6.2.2 6.3.2..
1. 6.3.3.
o Domenii de utilizare; clasificarea adezivilor;
6.2.2 6.3.4. o Tehnologia îmbinării prin încleiere;
6.1.2. 2. 6.3.5. o Controlul îmbinărilor cu adezivi;
S17
6.1.2.4. 6.2.2 6.3.6. o NSSM la asamblarea prin încleiere.
3. 6.3.7. –
6.2.3 6.3.8. S20
8.
6.2.3
9.
6.2.2 3.Asamblări demontabile:
4. 3.1.Asamblări filetate:
6.2.2
5.
6.3.1. o Avantajele și dezavantajele asamblărilor filetate;
6.2.2
6.3.2.. o Siguranța în exploatare a asamblărilor cu șuruburi,prezoane și
6.3.3.
6. piulițe;
6.3.4.
6.1.3. 6.2.2 o Asigurarea piulițelor împotriva autodesfacerii; S21
6.3.5.
6.1.3.1. 7. o Scule folosite la montarea și demontarea asamblărilor filetate; -
6.3.6.
6.2.2 S25
8.
6.3.7. o Montarea și demontarea prezoanelor;
6.2.3
6.3.8. o Tehnologia de execuție a asamblărilor prin filet;
8. o Controlul asamblărilor prin filet;
6.2.3 o Nssm la realizarea asamblărilor prin filet.
9.
3.2.Asamblări prin formă:
o Asamblări prin pene( montarea și demontarea penelor, SDV-uri
necesare,NSSM la realizarea asamblărilor prin pene);
6.2.2
6.3.1. o Asamblări prin caneluri(clasificarea asamblărilor după forma canelurilor
9.
6.2.3
6.3.2.. și după modul în care se realizează centrarea canelurilor butucului pe
6.3.3. cele ale arborelui, tehnologia de execuție a asamblărilor prin caneluri,
0.
6.1.3. 6.3.4. S26
6.2.3 SDV-uri necesare,NSSM la realizarea asamblărilor prin caneluri);
6.1.3.2. 6.3.5. –
1.6.2.
6.3.6. o Asamblări cu profile poligonale(avantajele și dezavantajele asamblării
38. S29
6.3.7. cu profile, tipuri de profile, domeniile de utilizare ale arborilor cu profil
6.2.3
6.3.8 K);
9.
o Asamblări cu știfturi și bolțuri (forme constructive,materiale de execuție,
rolul asamblărilor cu știfturi și bolțuri, tehnologii de execuție,NSSM la
asamblarea cu știfturi și bolțuri).
3.3.Asamblări prin forțe de frecare:
6.2.3 o Asamblăriprin strângere pe con(SDV-uri, tehnologie de
2. 6.3.1.
6.2.3 6.3.2..
execuție,controlul asamblării, NSSM la asamblarea prin strângere pe
3. 6.3.3. con);
6.1.3. 6.2.3 6.3.4. o Asamblări cu inele tronconice(avantajele și dezavantajele asamblării cu S30
6.1.3.3. 4. 6.3.5. inele tronconice, SDV-uri, tehnologie de execuție,NSSM la asamblarea -
6.2.3 6.3.6. cu inele tronconice); S33
8. 6.3.7.
6.2.3 6.3.8
o Asamblări cu brățări elastice(avantajele asamblării cu brățări elestice,
9. tipuri de brățări de stângere,SDV-uri, tehnologie de execuție,NSSM la
asamblarea cu brățări elastice).
6.2.3 3.4.Asamblări elastice:
5. 6.3.1. o Domenii de utilizare;
6.2.3 6.3.2..
6. 6.3.3.
o Montarea arcurilor elicoidale(arcuri comprimate, arcuri tensionate, SDV-
6.1.3. 6.2.3 6.3.4. uri,tehnologie de execuție, dispozitive necesare precomprimării S34
6.1.3.4. 7. 6.3.5. arcurilor); –
6.2.3 6.3.6. o Tehnologia asamblării și montării arcurilor în foi; S37
8. 6.3.7. o Controlul asamblărilor cu arcuri;
6.2.3 6.3.8
9.
o NSSM la asamblarea arcurilor.