Sunteți pe pagina 1din 3

STIRI, EVENIMENTE SI PUBLICITATE SC SEIN MEDIA SRL, J22/1533/2011 CONTACT: 0747 777 788

DIN ZONELE PASCANI, TARGU FRUMOS, CIF:29020480; REDACTIA: PASCANI/ IASI EMAIL: BITTV.INFO@GMAIL.COM
HARLAU SI COMUNELE DIN IMPREJURIMI STR SFEFAN CEL MARE, NR 13 BITTV@YAHOO.COM

SEIN 112/11 OCT 2021


BIT TV - VORBESTE LIBER

Catre Primaria Municipiului Pascani,

In atentia domnului primar Marius Pintilie,

Punct de vedere cu valoare de recomandare la proiectul HCL privind acreditarea reprezentantilor mass -media
pe langa autoritatile administratiei publice locale si Primaria Municipiului Pascani.

1. Conform prevederilor legale invocate in dispozitivul proiectului de hotarare, libertatea de exprimare este
garantata, iar cenzura de orice fel este interzisa – art. 30 al 1 si 2 din Constitutia Romaniei. De asemenea
autoritatile publice au obligatia “să acorde fără discriminare acreditare ziariștilor și reprezentanților
mijloacelor de informare în masa” in doua zile de la inregistrarea acesteia sau sa refuze/ sa retraga acreditarea
unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfășurarea normala a activității autorității publice si care nu
privesc opiniile exprimate în presă – art. 30 /Legea 544/2001.

2. Conform art. 3 din Legea 544/2001: “participarea ziariștilor la activitățile autorităților sau instituțiilor publice
nu va putea fi limitată ori restricționată prin reglementări interne ce exced textului Legii nr. 544/2001” iar
in textul legii mentionate si in normele de aplicare nu sunt prevazute precizari exprese privind necesitatea
aprobarii unui regulament de acreditare al jurnalistilor.

Avand in vedere prevederile de mai sus, consideram ca prezentul proiect de regulament este o incercare de
reglementare interna care excede prevederilor legale. Acreditarea jurnalistilor se poate face doar in baza Legii 544
/2001, articolul 18, in doua zile de la inregistrarea cererii, asa cum se intampla in majoritatea primariilor din tara.

3. Conform Referatului de aprobare semnat de primarul Marius Pintilie, “se impune adoptarea unui regulament
care sa creeze cadrul necesar bunei desfasurari a relatiilor autoritate publica - presa astfel incat cetatenii sa fie
corect informati cu privire la activitatea desfasurata la nivelul autoritatii publice locale”.
4. Conform Raportului de specialitate al Compartimentului Juridic si Contencios “…adoptarea unui regulament
prin care sa se impuna reguli in privinta acreditarii jurnalistilor este o necesitate, iar ca titlu de exemplu putem
lua Presedintia Romaniei, care detine si aplica astfel de reguli de acreditare, aspect care duce la concluzia, pe
de o parte, ca nu exista obligatia autoritatii de a acredita orice persoana si pe de alta parte ca nu orice persoana
trebuie acreditata.”

Avand in vedere argumentele prezentate in referatul si in raportul de specialitate, consideram urmatoarele:

- Prezentul proiect de regulament va avea ca efect nu imbunatatirea, ci afectarea si chiar blocarea relatiilor
dintre autoritatea publica si BIT TV. Unele conditionari sunt inutile, iar altele inacceptabile. De asemenea
activitatea jurnalistica nu poate fi subordonata primarului, pentru stabilirea corectitudinii informatiilor, asa
incat “cetatenii sa fie corect informati cu privire la activitatea desfasurata la nivelul autoritatii publice locale”.
Recomandam ca, pentru imbunatatirea relatiei cu presa si, prin urmare, pentru o mai buna informare a
cetatenilor, sa fie luate cu celeritate urmatoarele masuri:
-numirea unui purtator de cuvant din randul functionarilor cu atributii de specialitate in acest sens,
nu un politician care are ca scop protejarea si promovarea imaginii primarului;
-informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă sa fie
comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore, conform prevederilor legale (art. 8, al 5 din Legea
544 /2001). In momentul de fata, primarul si purtatorul de cuvant nu raspund la telefoanele si email-urile
transmise de BIT TV, ceea ce duce la blocarea, nu imbunatatirea, comunicarii pentru corecta informare a
cetatenilor.

- Consideram ca aprecierile consilierul juridic Vlad Marius, cuprinse in Raportul de specialitate, sunt in sprijinul
exceptiei, nu a regulii, prevazuta de lege. El a concluzionat ca “nu exista obligatia autoritatii de a acredita
orice persoana si pe de alta parte ca nu orice persoana trebuie acreditata.” Conform articolului 18, al 1 din
Legea 544/2001: “autoritățile publice au obligația să acorde fără discriminare acreditare ziariștilor și
1
STIRI, EVENIMENTE SI PUBLICITATE SC SEIN MEDIA SRL, J22/1533/2011 CONTACT: 0747 777 788
DIN ZONELE PASCANI, TARGU FRUMOS, CIF:29020480; REDACTIA: PASCANI/ IASI EMAIL: BITTV.INFO@GMAIL.COM
HARLAU SI COMUNELE DIN IMPREJURIMI STR SFEFAN CEL MARE, NR 13 BITTV@YAHOO.COM

reprezentanților mijloacelor de informare în masa.” Refuzul sau retragerea acreditarii se poate face doar
“pentru fapte care împiedică desfășurarea normala a activității autorității publice și care nu privesc opiniile
exprimate în presă de respectivul ziarist”.

5. In articolul 1, alineatul 4 din proiectul de regulament se arata ca:

c) “Prezentarea tedentioasa, jignitoare si falsa a activitatii Primariei Municipiului Pascani, de catre


reprezentantul acreditat sau propus spre acreditare de catre institutia de presa al carei angajat este”;

iar

b) “nerespectarea prevederilor din prezentul regulament;”

vor determina refuzul acordarii acreditarii sau retragerea acreditarii.

Aceste conditionari sunt inacceptabile in contextul art. 18 alineat 3 a Legii 544/2001


in care se arata ca: “Autoritățile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea
unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfășurarea normala a activității autorității publice și
care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condițiile și în limitele legii.” Asadar
Primaria Pascani nu poate conditiona acreditarea unui ziarist pentru ceea ce scrie/publica/difuzeaza si nici nu
are capacitatea juridica si de control pentru a stabili daca stirea/ materiarul jurnalistic despre activitatea
Primariei este sau nu adevarata, tendentioasa sau jignitoare. Facem precizarea ca in Romania nu a fost aprobata
o lege care sa reglementeze activitatea de presa, iar prevederile Codului Deontologic al CRP si altele, precum
si ale Rezolutiei nr. 1003, respectiv 1215/ 1993 ale Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei sunt cu titlu
de recomandare, nu obligatorii, asa cum se arata in art. 9 al proiectului de regulament pus in discutie.
Jurnalistii au o profesie liberala, autoreglementarea si independenta fiind principiile de baza ale profesiei. De
asemenea activitatea radio si TV este supusa controlului si reglementarilor CNA, iar cei nemultumiti de
articolele publicate pot solicita publicarea/difuzarea dreptului la replica si despagubiri in instantele civile.

6. Conform articolului 3 din proiectul de regulament, pentru obtinerea unei acreditari, institutia de presa
solicitanta va prezenta “dovada faptului ca ziaristii propusi pentru a fi acreditati se afla in relatii contractuale
cu institutia de presa” si “CV-ul ziaristului/ziaristilor propusi pentru a fi acreditati”.

Consideram ca cele doua documente solicitate nu sunt necesare Primariei Pascani in vederea acreditarii
jurnalistilor. Credem ca sunt suficiente cererea/formularul de acreditare, fotografiile, copiile dupa actul de
indentitate si legitimatia de presa, asa cum se intampla in majoritatea institutiilor publice, deoarece jurnalistii care
urmeaza sa fie acreditati nu sunt salariatii Primariei si nici nu depun o cerere de angajare. Mai mult, in activitatea
jurnalistica, ziarele si televiziunile apeleaza si la serviciilor unor colaboratori/profesionisti pentru prestarea unor
servicii (filmare/foto/documentare etc.), persoane fizice sau juridice, fara un raport de munca, uneori in scurt timp,
pentru situatii neprevazute.

De asemenea, in recomandarea CM / Rec (2011) a Comitetului de Miniștri către statele membre privind noua
noțiune media, se arata ca este necesară lărgirea noțiunii de media astfel încât să cuprindă toți actorii implicați în
producerea și difuzarea, la un număr potențial mare de oameni, de conținut, inclusiv informații, analize, comentarii
și opinii. Comitetul de Miniștri a recunoscut că, în anumite scopuri, unele privilegii care sunt în mod normal
recunoscute pentru jurnaliști, se pot extinde și la bloggerii individuali.

7. In articolul 6 al proiectului de hotarare se arata ca “Primaria Pascani va inregistra si transmite in mediu online
dezbaterile sedintelor Consiliului Local prin intermediul Compartimentului de informatizare sau a unor firme
specializate, nefiind permisa inregistrarea de catre alte persoane, fara acordul Consiliului Local.

8. In articolul 7 se arata ca “ toti cei acreditati au obligatia sa respecte demnitatea celor aflati in cladire, sa nu
foloseasca echipamente disimulate, sa nu efectueze fotografii ale participantilor, fara acordul acestora.

Consideram ca dreptul presei de a face filmari si fotografii la sedintele si evenimentele publice care se desfasoara
intr-un loc public nu poate ingradit, iar restrictiile impuse prin prezentul regulament sunt inacceptabile. Jurnalistii
au nevoie de ilustratii pentru stiri, cadre si fotografii, in anumite conditii tehnice, in functie de subiectele puse in
discutie, pentru corecta informare a cetatenilor, nu doar de un “plan general inert” inregistrat de IT-istul Primariei.
Evident ca difuzarea lor se va face cu respectarea cerintelor CNA, cand si unde va fi cazul.

1
STIRI, EVENIMENTE SI PUBLICITATE SC SEIN MEDIA SRL, J22/1533/2011 CONTACT: 0747 777 788
DIN ZONELE PASCANI, TARGU FRUMOS, CIF:29020480; REDACTIA: PASCANI/ IASI EMAIL: BITTV.INFO@GMAIL.COM
HARLAU SI COMUNELE DIN IMPREJURIMI STR SFEFAN CEL MARE, NR 13 BITTV@YAHOO.COM

9. In articolul 9 se arata ca: “ziaristii acreditati au obligatia sa respecte prevederile prezentului Regulament… si
sa prezinte informatiile asa cum le-au fost furnizate de catre reprezentantii Primariei Municipiului Pascani.”

Facem precizarea ca jurnalistii de la BIT TV nu pot fi obligati sa respecte un regulament prin care sunt incalcate
drepturi fundamentale si prin care se incearca subordonarea sau excluderea jurnalistilor critici la adresa administratiei
locale.
De asemenea informatiile despre activitatea Primariei vor fi prezentate asa cum au fost furnizate de care reprezentantii
institutiei, doar dupa ce vor fi verificate si daca sunt corecte/adevarate. Masura este necesara pentru indentificarea si
respingerea eventualelor incercari de manipulare si dezinformare, chiar si prin omisiune, cu scopul informarii corecte a
cetatenilor.

In concluzie, consideram ca prezentul proiect de regulament este inutil si abuziv. Acreditarea jurnalistilor se poate face
in baza prevederilor legale existente, fara conditionari suplimentare.

Cu stima,
Semnat digital
Catalin Cojocaru -editor/redactor-sef BIT TV Pascani Catalin- de Catalin-
Petrica Cojocaru
0747 777 788
Petrica Data:
Cojocaru 2021.10.11
11:17:46 +03'00'

S-ar putea să vă placă și