Sunteți pe pagina 1din 3

Asociatia Omul si Statul de Drept

Nr- Din 09.03.2016

Catre,
Tribunalul Bucuresti
Asociatia Omul si Statul de Drept ,cu sediul in str.Eroilor nr.25,Targu Jiu,jud. Gorj,
cu certificat de inscriere a persoanei juridice nr. 56/7.10.2015 si cod de
inregistrare fiscala nr. 35173942 din 28.10.2015 ,contul bancar nr. RO97 RNCB
0149 1487 3868 0001 deschis la Banca Comerciala Romana, avand adresa
electronica contact@statuldedrept.ro ,reprezentata prin presedinte Ionel
Mantog ,domiciliat in str.Slt. Mihai Cristian Oancea, nr.6,bl. 6, sc.4,ap.10 ,Targu Jiu
,jud.Gorj in conformitate cu art. 6 din statutul asociatiei, in temeiul art. 22 din
Legea nr.544/2001 formuleaza prezenta
CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

a Agentiei Nationale pentu Resurse Minerale , cu sediul in Bulevardul


Dacia,nr.59,Sector 1,Bucuresti
Obiectul si valoarea pretentiei
Va rugam sa obligati prta la transmiterea informatiilor si documentelor
solicitate prin cererea nr. 80/22.02.2016 si la plata sumei de 2500 RON
reprezentand daune morale pentru netransmiterea datelor si informatiilor.
Motivele cererii
IN DREPT
Prin cererea nr. 80/22.02.2016 formulata in temeiul Legii nr 544/2001 am
solicitat mai multe informatii si documente , pe care prta este obligata sa le
gestioneze conform Legii minelor nr. 85/2003 si legislatiei subsecvente
acesteia.In conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2003, legilor protectiei
mediului nr.137/2003 si nr. 265/2006 ( pentru aprobarea OUG nr. 195/2005) si
Legii privind amenajarea teritoriului si urbanismului aceste informatii si
documente sunt de interes public ,fiind supuse dezbaterii publice in procesul de
intocmire si aprobare a planurilor urbanistice generale ale localitatilor pe
teritoriul carora se afla perimetrele de exploatare a lignitului precum si in

procesul de obtinere a avizelor,acordurilor si autorizatiilor de mediu ,de urmarire


si raportare a indeplinirii prevederilor acestor documente.
Pe de alta parte conform art.57 din Legea nr.85/2003 Nerespectarea de
catre titularii permiselor si licentelor a obligatiilor prevazute de prezenta lege
constituie contraventie daca ,potrivit legii penale,nu constituie infractiune si se
sanctioneaza cu amenda contraventionala... iar in conformitate cu prevederile
art.54 din aceeasi lege Autoritatea competenta abilitata pentru aplicarea
dispozitiilor prezentei legi este Agentia Nationala pentru Resurse
Minerale,organizata ca institutie publica de interes national ,cu personalitate
juridica , ordonator principal de credite ,in subordinea Guvernului. in ale carei
atributii, conform art. 55 alin.1 ,se regasesc si cele care obliga la
primirea,prelucrarea si gestionarea documentelor si informatiilor solicitate.Din
informatiile aparute in spatiul public rezulta ca obligatiile prevazute de Legea
minelor in sarcina titularilor de licenta de exploatare la care se refera art. 55 din
Legea 85/2003 care stabileste atributiile principale ale prtei ,nu au fost
realizate partial sau chiar total,astfel ca prta are astfel obligatia de a ne
transmite informatiile si documentele solicitate si in conformitate cu art. 13 din
Legea nr. 544/2001.
In ceea ce priveste daunele morale temeiul cererii noastre consta in
prevederile art. 22 din Legea nr.544/2001 si practica instantelor judecatoresti.
IN FAPT
Prin cererea nr. 80/22.02.2016 am solicitat prtei ...sa ne comunicati
pentru fiecare perimetru de licenta de exploatare a lignitului din portofoliul CEO
( individualizat in raspuns prin datele de identificare prevazute de lege)
urmatoarele date si documente : ... , informatii si documente enumerate in
continuare in 10 puncte distincte.In conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1 din
Legea nr. 544/2001 prta avea obligatia de a ne transmite informatiile si
documentele in 10 zile de la data primirii cererii sau sa ne instiinteze in scris
despre necesitatea prelungirii acestui termen cu inca 20 de zile.
Pana la data prezentei ( 10.03.2016) prta nu a raspuns cererii noastre si
nici nu ne-a instiintat despre necesitatea prelungirii termenului de 10 zile sau
despre alte aspecte legate de cererea noastra.
Anexam prezentei:
-o copie a statutului,
-o copie a cererii nr. 80/22.02.2016 ,
-articolul,,Mesajul directorului Ciurel pentru sinistratii din Seciuri : Nu va dau
nimic! din cotidianul Pandurul /27 mai 2015 ,
- articolul Sefii judetului se intalnesc cu managerul CEO din cotidianul
Pandurul/09.03.2016.Aspecte legate de neindeplinirea de CEO(Complexul
Energetic Oltenia) a obligatiilor la care se refera informatiile si documentele

solicitate se regasesc in toata mqssmedia locala si ,uneori,si in massmedia


nationala sau rapoarte ale onor ONG-uri sau autoritati publice.
In conformitate cu art. 22 din Legea nr .544/2001 prezenta cerere de
chemare in judecata se adreseaza sectiei de cotencios administariv a tribunalului
Bucuresti , in doua exemplare ( cu actele anexate ) , un exemplar pentru prta.
Va multumim.

09.03.2016

Presedinte,
Ionel Mantog

Domnului Presedinte al Tribunalului Bucuresti