Sunteți pe pagina 1din 4

2.

Filtre analogice Un filtru ideal este un circuit (considerat ca un sistem) ce transmite fara distorsiuni toate frecventele intr-o anumita banda. Amplitudinea in intreaga banda ramine constanta iar faza este liniara. In figurile 2.1 si 2.2 sint prezentate caracteristicile pentru filtre ideale de tip trece-jos si respectiv trece-banda.

()

|( j )| 1

Fig. 2.1. Caracteristicile de frecventa pentru filtrul ideal trece-jos

|( j )| 1 () 1 2 0 1 2

Fig. 2.2. Caracteristicile de frecventa pentru filtrul ideal trece-banda Functiile de transfer se definesc pe baza caracteristicilor ideale; de exemplu pentru filtrul ideal trece-jos avem: e jt 0 pentru 0 Hfi (j) = 0 , pentru > 0 (2.1)

Raspunsul la impuls poate fi determinat folosind transformata Fourier inversa. Pentru exemplul considerat anterior ( FTJ ) acesta este: h(t) = F 1 {H(j)} =
1 H(j)e jt d 2

0 1 e j(tt 0 ) d 2 0

sin c[ 0 (t t 0 )] (2.2)

De remarcat ca virful raspunsului (amplitudinea) este direct proportional cu w ( h(t0)=w0/p) iar 0 latimea acestuia este 2p/ w0 (fig.2.3).

h(t) /

t to /

Fig.2.3. Raspunsul la impuls al filtrului ideal trece-jos. Raspunsul la semnal treapta se poate obtine prin integrarea functiei pondere h(t). Pentru filtrul ideal trece-jos avem: h 0 (t) = h()d =
t 1

sin [ 0 (t 0)] d t 0

(2.3)

Facem notatia w0(t-t0)=x si rezulta: h 0 (t) =


1 0 (tt0 )

sin x x dx

1 2

+ Si[ 0 (t t 0 )]
1

(2.4)

Pentru determinarea pantei se calculeaza derivata functiei indiciale, respectiv:


dh 0 (t) dt

1 tr

= dt ( Si[ 0 (t t 0 )])
d 1

t=t0

(2.5)

Deci tr= p/w0 sau p=w0tr. Ultimele doua relatii pot fi interpretate astfel: a) Timpul de raspuns tr este invers proportional cu latimea benzii. b) Produsul : Latimea de banda x Timpul de raspuns = constant, respectiv: B x tr = p

(2.6)

ho(t) 1. 0.5 0

tr

Panta: /

to

Fig.2.4. Raspunsul la semnal treapta pentru filtrul ideal trece-jos. Aceste rezultate teoretice au o importanta practica deosebita atit in teoria filtrelor cit si in transmisia semnalelor pe canale a caror comportare este aproximata cu cea a filtrelor trece-jos. Cu ajutorul lor se poate determina, de exemplu, viteza maxima teoretica cu care se pot transmite fara

interferente date in banda de baza ( vezi modulatia impulsurilor, interferenta intersimbol si teorema lui Nyquist ). In aceasta lucrare ne propunem sa prezentam scheme de principiu precum si programe de simulare ale filtrelor analogice ( pasive sau active ). Cel mai simplu exemplu in acest sens este reprezentat de filtrul R-C trece-jos din figura 2.5. Functia de transfer a circu- itului, ce functioneaza in gol, este: H(s) =
1 RCs+1

(2.7)

u i

ue

Fig. 2.5. Filtrul R-C trece-jos iar relatia intrare-iesire ce descrie functionarea circuitului este: u i (t) = RC u e (t) + u e (t) sau:
1 u e (t) = RC u e (t) + . 1 u (t) RC i .

(2.8)

(2.9)

Folosind semnale esantionate, derivata semnalului de iesire poate fi aproximata de relatia: u e (t)
. u e (k)u e [(k1)

(2.10)

in punctul t=kt, t fiind perioada de esantionare.Facind notatia T=RC ( constanta de timp a circuitului ) si tinind cont de relatia (2.10), expresia (2.9) devine: u e (k) =
T u [(k T+ e 1)] + T+ u i (k)

(2.11)

In acest mod a fost transformata o ecuatie diferentiala de ordinul intii intr-o ecuatie cu diferente de acelasi ordin. Cu ajutorul relatiei (2.11) se poate simula raspunsul filtrului, particularizind constantele T si t .Pentru filtrul R-C trece-sus, se considera schema din fig. 2.6. In acest caz functia de transfer este de forma: H(s) =

Ts Ts+1

(2.12)

ui

Fig. 2.6. Filtrul R-C trece-sus iar relatia intrare-iesire ce descrie functionarea circuitului cu impedanta de sarcina infinita, este: T u e (t) + u e (t) = T u i (t) (2.13) unde T=RC. Aproximind derivatele cu expresii similare relatiei (2.10) si dupa prelucrari elementare se obtine ecuatia cu diferente de ordinul intii: u e (k) =
T u [(k T+ e T 1)] + T+ u i (k) T u [(k T+ i . .

1)]

(2.14)

in care t este perioada de esantionare. Cu ajutorul relatiei (2.14) se poate simula functionarea filtrului R-C trece-sus. In anexa lucrarii sint prezentate exemple de programe realizate in MATLAB cu ajutorul carora se simuleaza raspunsul filtrelor R-C din figurile 2.5 si 2.6 la semnale perturbate.