Sunteți pe pagina 1din 2

Laborator 06-07 TAD

Rezolvarea problemelor cu ajutorul limbajului Python

Implementarea TAD-urilor


Obiective
Dezvoltarea și implementarea TAD-urilor.


Aspecte teoretice
Rezolvarea unor probleme simple cu ajutorul limbajului Python si a TAD-urilor.
Dezvoltarea corectă a TAD-urilor.


Termen de predare
Laborator 7 si 8 (cod sursă + documentație)

Cerinţe
 Rezolvați una dintre următoarele probleme.
Observatii:
 Atunci cand utilizatorul introduce date de intrare necorespunzatoare, acesta va fi
informat in mod potrivit de introducerea corecta a comenzilor.
 Se vor specifica si testa toate functiile necesare.
 Aplicatia trebuie sa fie modulara.
 Specificati, proiectati si implementati Tipul Abstract de Date primit. Se vor crea
operatii pentru:
o creare de valori din domeniul tipului respectiv;
o accesare/selectare a componentelor/atributelor tipului de date;
o modificare/setare a componentelor/atributelor tipului de date (a celor care
ar trebui sa fie premise utilizatorului de TAD);
o operatii pentru comparare de valori;
o alte operații
 Rezolvati apoi problema de la punctul B folosind TAD de la punctual A.
 Incercati sa realizati o aplicatie stratificata cu cel putin 2 nivele (nivel de prezentare
– UI - si domeniu)
 Documentatia va cuprinde 2 parti:
o Documentatia TAD-ului de la punctual A
o Documentatia problemei de la punctual B (bazata pe documentatia de la
punctual A)
 Se vor planifica iteratii pentru 2 laboratoare succesive, astfel:
o Iterația 1: funcționalitatea 1 și funcționalitatea 2
o Iterația 2: funcționalitatea 3 și funcționalitatea 4
 Se vor specifica si testa toate functiile necesare.
 Solutia trebuie sa fie modulara.

Laura Dioşan 1 Fundamentele programării, 2013-2014


Laborator 06-07 TAD

Problema 1
A. TAD Student – cu informații despre: nr. matricol, nume, nr note, note.
B. Realizati o aplicatie pentru gestiunea studentilor:
1. citirea studentilor
2. afisarea studentilor ordonati dupa nr matricol
3. afisarea studentilor cu media notelor mai mare decat 9
4. identificarea studentilor care au cel putin o nota de 10

Problema 2
A. TAD CD– cu informații despre: pret, titlu, nr melodii, titluri melodii.
B. Realizati o aplicatie pentru gestiunea CD-urilor:
1. citirea CD-urilor
2. afisarea CD-urilor ordonate dupa titlu
3. afisarea CD-urilor cu mai mult de 10 melodii fiecare
4. identificarea CD-urilor care contin cel putin o melodie al carei titlu contine cuvantul
“vara”

Problema 3
A. TAD Locuinta – cu informații despre: tip, adresa, nr camere, suprafete camere.
B. Realizati o aplicatie pentru gestiunea Locuintelor-urilor:
1. citirea locuintelor
2. afisarea locuintelor ordonate dupa adresa
3. afisarea locuintelor cu suprafata mai mare de 100mp
4. identificarea locuintelor de tip apartament cu mai mult de 2 camere

Laura Dioşan 2 Fundamentele programării, 2013-2014