Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele__________________________________Punctaj obţinut : ______

CHESTIONAR S.S.M.

1. Instalaţie electrică de joasă tensiune este instalaţia de curent continuu sau


alternativ la care tensiunea de lucru a părţilor active în regim normal de funcţionare se află în
următoarele limite :
a. Cel mult 250 V faţă de pământ ,în cazul reţelelor legate la pământ.
b. Cel mult 1000 V între părţile active,în cazul reţelelor izolate faţă de pământ .
c. Cel mult 3000 V în regim normal de funcţionare.

2. Aparatul de măsură care măsoară puterea electrică într-o instalaţie electrică


este :
a. ampermetru;
b. voltmetru;
c. ohmetru;

3. Un radiator electric având R= 8 Ω absoarbe un curent de 15 A.Să se determine


puterea electrică a radiatorului.

4. Să se calculeze energia electrică consumată de următoarele receptoare electrice:


a. un electromotor de 1,5 Kw care funcţionează timp de 60 min.;
b. o lampă având rezistenţa de 200 ohm prin care trece un curent de 1 A şi
funcţionează timp de 30 min.;

5. Pentru echipamentele şi dispozitivele de protecţie,nenominalizate pe persoane,


prezentarea la verificare şi înlocuirea sau completarea,în situaţiile care o impun,revine :
a. executantului;
b. conducătorului locului de muncă;
c. directorului de unitate.

6. La ce intervale de timp trebuie verificate (încercate electric în laborator) cizmele


electroizolante,mănuşile electroizolante de J.T :
a. 3 luni;
b. 6 luni;
c. 12 luni.

7. Ce trebuie să facă personalul de exploatare înainte de a folosi un mijloc de


protecţie electroizolant :
a. să verifice dacă tensiunea pentru care este permisă utilizarea corespunde cu
tensiunea instalaţiei;
b. să verifice starea tehnică generală;
c. nici o obligaţie,aceasta revenind şefului de formaţie.

8. Orice dispoziţie dată contrar prevederilor normelor de securitate a muncii


la utilizarea energiei electrice :
a. se refuză şi se aduce la cunoştinţă şefului ierarhic superior al celui care a emis-o;
b. se execută;
c. se execută şi apoi se informează şeful ierarhic superior al celui care a emis-o.

9. Din categoria mijloacelor de protecţie împotriva acţiunii arcului electric şi a


traumatismelor mecanice fac parte :
a. încălţămintea electroizolantă,covoare electroizolante,mănuşi electroizolante
platforme electroizolante;
b. vizieră de protecţie a feţei,cască de protecţie a capului,îmbrăcăminte
termorezistentă;
c. scurtcircuitoare,cuţite de legare la pământ,panouri şi paravane mobile.

10. La locurile de muncă foarte periculoase în care există unul din elementele
următoare : umiditatea aerului de peste 97 %,temperatură peste 35 gr.C,agenţi corosivi,este
obligatorie folosirea tensiunii de :
a. 12 V;
b. 24 V;
c. 110 V.

11. Personalul care execută manevre şi/sau lucrări în instalaţiile electrice sub tensiune
trebuie să fie dotat şi să utilizeze echipament electroizolant de protecţie.
La joasă tensiune trebuie utilizat cel puţin :
a. un mijloc de protecţie electroizolant;
b. două mijloace de protecţie electroizolante;
c. trei mijloace de protecţie electroizolante.

12. Care trebuie să fie înălţimea minimă a platformelor electroizolante măsurată de la


sol până la suprafaţa superioară :
a. 50 mm;
b. 100 mm;
c. 150 mm.

13. De la ce înălţime se foloseşte obligatoriu centura de siguranţă şi casca de


protecţie :
a. 1,2 m;
b. 1,3 m;
c. 1,5 m.

14. Măsurările în instalaţiile exterioare de joasă tensiune cu ampermetru,voltmetru,


sunt admise pe timp de ploaie :
a. da
b. nu.

15. In cazul izbucnirii unui incendiu într-o instalaţie electrică,după scoaterea de sub
tensiune a instalaţiilor aferente şi cele periclitate se va acţiona pentru stingerea lui folosind
stingătoare de incendiu cu :
a. spumă chimică;
b. apă;
c. substanţe chimice lichide.

2
16. In cazul în care un electrocutat se află în contact direct cu părţi aflate sub tensiune
prima măsură care se ia este :
a. rapida deconectare a acelei părţi a instalaţiei cu care accidentatul se află în
atingere;
b. anunţarea imediată a medicului;
c. dacă deconectarea nu se poate face suficient de repede se iau măsuri pentru
îndepărtarea accidentatului de părţile aflate sub tensiune.

17. Ce măsuri se iau în cazul unui accidentat care prezintă răniri însoţite de hemoragii:
a. se va acoperi rana cu pansamente sterile;
b. se va transporta culcat;
c. nu i se va da să bea băuturi reci sau alcoolizate.

18. Aplicarea garoului în vederea opririi unei hemoragii este o operaţie periculoasă
deoarece acesta întrerupe circulaţia sângelui şi poate conduce la cangrenă şi amputare.
Slăbirea garoului se face din :
a. 20 în 20 de minute;
b. 30 în 30 de minute;
c. 40 în 40 de minute.

19. La arsurile întinse (grave) se va ţine seama de următoarele :


a. nu se va dezbrăca accidentatul ;
b. nu se va aplica nici un tratament local ;
c. se va transporta de urgenţă la un spital de specialitate.

20. Ce măsuri de prim ajutor se iau în caz de asfixiere :


a. scoaterea de urgenţă a accidentatului din atmosfera viciată;
b. scoaterea sau tăierea îmbrăcămintei care stânjeneşte respiraţia accidentatului;
c. efectuarea respiraţiei artificiale când accidentatul nu mai respiră.

21. Dacă în urma electrocutării, accidentatul nu acuză stări de rău(nici măcar


trecătoare), este necesară transportarea lui la spital ?:
a. nu;
c. da, deoarece pot interveni tulburări de ritm cardiac.

22. În cazul în care accidentatul prezintă lipsa funcţiilor vitale, fără a mai ţine seama
de eventualele interdicţii de mişcare , acestuia i se va face respiraţie artificială sau
reanimare cardio-respiratorie ?:
a. da;
b. nu.

DATA_______________ SEMNATURA_____________

Notă: pentru promovare este necesar să se realizeze minim 17 răspunsuri corecte.