Sunteți pe pagina 1din 3

CD Probleme propuse – set 3 CD Probleme propuse – set 3

PROBLEME PROPUSE- SET3 Problema 3


Controlul interferenţei intersimbol. Criteriile lui Nyquist Fie o transmisiune binară în banda de bază a cărei caracteristică globală
este de tip cosinus ridicat cu α=1. Canalul este caracterizat de zgomot aditiv cu
Problema 1 densitatea spectrală medie de putere
Fie modelul adoptat pentru transmisia în banda de bază cu repartizarea 4 2 1
filtrării între emiţător şi receptor din figura 1 S n (ω ) = 2
ω3 ω 
1 +  
 ω3 
SURSA EMIŢĂTOR CANAL RECEPTOR UTILIZATOR iar canalul are pătratul modulului funcţiei de transfer
2 1
S (ω ) C (ω ) U (ω ) C (ω ) = 2
ω 
1 +  
n(t )  ωc 
Fig.1. Să se determine şi să se reprezinte grafic modulele funcţiilor de transfer
unde n(t) este zgomot alb, aditiv, gaussian, cu densitatea spectrală de putere ale filtrelor de la emisie şi recepţie pentru următoarele cazuri:
1 1 1
constantă W (ω ) = 10 −8 W/Hz. Datele transmise sunt binare, antipodale, egal a) f 3 = f c = b) 2 f 3 = f c = c) f 3 = 2 f c =
probabile. Perioada de bit este de 10ms. 2T T T
Să se determine expresiile modulelor funcţiilor de transfer ale 1 1 1
d) f 3 = f c = e) f 3 = 2 f c = f) 2 f3 = fc =
emiţătorului şi receptorului dacă se impune caracteristica globală a sistemului de T 2T 2T
tip cosinus ridicat cu α=1 şi puterea semnalului la intrarea în canal Ps=10µW. Constantele se aleg astfel încât funcţia de transfer a receptorului să aibă
Canalul are funcţia de transfer modulul egal cu unitatea în origine.
 ωT  1
C (ω ) = cos 4  , 0 ≤ ω ≤ Problema 4
 4  T Fie o caracteristică de tip cosinus ridicat
a) demonstraţi că funcţia pondere asociată este dată
Problema 2  απt 
Fie un sistem de comunicaţie binar care transmite date cu rata de 4800 cos 
 πt   T 
biţi/s. Canalul are funcţia de transfer q(t ) = sinc  2 2
1 T  4α t
C (ω ) = 1−
jω T2
1+ )
9600π b) pentru α=1 determinaţi transformata Hilbert q (t ) a lui q(t);
)
şi este afectat de zgomot alb, aditiv, gaussian cu densitatea spectrală medie de c) funcţia q (t ) are proprietăţile necesare pentru a putea fi folosită în
putere W (ω ) = 10 −12 W/Hz. Semnalul recepţionat trebuie să fie de tip cosinus transmisiunile de date? Justificaţi
ridicat, cu factorul de roll-off α=1. Să se determine modulul funcţiilor de d) determinaţi anvelopa semnalului BLU-S generat de q(t).
transfer ale emiţătorului şi receptorului pentru a obţine interferenţa intersimbol
nulă şi detecţie optimă la recepţie. Să se determine de asemenea valoarea Problema 5
raportului A/σ, energia semnalului transmis şi puterea medie a acestuia dacă se Fie un sistem de comunicaţii care foloseşte impulsul gaussian de forma
( )
impune o probabilitate de eroare la recepţie de 10-6 ( Q −1 10 −6 = 4,75 ). Se q(t ) = exp( −πa 2 t 2 )
presupune o repartizare simetrică a caracteristicii între emiţător şi receptor, Pentru a reduce nivelul interferenţei intersimbol la o valoare cât mai mică se
constantele fiind alese astfel încât caracteristicile celor două filtre să fie egale cu impune ca q(T)=0,01, unde T este durata de simbol. Lărgimea de bandă a
unitatea în origine.

1 2
CD Probleme propuse – set 3 CD Probleme propuse – set 3

Q(2πW )
impulsului q(T) se defineşte din condiţia = 0.01 , unde Q(ω) este
Q(0 ) Problema 8
transforma Fourier a lui q(t). Să se determine valoarea lui W şi să se compare cu Un canal telefonic are domeniul de frecvenţe alocat între 600-3000
cea a unei caracteristici de tip cosinus ridicat cu factorul de roll-off de 100%. Hz.
Indicaţie: Se va demonstra că a) Să se proiecteze un sistem de modulaţie QPSK cu impuls de bază de
   t  2   tip cosinus ridicat care să opereze la rata de 2400 biţi/s şi la frecvenţa
[ ]
F exp π     = τ exp π ( fτ )
 
2
purtătoare 1800 Hz (să se determine valoarea lui α). Dacă zgomotul asociat
  τ   canalului este alb, aditiv, gaussian, cu densitatea spectrală medie de putere
de 10-8W/Hz, să se determine puterea semnalului dacă se impune o
Problema 6 probabilitate de eroare de 10-5. Caracteristica globală este dictată în
Fie semnalul de bandă limitată, cu lărgimea de bandă W întregime de emiţător, la recepţie având un filtru trece bandă ideal cu
  n  frecvenţele de tăiere alese astfel încât caracteristica globală să nu fie
sin 2πW  t − 

  2W  afectată de acesta.
x(t ) = ∑ xn
 n  b) Să se repete punctul a dacă rata de bit este de 2400 biţi/s.
n = −∞
2πW  t − 
 2W 
a) Să se determine şi spectrul lui x(t), X(ω), şi să se deseneze modulul Problema 9
acestuia dacă Un canal telefonic vocal are domeniul de frecvenţe alocat între 300 şi
x0 = 2; x1 = 1; x2 = −1; xn = 0, (∀)n ≠ 0,1,2
3300 Hz.
a) Dacă se doreşte o rată de transmisie de 2400 simboluri/s, să se
x−1 = −1; x0 = 2; x1 = −1; xn = 0, (∀)n ≠ −1,0,1 proiecteze un sistem de modulaţie M-QAM cu impuls de bază de tip
a) Să se deseneze forma lui x(t) în ambele cazuri; cosinus ridicat (să se determine M, frecvenţa purtătoare şi α) astfel încât să
b) Dacă impulsul purtător ar fi folosit pentru o transmisie binară, fie folosit întregul domeniul de frecvenţă alocat.
antipodală, cu simboluri egal probabile, să se determine numărul de b) Să se repete punctul a dacă se doreşte o rată de bit de 9600 biţi/s.
nivele logice recepţionate şi probabilităţile de apariţie ale acestora.
(se presupune că eşantionarea se face la multiplii întregi ai fiecărui Problema 10
interval de bit). Fie un sistem de transmise în banda de bază pentru care modulul
funcţiilor de transfer ale filtrelor de formare ale emiţătorului şi receptorului
Problema 7 sunt reprezentate pentru frecvenţe pozitive în figura 11,
Un canal trece bandă, cu lărgimea de bandă de 4kHz este utilizat |S( ω)| |C( ω)|
pentru a transmite date cu rata de 9600 biţi /s. Zgomotul asociat canalului
1 1
este alb, aditiv, gaussian, de medie nulă cu densitatea spectrală medie de
putere de 10-10W/Hz. Să se proiecteze un sistem de modulaţie M-QAM (să
1/2
se determine numărul de nivele M) şi să se determine puterea medie a 1/2

semnalului emis pentru a obţine o probabilitate de eroare de 10-6. Pentru


modulaţie se foloseşte un impuls de bază de tip cosinus ridicat, cu factorul 10 20 30
f(kHz)
10 20 f(kHz)
de roll-off de cel puţin 50%. Caracteristica globală este dictată în întregime Fig. 11
de emiţător, la recepţie având un filtru trece bandă ideal cu frecvenţele de iar
tăiere alese astfel încât caracteristica globală să nu fie afectată de acesta. S (− ω ) = S * (ω ); C (− ω ) = C * (ω )
Să se reia problema dacă avem o distribuţie egală a caracteristicii a) Să se determine funcţiile pondere ale emiţătorului, canalului şi
globale între emiţător şi receptor. ansamblului emiţător canal

3 4
CD Probleme propuse – set 3

b) Să se determine frecvenţele la care se obţine interferenţă intersimbol


nulă la ieşirea din filtrul de formare al emiţătorului.
c) Să se determine frecvenţele la care se obţine interferenţă intersimbol
nulă la ieşirea din canal.
d) Dacă filtrul de formare al canalului este echivalent cu un filtru trece
jos ideal cu frecvenţa de tăiere de 20kHz, să se determine frecvenţele
la care se obţine interferenţă intersimbol nulă la ieşirea din canal.

Problema 11
Fie un sistem de transmise în banda de bază pentru care modulul
funcţiilor de transfer ale filtrelor de formare ale emiţătorului şi receptorului
sunt reprezentate pentru frecvenţe pozitive în figura 12,
|S( ω)| |C( ω)|

1 1

1/2 1/2

f(Hz) f(Hz)
100 200 300 400 100 200 300
Fig. 12
iar
S (− ω ) = S * (ω ); C (− ω ) = C * (ω )
a) Să se determine funcţiile pondere ale emiţătorului, canalului şi
ansamblului emiţător canal
b) Să se determine frecvenţele la care se obţine interferenţă intersimbol
nulă la ieşirea din filtrul de formare al emiţătorului.
c) Să se determine frecvenţele la care se obţine interferenţă intersimbol
nulă la ieşirea din canal.
a) Dacă filtrul de formare al emiţătorului este echivalent cu un filtru
trece jos ideal cu frecvenţa de tăiere de 200Hz, să se determine
frecvenţele la care se obţine interferenţă intersimbol nulă la ieşirea
din canal.