Sunteți pe pagina 1din 1

Str. Mihai Costăchescu nr.

6, Iaşi, RO-700495
telefon: +40 232-215410, 215411 fax: +40 232-212741
contact@apavital.ro www.apavital.ro

Nr. /

Stimate Client,

În data de 28 septembrie 2018 a intrat în vigoare Legea 196/2018 privind înfiinţarea,


organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor. Dintre
prevederile acesteia, unele au un impact deosebit asupra relaţiei dintre ApaVital SA, în calitate de
operator al serviciilor publice de furnizare a apei şi de canalizare din municipiul Paşcani şi dvs., în
calitate de consumator final al serviciilor furnizate de compania noastră.

Conform prevederilor art. 94 alin. (2) din Legea 196/2018, pot avea calitatea de utilizatori
titulari ai contractelor de furnizare/prestare de servicii de utilităţi publice doar:
a) asociaţiile de proprietari, în cazul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau
administrarea furnizorului se branşează/racordează la instalaţiile comune interioare ale
condominiului aflate în proprietatea comună a tuturor proprietarilor;
b) proprietarii apartamentelor, în cazul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau
administrarea furnizorului se branşează/racordează direct la instalaţiile interioare individuale
ale apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, care aparţin
proprietăţilor individuale.

Conform prevederilor art. 96 alin. (5) din Legea 196/2018, operatorii economici care
furnizează/prestează servicii de utilităţi publice către consumatorii din condominii
alimentaţi/racordaţi printr-un branşament/racord comun au obligaţia să asigure aceste servicii
numai dacă la nivel de condominiu fie există deja o asociaţie de proprietari legal constituită,
fie în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii se constituie o asociaţie de
proprietari, care să aibă calitatea de utilizator, titular al unui contract de furnizare.

În consecinţă, vă solicităm ca, în calitatea dumneavoastră de proprietar deţinător de unitate


imobiliară, împreună cu vecinii dvs. din condominiul (blocul) în care locuiţi să faceţi toate demersurile
necesare astfel încât până la data de 28.03.2019, termenul limită prevăzut în Legea 196/2018, fie să
îndepliniţi condiţiile prevăzute de Legea 241/2006 (cu modificările şi completările ulterioare) şi să
încheiaţi contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare, fie să vă constituiţi în asociație de proprietari.

Vă informăm că, în baza prevederilor legale sus amintite, după data de 28.03.2019, în
condominiile în cazul cărora consumatorii sunt alimentaţi/racordaţi printr-un
branşament/racord comun şi în care deținătorii de unități imobiliare nu s-au constituit în
asociații de proprietari, ne vedem nevoiţi să suspendăm executarea Contractului de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, iar ca o consecinţă
imediată şi nedorită a acestui fapt, se va sista furnizarea serviciului de alimentare cu apă și prestarea
serviciului de canalizare.

Cu respect,

dr. ing. Ion TOMA


Director General

S.C. APAVITAL S.A. Iaşi


Capital social subscris şi vărsat 78.872.243 lei; NIRC: J-22-1-91; COD SIRUES: 543040;
CUI: 1959768 AF: R; Cont Raiffeisen Bank S.A. - Agenţia Iaşi:RO47RZBR0000060003107233;
Cont Trezorerie Iaşi: RO17TREZ4065069XXX002179

Întocmit de: Şef Serviciu Comercial Z.J.I., ing. Daniel Androne